WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 3 | 4 || 6 | 7 |   ...   | 16 |

«Книга скачана с сайта kniga.in.ua Издательская группа «Основа» — «Электронные книги» Харків Видавнича група «Основа» УДК 37.016 ББК 74.262.8 Г18 Схвалено для використання у ...»

-- [ Страница 5 ] --

Органічні речовини, що надійшли до клітин, використовуються ними для живлення та інших життєвих процесів. Переважна частина органічних речовин притікає туди, де відбувається поділ і ріст клітин, до молодих стебел, що розвиваються, до листків, коріння, плодів і насіння. Необхідно сказати, що частина органічних речовин відкладається про запас у найрізноманітніших органах, про що учні дізнаються пізніше.

Доповнюючи та розширюючи відповіді учнів, учитель звертає їхню увагу на широке використання якісних особливостей стебел у господарській діяльності людини.

Потім учитель повертається до дослідів, проведених під час вивчення теми «Транспорт речовин», і ставить запитання: по якій частині стебла пересуваться вода з розчиненими в ній мінеральними солями? У результаті узагальнення робляться висновки про тканини — групи клітин, що виконують певну функцію.

Одночасно зі з’ясуванням функціонального значення окремих тканин стебла для рослини необхідно познайомити учнів і з тим, як саме людина використовує їх для своїх потреб (луб’яні волокна прядильних та інших рослин, кора коркового дерева, деревина).

IV. Виконання лабораторної роботи лабораторна робота № 5. Внутрішня будова стебла у зв’язку з його функціями Мета: розглянути особливості внутрішньої будови стебла й пояснити її зв’язок із функціями, які виконує стебло.

обладнання й матеріали: мікроскоп, гілки, постійні мікропрепарати поперечних зрізів стебла, зошит, підручник.

Хід роботи

1. Розгляньте зовнішній вигляд гілки. Знайдіть на ній сочевички. Відмітьте особливості їх будови й занесіть їх у таблицю. Також занесіть у таблицю функції, які виконує ця структура стебла.

2. Розгляньте на мікропрепараті кору. Відмітьте особливості її будови й занесіть їх у таблицю. Також занесіть у таблицю функції, які виконує ця структура стебла.

3. Розгляньте на мікропрепараті камбій. Відмітьте особливості його будови й занесіть їх у таблицю. Також занесіть у таблицю функції, які виконує ця структура стебла.

4. Розгляньте на мікропрепараті деревину. Відмітьте особливості її будови й занесіть їх у таблицю. Також занесіть у таблицю функції, які виконує ця структура стебла.

5. Розгляньте на мікропрепараті серцевину. Відмітьте особливості її будови й занесіть їх у таблицю. Також занесіть у таблицю функції, які виконує ця структура стебла.

структура стебла особливості будови функції Сочевички Кора Камбій Деревина Серцевина

6. Зробіть висновок, в якому вкажіть, яким чином особливості будови певних структур стебла дозволяють їм ефективно виконувати відповідні функції, та запишіть його в зошит.

І. організаційний етап II. Актуалізація опорних знань і мотивація навчальної діяльності учнів питання для бесіди

1. Які шари можна виділити у стеблі?

2. Які функції виконує деревина?

3. Які функції виконує камбій?

III. Вивчення нового матеріалу Учитель у стислій вступній розповіді повідомляє про біологічне значення запасних речовин, про те, що їх утворення в листках за сприятливих умов приблизно у 20 разів перевищує потреби рослини в цей момент. Але так буває не завжди. У житті рослини настають такі періоди, коли утворення органічних речовин припиняється, наприклад, з настанням похолодання, через недостатнє освітлення і надходження води, а також за інших несприятливих умов. Тому в кожній рослині накопичуються запасні поживні речовини, які дозволяють рослинам пережити несприятливі періоди. Де ж відкладаються запасні речовини, в яких органах рослини?

Вислухавши думку учнів, учитель демонструє пророслі бульби картоплі й цибулини, а потім продовжує бесіду за запитаннями:

— Що ви бачите на пророслих бульбах і цибулинах?

— Із чого розвинулися зелені пагони?

— За рахунок яких поживних речовин вони розвинулися?

— Чим живляться молоді пагони?

— Звідки в бульбу й цибулину потрапили органічні речовини?

— Де вони спочатку утворилися?

— Чи можна віднести бульби й цибулини до пагонів?

— Чому?

Вислухавши відповіді учнів, учитель уточнює й доповнює їх, одночасно показуючи натуральні об’єкти та їх зображення на таблицях. Також слід звернути увагу учнів на те, що видозмінені пагони можуть виконувати не тільки запасаючі функції.

Різноманіття видозмін пагонів Видозміна пагона особливості будови Бульба Значно потовщений м’ясистий пагін. Має лускоподібні листки (брівки), у пазухах яких розташовані бруньки (вічка) Столон Тонкий знебарвлений підземний пагін, на якому формуються бульби

–  –  –

IV. Виконання лабораторної роботи лабораторна робота № 6. Видозміни пагона Мета: ознайомитися з різноманітністю пагонів і особливостями будови їх видозмін.

обладнання й матеріали: живі або гербарні зразки видозмінених пагонів картоплі, цибулі, пирію, капусти, зошит, підручник.

Хід роботи

1. Розгляньте наявні у вас пагони рослин, знайдіть на них вузли й міжвузля.

2. Розгляньте видозмінений пагін картоплі. Відмітьте особливості його будови й занесіть їх у таблицю.

3. Розгляньте видозмінений пагін цибулі. Відмітьте особливості його будови й занесіть їх у таблицю.

4. Розгляньте видозмінений пагін пирію. Відмітьте особливості його будови й занесіть їх у таблицю.

5. Розгляньте видозмінений пагін капусти. Відмітьте особливості його будови й занесіть їх у таблицю.

6. Заповніть таблицю і зробіть висновок, у якому вкажіть, яке значення для рослин мають видозмінені пагони.

особливості будови Рослина Видозміна пагона видозміненого пагона Картопля Цибуля Пирій Капуста І. організаційний етап II. Актуалізація опорних знань і мотивація навчальної діяльності учнів питання для бесіди

1. Які існують видозміни пагонів?

2. Які функції можуть виконувати видозмінені пагони?

3. З яких частин складається пагін?

III. Вивчення нового матеріалу Зовнішня будова листків, їх форма й прикріплення до стебла Під час вивчення матеріалу про зовнішню будову листків, їх форму й листкорозміщення формуються такі поняття: зовнішня будова листка, його частини; черешкові та сидячі листки; жилкування листків, вивчається класифікація листків і листкорозміщення.

Урок починається вступною бесідою, що має на меті підготувати учнів до вивчення листка як органа утворення органічних речовин, без яких неможливе існування цілісного живого організму.

Учитель пропонує учням згадати, звідки рослина одержує органічні речовини та яке значення вони мають у її життєдіяльності.

Узагальнюючи відповіді учнів, учитель розповідає про листок як орган, у якому утворюються органічні речовини; говорить, що різноманітні за формою, величиною та забарвленням листки створюють красу й розмаїтість багатьох рослин.

У процесі бесіди важливо виокремити головну ознаку простих листків — наявність у них на черешку однієї листкової пластинки. Потім звертається увага на різноманітність простих листків: вони можуть мати цільну або розчленовану пластинку, бути черешковими або сидячими.

Потім учитель послідовно демонструє великі гілки дерев або гербарії трав’янистих рослин зі складними листками (наприклад, малини, ясена, акації, каштана, суниці, горобини та ін.) і пропонує підрахувати на кожному стеблі кількість листків, а на черешку складного листка — кількість листочків. Після обговорення результатів спостережень і підрахунку вчитель підводить учнів до правильного визначення поняття «складні листки».

У завершальній частині уроку вчитель знайомить учнів з листкорозміщенням. Демонструючи пагони з листками (із черговим і супротивним розташуванням), він пропонує учням запитання: яке листкорозміщення в берези й бузку?

Кільчасте листкорозміщення вчитель показує на олеандрі, мокриці лісовій та інших рослинах.

Під час пояснення необхідно звернути увагу учнів на те, що за будь-якого листкорозміщення листки займають у просторі таке положення, за якого створюються найкращі умови для їх освітлення.

–  –  –

І. організаційний етап II. Актуалізація опорних знань і мотивація навчальної діяльності учнів питання для бесіди

1. Як можна відрізнити простий і складний листки?

2. Які листки називають сидячими?

3. Які типи жилкування існують у листків?

III. Вивчення нового матеріалу Під час пояснення внутрішньої будови листка вчитель говорить про положення верхньої та нижньої шкірочки, особливості будови їхніх клітин, будову м’якоті листка, підкреслює наявність у них хлоропластів, характер розташування клітин основної тканини, розповідає про будову провідних пучків у жилках, їх значення.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Учитель пояснює учням, яку роль відіграє черешок у винесенні листка до світла та у взаємній здатності листків не затінювати один одного. Учні відзначають, що черешок і стебло відіграють велику роль у винесенні листків до світла, а отже, сприяють утворенню в них органічних речовин.

На додаток до відповідей учнів учитель розповідає про те, що безперервному проникненню в листки повітря багато в чому сприяє їхня будова: плоска поверхня, наявність величезної кількості продихів і міжклітинників.

Ознайомлення з пристосуваннями рослин до регулювання випаровування води листками можна почати з бесіди за запитаннями:

— Чи рівномірно розподіляється волога на земній поверхні?

— Назвіть місця, де рослини мають води вдосталь і, навпаки, потерпають від її нестачі.

— Чи завжди коріння рослин у нашій місцевості знаходять у ґрунті достатню кількість вологи?

Постановкою цих питань забезпечується логічний перехід до розгляду різних пристосувань для регулювання випаровування води листками в рослин.

Після цього вчитель розповідає про замикання продихів, що дає можливість регулювати випаровування. Розглядати всі причини, що спричиняють замикання й розмикання продихових щілин, немає необхідності. Важливо повідомити учням, що зменшення води в замикаючих клітинах продихів призводить їх до змикання. У разі збільшення кількості води в цих клітинах до певної межі вони розмикаються. Дію продихового апарата можна показати на моделі. Розповідає вчитель і про рослини посушливих місць на прикладах рослин пустель — кактусів, піщаної акації та ін.

Про листопад наших дерев і кущів учитель говорить як про пристосування до зниження випаровування води восени й узимку, оскільки всмоктування її корінням із ґрунту значною мірою зменшується. Необхідно відзначити, що разом з опалими листками з рослин видаляються шкідливі речовини, що накопичилися в процесі їх життєдіяльності. Слід заслухати повідомлення учнів про проведене ними спостереження за зміною забарвлення листя й листопадом.

IV. Виконання лабораторної роботи лабораторна робота № 8. Внутрішня будова листка у зв’язку з виконуваними ним функціями Мета: розглянути особливості внутрішньої будови листка й пояснити її зв’язок із функціями, які виконує листок.

обладнання й матеріали: мікроскоп, листки пеларгонії або традесканції, постійні мікропрепарати поперечних зрізів листка, зошит, підручник.

Хід роботи

1. Виготовте мікропрепарат шкірки листка. Розгляньте його під мікроскопом і знайдіть на ньому продихи. Відмітьте особливості їх будови й занесіть їх у таблицю. Також занесіть у таблицю функції, які виконує ця структура листка.

2. Розгляньте на мікропрепараті шкірку. Відмітьте особливості її будови й занесіть їх у таблицю. Також занесіть у таблицю функції, які виконує ця структура листка.

3. Розгляньте на мікропрепараті стовпчасту тканину. Відмітьте особливості її будови й занесіть їх у таблицю. Також занесіть у таблицю функції, які виконує ця структура листка.

4. Розгляньте на мікропрепараті губчасту тканину. Відмітьте особливості її будови й занесіть їх у таблицю. Також занесіть у таблицю функції, які виконує ця структура листка.

5. Розгляньте на мікропрепараті жилку. Відмітьте особливості її будови й занесіть їх у таблицю. Також занесіть у таблицю функції, які виконує ця структура листка.

структура листка особливості будови функції Продих Шкірка Стовпчаста тканина Губчаста тканина Жилка

6. Зробіть висновок, у якому вкажіть, яким чином особливості будови певних структур листка дозволяють їм ефективно виконувати відповідні функції, та запишіть його в зошит.

І. організаційний етап II. Актуалізація опорних знань і мотивація навчальної діяльності учнів питання для бесіди

1. Які структури входять до складу листка?

2. Які функції виконують продихи?

3. Які функції виконує стовпчаста тканина?

III. Вивчення нового матеріалу Учитель розповідає про біологічні особливості бульби й цибулини, про значення вегетативного розмноження видозміненими пагонами, про умови, необхідні для цього процесу. Після посадки бульби картоплі в ґрунт із нього зазвичай розвивається не більш ніж три-п’ять надземних пагонів. Тим часом на бульбі може бути до 30 і більше бруньок (по дві-три бруньки в кожному вічку).

Чи можна «примусити» розвиватися інші бруньки на бульбі? Необхідно ознайомити учнів із земляною грушею (топінамбуром), що вирощують в Україні, Білорусії, на Північному Кавказі та в Казахстані переважно на корм тваринам і для використання в кондитерському виробництві. Її бульби, на відміну від бульб картоплі, містять не тільки крохмаль, але й цукор. Надземні пагони цієї рослини використовують на силос.

Необхідно згадати будову кореневища, зазначивши, що цей вид підземного пагона досить схожий на корінь. Однак, на відміну від коренів, кореневище, як і інші підземні й надземні пагони, має бруньки, а листки мають вигляд безбарвних або коричневих лусочок.

Розповідаючи про розмноження кореневищами, учитель підкреслює, що цей вид вегетативного розмноження досить поширений у природі серед дикоростучих лісових, лучних, польових та інших рослин, а також культурних рослин. Труднощі викорінювання таких бур’янів, як пирій повзучий, сахалінська гречка, мати-й-мачуха, зумовлені їхнім розмноженням кореневищами. Кореневища розростаються в усі боки, і рослини з їх допомогою займають велику площу. Наприклад, пирій на площі поля в 1 м2 здатен дати кореневище загальною довжиною близько 500 м з 25 тис. бруньок.

–  –  –

IV. Виконання практичної роботи практична робота № 1. Вегетативне розмноження рослин Мета: навчитися розмножувати рослини живцями.

обладнання й матеріали: стеблові й листові живці різних рослин, горщики або коробки, заповнені землею та піском, кілочки, склянки з водою, зошит, підручник.

Хід роботи

1. Підготуйте живці з рослин, які ви бажаєте розмножити (можна використовувати живці бегонії, традесканції, сентполії, пеларгонії тощо).Pages:     | 1 |   ...   | 3 | 4 || 6 | 7 |   ...   | 16 |
 
Похожие работы:

«БОТАНІКА Й ПОПУЛЯЦІЙНА ЕКОЛОГІЯ РОСЛИН УДК [502.172:502.211]:582.3/99:581.9 (477) ПРОПОЗИЦІЇ ДО МЕТОДИКИ МОНІТОРИНГУ ПОПУЛЯЦІЙ ВИДІВ РОСЛИН, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ЧЕРВОНОЇ КНИГИ УКРАЇНИ О.О. Кагало, Й.В. Царик, Н.В. Скібіцька, І.М. Данилик, Н.М. Сичак, І.О. Беднарська, К.В. Дорошенко Інститут екології Карпат НАН України, відділ охорони природних екосистем, відділ популяційної екології, e-mail: kagalo@mail.lviv.ua Обґрунтовані принципи, параметри й методи популяційного моніторингу видів, які включені до...»

«Збірник №7 (47) Екологія наукових праць ВНАУ 2011 УДК 582.5/.9 : 581.5(447.44) Солоненко В.І. – кандидат біологічних наук РОЗПОВСЮДЖЕННЯ АМБРОЗІЇ ПОЛИНОЛИСТОЇ (AMBROSIA AMBROSIOIDES L.) У М. ВІННИЦЯ Проведено аналіз роду Ambrosia, показано історію проникнення та розповсюдження A. ambrosioides L. у світі та Україні, приведено ботанічну характеристику, окреслено особливості загрози здоров’ю населення та визначено екологічні пристосування рослин до натуралізації виду у флору країни. Встановлено...»

«Міністерство охорони здоров’я України Український центр наукової медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи ВИКОРИСТАННЯ ДНК-АНАЛІЗУ У СУДОВО-МЕДИЧНИХ ЕКСПЕРТИЗАХ РЕЧОВИХ ДОКАЗІВ ТА ЕКСПЕРТИЗАХ СПІРНОГО БАТЬКІВСТВА (МАТЕРИНСТВА, ПІДМІНИ ДІТЕЙ) (Методичні рекомендації) Київ 2012 Установи-розробники: Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л.Шупика Державна установа Головне бюро судово-медичної експертизи МОЗ України Одеський національний медичний Університет, кафедра...»

«ЛЕКЦІЯ 2. НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ МИРНОГО І ВІЙСЬКОВОГО ЧАСІВ В лекції висвітлюються питання сучасного стану навколишнього середовища, впливу навколишнього середовища на здоров'я людини, розглядаються причини екологічної кризи, перелічені головні причини виникнення надзвичайних ситуацій. Вивчення цих питань дозволить студентам оволодіти логікою на більш високому рівні, надасть конкретні знання про сучасний стан нашої планети. План 1. Науково-технічний прогрес та його вплив на життєдіяльність...»

«Міністерство освіти і науки України Вінницький національний технічний університет ФІЗИЧНІ ОСНОВИ БІОМЕДИЧНОЇ ОПТИКИ Монографія Вінниця ВНТУ УДК [535+681.7]:615.47 ББК 22.34:5 Ф48 Автори: С. В. Павлов, В. П. Кожем’яко, П. Ф. Колісник, Т. І. Козловська, В. П. Думенко Рекомендовано до друку Вченою радою Вінницького національного технічного університету Міністерства освіти і науки України (протокол № 5 від 24 грудня 2009 року). Рецензенти: Л. І. Тимченко, доктор технічних наук, професор; С. М....»

«Міністерство освіти і науки України Вінницький національний технічний університет ФІЗИЧНІ ОСНОВИ БІОМЕДИЧНОЇ ОПТИКИ Монографія Вінниця ВНТУ УДК [535+681.7]:615.47 ББК 22.34:5 Ф48 Автори: С. В. Павлов, В. П. Кожем’яко, П. Ф. Колісник, Т. І. Козловська, В. П. Думенко Рекомендовано до друку Вченою радою Вінницького національного технічного університету Міністерства освіти і науки України (протокол № 5 від 24 грудня 2009 року). Рецензенти: Л. І. Тимченко, доктор технічних наук, професор; С. М....»

«УДК 630*271:57.063 (477-25) ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ, СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ БОТАНІЧНОГО САДУ НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ О.В. Колесніченко, С.І. Слюсар, кандидати біологічних наук Наведено історичні відомості про створення, територіальну і організаційну структуру, таксономічний склад колекцій та основні напрями наукової діяльності Ботанічного саду загальнодержавного значення Національного аграрного університету. Окреслено шляхи вирішення питань збереження і поповнення існуючих...»

«КЛІНІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ISSN 2304 8336. Проблеми радіаційної медицини та радіобіології. 2013. Вип. 18. УДК 591.156:575.113:616 005.6:616.155.191 О. Ю. Міщенюк, С. В. Клименко Державна установа “Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академії медичних наук України”, вул. Мельникова, 53, м. Київ, 04050, Україна КЛІНІЧНІ ФАКТОРИ ТРОМБОЗІВ У ПАЦІЄНТІВ ІЗ Ph НЕГАТИВНИМИ МІЄЛОПРОЛІФЕРАТИВНИМИ НЕОПЛАЗМАМИ, ЯКІ ПОСТРАЖДАЛИ ВНАСЛІДОК АВАРІЇ НА ЧАЕС Мета: визначити предикативну...»

«МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ В. Г. Грибан, О. В. Негодченко ОХОРОНА ПРАЦІ В ОРГАНАХ ВНУТРІШНІХ СПРАВ Підручник Затверджено Міністерством внутрішніх справ України як підручник для студентів вищих навчальних закладів Київ «Центр учбової літератури» ББК 65.247я73 УДК 331.45 (075.8) Г 8 Затверджено МВС України (Лист № 21086 від 11.07.2007) Рецензенти: Сибірна Р. І. — доктор біологічних наук, професор, начальник кафедри криміналістики...»

«D4-09 a-.qxd 24.11.2009 18:56 Page 25 до внеску у загальну захворю THE ESTIMATION AND FORECASTING RISK FOR HEALTH OF ваність та інших канцерогенних THE POPULATION ON TERRITORY TECHNOGENIC LOADS речовин і визначення прояву їх впливу на інші локалізації раку. BY INDUSTRIAL WASTES ЛІТЕРАТУРА Shevchenko A.A., Ogir K.Y., Ogir L.B. 1. Рак в Україні, 2006 2007. Захворюваність, смертність, ОЦІНКА ТА ПРОГНОЗУВАННЯ РИЗИКІВ ДЛЯ ЗДОРОВ'Я показники діяльності онколо гічної служби / З.П. Федорен НАСЕЛЕННЯ НА...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»