WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 21 | 22 || 24 | 25 |   ...   | 31 |

«Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Біологія. — 2012. — № 1 (50). — 158 с. Друкується за рішенням вченої ради ...»

-- [ Страница 23 ] --

Великий і малий Т-антигени є онкогенами тому, що спільно мають 1. Щоб це довести, обчислимо (L1) для області L1 і (H) для атрактора Енона. Маємо рівняння для обчислення (L1): (11)(L1) + (13)(L1) = (11 + 12 + 13)(L1). Отримаємо (L1) = 0.7381. Для обчислення (H) припустимо, що малий Т-антиген є атрактором великого Т-антигена і відповідно область L2 є атрактором області L1. Тоді (H) задовольняє рівнянню:

[(11)(H) + (13)(H)] / (2)(H) = (A).

Звідси знаходимо (H) = 1.5952 1.

Далі обчислимо (LT) для великого Т-антигена (табл. 3), розглядаючи суму екзонів e1 і e2 як атрактор первинного транскрипту РНК Т-антигенів. В цьому випадку показник (LT) є розмірністю подоби великого Т-антигена первинного транскрипту РНК: (e1)(LT) + (e2)(LT) = (e1 + e2 + gi)(LT). Середнє значення (LT) збігається з (L1).

Формула для обчислення (A) великого Т-антигена щодо малого Т-антигена підібрана за результатами експериментальних даних (Таблиця 3), має вигляд:

Середнє значення (A) майже збігається з (H). Ці результати ще раз підтверджують, що великий і малий Т-антигени утворюють аттрактор Енона.

Далі обчислимо теоретичний -фактор білкової оболонки поліомавірусів на основі модельних структур, наведених на рис.1. Опукла оболонка розширеного додекаедра містить 12 пентамерів S5 і 20 гексамерів S6. При повному розкритті розширеного додекаедра утворюється 72 пентамери S5 і 60 трикутників S3. Розширений додекаедр є аттрактором повністю розкритого розширеного додекаедра. Опукла оболонка косої симетрії Т = 3 і повністю розкритий ISSN 2078-2357. Наук. зап. Терноп. нац. пед. ун-ту. Сер. Біол., 2012, № 1 (50) 117

ОГЛЯДИ

розширений додекаедр утворюють 2 шари над розширеним додекаедром. Тому теоретичний (P) білкової оболонки поліомавірусів повинен бути більше 1.

Відношення (P) = (72 S5 + 60 S3) / (12 S5 + 20 S6) = 1.309905 є головним. Розширений додекаедр є зв'язною структурою з 72-х пентамерів, тому (P) можна знайти як розв'язок рівняння:

і отримати (P) = 1.97239 1.

Білкова оболонка поліомавірусів має два шари: субодиниці білка VP1 розташовуються над субодиницями білків VP2 і VP3. Тому можна припустити, що -фактор білкової оболонки поліомавірусів більше 1.

Дуже важливо, що великий і малий Т-антигени мають 1 і тому відрізняються від звичайних генів з 1 тим, що трансформують клітку в ракову, для якої (можна припустити) також 1.

Зазначимо, що аттрактор з 1 має дуже складну поведінку, яку важко передбачити.

Такий атрактор підсилює, хоча і обмежено, як завгодно малі зміни в клітині і породжує різні сценарії онкогенної трансформації клітин.

Висновки Великий і малий Т-антигени утворюють атрактор Енона з 1, тому є онкогенними. Імовірно, білкова оболонка поліомавірусів також має 1. Атрактор Енона у вигляді великого і малого Т-антигенів перетворює нормальну клітину в ракову, тому що він може кодувати тільки шаруваті структури. Звичайні гени з 1 кодують структури розрідженого типу, які не є агресивними, тобто не наповзають на інші структури і не витісняють їх. Поведінка великого і малого Т-антигенів є непередбачуваною, стохастичною, так як вона обумовлена тим, що атрактор Енона є генератором (області L11 і L2) обмеженого розбігання траєкторій руху початково близьких молекул, що знаходяться в клітині. Це і призводить до онкогенної трансформації клітини.

1. Teresa Senz-Robles M. Transforming functions of Simian Virus 40/ M. Teresa Senz- Robles, Chris S Sullivan, James M Pipas // Oncogene. – 2001. – Vol. 20. – P. 7899–7907.

2. Gjoerup O. Update on human polyomaviruses and cancer / O. Gjoerup, Y. Chang. – Elsevier Inc: Adv. in Cancer Res. – 2010 – P. 1–51.

3. Cheng J. Cellular transformation by simian virus 40 and murine polyoma virus T antigen. / J. Cheng, J. A.

DeCaprio, M. M. Fluck, B. S. Schaffhausen // Semin Cancer Biol. – 2009. – Vol. 19. – P. 218–228.

4. Stehle T. The structure of simian virus 40 refined at 3.1 resolution / T. Stehle, S. J. Gamlin, Y. Yan, S. C.

Harrison // Curr. Biol. – 1996. - Vol. 4. – P. 165–182.

5. Oppenheim A. SV40 assembly in vivo and in vitro / A. Oppenheim, O. Ben-num-Shaul, S. Mukherjee, M.

Abd-El-Latif // Comput. and Math. in Med. – 2008. – Vol. 9. – P. 265–276.

6. Fanning E. SV40 DNA replication: from the A gene to nanomachine / E. Fanning, K. Zhao // Virology. – 2009. – Vol. 384. – P. 352–359.

7. Костюченко В. А. Архитектура сферических вирусов / В. А. Костюченко, В. В. Месянжинов // Усп.

биол. хим. – 2002. – Т. 42, – С. 177–192.

8. Twarock R. The architecture of viral capsids based on tiling theory / R. Twarock // J. Theor. Med. – 2005. – Vol. 6. – P. 87.

9. Fasman G. D. The handbook of biochemistry and molecular biology / G. D. Fasman. – CRC Press. Vol. 1. – P. 589.

10. Henon M. A two-dimensional mapping with a strange attractor / M. Henon // Commun. Math. Phys. – 1976. – Vol. 50. – P. 69–77.

11. Епифанова О. И. Лекции о клеточном цикле / О. И. Епифанова. – Москва: “КМК”, 2003. – С. 125.

12. Marino-Ramirez L. The histone database: a comprehensive resource for histones and histone foldconteining proteins / L. Marino-Ramirez, B. Hsu, A. D. Baxevanis, D. Landsman. // Proteins. – 2006. Vol. 62. – P. 838–842.

<

ISSN 2078-2357. Наук. зап. Терноп. нац. пед. ун-ту. Сер. Біол., 2012, № 1 (50)

ОГЛЯДИ

13. Noble. J. C. S. Alternative splicing of SV40 early pre-mRNA is determined by branch site selection / J. C.

S. Noble, C. Prives, J. L. Manley // Genes & Dev. – 1988. – Vol. 2. – P. 1460–1475.

14. Николис Г. Познание сложного / Г. Николис, И. Пригожин. – Москва: “Мир”, 1990. – С.146.

15. Жиков В. В. Фракталы. / В. В. Жиков // Сорос. обр. журн. – 1996, Т. 12, – С. 109–117.

В. В. Щербик, Л. П. Бучацкий Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Украина

ОБРАЗОВАНИЕ АТТРАКТОРА ЭНОНА ПРИ ОНКОГЕННОЙ

ПОЛИОМАВИРУСНОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ КЛЕТОК

Теоретически доказано, что онкогенные свойства полиомавирусов связаны со структурными особенностями как генома, так и белковой оболочки вирусов. Предложена новая модель белковой оболочки полиомавирусов с косой симметрией Т = 3. Доказано, что большой и малый Т-антигены полиомавирусов образуют аттрактор Энона, имеющий -фактор больше 1.

Задержка с образованием большого Т-антигена способствует внедрению вирусного генома в клеточный геном с последующей онкогенной трансформацией клетки.

Ключевые слова: полиомавирус, большой и малый Т-антигены, симметрия T = 7d, косая симметрия T = 3, аттрактор Энона, -фактор.

V. V. Stcherbic, L. P. Buchatsky Kyiv National Taras Shevchenko University, Ukraine

GENERATION OF HENON ATTRACTOR AT ONCOGENIC

POLYOMAVIRUS CELL TRANSFORMATION

Theoretically proved that the oncogenic properties of polyomaviruses are related to the structural features of both genome and protein envelope of viruses. It is suggested that the transition of cells from the normal to the transformed state is a bifurcation with parameters of the Henon attractor. In contrast, normal genes, which have -factor less than 1 and encode the structure of rarefied type, large and small T antigens of polyomaviruses together form the Henon attractor, which has a -factor greater than 1 and encodes a stratified structures. The behavior of the Henon attractor is an unpredictable, stochastic. The delay in the generation of large T antigen contributes to the introduction of the viral genome into cellular genome with subsequent oncogenic cell transformation.

A new model is proposed for the protein envelope of polyomaviruses with skew T = 3 symmetry, which has the main parameter as the ratio of the central angles in the hexamer: = 1.6981. The parameter is related to the parameters of Henon attractor. Presumably the protein envelope of polyomaviruses has -factor greater than 1, as forms a stratified structure. It is possible that the protein envelope of polyomaviruses is involved in oncogenic cell transformation.

Key words: polyomavirus, large and small T-antigens, T = 7d symmetry, skew T = 3 symmetry, Henon attractor,


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


-factor

–  –  –

ВІДОМИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ФІЗІОЛОГ РОСЛИН І БІОХІМІК (до 80-річчя від дня народження професора С. С. Костишина)

ПРОФЕСОР СТЕПАН СТЕПАНОВИЧ КОСТИШИН

–  –  –

ІСТОРІЯ НАУКИ. ПЕРСОНАЛІЇ 7 лютого 2012 року виповнилося 80 років від дня народження і 55 років виробничої, наукової, суспільно-корисної та громадської діяльності професору, завідувачу кафедри екології і біомоніторингу Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, відомому українському вченому в галузі фізіології рослин, біохімії та екології, доктору біологічних наук, дійсному члену (академіку) Академії наук вищої школи України, академіку Екологічної академії наук України, заслуженому діячеві науки і техніки України, почесному доктору права Саскачеванського університету (Канада), почесному члену Міжнародної організації університетів «Phi Beta Delta» США, почесному громадянину міст Чернівців і Лок-Хвейна (США) Степану Степановичу Костишину.

Степан Степанович Костишин народився 7 лютого 1932 року в селі Звиняч Чортківського району Тернопільської області, в працьовитій селянській родині. В знаній в селі родині Степана Костишина (батька ювіляра) в пошані завжди була праця, особливо праця на хліборобській ниві, любов до батьківської оселі, до рідного краю, що й успадкував Степан Степанович від своїх батьків та благодатного Тернопілля. У 1940 році пішов до першого класу Звинячівської неповної середньої школи, яку закінчив у 1947 році. В цьому ж році продовжив навчання в Буданівській середній школі, яку закінчив у 1950 р. і поступив на біологічний факультет Чернівецького університету, який з відзнакою закінчив у 1955 р. Деякий час (1955– 1961 рр.) працював у молодіжних організаціях м. Чернівців, очолював міський штаб боротьби з порушниками громадського порядку, за що отримав першу урядову нагороду — Почесну грамоту Президії Верховної Ради УРСР. У 1961 р. поступив до аспірантури на кафедру фізіології рослин Чернівецького університету, де навчання закінчив у 1964 р. В 1965 р. під керівництвом відомого вченого фізіолога рослин професора Г. Х. Молотковського захистив дисертацію на тему: «Морфологічні і фізіолого-біохімічні особливості гетерозисних гібридів Буковинський 1, 2, 3 та їх батьківських форм» на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю–«Фізіологія рослин». Після захисту дисертації був прийнятий на викладацьку роботу в Чернівецький державний університет. Працював на посадах асистента, доцента, професора, завідувача кафедри біохімії та експереминтальної екології біологічного факультету університету.

Життєвим кредом Степана Степановича стала біологія — наука про життя. Власним завзяттям і талантом, натхненням та повсякденною працею він творив і збагачував її. Підсумки його багаторічних наукових досліджень узагальнено в докторській дисертації «Поліфункціональність гетерозису кукурудзи», яку С. С. Костишин захистив у 1984 р., а через рік йому присвоєно вчене звання професора. Багато років С. С. Костишин досліджував фізіолого-біохімічні особливості гетерозису на молекулярному рівні. Він є фундатором вітчизняної школи з проблем гетерозису рослин. У 70-х роках у Чернівецькому університеті працювала Всесоюзна школа «Геном рослин», ініціаторм створення якої був С. С. Костишин.

Він не лише талановитий учений, а й висококваліфікований педагог і вмілий організатор навчально-виховного процесу та підготовки кадрів у вищій школі. Степан Степанович обіймав посади проректора з наукової роботи (1972–1987 рр.), а з 1987 до 2001 рр. — ректора Чернівецького національного університету. Понад 30 років очолював науково-дослідну лабораторію дослідження молекулярно-біологічної природи гетерозису, а тепер — екологічно несприятливих факторів на систему життєдіяльності рослинних і тваринних організмів.

Понад 50 років навчання і праці С. С. Костишина пов’язані лише з одним вищим навчальним закладом — Чернівецьким університетом, якому за його керівництва, як ректора, в 1989 р.

присвоєно ім’я видатного українського письменника–демократа і громадського діяча Юрія Федьковича, а в 2000 р. університет отримав статус національного. Нині це — Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, який одним із перших серед вищих навчальних закладів України, здобув четвертий рівень акредитації. Окрім того, Степан Степанович домігся розширення й зміцнення матеріально-технічної бази університету, примножив у колективі творчість, діловитість, ініціативність, що допомогли вивести університет на вищий рівень розвитку і здобути чільне місце в рейтингу вищих навчальних закладів України.

ISSN 2078-2357. Наук. зап. Терноп. нац. пед. ун-ту. Сер. Біол., 2012, № 1 (50) 121 ІСТОРІЯ НАУКИ. ПЕРСОНАЛІЇ С. С. Костишин нагороджений багатьма державними нагородами, в тому числі нагородою Ярослава Мудрого АН ВШ України.

Ми вдячні долі, що звела нас зі Степаном Степановичем у житті, а йому вдячні за уроки людяності, принциповості, добропорядності, за шляхетність вчинків, підтримку та безкорисливе служіння своєму народові.

Талант — це безцінний дар, що подарувала Степану Степановичу доля, а він протягом життя зумів розкрити його величаво, яскраво й променисто. Нехай небо й надалі прихиляється до нього благословенням і винагороджує праведні труди добрим здоров’ям, родинним теплом, благополуччям і довголіттям.

Ось такий він — професор Степан Степанович Костишин — фітобіолог серцем і розумом, педагог талантом і вмінням привернути до себе співрозмовника.

Основні наукові праці професора Степана Степановича Костишина (список праць наведено за: Степан Степанович Костишин: до 80-ї річниці від дня народження:

бібліогр. список літератури / уклад.: М. І. Махмутова, В. І. Ткач, К. Г. Червінська. — Чернівці, 2012. — 26 с.

НАУКОВІ МОНОГРАФІЇ

1. Молекулярно-біохімічні основи гетерозису рослин: монографія / Степан Степанович Костишин, М. М. Марченко. — Львів: Світ, 1993. — 143 с.: іл. — Бібліогр.: с. 130—142.

2. Поліфункціональність гетерозису рослин: монографія / Степан Степанович Костишин. — Чернівці: Рута, 2006. — 254 с.: іл. — Бібліогр.: с. 217—252.

3. Біомоніторинг Чернівецької області: монографія / Степан Степанович Костишин, С. С. Руденко, Т. В. Морозова. МОН України. — Чернівці: Рута, 2008. — 237 с.: іл. — Бібліогр.: с. 204—229.Pages:     | 1 |   ...   | 21 | 22 || 24 | 25 |   ...   | 31 |
 
Похожие работы:

«УДК 619.5:6616-085.636.5 О.І. Касяненко, Т.І. Фотіна ВИЗНАЧЕННЯ ЧУТЛИВОСТІ МІКРООРГАНІЗМІВ CAMPYLOBACTER JEJUNI ДО АНТИБІОТИКІВ ДИСКОДИФУЗІЙНИМ МЕТОДОМ Сумський національний аграрний університет Рецензент – доктор ветеринарних наук Кассіч В.Ю. Ключові слова: антибіотики, антибактеріальні препарати, антимікробна чутливість, бактерії, диски з антибіотиками, живильні середовища, зона затримки росту, культивування, мікроорганізми, метод дифузії в агар, тест, чутливість мікроорганізмів. Вступ....»

«УДК 582.594.2(477.85) І.І. ЧОРНЕЙ, В.В. БУДЖАК, А.І. ТОКАРЮК, Т.Д. НИКИРСА Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича, вул. Федьковича, 11, 58022, м. Чернівці РІД CEPHALANTHERA RICH. (ORCHIDACEAE) У ФЛОРІ БУКОВИНИ – ХОРОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ключові слова: Буковина, вид, поширення, місцезнаходження key words: Bukovyna, species, distribution, location I.I. CHORNEJ, V.V. BUDZHAK, A.I. TOKARJUK, T.D. NIKIRSA THE GENUS CEPHALANTHERA RICH. (ORCHIDACEAE) IN THE FLORA OF BUKOVYNA –...»

«УДК 004.732.056(075.8); 621.391 В.Г. Кононович, канд. техн. наук (ОНАЗ, Україна), І.В. Кононович (ОДАХ, Україна) ВИЗНАЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОЛЯ З ПОЗИЦІЙ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ Представлено уявлення теорії інформації, важливі у сфері інформаційної безпеки. Дано інтерпретацію інформаційних процесів джерел інформації. Показана інформаційна модель взаємодії фізичного та інформаційного світу. Сформульовано Закон природного кругообігу інформації. Визначене поняття інформаційного поля фізичного й...»

«Фінанси, облік і аудит. 2009. № 14 Література 1. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 «Запаси»: Затв. наказом Міністерства фінансів України від 20.10.1999 р. № 246, зі змінами та доповненнями.2. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати»: Затв. наказом Міністерства фінансів України від 31.12.1999 р. № 318.3. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 30 «Біологічні активи»: Затв. наказом Міністерства фінансів України від 11.05. 2005 р. № 790. 4. Методичні рекомендації з...»

«ЗБІРНИК Н А У К О В И Х П РА Ц Ь НАЦІОНАЛЬНОГО НАУКОВОГО ЦЕНТРУ “І Н С Т И Т У Т З Е М Л Е Р О Б С Т В А УААН” СПЕЦВИПУСК Київ 2007 Збірник наукових праць Національного наукового центру “Інститут землеробства УААН” К.: ВД “ЕКМО”, 2007. – Спецвипуск. – 150 с. У збірнику вміщено статті з питань землеробства, рослинництва, мікробіології, кормовиробництва, генетики, селекції і насінництва. Збірник наукових праць Національного наукового центру “Інститут землеробства УААН” (спецвипуск) рекомендовано...»

«УДК 504.05:622 № держреєстрації _01007_U_000377_ Інв. № Міністерство освіти і науки України НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ (НГУ) 49000, м. Дніпропетровськ, пр. К.Маркса, 19; тел.(0562) 47-32-09; факс: 744-62-14; телекс 143457 «AGAT SU», E-mail:HomenkoO@nmu.org.ua ЗАТВЕРДЖУЮ Проректор з наукової роботи, д-р техн. наук, професор _ О.С. Бешта “”2008 р. ЗВІТ ПРО НАУКОВО-ДОСЛІДНУ РОБОТУ КОМПЛЕКСНИЙ ЕКОЛОГІЧНИЙ КОНТРОЛЬ СТАНУ ДОВКІЛЛЯ ТА ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ БІОЛОГІЧНИМИ ТА ФІЗИЧНИМИ МЕТОДАМИ...»

«УДК 371.7+37.014.5+613 Здоров’язбережувальна діяльність у школах здоров’я: зарубіжний досвід Валентина Єфімова У статті подано аналіз закордонного досвіду діяльності шкіл сприяння здоров’ю в Європі, виявлено значну актуальність цього питання для української педагогіки, розглянуто головні проблеми професійної підготовки майбутніх учителів до організації збереження здоров’я дітей і молоді шкільного віку. Ключові слова: здоров’я, здоров’язбереження, школи сприяння здоров’ю, професійна підготовка,...»

«отриманого досвіду та заохочення інноваційної практики, що передаються наступним поколінням, дало змогу провести аналогію із біологічним ДНК та визначити основні принципи його формування з метою подальшого ефективного застосування. Перспективи подальших досліджень Варто зауважити, що впровадження концепції інноваційного ДНК не завжди гарантує успіх, оскільки розвиток та реалізація ідей залежить не лише від самої її концепції, а також від наявних наукових знань, навичок та вмінь. Отже, лише...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ ДИЗАЙНУ І МИСТЕЦТВ (ХАРКІВСЬКИЙ ХУДОЖНЬО-ПРОМИСЛОВИЙ ІНСТИТУТ) Видається з січня 1998 року №15 ПЕДАГОГІКА, ПСИХОЛОГIЯ ТА МЕДИКО-БIОЛОГIЧНI ПРОБЛЕМИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І СПОРТУ ХАРКIВ 200 ББК УДК 796.072.2 75.0+75.1 Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: Зб. наук. пр. під ред. Єрмакова С.С. Харків: ХДАДМ (ХХПІ), 2002. №15. 100 с. (Укр., рос., анг. мов.) У збірку вміщено статті, що...»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ БОТАНІКИ ім. М.Г. ХОЛОДНОГО ДАНИЛИК ІВАН МИКОЛАЙОВИЧ УДК [582.542.12:574.3:502.211](477) РОДИНА CYPERACEAE JUSS. ФЛОРИ УКРАЇНИ: СИСТЕМАТИКА, ФІТОГЕОГРАФІЯ, ЕКОЛОГО-МОРФОЛОГІЧНА ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ ТА ОХОРОНА 03.00.05 – ботаніка АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук Київ – 2014 Дисертацією є рукопис Робота виконана в Інституті екології Карпат НАН України Науковий консультант: доктор біологічних наук, професор, академік...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»