WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«Список найвизначніших публікацій 1. Гришко О.І. Формування у молодших школярів умінь доказово міркувати в процесі навчання математики: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. ...»

Список найвизначніших публікацій

1. Гришко О.І. Формування у молодших школярів умінь доказово міркувати в

процесі навчання математики: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец.

13.00.02 «Методика викладання математики» / О.І. Гришко. – Київ, 1994. – 24 с.

2. Гришко О.І. Формування у молодших школярів умінь доказово міркувати в

процесі навчання математики: дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.02

«Методика викладання математики» / О.І. Гришко. – Київ, 1994. – 250 с.

3. Гришко О.І., Богданович М.В. Вправи з розвитку логіко-математичного мислення молодших школярів / О.І. Гришко, М.В. Богданович. – Київ: Видавничий дім «Шкільний світ», 2003. – 30 с.

4. Гришко О.І. Теоретичні та методичні основи викладання у вищих навчальних закладах курсу «Теорія та методика формування елементарних математичних уявлень» :

Науково-предметна підготовка магістрів спеціальності «Дошкільна освіта» : навчальний посібник / за ред. О.А. Федій. – К. : ЦНЛ, 2012. – С. 74 – 114.

5. Гришко О.І., Глушко А.О. Становлення методики математичної освіти дошкільників в Україні: методичні рекомендації / О.І Гришко, А.О. Глушко. - Полтава: ПДПУ, 2009. – 119 с.

6. Гришко О.І. Спільна робота дитячого садка та сім’ї з екологічного виховання дошкільників : навч.-метод. пос. для студ. спец. 6.010101, 7.01010101 – Дошкільна освіта, вихователів, методистів ДНЗ./ О.І. Гришко, М.А. Шишкіна – Полтава : ПНПУ, 2013. – 77 с.

7. Гришко О.І. Математичні ігри та вправи як засіб формування елементарних математичних уявлень у дітей раннього та молодшого дошкільного віку: навч.-метод. пос. для студ. спец. 6.010101, 7.01010101 – Дошкільна освіта, вихователів, методистів ДНЗ / О.І.

Гришко, О.Г. Лаврінець – Полтава : ПНПУ, 2013. – 81 с.

8. Гришко О.І. Формування часових уявлень дітей п’ятого року життя : навч.метод. пос. для студ. спец. 6.010101, 7.01010101 – Дошкільна освіта, вихователів, методистів ДНЗ / О.І. Гришко, О.І. Куцева – Полтава : ПНПУ, 2013. – 80 с.

9. Гришко О.І. Використання дидактичних ігор і вправ при формуванні геометричних уявлень у дітей дошкільного віку : навч.-метод. пос. для студ. спец. 6.010101, 7.01010101 – Дошкільна освіта, вихователів, методистів ДНЗ / О.І. Гришко, С.П. Явтушенко

– Полтава : ПНПУ, 2013. – 73 с.

10. Гришко О.І. Дидактичні ігри як засіб формування уявлень про кількість у дітей дошкільного віку : навч.-мет. посібник / О.І. Гришко, Т.О. Дзюба – Полтава : ПНПУ, 2013. – 71 с.

11. Гришко О.І. Моделювання як засіб формування просторових уявлень у дітей старшого дошкільного віку : навч.-мет. посібник / О.І. Гришко, Ю.О. Забалуй – Полтава :

ПНПУ, 2013. – 55 с.

12. Гришко О.І. Сучасні підходи до формування геометричних уявлень у дітей старшого дошкільного віку: навч.-мет. посібник / О.І. Гришко, М.В. Васюк – Полтава :

ПНПУ, 2013. – 56 с.

13. Гришко О.І. Використання логіко-математичних ігор як засобу формування математичної компетентності дітей дошкільного віку / О.І. Гришко, А.О. Афоніна. / Навч.метод. посіб. для студентів спеціальності 6.010101 – «Дошкільна освіта». – Полтава, 2012. – 95 с.

14. Гришко О.І. Формування обчислювальних навичок у дітей 5 року життя в умовах реалізації Базової програми «Я у Світі»: Методичні рекомендації / О.І Гришко, Н.В. Гуржій. – Полтава: ПНПУ, 2012. – 101с.

15. Гришко О. Дидактичні ігри як засіб формування уявлень про кількість у дітей дошкільного віку: навч.-метод. посібник / О.Гришко, Л. Білоус. – Полтава: ПНПУ, 2011. – 107 с.

16. Гришко О. Дидактичні ігри як засіб логіко-математичного розвитку дітей дошкільного віку: навч.-метод. посібник / О.Гришко, М. Панченко. – Полтава: ПНПУ, 2011. – 95 с.

17. Гришко О. Підготовка майбутнього вихователя до використання розвивального математичного матеріалу при формуванні математичних уявлень методичні рекомендації / Гришко О., Чмир О. Методичні рекомендації. - Полтава: ПДПУ імені В.Г.

Короленка, 2010. – 89 с.

18. Гришко О. І. Теоретичні та методичні основи викладання у вищих навчальних закладах курсу «Теорія та методика формування елементарних математичних уявлень» :

навчальна програма для магістрантів спеціальності 8.01010101 – Дошкільна освіта / Укладач О.І. Гришко. - Полтава: ПНПУ, 2012. – 15 с.

19. Гришко О. І. Методика керівництва логіко-математичним розвитком дітей дошкільного віку: навчальна програма для студентів спеціальності 7.010101 – Дошкільна освіта / Укладач О.І. Гришко. - Полтава: ПНПУ, 2012. – 13 с.

20. Програма вступних випробувань з фахових дисциплін спеціальності «Дошкільна освіта» для вступників з базовою освітою «Спеціаліст дошкільної освіти» / Укладачі: доц. О.І.Гришко, доц. А.В. Пасічніченко, доц. Манжелій Н. М., доц. О.С. Чернова, доц. Гнізділова О. А., доц. Л.В. Зімакова, доц. Ковалевська Н. В., доц. Карапузова І.В – Полтава: ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2012. – 29 с.

21. Програма державного екзамену «Спеціальні методики дошкільного виховання для студентів п’ятого курсу спеціальності 6.010101 – «Дошкільне виховання» / О.І. Гришко, Л.В. Зімакова, І.В. Карапузова. – Полтава: ПНПУ, 2011. – 24 с.

22. Гришко О. Теорія та методика формування елементарних математичних уявлень // Програма виробничої педагогічної практики для студентів спеціальності «Дошкільне виховання». – Полтава: ПНПУ, 2010.

23. Гришко О. Теорія та методика формування елементарних математичних уявлень // Наскрізна програма практики для студентів спеціальності «Дошкільне виховання»

освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр». – Полтава: ПНПУ, 2010.

Публікації в журналах і збірниках наукових праць ДАК та міжнародних виданнях:

24. Гришко О.І., Богданович М.В. Формування завдань зошита з друкованою основою з математики для І класу 3-річної початкової школи / О.І. Гришко, М.В. Богданович // Початкова школа. – 1993. – № 9. – С. 28 – 34.

25. Гришко О.И. Проблема преемственности в работе дошкольного образовательного учреждения и школы при обучении математике / Гришко О.И. // Педагогические и психофизиологические проблемы адаптации детей и молодежи: материалы международной научно-практической Интернет-конференции (18-22 марта 2013 г.). – Белгород: Изд-во БелИПКППС, 2013. – С.92-94.

26. Гришко О.И. Особенности художественного развития детей в условиях учебновоспитательного комплекса / О.И. Гришко, Н.М. Манжелій // Развитие творческих способностей детей и молодежи в образовательном пространстве : материалы междунар.

науч.-практ. сем. (г. Белгород, 26 окт. 2012 г.). – Белгород : ИД «Белгород», 2012. –С.71-75.

27. Гришко О.І. Підготовка будуего воспитателя к работе по психологопедагогическому образованию родителей /О. Гришко// Современные тенденции развития теории и практики дошкольного и начального образования :Международная научнопрактическая конференция. Г. Белгород, 20-21 октября 2010 г., Белгород:Изд-во «Полтэрра», 2010. –Ч.І. –С. 330-334.

28. Гришко О. Інтелектуальний розвиток старших дошкільників у процесі формування математичних уявлень. / О.Гришко, Л.Клевака. // Імідж сучасного педагога. – 2010. – №6-7. – С.97-100.

29. Гришко О.І Проблема наступності у роботі дитячого садка і школи у навчанні математики / О.І. Гришко // Імідж сучасного педагога. – 2012. – №5(124). – С.47-50.

Публікації в збірниках наукових праць і матеріалів конференцій

1. Гришко О. Система заходів з інтелектуального розвитку дошкільників у процесі формування елементарних математичних уявлень. / О.Гришко, Л.Клевака. // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки). – Бердянськ: БДПУ, 2010. – №3. – С.169-175.

30. Гришко О.И Сопоставительный анализ поэтических текстов как прием организации обучения будущих педагогов при знакомстве с культурой близкородственной страны /О.И. Гришко, И.И. Чумак-Жунь // Проблеми сучасної філології: лінгвістика, літературознавство, лінгводидактика: збірник наукових праць. – Полтава: ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2013. – Випуск 6. – 200 с. – С.184-188.

31. Гришко О.І. Сучасні підходи до формування геометричних уявлень у дітей старшого дошкільного віку / О.І. Гришко, М.В. Васюк // Інноваційний потенціал професійної підготовки майбутніх фахівців початкової і дошкільної освіти: збірник наукових праць. – Полтава: ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2013. – Випуск 1. – с.82-92.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


32. Гришко О.І. Погляди педагогів на особливості формування уявлень про кількість у дітей дошкільного віку / О.І. Гришко, Т.О. Дзюба // Інноваційний потенціал професійної підготовки майбутніх фахівців початкової і дошкільної освіти: збірник наукових праць. – Полтава: ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2013. – Випуск 1. – с.92-104.

33. Гришко О.І. Моделювання у навчанні старших дошкільників орієнтуватися у просторі / О.І. Гришко, Ю.О. Забалуй // Інноваційний потенціал професійної підготовки майбутніх фахівців початкової і дошкільної освіти: збірник наукових праць. – Полтава:

ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2013. – Випуск 1. – с.104-112.

34. Гришко О.І. Математичні ігри та вправи як засіб формування елементарних математичних уявлень у дітей раннього та молодшого дошкільного віку / О.І. Гришко, О.Г.

Лаврінець // Інноваційний потенціал професійної підготовки майбутніх фахівців початкової і дошкільної освіти: збірник наукових праць. – Полтава: ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2013. – Випуск 1. – с.112-125.

35. Гришко О.І. Підготовка майбутніх вихователів до використання усної нродної творчості при формуванні математичних уявлень дошкільників / О.І. Гришко //Значення історичного краєзнавства і етнографії у формуванні майбутніх фахівців : збірник наукових праць. – Мирогощанськ: Мирогощанський аграрний коледж, 2012. – С. 123-127.

36. Гришко О. Опанування дітьми дошкільного віку математичної мови: робота з вербальним матеріалом / О. Гришко. // Регіональний науково-методичний семінар «Лінгвістичні проблеми: орієнтири і досягнення». – Полтава: ПНПУ, 2012. – C.37 -39.

37. Гришко О. Інтелектуальний розвиток старших дошкільників: діагностичний аспект // Актуальні проблеми дошкілля: збірник наукових праць / За ред.. Марії Чепіль. – Дрогобич: ДДПУ імені І.Франка, 2012. – С.100-107.

38. Гришко О. Проблеми логіко-математичного розвитку дошкільників на сучасному етапі дошкільної освіти. / О.Гришко, М.Панченко. // Інноваційні технології дошкільного виховання: навчально-методичний посібник. Вип.5/ За заг. ред. Чернової О.С. – ПНПУ, 2011. - С.102-117.

39. Гришко О. Діагностика інтелектуального розвитку старших дошкільників. / О.Гришко, Л.Клевака. // Сучасні тенденції розвитку теорії і практики дошкільної освіти: зб.

наук. праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції, 19-20.05. 2010р. / Міністерство освіти і науки України, ПНПУ імені В.Г. Короленка. – Полтава, 2010. – С.34-41.

40. Гришко О. Використання компютера у дитячому садку. / Гришко О., Чмир О.

Інноваційні технології виховання дітей дошкільного віку: Навчально – методичний посібник.– Полтава, 2010. – С. 55 - 71. 
Похожие работы:

«Вісник ОНУ Том 14, випуск 7, 2009, Географічні та геологічні нау УДК 631.445.4:504.062(477.7X26.05) М.В. Адобовська, ст. викладач. Одеський національний університет ім. 1.1. Мечникова, кафедра ґрунтознавства і географії ґрунтів, вул. Дворянська, 2, Одеса, 65082, Україна СУЧАСНИЙ ПРИРОДООХОРОННО-ЕКОЛОГІЧНИЙ СТАН ЧОРНОЗЕМНИХ ГРУНТІВ УЗБЕРЕЖНО-СХИАОВІХ ТЕРИТОРІЙ ЛИМАНІВ ПІВНІЧНО-ЗАХІДНОГО ПРИЧОРНОМОР'Я Розглядаються види та інтенсивність сучасного антропогенног впливу на стан чорноземних ґрунтів...»

«УДК 550.835 © 2010 А. Ю. Кетов, С. Т. Звольський, М. С. Бондаренко, О. В. Iваненко Iнтерпретацiйнi залежностi для нейтронних вологомiрiв з урахуванням щiльностi грунту (Представлено членом-кореспондентом НАН України О. Ю. Митропольським) Запропоновано новий пiдхiд до врахування впливу щiльностi скелета грунту на показання нейтронних вологомiрiв при визначеннi вологостi грунту. Нейтрон-нейтронний метод визначення об’ємної вологостi грунту широко використовується в iнженерно-геологiчних,...»

«В. Борулько, Т. Гаврилова, Р. Лісовський, О. Братченко, О. Непрокін, В. Карамушка, Ю. Прудіус, В. Семенов ПроПозиції для морського просторового планування в 12-мільній зоні для Одеської агломерації на основі принципів комплексного управління прибережними смугами ГІС-база даних Одеська агломерація from the Створено за фінансовою підтримкою Європейського Союзу INTERREG III B CADSES Project part-financed PlanCoast Project by the European Union Даний документ створений за фінансовою підтримкою...»

«Міністерство освіти і науки України Дніпропетровський національний університет Українське герпетологічне товариство В. Л. Булахов, В. Я. Гассо, О. Є. Пахомов БІОЛОГІЧНЕ РІЗНОМАНІТТЯ УКРАЇНИ. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ. ЗЕМНОВОДНІ ТА ПЛАЗУНИ (Amphibia et Reptilia) Монографія Дніпропетровськ Видавництво ДНУ 2 В. Л. Булахов, В. Я. Гассо, О. Є. Пахомов УДК 597.6(477.63)+598.1(477.63) ББК 28.639.33/34 (4УКР–4ДНІ) Б 90 Рекомендовано до друку Вченою радою Дніпропетровського національного університету....»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКИЙ ХУДОЖНЬО-ПРОМИСЛОВИЙ ІНСТИТУТ №8 ПЕДАГОГІКА, ПСИХОЛОГIЯ ТА МЕДИКО-БIОЛОГIЧНI ПРОБЛЕМИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І СПОРТУ ХАРКIВ 1998 Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: Збірка наукових праць під ред. Єрмакова С.С. Харків: ХХПІ, 1998. № 8, 21 с. (Укр., рос. мов.) У збірку вміщено статті, що висвітлюють нові технології физичного виховання молоді і підготовки спортсменів. Збірник розрахований на вчителів і викладачів...»

«ВПЛИВ МУЛЬТИПРОБІОТИКА «АПІБАКТ®» НА ПРОДУКЦІЮ ІНТЕРФЕРОНУ Й АКТИВНІСТЬ 2,5-ОЛІГОАДЕНІЛАТ-СИНТЕТАЗИ. УДК 577.152.6:616.33 ВПЛИВ МУЛЬТИПРОБІОТИКА «АПІБАКТ®» НА ПРОДУКЦІЮ ІНТЕРФЕРОНУ Й АКТИВНІСТЬ 2,5-ОЛІГОАДЕНІЛАТ-СИНТЕТАЗИ В ЛІМФОЦИТАХ ТИМУСУ ЩУРІВ ЗА УМОВ ГІПОАЦИДНОСТІ, ВИКЛИКАНОЇ ОМЕПРАЗОЛОМ І. В. Компанець1, С. В. Пилипенко1, О. Г. Короткий1, Т. П. Карповець1, В. В. Нікольська1, Л. І. Остапченко1, Т. В. Берегова1, Д. С. Янковський2 Київський національний університет імені Тараса Шевченка, ННЦ...»

«112 НАФТОГАЗОВА СПРАВА Нафтогазова справа УДК 550.832 ПЕРСПЕКТИВИ ТА НЕБЕЗПЕКИ ВИДОБУТКУ СЛАНЦЕВОГО ГАЗУ В УКРАЇНІ Д. Д. Федоришин, С. Д. Федоришин Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15; тел. +380 (342) 72-71-23; e-mail: geophys@nung.edu.ua В статті викладено інформацію про типи горючих газів та форми їх утворення, наведено класифікацію сланців, які утворилися в процесі осадконакопичення. За результатами досліджень...»

«О.Я. Галашин, І.В. Олійник, В.П. Стахурська Біологія Відповіді до завдань для державної підсумкової атестації 9 клас ТЕРНОПІЛЬ НАВЧАЛЬНА КНИГА — БОГДАН ББК 74.262.8 Г15 Галашин О.Я., Олійник І.В., Стахурська В.П. Г15 Біологія. Відповіді до завдань для державної підсумкової атестації. 9 клас / Галашин О.Я., Олійник І.В., Стахурська В.П. — Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2012. — 112 с. У посібнику подано детальні відповіді до завдань зі збірника, рекомендованого Міністерством освіти і науки...»

«NUCLEAR INFORMATION AND RESOURCE SERVICE 6930 Carroll Avenue, Suite 340, Takoma Park, MD 2091 301-270-NIRS (301-270-6477); Fax: 301-270-42 nirsnet@nirs.org; www.nirs.org Довідковий документ Інформаційно-ресурсного центру з ядерної енергії (NIRS) РАДІАЦІЯ БІЛЬШ ШКІДЛИВA ДЛЯ ЖІНОК Жінки піддаються значно вищому ризику захворіти і померти від раку, спричиненого радіацією, ніж чоловіки, які отримали таку ж дозу іонізуючого випромінювання. Це важлива новина тому, що дані звіту про біологічну дію...»

«О.І. Бочелюк, Н.М. Горопаха КІМНАТНЕ КВІТНИКАРСТВО В ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ Навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів та педагогічних працівників Видання друге, доповнене Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів ТЕРНОПІЛЬ НАВЧАЛЬНА КНИГА – БОГДАН УДК 581.46 ББК 42.374 Б72 Рецензенти: доктор біологічних наук, доцент кафедри методики викладання біології Тернопільського національного...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»