WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 7 | 8 || 10 | 11 |   ...   | 16 |

«Книга скачана с сайта kniga.in.ua Издательская группа «Основа» — «Электронные книги» Харків Видавнича група «Основа» УДК 37.016 ББК 74.262.8 Г18 Схвалено для використання у ...»

-- [ Страница 9 ] --

Будова хламідомонади: 1 — хлоропласт; 2 — піреноїд; 3 — вічко; 4 — ядро І. організаційний етап II. Актуалізація опорних знань і мотивація навчальної діяльності учнів питання для бесіди

1. Що таке талом?

2. Які структури є в клітинах водоростей?

3. Де живуть водорості?

III. Вивчення нового матеріалу Морські водорості та їх значення Вивчаючи водорості, не можна обмежитися лише прісноводними формами.

Відомо, що в морях і океанах, які займають 2/3 поверхні земної кулі, живуть різноманітні синьо-зелені, зелені, бурі, червоні водорості, які збагачують воду й атмосферу киснем. Великий пізнавальний і практичний інтерес становлять великі багатоклітинні бурі водорості, що утворюють підводні «ліси», займаючи величезні простори.

Унаслідок відсутності в значної частини учнів уявлень про морські водорості та їх використання людиною навчальний матеріал теми викладається вчителем методом розповіді з елементами бесіди. При цьому використовуються гербарні екземпляри бурих і червоних водоростей, а також таблиці підводних «лук»

і «лісів» ламінарії. Демонструється друга частина фільму «Водорості». Звертаться увага на те, що бурі й червоні водорості — нижчі рослини, які не мають вегетативних органів, хоча й сягають великих розмірів. Ламінарія навіть почленована на частини, що нагадують корінь, стебло, листки. Але це лише частини слані, а не вегетативні органи.

Дуже важливо, щоб учні знали, що в хроматофорах бурих водоростей, крім хлорофілу, міститься бурий пігмент (фукоксантин), а в червоних водоростей — червоний (фікоеритрин). Ці пігменти дозволяють морським водоростям задовольнятися для фотосинтезу зеленими променями сонячного світла й уловлювати їх на значній глибині.

Стисла характеристика діатомових водоростей Діатомові водорості — це прісноводні, морські або ґрунтові водорості з одноклітинним таломом. Діатомові водорості дуже поширені. Вони трапляються в усіх типах прісноводних водойм, у морях і в ґрунті. Їхні хлоропласти різноманітні за формою, величиною й кількістю в клітині. Хлоропласти забарвлені в різні відтінки жовто-коричневого кольору. Характерною рисою діатомових водоростей є наявність кременистого панциру, що оточує клітину і складається з двох частин. Для життєвого циклу діатомових водоростей є характерним переважання нестатевого розмноження. Статеве розмноження трапляється рідко. Джгутики у діатомових водоростей відсутні на всіх стадіях життєвого циклу.

Стисла характеристика червоних водоростей Більшість із них морські (лише деякі прісноводні) водорості з одноклітинним, колоніальним або багатоклітинним таломом. Червоні водорості дуже поширені в усіх морях. На великих глибинах вони є домінуючою групою. Їхні хлоропласти зазвичай великі, зірчасті, стрічкоподібні або дископодібні. Забарвлення хлоропластів — від яскраво-червоного до блакитнувато-зеленого.

Запасаючою речовиною червоних водоростей, на відміну від усіх інших груп рослин, є особливий багрянковий крохмаль. Джгутики у червоних водоростей відсутні на всіх стадіях життєвого циклу.

Стисла характеристика бурих водоростей Більшість із них морські (лише деякі прісноводні) водорості з багатоклітинним таломом. Бурі водорості дуже поширені в усіх морях. Їхні хлоропласти зазвичай мають невеликі розміри й дископодібну форму. Забарвлення хлоропластів жовтувато-буре. Як запасна поживна речовина у бурих водоростей використовується ламінарин. Рухливі клітини бурих водоростей (зооспори й гамети) зазвичай мають по два джгутики.

–  –  –

IV. Узагальнення, систематизація й контроль знань і вмінь учнів Дати відповіді на питання Які особливості властиві для діатомових водоростей?

Які особливості властиві для червоних водоростей?

Які особливості властиві для бурих водоростей?

І. організаційний етап II. Актуалізація опорних знань і мотивація навчальної діяльності учнів питання для бесіди

1. Які особливості властиві для діатомових водоростей?

2. Які особливості властиві для червоних водоростей?

3. Які особливості властиві для бурих водоростей?

4. Які особливості властиві для зелених водоростей?

–  –  –

IV. Узагальнення, систематизація й контроль знань і вмінь учнів Дати відповіді на питання Що таке «цвітіння води»?

У чому різниця між планктонними й бентосними водоростями?

Яке значення в природі й житті людини мають діатомові водорості?

Яке значення в природі й житті людини мають зелені водорості?

Яке значення в природі й житті людини мають червоні водорості?

Яке значення в природі й житті людини мають бурі водорості?

V. Домашнє завдання

–  –  –

І. організаційний етап II. Актуалізація опорних знань і мотивація навчальної діяльності учнів питання для бесіди

1. Яке значення в природі й житті людини мають водорості?

2. Як розмножуються водорості?

3. Яку структуру має тіло водоростей?

III. Вивчення нового матеріалу У попередній темі ми познайомилися з водоростями — переважно водними рослинами, що мають тіло — талом, досить просто влаштоване. І дійсно, у тому стабільному водному середовищі, в якому вони мешкають, було цілком достатньо одержувати сонячне світло й мінеральні речовини всім тілом з навколишнього водного середовища.

Відомо, що життя зародилося у водному середовищі, і протягом багатьох десятків і навіть сотень мільйонів років ця стихія залишалася основним місцем, де було зосереджене життя. Розвиток рослин у водному середовищі пройшов довгий шлях від одноклітинних мікроскопічних організмів до величезних, завдовжки кілька десятків метрів гігантських бурих водоростей.

Близько 360 мільйонів років тому на Землі з’явилися справжні сухопутні рослини. Вихід рослин на сушу став найважливішим кроком, що врешті-решт привів до тієї розмаїтості рослин, яку ми можемо бачити сьогодні.

Подальший розвиток органічного світу протікав по шляху пристосування до життя в повітряному середовищі — цьому новому й набагато більш складному середовищі. Водна рослина поглинає їжу всією поверхнею свого тіла. На суші ж необхідно мати спеціальні органи для поглинання води й мінеральних речовин із ґрунту, з одного боку, і газоподібних речовин — вуглекислого газу й кисню з атмосфери — з іншого.

У воді рослина не має потреби в особливих механічних, захисних тканинах і в тканинах, що проводять воду. На суші ж виникла необхідність надати тілу міцності, укріпити його у вертикальному положенні й забезпечити достатньою кількістю ґрунтової води з розчиненими в ній мінеральними речовинами. Тобто все те, що було набуто рослинами у водному середовищі, мало докорінно змінитися в процесі пристосування до життя на суші, у нових, мінливих умовах.

Вийшовши на сушу, рослини знову повторили ті важкі еволюційні кроки пристосування до навколишнього середовища, які багато мільйонів років до цього пройшли водорості.

Тільки після виходу рослин на сушу й розвитку наземної флори на суші змогли з’явитися тваринні організми, а також бактерії і гриби, живлення яких залежить від рослин.

Відновлюючи за викопними рештками вигляд організмів, що населяли Землю, можна з тим чи іншим ступенем вірогідності зобразити картину ландшафтів Землі у відповідний період. На рисунку в підручнику представлено кілька ландшафтів, що змінили один одного протягом мільйонів років (девон із псилофітами, кінець девону із плаунами й насінними папоротями).

Усі існуючі сьогодні на суші рослини, найімовірніше, мали одного загального предка, що вийшов на сушу багато мільйонів років тому. Нескінченна низка різних видів рослин, що з’являлися свого часу і зникали назавжди, змінювали один одного. Про багатьох представників ми можемо судити за реконструкціями їх скам’янілих решток.

Переважна частина колись широко розповсюджених на суші груп рослин вимерли назавжди, але деякі залишили нащадків. Розглядаючи їх у наступних параграфах, ми зможемо простежити ті зміни, що відбулися з рослинами за час їх існування на суші.

Вихід на сушу визначив еволюцію ще одного важливого процесу — розмноження — найважливішого процесу для живих організмів. У нових рослин одержала завершення нова фаза життя — спорофіт — рослина, що дає спори, — спеціальні утвори, здатні виконувати функцію розмноження навіть за несприятливих умов навколишнього середовища. Для всіх наземних рослин найбільш вигідним виявився життєвий цикл із чергуванням поколінь.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


–  –  –

IV. Узагальнення, систематизація й контроль знань і вмінь учнів Дати відповіді на питання Коли на Землі з’явилися наземні рослини?

Які фактори слабко діють на рослини у воді й сильно діють на суходолі?

Що таке спорофіт?

І. організаційний етап II. Актуалізація опорних знань і мотивація навчальної діяльності учнів питання для бесіди

1. Коли на Землі з’явилися наземні рослини?

2. Які фактори слабко діють на рослини у воді й сильно діють на суходолі?

3. Що таке спорофіт?

III. Вивчення нового матеріалу Розповідь учителя з елементами бесіди Загальна характеристика мохоподібних Мохоподібні найбільш примітивні з листостеблових рослин. Це єдина група, у якої в життєвому циклі переважає гаметофіт. У більшості випадків це трав’янисті рослини, що ростуть у середовищі з підвищеною вологістю — на болотах, сирих луках і в лісах. Є види, що ростуть лише у воді. Часто ростуть на деревах, зазвичай на нижній частині стовбура. Багато мохоподібних здатні добре переносити посуху й навіть тривале (протягом декількох років) висушування.

Вегетативне тіло представлено сланню або розчленовано на стебло й листя (у більшості видів). Усмоктування води і прикріплення до субстрату здійснються ризоїдами (виростами епідермісу). Внутрішня будова проста. Частково відособлені асиміляційна, провідна і механічна тканини.

Статеве (гаметофіт) і нестатеве (спорофіт) покоління існують на одній рослині. Органи розмноження — антеридії й архегонії. Спермії мають два джгутики.

Вони можуть рухатися до яйцеклітини лише в рідкому середовищі. Спорофіт представлений спеціалізованим утворенням — спорогоном. Розвиток гаметофіта починається з утворення маленького ланцюжка клітин — протонеми.

Цикл розвитку моху

IV. Виконання лабораторної роботи лабораторна робота № 12. Будова й розмаїтість мохоподібних Мета: ознайомитись із особливостями будови й різноманітністю мохоподібних.

обладнання й матеріали: гербарні або фіксовані зразки маршанції, політриха, сфагнума, постійний мікропрепарат спорогона моху, мікроскоп, лупа, зошит, підручник.

Хід роботи

1. Розгляньте гербарні або фіксовані зразки маршанції, а також її малюнок у підручнику. Зверніть увагу на розгалуження талому маршанції, згадайте, як називається цей тип розгалуження.

2. На нижній стороні талому знайдіть ризоїди, а на верхній — виростипідставки. Зверніть увагу на різну форму підставок у різних рослин.

3. Намалюйте гаметофіти маршанції, позначивши на малюнку жіночий і чоловічий гаметофіти, підставки з антеридіями й архегоніями, талом, ризоїди.

4. Розгляньте живі, фіксовані або гербарні зразки політриха звичайного, а також його малюнок у підручнику. Знайдіть ризоїди і спорогон.

5. Намалюйте гаметофіти політриха, позначивши на малюнку жіночий і чоловічий гаметофіти, листки, стебло, ризоїди, спорогон, коробочку.

6. Розгляньте під мікроскопом препарат спорогона. Замалюйте його й позначте на малюнку кришечку, стінку коробочки, стовпчик, спорангій і спори.

7. Розгляньте живі, фіксовані або гербарні зразки сфагнуму, а також його малюнок у підручнику. Знайдіть стебло, бічні гілочки й листки.

8. Виготовте тимчасовий мікропрепарат листка сфагнуму й розгляньте його під мікроскопом.

9. Замалюйте мікропрепарат сфагнуму й позначте на малюнку водоносні й хлорофілоносні клітини.

10. Зробіть висновок, у якому вкажіть характерні риси будови мохоподібних.

–  –  –

І. організаційний етап II. Актуалізація опорних знань і мотивація навчальної діяльності учнів питання для бесіди

1. На які органи може розчленовуватися вегетативне тіло мохів?

2. Як розмножуються мохи?

3. Навіщо мохам потрібні ризоїди?

III. Вивчення нового матеріалу Учням роздаються екземпляри сухого сфагнуму. Досліджуючи рослини, школярі звертають увагу на їхні розміри, зовнішню будову, відсутність коренів і ризоїдів, а також квіток, на розташування і величину листків, їх блідо-зелене забарвлення.

За достатньої кількості мікроскопів для лабораторних занять школярі готують мікроскопічні препарати листка сфагнуму й розглядають їх за малого збільшення. За недостатньої кількості мікроскопів учні переглядають препарати по черзі.

Учні виявляють у листку сфагнуму клітини з хлоропластами та мертві клітини, водоносні, заповнені водою, пояснюють, чому листки мають блідозелений колір, замальовують їх.

Щоби переконатися у великій поглинаючій здатності сухого сфагнуму, у листках якого мертві клітини заповнені повітрям, слід провести дослід. Потрібно зважити 2 г сухого сфагнуму й занурити його в посудину з водою. Через 5 хвилин вийняти сфагнум із посудини, дати воді стекти, після чого знову зважити. Учні переконуються, що маса намоченого сфагнуму збільшилась у 20–25 разів, пояснюють причини цього явища.

Учитель зазначає, що інтенсивне поглинання сфагнумом води спричиняє заболочування лісів і лук.

Далі з’ясовується процес утворення торфу зі сфагнуму, при цьому як роздавальний матеріал використовуються зразки торфу, а також колекції, таблиці й малюнок на дошці.

Необхідно ознайомити учнів з господарським значенням торфу.

Після закінчення викладу й самостійної роботи учнів формулюються приблизно такі висновки:

1. Торф’яний мох, або сфагнум, належить до листостеблових мохів.

2. У листках сфагнуму є живі хлорофілоносні клітини, між якими розміщуються великі водоносні клітини. Під час дощу водоносні клітини всмоктують величезну кількість води. Сфагнум, розвиваючись, швидко заселяє великі площі, сприяючи утворенню торф’яних боліт.

3. Сфагнум розмножується спорами.

сфагнум IV. Узагальнення, систематизація й контроль знань і вмінь учнів Дати відповіді на питання Які мохи ви знаєте?

В яких умовах вони живуть?

Якою є будова мохів зозулин льон і сфагнум?

Як живляться мохи?

Яку роль відіграють хлорофілоносні й повітроносні клітини листка сфагнуму?

Як розмножуються мохи, наприклад зозулин льон?

Яке господарське значення мають мохи?

Як утворюється торф та яке його значення в природі й житті людини?Pages:     | 1 |   ...   | 7 | 8 || 10 | 11 |   ...   | 16 |
 
Похожие работы:

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА дисципліни “ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ” (для бакалаврів спеціальності “Туризм”) Київ 2005 Підготовлено кандидатом біологічних наук, доцентом Л. В. Кузнєцовою Затверджено на засіданні кафедри міжнародного туризму (протокол № 2 від 19.09.04) Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом Кузнєцова Л. В. Навчальна програма дисципліни “Основи наукових досліджень” (для бакалаврів спеціальності “Туризм”). — К.:...»

«Вероніка Кириченко, Юлія Жур кандидат біологічних наук, доцент кафедри практичної психології, Дніпропетровський університет ім. Альфреда Нобеля Опубліковано: Інституціональні перетворення в суспільстві: світовий досвід і українська реальність: Мат.VIII Міжнародної науково-практичної конференції (Мелітополь, 13-14 вересня 2013 року)/ за заг.ред. А.А.Ткача, Радєвої М.М.Мелітополь: МІДМУ «КПУ», 2013.– С.30-33. ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЯ ТА СИНДРОМ ЕМОЦІЙНОГО ВИГОРАННЯ У ПРАЦІВНИКІВ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ...»

«Олекса Палійчук НА ДОРОГАХ ВСЕСВІТУ Науково-фантастичні оповідання Повість Видання друге Київ Культурологічне ПП «Боривітер» ББК 84.4УКР6 П14 До збірника увійшли науково-фантастичні твори автора, які образно розкривають психологію та світоглядні переконання його героїв. Вірність обов’язку і дружбі, міра особистої порядності і честі – всі ті людські риси найкраще випробовуються й отримують об’єктивну оцінку в екстремальних умовах безмежного Всесвіту. Передмова Валентини Олійник ISBN...»

«ЦЕНТР ПЕРСПЕКТИВНИХ СОЦІАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В. В. Микитенко Д. О. Микитенко МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО МОНІТОРИНГУ ОСНОВНИХ КОМПОНЕНТ СОЦІАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ Київ 200 Міністерство праці та соціальної політики України НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ЦЕНТР ПЕРСПЕКТИВНИХ СОЦІАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В. В. Микитенко Д. О. Микитенко МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО МОНІТОРИНГУ ОСНОВНИХ КОМПОНЕНТ СОЦІАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ НАУКОВА ДОПОВІДЬ Київ 2007 УДК 338.486.5:616-006. ББК С550:уд(4Укр)0-4 М59 Микитенко В. В.,...»

«1. ПІБ Кисилевська Альона Юріївна 2. Назва Удосконалення національної нормативної бази на лікувальні води 3. Спеціальність 05.01.02 — Стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення.4. Місце роботи «Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології Міністерства охорони здоров’я України»5. Де виконана дисертація «Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології Міністерства охорони здоров’я України» 6. Науковий керівник Нікіпелова...»

«ОСОБЛИВОСТІ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ АЛЕРГЕННОГО ПИЛКУ ARTEMISIA В АТМОСФЕРІ МІСТ. УДК 581.162:582.632:616-056.3:(477) ОСОБЛИВОСТІ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ АЛЕРГЕННОГО ПИЛКУ ARTEMISIA В АТМОСФЕРІ МІСТ СТЕПОВОЇ ТА ЛІСОСТЕПОВОЇ ЗОН УКРАЇНИ В. В. Родінкова Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова вул. Пирогова, 56, Вінниця 21018, Україна e-mail: vikarodi@gmail.com У статті обговорюються інтенсивність і періодизація палінації рослин роду полин (Artemisia), пилок якого є чинником полінозу та...»

«Програма гуртка „Юні квітникарі” Пояснювальна записка Програма створена на основі типової програми, рекомендованої Національним еколого-натуралістичним центром учнівської молоді, затвердженої Міністерством освіти і науки України в 2001 р. Мета роботи гуртка: поглиблення і розширення обсягу знань учнів з ботаніки, біології. квітництва та виховання в учнів переконань про необхідність охорони і вивчення природи. Під час освоєння програми гуртка учні отримують ґрунтовні знання з основ загального...»

«МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ‘Я УКРАЇНИ ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. М. ГОРЬКОГО КАФЕДРА ХІРУРГІЇ ТА ЕНДОСКОПІЇ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДЛЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З ХІРУРГІЧНИХ ХВОРОБ для студентів 6 курсу всіх факультетів за редакцією професора П.Г. Кондратенка Донецьк – 2012 Методичні вказівки для практичних занять з хірургічних хвороб для студентів 6 курсу всіх факультетів під редакцією професора П.Г. Кондратенка Методичні вказівки розроблено на кафедрі хірургії та ендоскопії...»

«Міністерство освіти і науки України Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ ІЗ КУРСУ «ВІРУСОЛОГІЯ» Міністерство освіти і науки України Дніпропетровський національний університет ім.Олеся Гончара Кафедра мікробіології, вірусології та біотехнології МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ ІЗ КУРСУ «ВІРУСОЛОГІЯ» Дніпропетровськ РВВ ДНУ Наведено рекомендації щодо виконання лабораторних робіт, метою яких є засвоєння...»

«БІБЛІОТЕКА ВЧИТЕЛЯ І.В. Олійник, О.Я. Галашин, Л.Є. Кучер, О.В. Турчин ВИВЧЕННЯ БІОЛОГІЇ в 6 класі Конспекти уроків ТЕРНОПІЛЬ НАВЧАЛЬНА КНИГА – БОГДАН УДК 371.32:581 ББК 74.262.8 О-53 Серія заснована в 2007 році Олійник І.В. О-53 Вивчення біології в 6 класі. Конспекти уроків / І.В. Олійник, О.Я. Галашин, Л.Є. Кучер, О.В. Турчин. — Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2014. — 216 с. — (Бібліотека вчителя). ISBN 978-966-10-1765-7 (серія) ISBN 978-966-10-3945-1 Пропонований посібник укладено...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»