WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 14 | 15 ||

«Книга скачана с сайта kniga.in.ua Издательская группа «Основа» — «Электронные книги» Харків Видавнича група «Основа» УДК 37.016 ББК 74.262.8 Г18 Схвалено для використання у ...»

-- [ Страница 16 ] --

Клімат і зональний розподіл рослин. Зміна рослинності з Півночі на Південь Розподіл рослин з Півночі на Південь на земній кулі визначається насамперед кліматом. Зі зміною клімату від полюсів до екватора спостерігається зміна зон рослинності. Це особливо добре помітно на великих територіях суходолу, наприклад Євразія й Північна Америка.

Зміни рослинних угруповань одне одним (сукцесії) Рослинність розвивається за певними законами. Рослинні угруповання одного типу з часом змінюються іншими. Наприклад, у результаті заростання на місці озера з часом розвивається болото, а на місці березового лісу — ялинник або сосняк, що згодом може змінитися мішаним лісом з дуба й сосни, а надалі навіть дібровою. Чому так відбувається? Упродовж свого життя рослини впливають на середовище існування. З часом це неминуче призводить до заміни умов, а разом з ними й одних видів рослин іншими, а отже, і рослинних угруповань одне одним. Така зміна в природних умовах відбувається в певному напрямку, поки рослинне угруповання не досягне певної структури. У нашій зоні таким рослинним угрупованням є діброви. Саме діброви існують у нас сотні років і замінюються на інші типи рослинних угруповань тільки після пожежі, вирубки або іншої причини цілковитої загибелі лісу.

IV. Узагальнення, систематизація й контроль знань і вмінь учнів Дати відповіді на питання Що таке ярусність?

Що таке флора?

Який процес називають сукцесією?

І. організаційний етап II. Актуалізація опорних знань і мотивація навчальної діяльності учнів питання для бесіди

1. Що таке ярусність?

2. Що таке флора?

3. Який процес називають сукцесією?

III. Вивчення нового матеріалу Розповідь учителя з елементами бесіди Діяльність людини як екологічний фактор Особливою групою екологічних факторів є діяльність людини, що може докорінно змінювати умови існування організмів.

Людина, задовольняючи свої потреби, руйнує одні типи рослинних угруповань (вирубує ліси, розорює цілинні землі, осушує болота, перекриває річки дамбами, створюючи водоймища), водночас створюючи інші екосистеми — поля, сади, городи, пасовища, лісонасадження, парки.

Така діяльність людини найчастіше призводить до непоправної шкоди природним екосистемам, зникнення видів рослин і заселення територій бур’янистими рослинами.

Необхідні терміни й поняття Екологічне мислення — уміння аналізувати всі прийняті господарські рішення з позицій збереження й поліпшення умов навколишнього середовища.

Раціональне природокористування — використання видів, за якого їхня чисельність підтримується на оптимальному рівні.

Червона книга — затверджений перелік рідкісних видів і таких, що зникають, який містить короткі відомості про їхню біологію, поширення та вжиті заходи з охорони.

Ботанічні сади — наукові установи, в яких зберігаються колекції рослин, як властивих для певної території, так і інтродукованих.

природоохоронні території України тип природоохоронних Характеристика територій Заповідники Території, на яких заборонені будь-які види господарської діяльності й туризм Заказники Території, на яких охороняються певні види тварин і рослин і допускається обмежена господарська діяльність Національні парки Території, на яких в обумовлених межах дозволяються організований туризм і екскурсії

–  –  –

Заповідники України y Державний заповідник Асканія-Нова.

y Державний заповідник Дунайські плавні.

y Канівський державний заповідник.

y Карадазький державний заповідник.

y Карпатський державний заповідник.

y Луганський державний заповідник.

y Державний заповідник Мис Мартьян.

y Поліський державний заповідник.

y Український державний степовий заповідник.

y Чорноморський державний заповідник.

y Ялтинський державний гірсько-лісовий заповідник.

IV. Узагальнення, систематизація й контроль знань і вмінь учнів Дати відповіді на питання Що таке заповідник?

Що таке Червона книга?

Що таке національний парк?

–  –  –

І. організаційний етап II. Актуалізація опорних знань і мотивація навчальної діяльності учнів питання для бесіди

1. Навіщо потрібна Червона книга?

2. Що таке заповідник?

3. Що таке національний парк?

III. Вивчення нового матеріалу Серед рослин, що зростають на Землі сьогодні, можна знайти й такі види, які без значних змін дожили до наших днів. Такі види називають реліктовими.

Найдавніша ера — архейська, або археозойська (від грецьких слів архайос (археос) — «давній», зої — «життя»), що означає «ера давнього життя». У цю еру й з’явилися перші бактерії — єдині живі організми, що населяли нашу планету. Вони залишили потужні відкладення вапняку.

Наступна ера одержала назву протерозойської, що означає «ера первинного життя» (від грецького слова протерос — «перший»). Вона характеризується не тільки існуванням рослин (бактерій, водоростей і грибів), але й появою перших примітивних тварин — безхребетних.

Після протерозойської ери настала палеозойська ера (палайос (палеос) — «давній»). Її поділяють на п’ять періодів: кембрійський, силурійський, девонський, кам’яновугільний і пермський.

На початку кембрійського періоду існували тільки водні рослини та тварини, але вже до його кінця рослини вийшли на мілководдя і заселили прибережні зони. На початку наступного — силурійського — періоду (або силуру) з’явилися й поширилися справжні наземні рослини — псилофіти. Їхнє тіло ще не було розчленовано на корінь і стебла, але вони вже мали своєрідні підземні органи. У цей же час на суші добре поширилися також гриби, перейшовши з водних форм у наземні. У цей же час з’явилися перші плауни.

Серед наземних рослин девону головна роль належала плаунам, хвощам і папоротям, які поступово витіснили своїх предків — псилофітів. Після девонського періоду настав кам’яновугільний, або карбон. В умовах вологого жаркого клімату почала швидко розвиватися пишна лісова рослинність. Саме до цього періоду відносять значне поширення перших рослин, що з’явилися ще в девоні та розмножувалися насінням. За будовою вони нагадували папороті, тому й були названі насінними папоротями.

Отже, у кам’яновугільному періоді — часі пишного розквіту деревної флори, у складі якої переважали спорові рослини, досить багато були представлені й давні голонасінні. Саме ці рослини утворили численні поклади кам’яного вугілля, у тому числі в Донецькому регіоні.

У наступному, пермському, періоді, або пермі, активна горотвірна робота Землі призводить до настання похолодання. Пишна кам’яновугільна рослинність відступає до екватора й поступово зникає; на зміну їй приходять голонасінні рослини.

Мезозойська ера — «ера середнього життя» — поділяється на три періоди:

тріасовий, юрський і крейдяний. У тріасовий період найпоширенішими були голонасінні — саговники, хвойні та гінкгові. Але найбільш пишного розквіту ця флора досягає протягом наступного, юрського, періоду.

Крейдяний період (названий так у зв’язку з потужними відкладеннями крейди) характеризується істотними змінами в рослинному покриві Землі.

Саме в цей період відбувається надзвичайно швидке поширення покритонасінних рослин. Серед покритонасінних рослин крейдяного періоду вже траплялися сучасні деревні рослини — тополі, верби, дуби, платани, евкаліпти, магнолії та пальми.

Кайнозойська ера (кайнос — «новий»: «ера нового життя») охоплює два періоди: третинний і четвертинний, або антропоген загальною тривалістю 70 млн років.

Палеоген — час теплого клімату. На території Європи росли вічнозелені дуби, лаври, магнолії, волоські горіхи. Із хвойних траплялися секвої та болотні кипариси. Повсюдно росли бамбуки. Рослинність Європи дуже нагадувала тоді флору тропічної Азії.

До середини кайнозою покритонасінні рослини заселили широкі рівнини, що утворилися. З’явилися степи, виникла багата кормова база для травоїдних тварин. В Європі тропічні й субтропічні рослини відступили до півдня. Замість них поширилися листопадні та хвойні дерева. А в Сибіру, Китаї та Монголії великі простори зайняли порослі злаками степи.

У неогені на поверхні Землі відбуваються серйозні зміни. Континенти набувають сучасного вигляду. У цей період відбулося одне з найбільших зледенінь в історії Землі.

IV. Узагальнення, систематизація й контроль знань і вмінь учнів Дати відповіді на питання Як учені дізналися про рослини, що існували мільйони років тому й давно вимерли? Які докази вони знайшли?


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Що стало причиною розвитку та зміни рослинності в історії Землі?

Які з відомих вам видів сучасних рослин жили на Землі мільйони років тому?

Розділ III. Розмаїтість рослин Урок 30

тема 1. Водорості Урок 31

Урок 32

Урок 33

Урок 34

тема 2. Вищі спорові Урок 35

Урок 36

Урок 37

Урок 38Pages:     | 1 |   ...   | 14 | 15 ||
 
Похожие работы:

«РОЗДІЛ 2 ПЛОДООВОЧІВНИЦТВО УДК 634.1. (037) : 634.13 ГОСПОДАРСЬКО-БІОЛОГІЧНА ОЦІНКА КЛОНОВИХ ПІДЩЕП ГРУШІ В УМОВАХ ЗАХІДНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ В.Гулько, к. с.-г. н., Б. Гулько, к. с.-г. н. Львівський національний аграрний університет Постановка проблеми. Завданням досліджень було вивчення та виділення у виробництво нових клонових підщеп груші, що за комплексом господарсько цінних ознак придатні для оновлення сортименту в умовах західного Лісостепу України. Тому пошук та оцінка перспективних...»

«КОНФЕРЕНЦІЯ ІЮФРО З ПИТАНЬ ЗАХИСТУ ЛІСУ У Паланзі (Литва) 10 – 14 вересня 2012 року відбулася об’єднана конференція двох робочих груп ІЮФРО 7.03.10 Методологія нагляду в осередках лісових комах і хвороб і 7.03.06 Інтегрований захист лісу від комах-дефоліаторів. У конференції взяли участь 64 науковці із 19 країн (Австралія, Австрія, Велика Британія, Естонія, Італія, Латвія, Литва, Німеччина, Нова Зеландія, Польща, Росія, Румунія, Словаччина, США, Угорщина, Україна, Чехія, Швейцарія, Швеція)....»

«Національний лісотехнічний університет України НАУКОВИЙ ВІСНИК НЛТУ УКРАЇНИ З Б І Р Н И К Н А У К О В О Т Е Х Н І Ч Н И Х П РА Ц Ь Підп. до друку 28.10.11. Формат 6084/16. Папір офсетний. Друк офсетний. Ум. др. арк. 23,02. Ум. фарбо-відб. 23,25. Облік.-вид-арк. 23,13. Тираж 250 прим. Зам. № 16/2011 Видавець: Редакційно-видавничий центр НЛТУ України 79057, м. Львів, вул. Генерала Чупринки, 103 Тел.: (032) 240-23-50; 067-944-11-15 E-mail: nauk.visnyk@gmail.com Засновано в 1994 р. Випуск 21.14...»

«УДК 631.731 С.Й.ТКАЧЕНКО, Н.В.РЕЗИДЕНТ Вінницький національний технічний університет ТЕПЛОВІДДАЧА ДО БАГАТОКОМПОНЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА В УМОВАХ ВИМУШЕНОЇ І ПРИРОДНОЇ КОНВЕКЦІЇ Проведено фізичний і чисельний експерименти, які дозволили виробити пропозиції по застосуванню критеріальних залежностей для оцінки коефіцієнтів тепловіддачі від поверхні нагріву до субстрату та органічних сумішей в умовах вимушеної і природної конвекції. Вступ Для реалізації енерго-екологічних програм, згідно всесвітньої...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Державний заклад «ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені К.Д. УШИНСЬКОГО» Національний університет «ОДЕСЬКА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ» АСОЦІАЦІЯ ФАХІВЦІВ ІЗ СПОРТИВНОЇ МЕДИЦИНИ ТА ЛІКУВАЛЬНОЇ ФІЗКУЛЬТУРИ УКРАЇНИ VІ Міжнародна заочна науково-практична конференція «Психологічні, педагогічні і медико-біологічні аспекти фізичного виховання і спорту» 20-24 квітня 2015 року _ ШАНОВНІ КОЛЕГИ! Запрошуємо Вас взяти участь в VІ Міжнародній заочній...»

«Національна академія наук України Інститут ботаніки ім. М. Г. Холодного КУЗЕМКО Анна Аркадіївна УДК 581.55:581.526.45:581.524.34(477) ЛУЧНА РОСЛИННІСТЬ ЛІСОВОЇ ТА ЛІСОСТЕПОВОЇ ЗОН РІВНИННОЇ ЧАСТИНИ УКРАЇНИ: СТРУКТУРА ТА АНТРОПОГЕННА ТРАНСФОРМАЦІЯ 03.00.05 — ботаніка Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук Київ — 2012 Дисертацією є рукопис Робота виконана у відділі трав’янистих рослин природної та культурної флори Національного дендрологічного парку...»

«Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Природнича секція ICOM України Iсторiя музейно справи та зоологiчних музев унiверситетiв Украни Львів Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Природнича секція ICOM України Серія «Біологічні Студії» заснована у 2009 році І. В. Шидловський Iсторiя музейно справи та зоологiчних музев унiверситетiв Украни За редакцією Й....»

«МІСТОБУДУВАННЯ ТА ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ПЛАНУВАННЯ Київ-КНУБА МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ТЕОРІЇ ТА ІСТОРІЇ АРХІТЕКТУРИ І МІСТОБУДУВАННЯ СПІЛКА УРБАНІСТІВ УКРАЇНИ МІСТОБУДУВАННЯ ТА ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ПЛАНУВАННЯ Науково-технічний збірник Заснований у 1998 році Випуск №28 Київ КНУБА 200 УДК 711.11; 711. Містобудування та територіальне планування: Наук.-техн. збірник / Відпов. ред. М.М. Осетрін. – К.,...»

«Красноштан Ігор доцент кафедри біології та методики її викладання Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини Пащенко Майя доцент кафедри виховних технологій та педагогічної майстерності Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ЗАСТОСУВАННЯ МОДУЛЬНО-РОЗВИВАЛЬНОЇ СИСТЕМИ НАВЧАННЯ В ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ У статті розкриваються педагогічні умови застосування модульнорозвивальної системи навчання. Модульне навчання, як...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ МІЖРЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОЇ ПЕРЕПІДГОТОВКИ ЗВІЛЬНЕНИХ У ЗАПАС ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ДАЦКО МАРИНА ВЯЧЕСЛАВІВНА КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни «БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ» для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 5.07010602 «Обслуговування і ремонт автомобілів та двигунів» Схвалено на засіданні методичної комісії природничо-математичних дисциплін Кривий Ріг, 2012р. ЗМІСТ Лекція №1. Вступ ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ БЕЗПЕКИ...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»