WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 6 | 7 || 9 | 10 |   ...   | 16 |

«Книга скачана с сайта kniga.in.ua Издательская группа «Основа» — «Электронные книги» Харків Видавнича група «Основа» УДК 37.016 ББК 74.262.8 Г18 Схвалено для використання у ...»

-- [ Страница 8 ] --

Після моменту дозрівання вони, навпаки, стають привабливими за смаком (вишня, слива, волоський горіх, виноград, томат). Саме дозрілі плоди поїдаються тваринами. Насіння в таких рослин зазвичай вкрите настільки міцною оболонкою, що проходить через шлунок тварини без пошкоджень. Так тварини переносять насіння в інше місце.

Насіння і плоди деяких рослин мають різні вирости — шипики, гачечки, якими вони прикріплюються до шерсті тварин і в такий спосіб переносяться з місця на місце.

Часто насіння й плоди, багаті на поживні речовини, збираються тваринами в запас. Частина їх залишається не з’їденою й проростає (наприклад, кедрові горішки — насіння сосни сибірської, яке збирають білки, плоди горіха ліщини та ін.).

Деяке насіння активно викидається із плодів. Наприклад, скажений огірок або розрив-трава звичайна. Після дозрівання плода його стулки в разі легенького дотику до них із силою розкриваються, і насіння розкидається в усі боки.

У скаженого огірка в разі дотику до нього плід відривається від ніжки й насіння із силою викидається назовні.

Поширення насіння і плодів з допомогою тварин може здійснюватися і в інші способи.

У багатьох рослин поширення плодів і насіння здійснюється з допомогою вітру. При цьому в насіння розвиваються різноманітні летючки, крильця та інші пристосування, а вага самих насінин зменшується.

Мабуть, найвідомішими є летючки в кульбаби. До моменту дозрівання насіння чашечка розростається так, що утворює волосистий чубчик, — своєрідний парашутик, завдяки якому сім’янка довго тримається в повітрі.

Звичайно ж, поширення плодів і насіння вітром має велике значення на відкритих безлісних просторах.

Деякі рослини, що ростуть у степах і пустелях, до моменту дозрівання насіння починають дуже галузитись і набувають форми кулі. Відірвавшись від кореня поривом вітру, такі кульки перекочуються на великі відстані, дорогою розсіюючи насіння (качим, перекотиполе).

Поширення насіння і плодів водою дуже важливе для водних рослин і рослин, що ростуть по берегах річок і озер. Насіння цих рослин не загниває, потрапляючи у воду, як насіння більшості сухопутних рослин.

Весняні води під час повені несуть величезну кількість насіння і плодів рослин, поширюючи їх на величезні відстані. Після того як вода спаде, це насіння проростає в нових місцях. Дуже часто таке насіння легке й має різні пристосування для плавання — плавальні міхури (наприклад, розросла чашечка конюшини суничної).

–  –  –

І. організаційний етап II. Актуалізація опорних знань і мотивація навчальної діяльності учнів питання для бесіди

1. Які органи входять до складу організму вищих рослин?

2. Які органи є генеративними?

3. Які органи є вегетативними?

III. Вивчення нового матеріалу IV. Узагальнення, систематизація й контроль знань і вмінь учнів

Основний зміст теми:

1) будова, живлення, розмноження, поширення і значення в природі, народному господарстві й житті людини найважливіших представників основних груп рослин;

2) біологічні закономірності індивідуального розвитку рослинних організмів;

3) елементарні філогенетичні зв’язки на основі подібності й ускладнення будови певної групи рослин порівняно з попередніми (ускладнення будови мохів порівняно з водоростями; ускладнення папоротей порівняно з мохами), а також еволюційний характер ускладнення рослинних форм.

Необхідний для постановки спостережень і дослідів матеріал заготовлюється завчасно, при цьому забезпечуються зберігання і догляд за ним.

пам’ятка для вчителя

1. Підготувати демонстраційний матеріал для першого уроку (квіткові рослини, голонасінні, папороті, мохи, гриби).

2. За п’ять-шість днів до початку вивчення теми «Бактерії» розпочати одержання культури сінної палички. Це слід робити вчителеві разом з учнями в позаурочний час (спосіб одержання культури сінної палички викладено в підручнику).

3. Для вивчення теми «Водорості» потрібно наповнити дві склянки річковою або ставковою водою. Одну зі склянок слід поставити в добре освітлене місце, іншу — у темне місце. Через 12–15 днів вода в склянці, що розміщалася на світлі, позеленіє: у ній міститимуться різні одноклітинні водорості, у тому числі хламідомонади. У склянці, яка стояла в темряві, зелених водоростей не виявиться.

Виконати дослід доручають окремим учням, а під час вивчення хламідомонади його демонструють у класі.

4. Закласти дослід зі з’ясування природи лишайника. Для цього необхідно дрібно скришити лишайник (стінну золотянку) і покласти його шматочки в банку з водою. Банку поставити в тепле освітлене місце. Грибна тканина протягом місяця згниває, а зелені клітини водорості вкривають стінки посудини.

Різноманіття рослинного світу Концепція уроку Це заняття є вступним до теми. Його мета полягає в попередньому ознайомленні учнів з різноманіттям рослинного світу у висхідному порядку — від нижчих рослин до вищих, у з’ясуванні відмінностей між вищими та нижчими рослинами.

Ознайомлення з різноманіттям рослинного світу бажано здійснити з допомогою екскурсії (до ботанічного саду або музею краєзнавства). Якщо поблизу школи немає ні ботанічного саду, ні музею краєзнавства й екскурсія неможлива, слід провести класне заняття, використавши для цього різноманітні натуральні й образотворчі наочні засоби навчання.

Основний зміст уроку Огляд різноманіття рослинного світу доцільно почати з відомих учням квіткових рослин.

Під час розгляду покритонасінних рослин необхідно домогтися від учнів відтворення знань про основні ознаки цієї групи рослинних організмів (наявність вегетативних і генеративних органів, клітинна будова, їх функції, розподіл на класи, переважна кількість видів з-поміж рослин).

Які рослини можна віднести до нижчих, а які — до вищих?

Після цього вчитель розповідає учням, що в покритонасінних є найближчі й більш далекі в родинному відношенні групи рослин.

Звернувшись до розгляду окремих представників нижчих рослин, учитель зазначає, що, крім листостеблових рослин, є багатоклітинні й одноклітинні організми, в яких немає розмежування тіла на органи. Це нижчі рослини.

Учитель має вказати, що нижчі рослини, як більш прості, виникли на Землі раніше за вищі, що листостеблові утворилися природним шляхом з нижчих у процесі тривалого історичного розвитку (про що учні більш докладно дізнаються наприкінці вивчення ботаніки).

Запропонувати учням сформулювати такі висновки:

Рослинний світ величезний. Він включає як одноклітинні, так і багатоклітинні організми й ділиться на дві групи: а) нижчі рослини; б) вищі рослини.

Нижчі рослини не мають розмежування на органи тіла.

Вищі рослини називаються листостебловими. Вони мають вегетативні органи й органи розмноження. Найбільш високоорганізованою групою серед них є покритонасінні рослини.

Дати відповіді на питання Які рослини відносять до нижчих?

Які рослини відносять до вищих?

Де можуть жити рослини?

І. організаційний етап II. Актуалізація опорних знань і мотивація навчальної діяльності учнів питання для бесіди

1. Які рослини відносять до нижчих?

2. Які рослини відносять до вищих?

3. Чи можуть рослини жити у воді?

III. Вивчення нового матеріалу Будова і процеси життєдіяльності зелених водоростей Увага учнів звертається на те, що у воді живуть не тільки бактерії та різні квіткові рослини (запропонувати учням назвати водні рослини (наприклад, відомі учням латаття й кубушки)), але й особлива група рослин — водорості, представлена в наших водоймах не тільки одноклітинними, але й багатоклітинними рослинами. Вивчення водоростей доцільно почати з хламідомонади як типового представника зелених одноклітинних водоростей. Розглядання в натурі цього об’єкта трохи ускладнюється тим, що його доводиться вивчати взимку.

Для вивчення хламідомонади під мікроскопом можна використати взяту рано восени «цвілу» воду з хламідомонадами. Щоправда, у лабораторних або класних умовах хламідомонади зазвичай утрачають рухливість, скидають джгутики.

Учні розглядають «цвілу» воду в склянках, готують мікроскопічні препарати для наступного вивчення. За наявності достатньої кількості мікроскопів кожен учень розглядає свій препарат. Якщо немає достатньої кількості мікропрепаратів, то один препарат використовується вчителем для демонстрації хламідомонади під мікроскопом. Перш ніж розпочати демонстрацію, учитель за таблицею описує зовнішню і внутрішню будову хламідомонади. При цьому звертається увага на величину й форму тіла хламідомонади, на джгутики та їхню роль, на прозору оболонку, цитоплазму, ядро, хроматофор (термін пояснюється й записується на дошці), вакуолі.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Підкреслюється цілісність хламідомонади як одноклітинного рослинного організму.

Після пояснення учні розглядають приготовлений препарат під мікроскопом спочатку за малого, а потім за великого збільшення, керуючись рисунком у підручнику, що лежить на столі поряд із мікроскопом.

За малого збільшення вдається виявити активний рух хламідомонади, що має еліпсоїдну форму тіла із загостреним переднім кінцем, оберненим під час руху вперед. Для розглядання хламідомонади за великого збільшення мікроскопа потрібно видалити частину води з-під покривного скельця смужкою фільтрувального або промокального паперу. Слід зазначити, що джгутиків без пофарбування не видно (препарат забарвлюється 2%-м розчином калій іодиду або метиленовим синім).

Замалювавши будову хламідомонади в зошиті, учні в процесі бесіди з’ясовують питання про мінеральне живлення водорості, а також про засвоєння на світлі вуглекислого газу, розчиненого у воді. Учитель може поставити такі запитання:

— Чим зумовлене зелене забарвлення квіткових рослин?

— Де в клітинах квіткових рослин міститься хлорофіл?

— Де в тілі хламідомонади, що також має зелене забарвлення, міститься хлорофіл?

— Що спільного в хроматофора і хлоропластів?

— Яке значення має хлорофіл?

Звертається увага на те, що хламідомонада, як зелена рослина, здатна на світлі утворювати органічні речовини й при цьому виділяти у воду кисень. У такий спосіб створюються умови для дихання водоростей, риб та інших водних тварин.

Слід підкреслити, що хламідомонада також дихає киснем, розчиненим у воді.

Значний інтерес становить одноклітинна водорість хлорела. Учням необхідно розглянути її в скупченнях і під мікроскопом, звернути увагу на середовище існування (сирий ґрунт, стовбури дерев, прісна вода), а також на особливості клітинної будови.

Звертається увага на фотосинтезуючу особливість хлорели, що використовує сонячну енергію значно інтенсивніше, ніж наземні зелені рослини.

Звертається увага учнів на те, що зелені водорості розмножуються порізному.

За нестатевого розмноження хламідомонада втрачає джгутики, після чого з її протопласта — ядра, цитоплазми, хроматофора — шляхом складного поділу утворюється дві-чотири, рідше вісім клітин — зооспор. Після ослизнення і розчинення материнської оболонки зооспори потрапляють у водойму, ростуть і поступово перетворюються на дорослі особини хламідомонади.

Учитель пропонує учням розглянути на рисунку в підручнику послідовні фази поділу хламідомонади та хлорели під час нестатевого розмноження.

IV. Узагальнення, систематизація й контроль знань і вмінь учнів Дати відповіді на питання Де живуть водорості?

Чим водорості відрізняються від вищих рослин?

Які представники водоростей вам відомі?

І. організаційний етап II. Актуалізація опорних знань і мотивація навчальної діяльності учнів питання для бесіди

1. Де живуть водорості?

2. Чим водорості відрізняються від вищих рослин?

3. Які представники водоростей вам відомі?

III. Вивчення нового матеріалу Учитель нагадує учням, що водорості являють собою групу самостійних відділів, що в той же час мають деякі спільні ознаки. Вегетативне тіло водоростей називається таломом (сланню). Талом (слань) — це вегетативне тіло рослини, не диференційоване на органи (корінь, стебло, листки). Талом може бути одноклітинним, колоніальним або багатоклітинним. Його розміри можуть коливатися від декількох мікронів до тридцяти метрів.

Цікавим об’єктом для з’ясування особливостей нестатевого розмноження є багатоклітинна водорість улотрикс. Нестатеве розмноження улотрикса здійснюється зооспорами, що мають чотири джгутики. Зооспори вільно плавають у воді, а потім осідають на який-небудь підводний предмет, починають ділитися і поступово перетворюються на багатоклітинну нитчасту водорість. Учитель пропонує учням розглянути ліву половину рисунка в підручнику, на якому зображено нестатеве розмноження улотрикса.

Учні повинні чітко знати, що нестатеве розмноження зелених водоростей здійснюється з допомогою зооспор, з яких утворюються нові особини без попереднього злиття з якою-небудь клітиною.

Улотрикс: а — гаметоспорофіт; Б — утворення гамет;

В — послідовні стадії копуляції гамет Вивчення одноклітинних і багатоклітинних нитчастих водоростей завершується демонстрацією першої частини фільму «Водорості» й підсумковою бесідою, у результаті якої формулюються висновки приблизно такого змісту:

«Водорості — це одноклітинні й багатоклітинні рослинні організми, що живуть переважно у воді. Клітини водоростей містять хлорофіл, поглинають воду, мінеральні солі й вуглекислий газ усією поверхнею тіла. Вони утворюють на світлі органічні речовини з неорганічних. Розмножуються нестатевим, а також вегетативним способом; не мають коренів, листків, стебел, квіток».

IV. Виконання лабораторної роботи лабораторна робота № 11. Будова водорості Мета: ознайомитися з особливостями будови й життєдіяльності водоростей на прикладі хламідомонади.

обладнання й матеріали: культура хламідомонади або постійні мікропрепарати цієї водорості, мікроскопи, предметні й покривні скельця, препарувальні голки, піпетка, пінцет, фільтрувальний папір, вода, розчин іоду, зошит, підручник.

Хід роботи

1. Підготуйте мікроскоп до роботи.

2. Виготовте тимчасовий препарат хламідомонади й пофарбуйте його розчином іоду або розгляньте постійний мікропрепарат цієї водорості.

3. На малому збільшенні знайдіть особину хламідомонади й розмістіть її в центрі поля зору.

4. Розгляньте водорість за великого збільшення. Використовуючи свої спостереження, замалюйте схему будови одноклітинної водорості. Укажіть на ній ядро, цитоплазму, оболонку, хлоропласт і вакуолі.

5. Зробіть висновок, в якому вкажіть функції позначених на вашому малюнку елементів клітини водорості.Pages:     | 1 |   ...   | 6 | 7 || 9 | 10 |   ...   | 16 |
 
Похожие работы:

«УДК 371.671.11:571 Роль шкільного підручника з білогії у формуванні умінь застосовувати знання у практичній діяльності Л. С. Ващенко, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, Інститут педагогіки НАПН України e-mail: vaschenko_ls@ukr.net Постановка проблеми. Основна мета запровадження нових Державних стандартів базової та повної загальної середньої освіти – зорієнтувати систему освіти на досягнення якісно нових результатів. Державні стандарти зафіксували нові ціннісні орієнтири...»

«SWorld – 16-26 December 2014 http://www.sworld.education/index.php/ru/conference/the-content-of-conferences/archives-of-individual-conferences/dec-2014 PERSPECTIVE INNOVATIONS IN SCIENCE, EDUCATION, PRODUCTION AND TRANSPORT ‘2014 Медицина, ветеринария и фармацевтика – Фармацевтическая химия и фармакогнозия УДК 615.322:582.998.086 Єренко О.К., Смойловська Г.П. МІКРОСКОПІЧНИЙ АНАЛІЗ РОСЛИННОЇ СИРОВИНИ INULA BRITANNICA L. Запорізький державний медичний університет, Запоріжжя, Маяковського 26,...»

«Психологічні перспективи. Випуск 23, 2014 Psychological Prospects. Issue 23, 2014 УДК 159.922.6 Л. І. Магдисюк Received, September 30, 2013; Revised October 22, 2013; Accepted November 19, 2013. КОНЦЕПТУАЛЬНА МАТРИЦЯ ВІКОВОЇ ЗРІЛОСТІ ОСОБИСТОСТІ В КОНТЕКСТІ ЇЇ ГОТОВНОСТІ ДО ПЕНСІЇ У статті наведено результати теоретичного аналізу вікової зрілості особистості в контексті її готовності до пенсії. Представлено динаміку вікової періодизації в науковій думці. Зазначено, що зрілість – найтриваліший...»

«Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : збірник наукових праць. № 2 (18), 2012 Майя Зубаль УДК 37.015.31:796–055.1 Соматотипологічні особливості темпів приросту фізичних якостей хлопчиків 13–14 років (факторний аналіз) Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка (м. Кам’янець-Подільський) Постановка наукової проблеми та її значення. Аналіз останніх досліджень. Важливою умовою ефективності фізичного виховання в ЗОШ є реалізація...»

«ЖИТОМИРСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРОЕКОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Екологія людини Збірник матеріалів VІІІ-ої науково-теоретичної конференції Том 1. м. Житомир 3 грудня 201 Збірник матеріалів конференції Том 1. ББК 28.080.1 Р15 Видається за рішенням вченої ради екологічного факультету Житомирського національного агроекологічного університету (протокол № 3 від 28 листопада 2014 р.) Екологія людини. Збірник матеріалів VІІІ-ої науково-теоретичної конференції, м. Житомир, 3 грудня 2014 року. Том 1. – Житомир:...»

«Національна академія наук України Державний природознавчий музей НАУКОВІ ЗАПИСКИ ДЕРЖАВНОГО ПРИРОДОЗНАВЧОГО МУЗЕЮ Випуск Львів 2008 УДК 57+58+59+502.7:069 Наукові записки Державного природознавчого музею. – Львів, 2008. – Вип. 24. – 258 с. 24-й випуск присвячено 90-й річниці Національної академії наук України, яка була заснована у 1918 році. Представлено План дій ICOM (Міжнародної ради музеїв) на 2008-2010 роки. Опубліковано матеріали з музейної справи, екології, ботаніки, зоології, охорони...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА КОНСТРУКТИВНА ГЕОГРАФІЯ ТА РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ НАУКОВИЙ ЗБІРНИК Заснований у 2012 р. Випуск 1 Київ – 2012 УДК 911.3: 796.5 (100) (477) ББК 65.04 РЕЦЕНЗЕНТИ: Шищенко П.Г., чл.-кор. АПНУ, д. геогр. н., проф., засл. діяч науки і техніки; Масляк П.О., д. геогр. н., проф. Конструктивна географія та раціональне використання природних ресурсів: Наук. зб./ Ред. кол.: Я.Б. Олійник (відп....»

«Вісник ХДАК. Випуск 31. 2010 УДК 021.1:[316.774:613](477) Н. Н. МУХАМЕД’ЯРОВ ІНТЕГРАЦІЯ ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСІВ У СИСТЕМУ БІБЛІОТЕЧНО-ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ Уперше здійснено аналіз змісту провідних інформаційнопошукових систем щодо наявності в них інформації з питань здорового способу життя, обґрунтовано об’єктивну необхідність інтеграції Інтернет-ресурсів в єдину систему бібліотечнонформаційного забезпечення здорового способу життя. Ключові слова: Інтернет-ресурси,...»

«Міністерство освіти і науки України Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара В. Л. Булахов, Р. О. Новіцький, О. Є. Пахомов, О. О. Христов БІОЛОГІЧНЕ РІЗНОМАНІТТЯ УКРАЇНИ. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ. КРУГЛОРОТІ (Cyclostomata). РИБИ (Pisces) Дніпропетровськ Видавництво ДНУ УДК 597.4/.5:502. 2 В. Л. Булахов, Р. О. Новіцький, О. Є. Пахомов, О. О. Христов Б 90 Рекомендовано до друку Вченою радою Дніпропетровського національного університету. Протокол № 4 від 21.12.2006 р....»

«МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ Навчально–науковий інститут заочного навчання НАВЧАЛЬНО–МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ для студентів 1–К–П курсу з підготовки фахівців освітньо–кваліфікаційного рівня «бакалавр» з галузі знань 0301 «Соціально–політичні науки» за напрямом підготовки «Психологія» (6.030102) юридично-психологічного факультету (термін навчання-5 років) на основі повної загальної середньої освіти за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб Національної...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»