WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 10 | 11 ||

«Схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах комісією з біолоігї, екології та природознавства Науково-методичної Ради з питань освіти Міністерства освіти і науки ...»

-- [ Страница 12 ] --

Сукупність організмів, що живуть на ділянці місцевості з більш-менш однорідними умовами існування і взаємодіють між собою та з умовами середовища існування, утворюють біогеоценоз.

У біогеоценозі спостерігаються різні види симбіозу (форми співіснування двох різних видів). До них належать мутуалізм, паразитизм, коменсалізм і конкуренція.

Мутуалізм — взаємовигідне співіснування двох видів (найпростіші, здатні перетравлювати клітковину, і рослиноїдні тварини, у кишечнику яких вони живуть).

Паразитизм — співіснування двох видів (людина й стьожкові черви), за якого один вид використовує інший як середовище існування і джерело харчування.

Коменсалізм — співіснування двох видів (кліщі, які харчуються шерстю, що випала, у норах гризунів), за якого один вид використовує інший вид або житло іншого виду як середовище існування, але не завдає йому шкоди, а харчується відходами його життєдіяльності.

Конкуренція — співіснування особин одного (внутрішньовидова конкуренція) або різних (міжвидова конкуренція) видів, за якого вони змагаються за ресурси середовища існування.

Структура виду — це його внутрішній поділ на групи особин. Найменшою структурною одиницею виду є популяція (сукупність особин, що живуть на одній території та відносно ізольовані від решти виду). Сукупність частини популяцій виду, якій властиві певні ознаки, що відрізняють їх від інших популяцій, утворює підвид.

III. Узагальнення, систематизація й контроль знань і вмінь учнів Питання до учнів Дайте визначення поняття «ареал».

Дайте визначення поняття «екологічна ніша».

Чим відрізняється мутуалізм від паразитизму й коменсалізму?

Яку структуру мають види?

Приклади питань і завдань для самостійної роботи учнів На конкретному прикладі опишіть, як зникнення одного виду може відбитися на харчових ланцюгах біоценозу.

IV. Домашнє завдання

–  –  –

I. Актуалізація опорних знань і мотивація навчальної діяльності учнів Повідомлення учнів Повідомлення про свійських тварин.

Повідомлення про біологічні заходи боротьби зі шкідниками культурних рослин.

Питання до учнів Яких домашніх тварин ви знаєте?

Навіщо людині потрібні свійські тварини?

Як людина використовує диких тварин?

II. Вивчення нового матеріалу Порода — група тварин одного виду, виведена в результаті штучного відбору.

роль тварин у природі Біоценотична Входять до складу ланцюгів харчування, забезпечують кругообіг речовин.

Регуляторна Регулюють ріст і розвиток рослин та інших видів тварин.

Геологічна Беруть участь у створенні осадових порід і ґрунту.

роль тварин у житті людини Джерело їжі Є джерелом м’яса, молока, меду та інших продуктів.

–  –  –

Джерело небезпеки Можуть бути переносниками небезпечних захворювань, деякі — отруйні.

Засоби боротьби Можуть використовуватися для регулювання чисельності шкідників.

Естетична й наукова ролі Виконують важливі естетичні функції, є об’єктом досліджень.

III. Узагальнення, систематизація й контроль знань і вмінь учнів Питання до учнів Що таке порода?

Яких тварин використовують як засоби біологічної боротьби?

Яких отруйних тварин ви знаєте?

Які тварини можуть бути переносниками небезпечних захворювань?

Приклади питань і завдань для самостійної роботи учнів Як у хребетних могли виникнути отруйні залози? (Зі слинних або шкірних залоз) Які переваги дає біологічний спосіб боротьби зі шкідниками порівняно з хімічним способом?

IV. Домашнє завдання

–  –  –

I. Актуалізація опорних знань і мотивація навчальної діяльності учнів Питання до учнів Чим людина відрізняється від решти тварин?

Як навчаються тварини?

Як навчається людина?

Чим відрізняються греблі бобрів і Дніпрогесу?

II. Вивчення нового матеріалу Повідомлення учнів Заповідники й заказники.

необхідні терміни й поняття Екологічне мислення — уміння аналізувати всі прийняті господарські рішення з позицій збереження й поліпшення умов навколишнього середовища.

Раціональне природокористування — використання видів, за якого їхня чисельність підтримується на оптимальному рівні.

Червона книга — затверджений перелік рідкісних видів і таких, що зникають, який містить короткі відомості про їхню біологію, поширення та вжиті заходи з охорони.

Зоологічні музеї — наукові установи, в яких зберігаються колекції тварин, як сучасних, так і тих, що зникли з певної території.

Природоохоронні території україни Тип природоохоронних характеристика територій Заповідники Території, на яких заборонені будь-які види господарської діяльності й туризм Заказники Території, на яких охороняються певні види тварин і рослин і допускається обмежена господарська діяльність Національні парки Території, на яких в обумовлених межах дозволяються організований туризм і екскурсії Заповідно-мисливські Території, на яких створені умови для розмноження прогосподарства мислових тварин і дозволяється полювання за особливими ліцензіями Пам’ятки природи Окремі природні об’єкти із заповідним режимом, що мають наукове, культурне, історичне або естетичне значення Заповідники україни Державний заповідник Асканія-Нова.

Державний заповідник Дунайські плавні.

Канівський державний заповідник.

Карадазький державний заповідник.

Карпатський державний заповідник.

Луганський державний заповідник.

Державний заповідник Мис Мартьян.

Поліський державний заповідник.

Український державний степовий заповідник.

Чорноморський державний заповідник.

Ялтинський державний гірсько-лісовий заповідник.

III. Узагальнення, систематизація й контроль знань і вмінь учнів Питання до учнів Що таке екологічне мислення?

Що таке пам’ятка природи?

Які види природоохоронюваних територій вам відомі?

Приклади питань і завдань для самостійної роботи учнів Навіщо людям потрібно розвивати екологічне мислення?

Порівняйте між собою різні типи природоохоронюваних територій.

IV. Домашнє завдання

–  –  –

I. Актуалізація опорних знань і мотивація навчальної діяльності учнів Питання до учнів Які типи безхребетних ви знаєте? Коли вони виникли?

Які класи хребетних ви знаєте? Коли вони виникли?

–  –  –

III. Узагальнення, систематизація й контроль знань і вмінь учнів Питання до учнів Які групи тварин процвітали в мезозойську еру?

Які групи тварин процвітали в палеозойську еру?

Які групи тварин процвітали в кайнозойську еру?

Приклади питань і завдань для самостійної роботи учнів Як розвивалися членистоногі?

Як розвивалися риби?

IV. Домашнє завдання

–  –  –

I. Актуалізація опорних знань і мотивація навчальної діяльності учнів Бесіда з учнями

Проблемне питання для обговорення в ході бесіди:

Чому потрібно охороняти тварин?

–  –  –

7. Дайте визначення.

Заповідник — це ________________________________________________.

8. Дайте відповідь на запитання.

Як зникнення одного виду тварин може позначитися на біоценозі? Поясніть це на конкретному прикладі.

–  –  –

7. Дайте визначення.

Заказник — це __________________________________________________.

8. Дайте відповідь на запитання.

Які переваги в боротьбі зі шкідниками має біологічний метод боротьби порівняно з хімічним?

варіант іII Виберіть одну правильну відповідь.

1. Птах, який занесений до Червоної книги України:

а) нічниця велика; б) красотіл пахучий; в) шуліка рудий.

2. Хижаком є:

а) аскарида; б) білий ведмідь; в) кінь.

3. Бджіл розводять для виробництва:

а) воску; б) молока; в) тканин.

Напишіть «так», якщо ви згодні з наведеним твердженням, або «ні», якщо не згодні.

№ з/п Твердження «Так» або «ні»

4 Чорноморський заповідник є біосферним 5 Хижі комахи не можуть використовуватися для регуляції чисельності шкідників сільського господарства 6 Зоологічний музей — це наукова установа, в якій зберігаються колекції тварин

–  –  –

7. Дайте визначення.

Червона книга — це _____________________________________________.

8. Дайте відповідь на запитання.

Навіщо потрібно охороняти тварин?

ІІІ. Домашнє завдання

–  –  –Pages:     | 1 |   ...   | 10 | 11 ||
 
Похожие работы:

«УДК 81’271’276.5 ФОРМА ІСНУВАННЯ МОВИ ЯК ЗАСІБ І РЕЗУЛЬТАТ ВІДБИТТЯ СВОЄРІДНОЇ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ДІЙСНОСТІ Жукова Н.М., аспірант Запорізький національний університет Стаття присвячена вивченню особливостей картини світу в різних формах існування мови. Картина світу в літературній мові, у діалекті, у сленгу, у жаргоні, в арго охарактеризована з огляду на специфіку складу компонентів, способів та набору засобів вербалізації знань. Ключові слова: форма існування мови, картина світу в літературній...»

«Міністерство освіти і науки України Львівський національний університет імені Івана Франка ПРОГРАМА ІV Міжнародної наукової конференції студентів і аспірантів «Молодь і поступ біології» (7-10 квітня 2008 року) Львів – 2008 Голова оргкомітету конференції, в.о. ректора Львівського національного університету імені Івана Франка проф. Височанський В.С. Заступник голови оргкомітету конференції, декан біологічного факультету доц. Гнатуш С.О. Організаційний комітет конференції доц. Манько В.В. доц....»

«Міністерство освіти і науки України Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара К. К. Голобородько, І. Г. Плющ, О. Є. Пахомов БІОЛОГІЧНЕ РІЗНОМАНІТТЯ УКРАЇНИ. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ. ВИЩІ РІЗНОВУСІ ЛУСКОКРИЛІ Частина 1 (Lepidoptera: Lasiocampoidea, Bombicoidea, Noctuoidea – частина). Дніпропетровськ Видавництво ДНУ К. К. Голобородько, І. Г. Плющ, О. Є. Пахомов ББК 28.691.89 УДК 595.783:787+78 Г 60 Рекомендовано до друку вченою радою Дніпропетровського національного...»

«Лекція 1. Найдавніші племена і держави на території України Поява людини на території сучасної України Найдавнішим періодом в історії людства був стародавній кам'яний вік палеоліт (2 млн.-10 тис. років тому). В добу раннього палеоліту розпочалося розселення людини зі своєї прабатьківщини в різні кінці ойкумени. Зокрема в цей час відбувається освоєння первісними людьми типу пітекантроп європейського материка, куди вони проникали з півдня через Кавказ, Східне Середземномор'я та Гібралтар....»

«Всеукраїнська науково-методична конференція Безпечна життєдіяльність – майбутнє людства УДК 378.133:574.2 Педагогічні засади викладання дисципліни «Безпека життєдіяльності» у вищій школі Автор: Гвоздій С. П., к.п.н., доцент, завідувач кафедри медичних знань та безпеки життєдіяльності біологічного факультету Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, м. Одеса. Проблема безпеки життєдіяльності знайшла відображення у педагогічних концепціях і системах, світоглядних позиціях,...»

«УДК 821.161.2+821.161.118 ТИП ЕМАНСИПОВАНОЇ ЖІНОЧОЇ ОСОБИСТОСТІ В РОСІЙСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ ПРОЗІ 60–70-Х РР. ХІХ СТ. Зарва В.А., д. філол. н., професор Бердянський державний педагогічний університет У статті простежується своєрідність типу емансипованої жіночої особистості в прозі російських та українських письменників 60-70-х років ХІХ ст. Ключові слова: фемінізм, емансипація, „нові люди”, еволюція, натура, просвітницькі ідеї. Зарва В.А. ТИП ЭМАНСИПИРОВАННОЙ ЖЕНСКОЙ ЛИЧНОСТИ В РУССКОЙ И...»

«Наталія Осніцька, Лариса Монько Посібник для учнів Автори: Монько Л. В. – вчитель біології та екології Рівненського НВК № 26 Осніцька Н.О. – вчитель географії та економіки Рівненського НВК № 26 Рецензенти: Букша Н. М. – методист КУ «Рівненський міський методичний кабінет» Вдовенко Л. Г. – вчитель біології вищої категорії, « Вчитель методист» ЗОШ №23 м. Рівного. Затверджено на засіданні методичної ради Рівненського навчальновиховного комплексу «Загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів –...»

«Актуальні питання дитячої гастроентерології та нутриціології За матеріалами науково-практичної конференції (27 вересня 2013 року, м. Львів) Є безліч причин відвідати місто Львів: таємничі вулиці старого міста, вишукані костьоли і церкви, суворі кам’яні леви, самобутні кав’ярні, солодкий шоколад і запашна кава. А для спеціалістів, які займаються питаннями дитячого здоров’я, є ще одна приємна нагода приїхати до вересневого Львова – вже другий рік поспіль колектив кафедри педіатрії Львівського...»

«УДК 347.633 Окремі питання приєднання України до Конвенції про захист дітей та співробітництво з питань міждержавного усиновлення Автор: Іваненко Людмила, студентка гр. 4512 спеціальності «Правознавство» НУК імені адмірала Макарова, м. Миколаїв Науковий керівник: Тригуб Оксана Володимирівна, викладач кафедри теорії та історії держави і права НУК імені адмірала Макарова, м. Миколаїв В останні роки одним з найбільш важливих питань сімейного права, який обговорює широкими колами громадськості та...»

«ЗМІСТ 2 ВСТУП 9 ОРГАНІЗАЦІЯ КНИГИ 10 ПОДЯКИ 11 1. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ МЕТОДИ ОБЧИСЛЕНЬ 12 1.1. ОСНОВНІ ОЗНАЧЕННЯ 13 1.2. КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ 16 2. ОСНОВИ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ 17 2.1. БІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ 17 2.2. РІЗНИЦЯ МІЖ БІОЛОГІЧНИМ І ШТУЧНИМ НЕЙРОНОМ 18 2.3. ШТУЧНИЙ НЕЙРОН 19 2.4. ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ НЕЙРОМЕРЕЖ 22 2.5. РЕЖИМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ МЕРЕЖІ 23 2.6. КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ 23 3. ПЕРСЕПТРОН — МЕРЕЖА З ОДНИМ НЕЙРОНОМ 25 3.1. МОДЕЛЬ ПЕРCЕПТРОНА 25 3.2. МОЖЛИВОСТІ...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»