WWW.UK.X-PDF.RU

˲ - , ,

 
<< HOME
CONTACTS
( )
.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
׸

( )
.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
׸
 >>  . C 03.00.00
Pages:     | 1 |   ...   | 27 | 28 || 30 | 31 |

. : . 2012. 1 (50). 158 . ...

-- [ 29 ] --

в . ˲ ˳ ³ . ³ , . , , , , , , , .

³ c

1. Primitia Florae Galiciae Ausriacae utriusque. Enchiridion ad excursiones botanicas. Viennae,

1809. Pars 1. Monandria, Polyandria. 339. Pars 2. Didynamia, Dioecia. 423 s.

2. Zapisy Nauczyciela Lyceum Krzemienieckiego pana Bessera w przedmiotach Hystoryi Naturalnej w Wolyniu, Podolu, Ukrainie i niektrych blizszych okolicach // Pomietnik Farmaceutyczny Wilenskie, 1820, I. S. 138145, 241243.

3. Uwiadomienie dla mionikw Botaniki // Pamietnik Farmaceutyczny Wilenski, 1820, 1. S.

106110.

4. In Volhynien Wiederholt sich die galicishe Flora mit Ausschlufs die Karpatichen // Flora oder Botanische Zeitung (Regensberg), 1820, 1. S. 229231.

5. Semina, quae e horto botanico Lycaei Volhynici anno 1820, pro mutua offeruntur commutatione // Flora order Botatishe Zeitung (Regensburg), 1821, I. P. 199.

6. Enumeratio plantarum hujusque in Volhynia, Podolia, Gub. Kijoiviensi, Bessarabia Cis-Tyraica et circa Odessam colleetarum, simul cum observatinibus in Primitias Flora Galiciae Austriacae.

Vilnae, 1822. 111 p. (Pamitnik Farmaceutyszny Wilenski, 1822, 2).

7. Apercu de la geographie physique de Volhynie et de Podolie. // Mm. Soc. Natur. Moscou, 1823, VI. P. 185212.

8. Prepisy do ukladania zielnikow. 1826.

9. Nekrolog Barona Marschal von Bieberstein. Wilno, 1827.

10. Nazwiska roslin Grekom starozytnym znanych, na jezyk polski przetlumaczone // Dzienuik Umuejetnosci i Sztuki, 1827. 2. S. 411433. ( . ).

11. Recenzya dziela pod tytulem Pomnozenie Dykcionarza roslinnego s.p. X. Krzystofa Kluka przez I. Dziarkosnkiego i Sienniekego. Wilno, 1828. 22 S.

12. Rzut oka na geografia fizyczna Wolynia i Podola. Wilno, 1828. 21 p.

13. Absynthium Grtn. // Bull. Soc. Natur. Moskau. 1828, 1. P. 219265.

14. Responsum ad questiones Consilii medici Imperii d. 15 octobris 1830 datus etc // Ibid. 1832.

IV, 3. P. 441512.

15. Additamenta et observantiunculae in Tenturia set Opatra. // Nouv. Mm. Soc. Natur. Moscou. 1832. 2.

16. Bemerkungen uber H-rn Professor Eichwalds naturhistorische Skisse von Lithauen, Wolhynien und Podolien // Biebb. Z. allgem. Not Ztg. Regensb. 1832. XV. P. 153.

ber die Flora des Baicals / Ibid. 1834. XVII, I. P. 130.

17.

18. Tentamen de Abrotanis // Nouv. Mm. De la Soc. Natur. Moscou. 1834. III (IX). P. 3 92.

19. De Seriphidis // Bull. Soc. Natur. Moscou. 1834. VII. P. 546.

20. Enumeratio Artemisiarum illarum, quas non vidi et ideoque iis locus in mea divione hujus generis adsignare nequivi // Ibid. P. 177180.

eber die Ichneumonen Volhyniens // Ibid. 171 S.

21.

2 . ³ c . . 糿 (18061832), . 133-146.

ISSN 2078-2357. . . . . . -. . ., 2012, 1 (50) 141 в . ˲

22. Suplement ad Synopsin Absynthiorum, tentamen de Abrotanis, dissertationem de Seriphidis atqua de Dracunculi // Bull. Soc. Natur. Moskou. 1936. IX. P. 3115.

23. Enumeration Artemisiarum quas nondum vidit // Linnaea, 1839. P. 399401.

24. Ein kleiner Beitrag zur Flora von St. Petersbourg // Bull. Soc. Natur. Moscou, 1839. S.

412414.

25. Revisio Artemisiarum Musei Berolinensis, cuius partem constituit Herbarium Willdenowianum // Linnaea, 1841. XV. P. 83111.

26. De Artemisia virente Moenchiideque degue Santonica Linnali epistola ad cl. Wenderothium, professorem Morbur gensem // Ibid. P. 699703.

27. eber russiche Artemisien im Willdenowschen und im allgemeinen Kniglichen Herbarium in Berlin // Bull. Sc. de lAcad. Des Sc. de St. Petersb., 1841. VIII. P. 298304.

28. Monographiae Artemisiarum, sectio I Dracunculi // Mm. prs. lAcad. desc, de St. Petersb.

IV. P. 445488.

C

1. Czackia, genre dtermin et decrit. Krzemieniec, 1818. 7 p.

2. Rys Botaniczny Krain zwiedzonych w podrzach pomiedzy Bohem Dniestriem od Zbrucza az do morza Czarnego odbytych w latach 1814, 1816, 1818, 1822. Wilno, 1823. 126 p.

3. Nauka wyrazw botanicznych dla latwosci determikowania rolin, czyli zastosowania do nich opisw; z najlepszych autorw krtko zebrana I porzaskiem abecadla ulozona. Krzemieniec i Warszawa, 1825. 249 S.

4. Nauka wyrazow botanicznych.(Dictionarium glossologiae botanicae). Cremenecii, 1827. 218 S.

5. Nazwiska Roslin Grekom starozytnym znanych na jzyk poski przetlumaczone// Dziennik Umiejetnosci i Sztuki. 1827. 2 S. 411433.

6. Rys Botaniczny Krain zwiedzdnych w podrozach pomiedzy Bohem a Dniestriem az do uycia tych rzek w morze, odbytych w latach 1823 i 1824. Wilno, 1830. 93 p.

7. Notice sur quelgunes conquilles fossils de Volhynie, Podolie ets // Bull. Soc. Nat. Moscou, 1830. T. 2. S. 90104.

8. Remarques sur l'ouvroge de M. Frederic Du Bois de Conchyliologie fossile, ou apercu glognostique des formations du Plateau Volhyni Podolien in Berlin, 1830 // Ibid. 1832. T. 4. S. 513558.

9. Catalogue des coguilles fossils du Platean Volhynie Podolien de la collection du Lyce de Volhynie // Ibid. S. 559567.

10. Amphibia nostraluseu enumeration sauriorum, ophidiorum nec non siremiorum in excursionibus per Volhyniam, Podoliam etc obsewatorum // Nouv. Mem. de la Soc. Natur. de Moskou, 1832. T. II.

// 11.

( ). 1836. I. . 286291.

12. Remarques sur le terrain plutonique du sud oust de la Russien Bull. // Soc. Nat. Moscou.

1850. T. 23, 2. S. 240290.

13. Recherches sur le systme tyraique. I Terrains hemilysiens // Ibid. 1852. T. 25. S. 194 241.

14. Suplement aux remarques jur le terrains plutonique du sud ouestde la Russie // Ibid. 1853.

T. 26. S. 289319.

15. Recherches sur les terrains du sedimants, tant anciens que recent du plateau du sud-ouest de la Russie. II Terrains izmiens, thalassiques et plagiques, terrains de sdiments inferiurs ou secondaire // Ibid. 1853. T. 26. S. 167.

3 . C , . , 糿 (18061832), . 133-146.

ISSN 2078-2357. . . . . . -. . ., 2012, 1 (50) в . ˲

16. . ( . ) // / 1855/ 2. . 6378, . . 93108, 4. . 149164.

17. Ramoty starego Detiuka o Woyniu. Wilno: Edycia staraniem hr. Platera, 18611862. I.

224 S., II. 248 S., III. 338 S., IV 193 S.

18. // . . 1860.

V, 1. C. 151.

19. // . , 1862. 7. . 94142.
140 .


20. Ramoty starego Detiuka, powiesci z dziejow ojczystych. Serya II. Krakw, 1866. I. 235 S., II. 209 S.

21. . . , . . , . . // , . . , 1869.

. 247308.

22. Flora Ukrainy, czyli opisanie roslin dziko rosnacych w Ukrainie Przed-Dnieprowej i w sasiednich z nia okolicach Wolynia Podola i . Chersonskiej. Warszawa, 1869. 83 S.

23. Poglad na poklady skal Wschodnio-poludniowego plaskowrgorza Rossyi // Studia i materially z dziejow nauki polskiej. 1972, Seria C. z. 17. S. 2139.

1. Catalogue des Plantes du Jardin Botanique de Krzemieniec en Volhynie Krzemieniec, 1810.

88 p.

2. Catalogue des Plantes du Jardin Botanique du Gymnase de Volhynie a Krzemieniec. Krzemieniec: lImprimerie du Gymnase, 1811. 111 p.

3. Supplement au Catalogue des Plantes du Jardin Botanique du Gymnase de Volhynie a Krzemueniec. Krzemienic, 1812 37 p.

4. Suplementum II ad Catalogum Plantarum in Horto botanico Gymnasii Volhyniensis Cremeneci culturum. Anno 1813. Cremjeneci, 1814. 18 p.

5. Suplementum III ad Catalogum Planturum in Horto botanico Gymnasii Volhyniensis Cremuneci cultarum. Anno 1814. Cremeneci, 1814. 31 p.

6. Suplementum IV ad Catalogum Plantarum in Horto Botanico Gymnasii Volhyniensis Cremeneci cultarum. Cremeneci, 1815. 30 p.

7. Catalogus Plantarum in Horto botanico Gymnasii Volhyniensis Cremeneci cultarum. Cremeneci, 1816. 161 p.

8. Catalogus Plantarum in Horto botanico Gymnasii Volhyniensis Cremeneci cultarum. Cremeneci, 1819.

9. Catalogus Plantarum in Horto botanico Gymnasii Volhyniensis Cremeneci cultarum. Cremeneci, 1820.

10. Catalogus Plantarum in Horto botanico Gymnasii Volhyniensis Cremeneci cultarum. Cremeneci, 1821.

11. Catalogus Plantarum in Horto botanico Gymnasii Volhyniensis Cremeneci cultarum. Cremeneci, 1823.

12. Catalogus Plantarum in Horto botanico Gymnasii Volhyniensis Cremeneci cultarum. Cremeneci, 1830.

4 ., . , 糿 (1806 1832), . 133-146.

ISSN 2078-2357. . . . . . -. . ., 2012, 1 (50) 143 в . ˲

13. Spis roslin ozdobnych znajdnjucych sie w ogrodzie botanicznym lyceum wolyskiego w Krzemiencu, ktorych za pieniadze naby mozna u K. Witzella ogrodnika botanicznego. Krzemieniec, 1824.

Regestr drzew fruktowych, rolin i plantw potrzebnych do Ogrodu Botanicznego na nastepna wiosne.

. / // . 1866. 44. . 368370.

1.

. . . / .. , 2.

.. , .. // . . . . . - . .

. . 2003. 3-4 (22). . 120125.

. . . . ( 175- ) / . . // . . . 3.

1960. . VII, 4. . 8588.

. . : , , / . . // 4.

18051833. . . . : , 2006. . 173186.

. . . . ( 200- 5.

) / . . // . . . 1984. . 41, 5. . 38100.

. . . - / . . . :

6.

- . . , 1947. . 1. 335 .

. . ij ̳ ( 230- ) / . . // . . .

7.

1993. . 50, 1. . 177178.

. . ij ̳ (17621853) / . . // .

8.

. . 1997. . 54, 6. . 593596.

. . / . 9.

, 1863. 42 .

. 10.

/ . // . . , 1855. . 111.

11. Bartnicka K. Programy nauczania w Wileskim okregu naukowym a szkoa Krzemieniecka / K. Bartnicka // Kwartalnik historii nauki i techniki, 1989. XXIX, 3. C. 501502.

Berezowska E. Antoni Andrzejowski / E Berezowska // Ziema, 1913. T. IV, 17. S. 278281.

12.

13. Chamcowna M. Uniwersytet Jagiellonski w dobie komisji educacji narodowej. Szkola glwna koronna w okresie wizyty i rectoratu Hugonna Kollataja 1777786. / M. Chamcowna Wroclaw-Warszawa: Zaklad Narodowy im. Ossoliskich Wyd-wo Polskij Akademii Nauk, 1957. 386 S.

14. Czarniecki S. Nieznana rozprawa geologiczna Antoniego Andrzejowskiego / S. Czarniecki, Z. Martini // Studia i materialy z dziejw nauki polskij. Seria C. 1972. Z. 17. S. 1729.

15. DAbancourt-Wirstleinowa M. Pierwsza wycieczka botaniczna w Midobory // Kosmos. 1911. 36. S. 317320.

16. Danilewiczowa M. Zycie naukowe dawnego Liceum Krzemienieckiego / M. Danilewiczowa // Nauka Polska. 1937. T. 22. S. 7191.

17. Danilewiczowa M. Andrzejowski Antoni / M. Danilewiczowa // Polski Slownik Biograficzny. Warszawa, 1935. T. 1. S. 111112.Pages:     | 1 |   ...   | 27 | 28 || 30 | 31 |
 
 >>  . C 03.00.00
:

www.ifp.kiev.ua .. (2 2010). ( 150- ) [ ]. URL ftp://ftp1.ifp.kiev.ua/original/2010/prihodko2010.pdf . . ̲ Բ ( 150-в ² ) 㳿 . . ...

̲Ͳ ί ˲ ֲ Ͳ IJ 210 , Ѳʲ, òͲ ͲͲ 2013 63 (06) / .: .. (. .) . :...

ֲ ̲ Ͳ . .. 502.75(477.6) ֲ , ˲ 03.00.05 2012 . . : , ˳...

- ( 2012 . ղ ̳ ), ֲ ԲͲ ²Ҳ Բ, .. 150- ( ) - .. , ...

̲ͲΠ²ȠȠȠ ²ɠֲɠͲҠͲ Vֲ̲ߠ Ҳ ϲҲ  ܠϠ ò ʠǠ ̠2 Բ;ղ̲;ò; ̲ò,²òߠò; ˲òߠ (1215ߠ2009,.²) ² 2009 MINISTRYOFEDUCATIONANDSCIENCEOFUKRAINE IVANFRANKONATIONALUNIVERSITYOFLVIV ...

- ( ) 㳿 㳿 II - 11-13 2012 . - 069:5(082) ( 05/12 ...

i 6 . . : i ; i  ii, i, ; ii i; iii , , . : i , i ,...

³ . 31. 2010 021.1:[316.774:613](477) . . Ē ֲ -Ѳ ˲-ֲ , ᒺ - . : -,...

. . , .. , .. , .. . ò ˲ò ̲Ͳ ² . .. .. , .. , .. , .. ò ò 2006 551.5 (551.52) / .. , .. , .. , .. . . . : . . - ....

. .. Tulipa gesneriana L. (Liliaceae) 502.6:582.572.8(477) 28.59+28.5613(4) 8 : - . , . . . ; - . , . . . ; - . , . . . . .. ( 8 3...
( )
.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
׸


 
<<     |    
2013 www.uk.x-pdf.ru -