WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 3 | 4 || 6 | 7 |

«М.Е. Дзержинський, Г.В. Островська, Н.В. Скрипник, С.М. Гарматіна ГІСТОЛОГІЯ. ПРАКТИКУМ НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України як ...»

-- [ Страница 5 ] --

Класифікація м’язових тканин ґрунтується на двох принципах – морфо-функціональному і гістогенетичному.

Згідно до морфо-функціонального принципу, залежно від структури скоротливого апарату, м’язові тканини поділяють на дві групи: посмуговані м’язові тканини і непосмуговані (гладенькі) м’язові тканини. Посмуговану м’язову тканину, у свою чергу, поділяють на скелетну й серцеву (рис. 4.1).

Посмугована м’язова тканина Посмугована м’язова тканина функціонує у складі скелетних м’язів, початкового відділу травного тракту, м’язів, що рухають око (скелетна) та у складі м’язів серця – міокарда (серцева).

Одиницею будови скелетної м’язової тканини є циліндричної форми м’язове волокно – багатоядерний симпласт, утворений в результаті злиття великої кількості клітин. На поверхні м’язових волокон зустрічаються окремі одноядерні клітини міосателітоцити, за рахунок яких відбуваються процеси росту і регенерації.

М’язове волокно оточене клітинною оболонкою – сарколемою. Сарколема складається з плазматичної мембрани міоциту і шару полісахаридів, в складі якого містяться численні тонкі колагенові волокна.

А Б В

–  –  –

В саркоплазмі (цитоплазмі міоциту) численні ядра лежать, як правило, під плазмолемою, присутня велика кількість гранул глікогену, значна кількість міоглобіну. Особливою відмінністю саркоплазми від цитоплазми клітин інших тканин є наявність спеціальних скоротливих структур – міофібрил.

Далі – див. паперову версію посібника.

Препарат 1. Гладенька (непосмугована) м’язова тканина сечового міхура (забарвлення гематоксиліном і еозином; рис. 46, 47, кольор. вст.; рис. 4.3).

М’язова оболонка сечового міхура побудована з трьох, не завжди чітко відмежованих шарів, що представлені системою спірально орієнтованих пучків гладеньких м’язових клітин, які перехрещуються (рис. 4.3).

За малого збільшення мікроскопу слід знайти групу повздовж зрізаних гладеньких м’язових клітин, після чого перевести мікроскоп на велике збільшення.

Міоцити мають веретеноподібну форму. Їхня довжина коливається від 20 до 500 мкм, а діаметр становить близько 10мкм. Поверхня м’язової клітини оточена оболонкою – міолемою і тонкою базальною мембраною з глікопротеїнів.

Цитоплазма гладеньких міоцитів слабко базофільна. У розширеній центральній частині клітини розміщується видовжене ядро з заокругленими кінцями, периферійно розміщеним гетерохроматином і декількома ядерцями. На поперечному розрізі клітин виразно видно, що їхні ядра розміщуються по центру. Так як м’язові клітини порівняно довгі, то ядра потрапляють не на всі зрізи і в частині поперечно зрізаних клітин не виявляються (рис. 46, кольор. вст.).

–  –  –

Рис. 4.3. Організації гладенької (непосмугованої) м’язової тканини Між пучками непосмугованих волокон знаходяться прошарки сполучної тканини з кровоносними судинами.

Клітини утворюють пучки різної товщини. В пучку клітини розташовуються таким чином, що розширена частина однієї з них прилягає до звужених частин сусідніх. В пучках і між ними проходять тонкі прошарки сполучної тканин з великою кількістю дуже тонких колагенових і еластичних волокон.

Останні, завдяки своїм пружинним властивостям, сприяють повертанню розтягнених м’язових пучків у вихідне положення.

Далі – див. паперову версію посібника.

–  –  –

1. Функції м’язової тканини. Основні властивості м’язової тканини.

2. Загальні цито- та гістологічні риси м’язової тканини.

3. Типи м’язової тканини. Гістогенетична класифікація м’язової тканини (за М.Г. Хлопіним).

4. Скелетна м’язової тканини. Гістогенез, клітинні лінії – міосимпласти, міосателіти.

5. Основні компоненти скелетного м’язу.

6. Сполучнотканинні оболонки скелетного м’язу.

7. Організація м’язу. Будова міофібрил. Структура саркомеру, його зони, тонкі і товсті філаменти, саркоплазматичний ретикулум, тріада та її функції. Теорія ковзання філаментів.

8. Поняття про іннервацію скелетних м’язів.

9. Типи волокон скелетних м’язів – їхня класифікація й властивості.

10. Серцева м’язова тканина. Будова клітин, вставні диски.

11. Порівняльна характеристика серцевої і скелетної посмугованих м’язових тканин.

12. Типи кардіоміоцитів.

13. Фізіологічна регенерація серцевої м’язової тканини.

14. Гладенька м’язова тканина. Локалізація, будова, властивості.

15. Структурно-функціональні особливості міоцитів гладенької м’язової тканини.

16. Ультраструктура гладеньких м’язових клітин.

17. Скорочення гладеньких міоцитів.

18. Фізіологічна регенерація гладенької м’язової тканини.

19. Міоїдні клітини. Міо-нейральний тип гладенької м’язової тканини.  РОЗДІЛ 5

НЕРВОВА ТКАНИНА

Нервова тканина є структурною основою нервової системи, вона забезпечує узгоджену діяльність органів і систем організму, їхню регуляцію й адаптацію до умов зовнішнього середовища.

Нервова тканина має ектодермальне походження. Вона складається з клітин двох типів – нейроцитів (нейронів, основного функціонального типу клітин) і гліоцитів (нейроглія, допоміжні клітинні елементи). Основними типами міжклітинних контактів є синапси. В нервовій тканині практично відсутня міжклітинна речовина.

Нейрони. Нейрони є морфологічними й функціональними одиницями нервової тканини. Переважна більшість нейронів формується ще до народження. Збережені (локально і в невеликій кількості) малодиференційовані клітини (нейробласти), призводять до появи дуже невеликої кількості нейронів у постембріогенезі ссавців, включаючи людину. Зрілі нейрони є мітотично неактивними (тобто вони не діляться), а отже їхній життєвий цикл має тривати практично протягом всього життя організму.

Нервові клітини, як правило, мають великі розміри.

Нейронна активність та її контроль вимагають експресії багатьох генів, що відбивається у морфології ядер: у більшості нейронів вони великі за розміром, світлі (через велику кількість активного еухроматину), з одним або декількома чітко вираженими ядерцями. Крім того, в нейронах добре розвинута білок-синтезуюча гранулярна ендоплазматична сітка.

Функціональні особливості нейронів визначаються за такими показниками як: (1) форма нейрона і, зокрема, його відростків, (2) хімічні речовини (нейромедіатори), які нейрон використовує для зв'язку з іншими нейронами і (3) способи, якими нейрон може реагувати на медіатори, вивільнені іншими нейронами.

Відростки нейрона. Частину тіла нейрона, яка оточує ядро називають перикаріоном, або сомою. Нейрони мають довгі відростки, які тягнуться від перикаріону. Їх розділяють на дві функціонально і морфологічно різні групи – дендрити і аксони.

Характерні особливості цих двох типів відростків наведені в табл. 5.1.

–  –  –

ОТОЧУЮЧІ Мієлінова оболонка Не оточені оболонкою

СТРУКТУРИ

Дендрити є частиною сприймаючої поверхні нейрона. Як правило, від перикаріону виходять один або декілька первинних дендритів, які далі можуть розділятися на вторинні, третинні і т.

д. Поверхня дендритів може бути гладенькою або може мати невеликі виступаючі структури різної форми – дендритні шипики. Шипики можуть приймати участь у формуванні міжклітинних контактів та виконувати ряд інших функцій, зокрема, підтримувати іонний гомеостаз під час функціонування синапсів (вони містять цистерни гладенького ендоплазматичного ретикулуму, який є депо Са2+).

Далі – див. паперову версію посібника.

Препарат 1. Нейрофібрили в нервових клітинах спинного мозку щура (імпрегнація сріблом; рис. 57, 58,  кольор.  вст.;  рис. 5.3, схема).

На препараті представлено поперечній зріз спинного мозку щура. За малого збільшення мікроскопу зріз за формою нагадує метелика (рис. 57, кольор. вст.). Ближче до центра знаходиться сіра речовина, на периферії – біла. В середині міститься центральний канал, оточений з усіх боків сірою речовиною.

Остання утворює широкі передні, вузькі задні й слабко виражені бокові роги. Тканина сірої речовини складається переважно з тіл нейронів і клітин глії, які оточують нейрони. У свою чергу, сіра речовина оточена білою речовиною спинного мозку, яка складається з відростків нейронів, перерізаних у різних напрямках.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Найкрупніші нервові клітини розміщені в передніх рогах сірої речовини – це мотонейрони.

За великого збільшення мікроскопу слід розглянути форму мотонейронів. Ці клітини є мультиполярними - від тіла нейронів відходять у різні боки декілька відростків. Прослідкувати відростки на великій відстані на зрізі неможливо, видно тільки початкові ділянки відростків, що відходять від тіла клітини (рис. 58, кольор. вст.).

Ядра мотонейронів світлі з незначною кількістю хроматинових гранул, з великими ядерцями, що є показником високої функціональної активності клітини. Цитоплазма зазвичай темна, що зумовлено наявністю у перикаріоні нервової клітини густої темно-забарвленої фібрилярної сітки. В тілі нейрона орієнтація фібрил (нейрофібрил) або нечітко визначена, або радільна. У відростках (і дендритах, і аксонах) вони розташовуються паралельно одна одній і йдуть вздовж волокна (рис. 5.3).

–  –  –

Нейрофібрили є основою цитоскелету нейрона, вони виконують опорну й транспортну функцію. Нейрофібрили представлені переважно пучками мікротрубочок і нейрофіламентів (особливого класу білків проміжних філаментів), на яких осаджується азотнокисле срібло, що й дозволяє їх виявити, застосовуючи даний метод.

Нейрональні мікротрубочки в складі нейрофібрил об’єднуються в пучки за допомогою асоційованих з ними білків, які формують перпендикулярні зшивки (див. рис. 5.3). Руйнування таких білкових зшивок і порушення організації нейрофібрил веде до порушень процесів аксонного транспорту і функціонування нейрону в цілому, що і є одним із патогенетичних механізмів розвитку цілої низки нейродегенеративних захворювань.

Нейрофібрили з’являються достатньо рано під час розвитку нейронів і їхня поява є однією з перших специфічних ознак диференціації майбутніх нейроцитів. Система нейрональних мікротрубочок є структурою досить лабільною й при різних функціональних станах вираженою неоднаково.

Далі – див. паперову версію посібника.

–  –  –

1. Гістогенез нервової тканини.

2. Клітинний склад нервової тканини. Нейрони і нейроглія.

3. Структура нейрона, його цитологічні особливості.

4. Тільця Нісля. Цитоскелет нейрона. Включення.

5. Морфо-функціональні особливості відростків нервових клітин.

6. Цитоскелет нейрона. Аксонний транспорт.

7. Функціональна і морфологічна класифікація нейронів.

8. Загальна схема організації синапсів.

9. Класифікація синапсів.

10. Передача потенціалу дії, синапси. Класифікація синапсів.

11. Збуджувальні та гальмівні синапси.

12. Будова хімічного синапсу.

13. Клітини нейроглії. Загальна характеристика. Астроцити, олігодендроцити, епендимоцити, мікроглія, сателітні клітини, Шваннівські клітини – локалізація, будова, функції.

14. Типи нервових волокон.

15. Мієлінова оболонка, будова, формування, функції.

16. Які клітини утворюють мієлін?

17. Характеристика мієлінових волокон.

18. Характеристика немієлінових волокон.

19. Сполучнотканинні оболонки нерва.

20. Пластичність і репарація нервової тканини в периферичній і центральній нервовій системі.

21. Уявлення про нейросекреторні клітини, їх локалізація в організмі.

ПРИКЛАДИ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ

1. Яка з тканин дорослої людини має найвищу здатність до регенерації?

а) епітеліальна;

б) м’язова;

в) пухка волокниста власне сполучна;

г) щільна волокниста власне сполучна;

д) нервова.

2. Для епітеліїв шкіри, рогівки ока й ротової порожнини характерно все, крім:

а) розвиваються з ектодерми;

б) належать до багатошарових;

в) займають межове положення;

г) зроговілі;

д) здатні до регенерації.

3. В слизовій оболонці бронха виявлено дефект війок миготливого епітелію. Яка функція епітелію постраждала?

а) ендокринна;

б) секреторна;

в) евакуаторна;

г) екскреторна;

д) захисна.

4. Які особливості будови притаманні одношаровому епітелію шлунка за нормальних умова?

а) не всі клітини зв'язані з базальною мембраною;

б) всі клітини зв'язані з базальною мембраною;

в) всі клітини не зв'язані з базальною мембраною;

г) частково зроговілий;

д) на апікальній поверхні епітеліоцитів формується облямівка мікроворсинок.

5. Яку функцію виконують келихоподібні клітини слизової оболонки бронхів?

а) залозисту;

б) опорну;

в) скоротливу;

г) всмоктувальну;

д) евакуаторну.

6. На гістологічному препараті епітеліальної тканини виявлена наявність шару, який має вигляд гомогенної блискучої смужки.

Який вид епітелію представлений на препараті?

а) мезотелій;

б) перехідний;

в) псевдобагатошаровий;

г) багатошаровий незроговілий;

д) багатошаровий зроговілий.

7. Який контакт між клітинами епітеліального пласта перешкоджає проникненню молекул із зовнішнього середовища у внутрішнє?

а) щілинний;

б) проміжний;

в) десмосомний;

г) щільний;

д) напівдесмосомний.

8. Одношаровий багаторядний війчастий епітелій вистилає:

а) травний тракт;

б) трахею;

в) щитовидну залозу;

г) канальці нирок;

д) стінку сечового міхура.

9. Епітеліальні клітини з мікроворсинками містяться у:

а ) вистилці кровоносних судин;

б) вистилці легень;

в) серозних оболонках;

г) вистилці травного тракту;

д) шкірі.

10. Які з перерахованих клітин є одноклітинними екзокринними залозами:

а) клітини з облямівкою;

б) миготливі (війчасті епітеліоцити);

в) келихоподібні клітини;

г) клітини без облямівки;

д) клітини зі стереоциліями.Pages:     | 1 |   ...   | 3 | 4 || 6 | 7 |
 
Похожие работы:

«УДК 79 ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА ЯК ФАКТОР ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ ОСОБИСТОСТІ Викладач каф. фіз. виховання Горбатий А.Ю. Викладач каф. фіз. виховання Чхань А.А.ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Поняття способу життя досить багатопланове, охоплює різні сфери життєдіяльності людей і тому застосовується в багатьох наукових дисциплінах і дослідженнях: в філософії, політології, культурології, соціології, педагогіці, психології та інших галузях пізнання. Аналіз цього поняття багатьма...»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ЕКОЛОГІЇ КАРПАТ НАН УКРАЇНИ ІНСТИТУТ БОТАНІКИ ім. М.Г. ХОЛОДНОГО НАН УКРАЇНИ КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА БОТАНІЧНИЙ САД ІМЕНІ АКАД. О.В. ФОМІНА ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНСЬКЕ БОТАНІЧНЕ ТОВАРИСТВО ВСЕСВІТНІЙ ФОНД ПРИРОДИ (WWF) РОСЛИННИЙ СВІТ У ЧЕРВОНІЙ КНИЗІ УКРАЇНИ: ВПРОВАДЖЕННЯ ГЛОБАЛЬНОЇ СТРАТЕГІЇ ЗБЕРЕЖЕННЯ РОСЛИН SENECIO BESSERANUM MINDER. МАТЕРІАЛИ ІІІ...»

«Національний лісотехнічний університет України НАУКОВИЙ ВІСНИК НЛТУ УКРАЇНИ З Б І Р Н И К Н А У К О В О Т Е Х Н І Ч Н И Х П РА Ц Ь Підп. до друку 31.01.13. Формат 6084/16. Папір офсетний. Друк офсетний. Ум. др. арк. 23,25. Ум. фарбо-відб. 23,48. Облік.-вид-арк. 23,37. Тираж 250 прим. Зам. № 01/2013 Видавець: Редакційно-видавничий центр НЛТУ України 79057, м. Львів, вул. Генерала Чупринки, 103 Тел.: (032) 240-23-50 E-mail: nauk.visnyk@gmail.com Засновано в 1994 р. Випуск 23.1 Свідоцтво про...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені І.І. МЕЧНИКОВА Біологічний факультет МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до лабораторних та практичних занять з дисциплін «Систематика риб та їх різноманітність» і «Великий спеціальний практикум. Визначення риб і круглоротих» для студентів біологічного факультету Розділ: “Родина коропових (Cyprinidae)” Частина 3. «Риби родів Chalcalburnus, Alburnus, Alburnoides, Blicca, Abramis, Vimba, Pelecus, Rhodeus, Carassius,...»

«Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Природнича секція ICOM України Iсторiя музейно справи та зоологiчних музев унiверситетiв Украни Львів Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Природнича секція ICOM України Серія «Біологічні Студії» заснована у 2009 році І. В. Шидловський Iсторiя музейно справи та зоологiчних музев унiверситетiв Украни За редакцією Й....»

«УДК 613.523.9 СОНЦЕ – УМОВА ЖИТТЯ НА ЗЕМЛІ, ЧИННИК ЗДОРОВ’Я І НЕЗДОРОВ’Я ДІТЕЙ І ДОРОСЛИХ Шахненко В.І. Харьківський національний університет ім. В.Н. Каразіна Харків, Україна КЛЮЧОВІ СЛОВА: Сонце, активність Сонця, геомагнітні збурення, вплив на дітей і дорослих, засоби пом’якшення впливу Сонця. КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Солнце, активность Солнца, геомагнитные бури, влияние на детей и взрослых, средства снижения влияния Солнца. KEY WORDS: the Sun, Sun's activity, the geomagnetic storms, the influence to...»

«Національна академія наук України Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного ЕКОМЕРЕЖА СТЕПОВОЇ ЗОНИ УКРАЇНИ: ПРИНЦИПИ СТВОРЕННЯ, СТРУКТУРА, ЕЛЕМЕНТИ Київ – 201 3 УДК 591.5: [598.2599]. (47) Екомережа степової зони України: принципи створення, структура, елементи / Ред. д-р біол. наук, проф. Д.В. Дубина, д-р біол. наук, проф.Я.І. Мовчан. – К.:, 2013. – 409 с., рис. 11, бібліогр. назв 183 ISBN. На основі положень Всеєвропейської стратегії збереження біотичної і ландшафтної різноманітності та з...»

«4. Шенк Х. Теория инженерного эксперимента: [пер. с англ.] / Х. Шенк. – М.: Мир, 1972. – 381 с.5. Сукманов В.А. К вопросу экспериментальных исследований вспениваемости рыбного сырья / В.А. Сукманов, А.А. Яшонков // Рибне господарство Украни. – 2011. – № 6 (77). – С. 40-43. УДК 6.37.2:66.083.2 Сукманов В.О., д-р техн. наук, проф., Гаркуша В.Б., канд. техн. наук, доц. (ДонНУЕТ, Донецьк), Бесараб О.С., проф.(НУХТ, Київ), Громов С.В. (ДонНУЕТ, Донецьк) ВПЛИВ ПАРАМЕТРІВ ПРОЦЕСУ ОБРОБКИ ВЕРШКОВОГО...»

«Л.А. Гілета Геополитика и экогеодинамика регионов. 2010. Вып.1. С. 54УДК 911.9:574.2 Л.А. Гілета Екодинамічні явища урбосистем, пов’язані з акустичним навантаженням Львівський національний університет імені Івана Франка Анотацiя. У статті, розглянуте актуальне питання щодо закономірностей формування акустичного навантаження в межах урбосистем. Показана їх якісна й просторова складність. Наголошено, що навантаження із хаотичною мінливістю характеризуються найбільш небезпечним...»

«Державна архівна служба України Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства ВПЛИВ БІОЛОГІЧНИХ ФАКТОРІВ НА ЗБЕРЕЖЕНІСТЬ АРХІВНИХ ДОКУМЕНТІВ Методичні рекомендації СХВАЛЕНО Протокол засідання Нормативно-методичної комісії Укрдержархіву 27.12. 2013 № 6 Київ–2013 Вплив біологічних факторів на збереженість архівних документів : метод. рекомендації / Укрдержархів, УНДІАСД; уклад.: Л.В. Димитрова, В.О. Кітам, О.В. Мельниченко, Н.М. Христова, – К., 2013. – 43 с. У...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»