WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 |

«МЯСО ПТИЦЫ Общие технические условия POULTRY MEAT General specification Чинний від_ 1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ 1.1 Цей стандарт поширюється на м'ясо птиці - тушки (курей, курчат, ...»

-- [ Страница 1 ] --

ДСТУ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

__________________________________________________________________

М'ЯСО ПТИЦІ

Загальні технічні умови

МЯСО ПТИЦЫ

Общие технические условия

POULTRY MEAT

General specification

____________________________________________________________________

Чинний від_________

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт поширюється на м'ясо птиці - тушки (курей, курчат, курчат-бройлерів, качок, каченят, гусей, гусенят, iндичок, індичат, цесарок, цесарят) та їх частини (далі за текстом - м'ясо птиці), яке не було оброблене у такий спосіб, що сприяє його зберіганню, за винятком процесів охолодження або заморожування, включаючи пакування (у полімерні матеріали, у вакуумі, в модифікованій атмосфері, тощо) і призначене для реалізації та виробництва продуктів харчування.

1.2 Вимоги щодо безпеки виробництва і охорони довкілля викладено у розділах 6 і 7.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 3136-95 Птиця сільськогосподарська для забою. Технічні умови ДСТУ 5037:2008 Промисловість птахопереробна. Терміни та визначення понять ________________________________________________________________________________

Видання офіційне ДСТУ ДСТУ ISO 6579:2006 Мікробіологія харчових продуктів і кормів для тварин. Методика виявлення Salmonella spp ДСТУ ISO 6887-2:2005 Мікробіологія харчових продуктів та кормів для тварин. Готування досліджуваних проб, вихідної суспензії та десятикратних розведень для мікробіологічного досліджування. Частина 2. Специфічні правила готування м'яса та м'ясних виробів ДСТУ ISO 11290-1:2003 Мікробіологія харчових продуктів та кормів для тварин. Горизонтальний метод виявляння та підраховування Lіsterіa monocytogenes. Частина 1. Метод виявляння ДСТУ ISO 11290-2:2003 Мікробіологія харчових продуктів та кормів для тварин. Горизонтальний метод виявляння та підраховування Lіsterіa monocytogenes. Частина 2. Метод підраховування ДСТУ EN 12393-1:2003 Продукти харчові нежирові. Визначання вмісту залишків пестицидів газохроматографічним методом. Частина 1. Загальні положення ДСТУ EN 12393-2:2003 Продукти харчові нежирові. Визначання вмісту залишків пестицидів газохроматографічним методом. Частина 2. Методи екстрагування та очищання ДСТУ EN 12393-3:2003 Продукти харчові нежирові. Визначання вмісту залишків пестицидів газохроматографічним методом. Частина 3. Визначання та підтверджувальні випробування ДСТУ EN 12824:2004 Мікробіологія харчових продуктів і кормів для тварин. Горизонтальний метод виявлення Salmonella ДСТУ ЄЕК ООН ECE/TRADE/355:2007 М’ясо курей. Тушки та їх частини. Настанови щодо постачання і контролювання якості (ЕЕК ООН ECE/TRADE/355:2007, IDT) ДБН В.2.5-28–2006 Державні будівельні норми України. Природне і штучне освітлення. Інженерне обладнання будинків і споруд ДК 016:2010 Державний класифікатор продукції та послуг ДСТУ Технічний регламент щодо правил маркування харчових продуктів ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности (ССБП.

Шум. Загальні вимоги безпеки) ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБП. Пожежна безпека. Загальні вимоги) ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей среды (ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочого середовища) ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности (ССБП. Обладнання виробниче. Загальні вимоги безпеки) ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности (ССБП. Процеси виробничі. Загальні вимоги безпеки) ГОСТ 17.2.3.01-86 Охрана природы. Атмосфера. Правила контроля качества воздуха населенных пунктов (Охорона природи. Атмосфера. Правила контролю якості повітря населених пунктів) ГОСТ 7702.0-74 Мясо птицы. Методы отбора образцов. Органолептические методы оценки качества (М’ясо птиці. Методи відбору зразків. Органолептичні методи оцінки якості) ГОСТ 7702.2.0-95 Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты птичьи.

Методы отбора проб и подготовка к микробиологическим исследованиям (М’ясо птиці, субпродукти і напівфабрикати пташині. Методи відбору проб і підготовка до мікробіологічних досліджень) ГОСТ 7702.2.1-95 Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты птичьи.

Метод определения количества мезофильных аэробных и факультативноанаэробных микроорганизмов (М’ясо птиці, субпродукти і напівфабрикати пташині. Метод визначення кількості мезофільних аеробних і факультативноанаеробних мікроорганізмів) ГОСТ 7702.2.3-93 Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты птичьи.

Метод выявления сальмонелл (М’ясо птиці, субпродукти і напівфабрикати пташині. Метод виявлення сальмонел) ГОСТ 7702.2.5-93 Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты птичьи.

Метод выявления и определения количества листерелл (М’ясо птиці, субпродуДСТУ кти і напівфабрикати пташині. Метод виявлення і визначення кількості лістерелл) ГОСТ 7730-89 Пленка целлюлозная. Технические условия (Плівка целюлозна. Технічні умови) ГОСТ 9078-84 Поддоны плоские. Общие технические условия (Піддони пласкі. Загальні технічні умови) ГОСТ 10354-82 Пленка полиэтиленовая. Технические условия (Плівка поліетиленова. Технічні умови) ГОСТ 12026-76 Бумага фильтровальная лабораторная. Технические условия (Папір фільтрувальний лабораторний. Технічні умови) ГОСТ 13513-86 Ящики из гофрированного картона для продукции мясной и молочной промышленности. Технические условия (Ящики з гофрованого картону для продукції м’ясної та молочної промисловості. Технічні умови) ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов (Маркування вантажів) ГОСТ 23042-86 Мясо и мясные продукты. Методы определения жира (М'ясо та м’ясні продукти. Методи визначання жиру) ГОСТ 24104-2001 Весы лабораторные. Общие технические условия (Ваги лабораторні. Загальні технічні умови) ГОСТ 24297-87 Входной контроль продукции. Основные положения (Вхідне контролювання продукції. Основні положення) ГОСТ 25011–81 Мясо и мясные продукты. Методы определения белка (М’ясо та м’ясні продукти. Методи визначення білка) ГОСТ 25250-88 Пленка поливинилхлоридная для изготовления тары под пищевые продукты и лекарственные средства. Технические условия (Плівка полівінілхлоридна для виготовлення тари під харчові продукти і лікарські засоби. Технічні умови) ГОСТ 25336-82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры (Посуд і обладнання лабораторні скляні.

Типи, основні параметри і розміри) ГОСТ 25951-83 Пленка полиэтиленовая термоусадочная. Технические условия (Плівка поліетиленова термоусадкова. Технічні умови) ДСТУ ГОСТ 26927-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения ртути.

(Сировина і продукти харчові. Метод визначення ртуті) ГОСТ 26929-94 Сырье и продукты пищевые. Подготовка проб. Минерализация для определения содержания токсичных элементов (Сировина і продукти харчові. Підготовка проб. Мінералізація для визначення вмісту токсичних елементів) ГОСТ 26930-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения мышьяка (Сировина і продукти харчові. Метод визначення миш’яку) ГОСТ 26931-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения меди (Сировина і продукти харчові. Методи визначення міді) ГОСТ 26932-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения свинца (Сировина і продукти харчові. Методи визначення свинцю) ГОСТ 26933-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения кадмия (Сировина і продукти харчові. Методи визначення кадмію) ГОСТ 26934-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения цинка (Сировина і продукти харчові. Метод визначення цинку) ГОСТ 28498-90 Термометры жидкостные стеклянные. Общие технические требования. Методы испытаний (Термометри рідинні скляні. Загальні технічні вимоги. Методи випробувань) ГОСТ 28825-90 Мясо птицы. Приемка (М’ясо птиці. Приймання) ГОСТ 29329-92 Весы для статического взвешивания. Общие технические требования (Ваги для статичного зважування. Загальні технічні вимоги) ГОСТ 30178-96 Сырье и продукты пищевые. Атомно-абсорбционный метод определения токсичных элементов (Сировина і продукти харчові. Атомноабсорбційний метод визначання токсичних елементів).

ДСанПіН 145–2011 Державні санітарні норми та правила утримання територій населених місць ДСанПіН 8.8.1.2.3.4-000-2001 Допустимі дози, концентрації, кількості та рівні пестицидів у сільськогосподарській сировині, харчових продуктах, повітрі робочої зони, атмосферному повітрі, воді водоймищ, ґрунті ДСН 3.

Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


3.6.037–99 Державні санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку ДСТУ ДСП 201–97 Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць (від забруднення хімічними та біологічними речовинами) СанПиН 4630-88 Санитарные правила и нормы по охране поверхностных вод от загрязнения (Санітарні правила і норми з охорони поверхневих вод від забруднення)

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

У цьому стандарті використано терміни та визначення, установлені ДСТУ 5037.

4 КЛАСИФІКАЦІЯ

4.1 Залежно від виду та віку птиці м'ясо класифікують на: м'ясо курей, курчат, курчат-бройлерів, качок, каченят, гусей, гусенят, індиків, індичат, цесарок, цесарят.

4.2 Залежно від виду оброблення м'ясо птиці випускають у вигляді тушок та їхніх частин (окрім цесарок та цесарят і курчат, які мають масу менше ніж 650 г): напівтушок, четвертини передньої та задньої, грудини, ніжок, гомілки, стегна, філе та крил. Асортимент м'яса птиці наведено у Додатку А.

4.3 Залежно від температури у товщі м'язів м'ясо птиці поділяють на остигле, охолоджене, підморожене, заморожене та глибокозаморожене. Температурний режим у товщі м'язів продукту повинен відповідати показникам, наведеним у табл. 1.

4.4 Залежно від вгодованості та якості оброблення тушки птиці виробляють першої категорії, другої та нестандартні.

4.5 Залежно від маси тушки поділяють на калібровані (тушки визначеної маси) і некалібровані (тушки різної маси).

4.6 Коди м'яса птиці згідно з ДК 016 наведено в додатку Б.

–  –  –

5 ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

5.1 М'ясо птиці має відповідати вимогам цього стандарту та його виробляють згідно з технологічною інструкцією з додержанням правил та вимог [1], [2].

5.2 Основні показники та характеристики м’яса птиці 5.2.1 За вгодованістю тушки птиці всіх видів повинні відповідати вимогам, зазначеним у таблиці 2.

ДСТУ

–  –  –

Курчата- М'язи добре розвинуті. М'язи розвинуті задовільно. Грубройлери Форма грудини округла дні мязи з кілем утворюють кут Відкладення підшкір- без западин. Відкладення підшкіного жиру в нижній ча- рного жиру можуть бути відсутстині живота можуть ні. Кіль грудної кістки неокосте

–  –  –

5.2.3 Остигле м'ясо реалізації у торгівельній мережі не підлягає.

5.2.4 Охолоджене м'ясо птиці може постачатися у контейнерах з льодом (заморожена вода) або з сухим льодом (СО2), у цьому випадку сухий лід не повинен бути у безпосередньому контакті з продуктом.

5.2.5 Підморожене м'ясо птиці може бути використане лише для промислового переробляння (наприклад, для обвалювання)..

5.2.6 Не дозволено до реалізації в торгівельній мережі та ресторанному господарстві, а треба відносити до нестандартних і використовувати для промислового переробляння таке м'ясо птиці:

- яке не відповідає другій категорії щодо вгодованості та якості оброблення тушок;

- погано знекровлені тушки;

- тушки з викривленнями спини та грудної кістки;

- тушки з подряпинами на спині;

- тушки із саднами, кров'яними плямами, значними холодильними опіками на шкірі;

- тушки з наминами, що потребують видалення;

- тушки з переломами гомілки та крил за наявності оголених кісток;

- тушки, заморожені більше одного разу;

- тушки, які мають темну пігментацію, за винятком індиків і цесарок.

5.2.7 Не дозволено використовувати для харчування людей, а треба утиДСТУ лізувати м'ясо птиці, у якому зафіксовано:

- ознаки інфекційних захворювань птиці (патолого-анатомічні зміни, властиві для множинних пухлин, септицемії, токсемії) і локалізацію в органах патогенних мікроорганізмів, які передаються людині;

- ознаки ураження тушок патогенними грибами або їхніми токсинами;

- підшкірні чи м’язові ураження тушок паразитами;

- виснажені тушки;

- доріз птиці після отруєння;

- ознаки удушення птиці;

- аномальні запах (який не зникає протягом 48-годинної витримки), колір та смак;

- залишки шкідливих або заборонених речовин, що перевищують допустимі рівні 5.2.8 У замороженому або глибокозамороженому м’ясі птиці не може бути холодильних опіків, за винятком невеликих випадкових, але не на грудині чи стегнах; в охолодженому м’ясі - ознак заморожування та розморожування.

5.2.9 М'ясо птиці, яке відповідає за вгодованістю вимогам першої категорії, а за якістю оброблення – другій категорії, відносять до другої категорії.

5.2.10 Масова частка вологи, яка виділяється під час розморожування замороженого м'яса птиці (курей, курчат-бройлерів та індиків), не повинна перевищувати 4 %.

Примітка. Під час експорту м'яса птиці показник масової частки вологи, яка виділяться під час розморожування замороженого м'яса птиці, може бути обумовлений договором-конрактом з країною, у яку експортують продукцію.

5.2.11 За мікробіологічними показниками (МАФАМ, бактерії роду Сальмонела) м'ясо птиці має відповідати вимогам переліку [3], за вмістом бактерій Listeria monocytogenes – вимогам переліку [3] та Гігієнічних нормативів [4].

5.2.12 Для антимікробного оброблення тушок під час їх охолодження можуть бути використані дезінфікувальні речовини, дозволені для застосування для цих цілей Центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я.

ДСТУ 5.2.

13 Вміст токсичних елементів, афлатоксину В1, гормональних препаратів, антибіотиків у м'ясі птиці не повинен перевищувати рівнів, передбачених переліком [3] та МБТ № 5061 [5].

5.2.14 Вміст пестицидів у м'ясі птиці не повинен перевищувати допустимих рівнів, встановлених ДСанПіН 8.8.1.2.3.4-000.

5.2.15 Вміст радіонуклідів у м'ясі птиці не повинен перевищувати допустимі рівні, які встановлені ГН 6.6.1.1-130 [6].

5.3 Вимоги до сировини та матеріалів 5.3.1 Для виробництва м'яса птиці використовують сiльськогосподарську птицю, яка відповідає вимогам ДСТУ 3136.

5.3.2 Кожну партію птиці для забою супроводжують відповідним ветеринарним документом.Pages:   || 2 | 3 | 4 |
 
Похожие работы:

«КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ОГІЄНКА ВІСНИК КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ІВАНА ОГІЄНКА ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ Випуск 3 Кам’янець-Подільський УДК 378.4(082):159.9 ББК 74.5 В 53 Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: Серія КВ № 14578-3549 ПР від 11.11.2008 р. Друкується згідно з рішенням вченої ради Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, протокол № 11 від 28 грудня 2010 р....»

«АНАЛІЗ річних звітів обласних еколого-натуралістичних центрів та обласних станцій юних натуралістів за 2013 рік Зміст стор.1. Вступ.. 2. Методична робота..2.1. Організаційна діяльність методичних служб. 2.2. Інформаційно-методична діяльність..2.3. Аналітична діяльність методичних служб та наукове забезпечення. 3. Екологія та охорона природи.. 3.1. Аналіз роботи творчих учнівських об’єднань та гуртків екологічного та природоохоронного спрямування.. 3.2. Робота на екологічних стежинах.....»

«Український державний лісотехнічний університет Необхідна комплексна оцінка функціонування міських транспортних систем, їхньої екологічної чистоти, ергономічної взаємодії з іншими елементами міської інфраструктури, включаючи і показники безпеки руху і деякі інші нетрадиційні прояви. Література 1. Урбанізоване навколишнє середовище: охорона природи та здоров'я людини. Наукове видання. – К., 1996. – 252 с.2. Звіт про роботу з охорони навколишнього природного середовища на Придніпровській...»

«С.А. Вдовенко Вирощування їстівних грибів УДК 635.82:635-1/-2 ББК 42.349я73 В 25 Рецензенти: Петриченко В.Ф. доктор сільськогосподарських наук, професор, членкореспондент НААН України, директор Інституту кормів НААН України Підпалий І.Ф. д.с.-г. н., професор, завідувач кафедри кормовиробництва, луківництва та сільськогосподарської меліорації Вінницького національного аграрного університету Рекомендовано до друку Вченою радою Вінницького національного аграрного університету (протокол № 11 від 23...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКИЙ ХУДОЖНЬО-ПРОМИСЛОВИЙ ІНСТИТУТ Видається з січня 1998 року №11 ПЕДАГОГІКА, ПСИХОЛОГIЯ ТА МЕДИКО-БIОЛОГIЧНI ПРОБЛЕМИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І СПОРТУ ХАРКIВ 2001 ББК УДК 796.072. 75.0+75.1 Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: Зб. наук. пр. під ред. Єрмакова С.С. Харків: ХХПІ, 2001. №11. 72 с. (Укр., рос, анг. мов.) У збірку вміщено статті, що висвітлюють нові технології фізичного виховання молоді і...»

«УКРАЇНА ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА РАДА РІШЕННЯ ХIV сесії четвертого скликання 06.01.2005 № 346 Про Програму екологічного моніторингу навколишнього природного середовища в Херсонській області на 2004 2009 роки З метою досягнення належного рівня інформаційного забезпечення державного контролю за станом довкілля, прогнозування його змін та розробки науково обґрунтованих рекомендацій для прийняття рішень щодо запобігання негативним змінам стану довкілля та дотримання вимог екологічної безпеки, керуючись...»

«В. М. Муковоз1 УДК 619:616.31:665.347.8.004.4 к. вет. н. С. В. Обштат к. вет. н М. С. Карпуленко к. вет. н. Український державний науково-дослідний інститут нанобіотехнологій та ресурсозбереження ОЛІЯ РАФІНОВАНА ДЕЗОДОРОВАНА БУТИЛЬОВАНА – АЛЬТЕРНАТИВНИЙ ВИХІД ПРИ ЗБЕРІГАННІ Наведено огляд іноземної та вітчизняної літератури, присвяченої дослідженню якісних показників олії соняшникової при незадовільних умовах зберігання, залежності окисної стабільності олії від різновиду споживчої тари та дії...»

«Міністерство освіти і науки України Львівський національний університет імені Івана Франка С.О. Волгін, С.О. Гнатуш, В.В. Манько, І.С. Хамар, Б.М.Борсукевич, О.Р.Іванець КОНКУРСНІ ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ З БІОЛОГІЇ Львів Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка Волгін С.О., Гнатуш С.О., Манько В.В., Хамар І.С., Борсукевич Б.М., Іванець О.Р. Конкурсні тестові завдання з біології. – Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2005. – 447 с. Посібник призначений для...»

«Педагогічні технології навчання фізичної культури УДК 37.037 Людмила Шуба Методика навчання фізичної культури учнів першого класу з використанням елементів тенісу Навчально виховний комплекс № 111 „спеціалізована природноматематична школа – дошкільний навчальний заклад” (м. Дніпропетровськ) Постановка наукової проблеми та аналіз останніх досліджень. Сьогодення ставить високі вимоги до рівня фізичного розвитку, працездатності та функціонального стану організму дітей. Дитячий організм на кожному...»

«Затверджено на засіданні кафедри теоретичних основ фізичного та адаптивного виховання, протокол № 7 від 05 лютого 2014 р. Затверджено на засіданні Вченої ради Інституту здоров’я, спорту та туризму, протокол № 5 від 05 лютого 2014 р. Укладачі: доктор пед. наук., проф. Захаріна Є.А. ст. викл. Корнілова Н.Ю. ст. викл. Чорна Т.В. ЗМІСТ І. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА ІІ. СТРУКТУРА ПРОГРАМИ ІІІ. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ IV. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ І. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА Мета фахового випробування для...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»