WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 11 | 12 || 14 | 15 |   ...   | 16 |

«Книга скачана с сайта kniga.in.ua Издательская группа «Основа» — «Электронные книги» Харків Видавнича група «Основа» УДК 37.016 ББК 74.262.8 Г18 Схвалено для використання у ...»

-- [ Страница 13 ] --

Часто не тільки школярі, але й дорослі люди розуміють під грибами лише їхні плодові тіла, не підозрюючи, що тіло гриба приховано в ґрунті або іншому субстраті. Зазвичай до грибів діти відносять лише відомі їм їстівні й деякі отруйні шапкові гриби. Однак гриби досить різноманітні. Їхня будова й біологія цікаві в пізнавальному відношенні. Значення грибів у природі й народному господарстві винятково велике.

Без знання грибів та їх особливостей не може бути сформоване правильне поняття про основні групи рослин.

В учнів, які вивчають гриби, що існують у різних умовах, розвивається поняття про сапрофітний і паразитний способи живлення рослин, формується уявлення про явище симбіозу (на прикладі мікоризи), з яким вони зустрічаються вперше.

Разом з тим учні переконуються у величезному значенні грибів, з’ясовують можливості вирощування деяких з них у теплицях.

Навчальний матеріал теми дає можливість для знайомства учнів з мікологією — наукою, що вивчає природу грибів. Слід звернути увагу на цілющі властивості пеніциліуму, а також одержання вітчизняного пеніциліну.

пам’ятка для вчителя Доручити двом-трьом учням вирощування мукора й пеніцилу (приблизно за тиждень до уроку).

Для одержання грибниці мукора в глибоку тарілку насипають шар вологого піску, на який кладуть злегка зволожені шматочки чорного або білого хліба.

Тарілку накривають скляним ковпаком або банкою, які всередині викладені вологим фільтрувальним папером. Змонтовану вологу камеру поміщають у тепле місце з температурою понад 20 °С.

Пісок і фільтрувальний папір вологої камери необхідно весь час підтримувати у вологому стані.

Методика вирощування сизої цвілі (пеніцилу), що має клітинну будову, майже така сама. Виняток становить такий прийом: на шматочок хліба, що поміщається у вологу камеру, попередньо переносять спори пеніцилу зі старої культури або з якого-небудь цвілого продукту (плоди цитрусових, джем, варення та ін.).

<

–  –  –

IV. Узагальнення, систематизація й контроль знань і вмінь учнів Дати відповіді на питання Що таке гриби?

Які ознаки є характерними для грибів?

Чим гриби відрізняються від рослин?

Чим гриби відрізняються від тварин?

І. організаційний етап II. Актуалізація опорних знань і мотивація навчальної діяльності учнів питання для бесіди

1. Які ознаки є характерними для грибів?

2. Чим гриби відрізняються від рослин?

3. Чим гриби відрізняються від тварин?

III. Вивчення нового матеріалу Завдання вивчення шапкових грибів полягає не лише у з’ясуванні специфіки анатомо-морфологічної будови й біологічних особливостей грибів як безхлорофільних рослин, але й у встановленні їх розмаїтості.

Спочатку доцільно виявити коло уявлень учнів про шапкові гриби, їх середовище існування (ліс та ін.) і необхідні для них фактори зовнішнього середовища (не згнилі органічні речовини, вологість ґрунту й повітря, достатня кількість тепла, затінене світло).

Вивчення слід почати з якого-небудь конкретного представника, наприклад з рижика, що характеризується низкою типових ознак пластинчастого гриба.

У процесі бесіди з’ясовуються питання про живлення рижика як безхлорофільної рослини, про конкретні умови його життя, дихання. Його грибниця добре росте лише у верхньому шарі ґрунту і швидко гине, якщо засипати її товстим шаром землі.

З’ясовується питання про розмноження гриба з допомогою спор і відмінність спори від насіння.

Після цього учні знайомляться на роздавальному матеріалі з трубчастими грибами, особливостями будови їхніх шапок і трубок, знаходять спільне з пластинчастими грибами. Школярам варто продемонструвати відповідні кадри про пластинчасті й трубчасті гриби з фільму «Гриби».

Викликають великий інтерес відомості про розростання грибниці шапкових грибів по колу з відмиранням її в центрі.

Учнів вражає величина кіл діаметром у сотні метрів, тим більше що наростає грибниця вкрай повільно (близько 10 см на рік). Знаючи це, можна підрахувати (або запропонувати учням зробити це вдома) вік грибниці певного діаметра. У зв’язку з порушеним питанням розсіюються забобони про «відьомські кільця».

Учитель звертає увагу на зв’язок грибів з кореневою системою дерев і закономірний характер цього зв’язку.

З’ясовується нове для учнів біологічне явище — симбіоз. Звертається увага на роль мікоризи в житті деяких квіткових рослин, особливо в посаджених лісах.

Потім за муляжами, таблицями й рисунками підручника учні знайомляться з іншими їстівними, а також отруйними грибами. Вони довідуються про те, що в плодових тілах їстівних грибів багато білків (до 40 % від сухої маси), а також вуглеводів (до 15 % від сухої маси), що з 1 га лісу можна зібрати до 1 ц грибів.

Під час збирання грибів не можна руйнувати грибницю. Плодове тіло гриба слід не висмикувати, а відкручувати, але не зрізати ніжку. На місці зрізу оселяються мікроорганізми, що спричиняють загнивання грибниці.

У результаті вивчення грибів учні доходять таких висновків: «Шапкові гриби — це безхлорофільні живі організми, що складаються з грибниці, на якій утворюються плодові тіла. Гриби мають потребу у волозі, теплі, кисні, мінеральних солях, готових органічних речовинах. Розмножуються шапкові гриби з допомогою спор».

–  –  –

IV. Виконання лабораторної роботи лабораторна робота № 16. Будова шапкових грибів Мета: ознайомитися з особливостями будови й різноманітністю шапкових грибів.

обладнання й матеріали: колекції, муляжі, живі зразки шапкових грибів, препарувальний набір, лупа, зошит, підручник.

Хід роботи

1. Розгляньте плодове тіло гриба неозброєним оком. Знайдіть шапку, ніжку і грибницю. Замалюйте побачене й підпишіть структури гриба на малюнку.

2. Зніміть шапку й розгляньте її будову з нижньої сторони. Знайдіть пластинки або трубочки, на яких розташовані спори. Розгляньте їх з допомогою лупи.

3. Розгляньте запропоновані вам зразки шапкових грибів.

4. Використовуючи колекції, муляжі, підручник і таблиці, визначте їх назви.

5. Заповніть таблицю і зробіть висновки, у яких укажіть найбільш характерні риси будови вищих грибів. Рекомендується розглянути чотири-шість видів грибів.

порівняльна характеристика шапкових грибів Будова шапки Харчова Гриб Характерні ознаки (пластинчаста, характеристика трубчаста) (їстівний, отруйний) Урок 52. осоБливостІ БуДови, процеси життєДІяльностІ та розмаїтІсть гриБІв: ДрІжДжІ й паразитичнІ гриБи.

лаБораторна роБота № 17. осоБливостІ БуДови нижчиХ гриБІв

–  –  –

І. організаційний етап II. Актуалізація опорних знань і мотивація навчальної діяльності учнів питання для бесіди

1. Яку будову мають шапкові гриби?

2. Які шапкові гриби є їстівними?

3. Які шапкові гриби є отруйними?

III. Вивчення нового матеріалу Цвілеві гриби — неоднорідна в систематичному відношенні група. Так, мукор належить до класу Фікоміцети, підкласу Зігоміцети, тобто є представником нижчих грибів; пеніцил же належить до класу Аскоміцети, тобто до вищих грибів. Через недоступність для учнів зазначених таксономічних категорій у 7 класі подається і формується емпіричне поняття про цвілеві гриби незалежно від їх класифікації. Вирощена біла цвіль (мукор) і пеніцил використовуються як роздавальний матеріал для дослідження на лабораторному занятті.

Вивчення дріжджів доцільно розпочати з того, про що учні мають деякі уявлення, — з їх значення в практичній діяльності людини. Потім потрібно пояснити особливості зовнішньої будови дріжджових клітин, що нагадують бактерії, відсутність звичайного міцелію, особливий спосіб розмноження (брунькування), перетворення в процесі життєдіяльності дріжджів цукру на спирт і вуглекислий газ, величезне практичне значення дріжджів у народному господарстві.

Учні проводять спостереження за процесом шумування дріжджами цукру:

в одній пробірці міститься 5%-й розчин цукру й невелика грудочка дріжджів (дослід), у другій — дріжджі розташовуються у воді (контроль). Пробірки із зазначеним умістом підготовляються за одну-дві години до уроку. Учні відзначають помутніння рідини в дослідній пробірці, а також виділення бульбашок і появу спиртового запаху. Запалена скіпка, занурена в дослідну пробірку, гасне.

Нічого подібного не спостерігається в контрольній пробірці.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Гриби-паразити й заходи боротьби з ними Після вивчення сапрофітних грибів учні довідуються про те, що в природі є гриби-паразити, які оселяються переважно на рослинах, завдаючи величезної шкоди народному господарству. Ознайомлення з деякими конкретними представниками грибів-паразитів (сажка, трутовик) дозволяє учням не тільки конкретно уявити характер заподіюваної грибами шкоди, але і з’ясувати заходи боротьби з ними.

Слід звернути увагу учнів на повну безпорадність селян дореволюційної Росії в боротьбі з грибами-паразитами культурних рослин, які мали характер стихійного лиха, і на величезні успіхи соціалістичного сільського господарства, що дали можливість успішно боротися з хворобами рослин, які спричиняються грибами та іншими організмами.

Учитель розповідає про шкоду, заподіювану сажкою (зниження врожаю, отруєння організму людини та тварин), а також про те, що в дореволюційній Росії від сажки гинуло від 20 до 90 % урожаю зернових культур. Особлива увага приділяється заходам боротьби із сажкою (протравляння насіння, термічна обробка, сівозміна та ін.).

Далі учні знайомляться з грибом-трутовиком, що заподіює величезної шкоди лісовому господарству, розглядають плодові тіла, а також розпили деревини, уражені грибом, роблять висновки про способи розмноження гриба й заподіювану ним шкоду.

З метою підвищення інтересу до цієї теми варто розповісти учням про те, що серед грибів-паразитів є такі, що викликають шкірні захворювання в людини (стрижучий лишай). Слід розповісти також про профілактичні заходи боротьби з цим грибком.

–  –  –

IV. Виконання лабораторної роботи лабораторна робота № 17. особливості будови нижчих грибів Мета: ознайомитися з особливостями будови нижчих грибів.

обладнання й матеріали: міцелій мукора на харчових продуктах, постійний мікропрепарат мукора, мікроскоп, лупа, препарувальний набір, предметні й покривні скельця, вода, піпетка, зошит, підручник.

Хід роботи

1. Розгляньте неозброєним оком міцелій (грибницю) мукора на харчових продуктах.

2. Розгляньте мукор з допомогою лупи або мікроскопу. Порівняйте те, що ви побачили, з малюнком у підручнику.

3. Знайдіть окремі гіфи грибниці (вони мають вигляд ниток) і спорангії (чорні головки або горошини на високих нитках — ніжках-підставках).

4. Зробіть тимчасовий препарат мукора й розгляньте його під мікроскопом.

Зверніть увагу на те, що гіфи мукора не мають клітинної будови.

5. Замалюйте препарат і позначте на ньому гіфи грибниці (міцелію), спорангії і ніжки-підставки.

6. Зробіть висновок, у якому вкажіть найбільш характерні риси будови нижчих грибів.

І. організаційний етап II. Актуалізація опорних знань і мотивація навчальної діяльності учнів питання для бесіди

1. Які паразитичні гриби поширені на території України?

2. Яке значення для людини мають плісняві гриби?

3. Які риси будови є характерними для нижчих грибів?

III. Вивчення нового матеріалу З’ясування комплексної природи лишайників, правильне розуміння характеру взаємин між рослинами-партнерами, що утворюють талом лишайника, вивчення особливостей біології цих досить своєрідних і стійких організмів дозволяють учням повніше і глибше розібратися в навколишньому рослинному світі. Лишайники є яскравим прикладом пристосування рослин до певного зовнішнього середовища. Найважливішим завданням теми є розвиток в учнів поняття про історично сформовані взаємини між рослинами, зокрема уточнення поняття про симбіоз.

–  –  –

Теорія, відповідно до якої гриб і водорість у лишайнику мають зі свого співснування взаємний зиск, застаріла. Виявляється, гриб у лишайнику може поводитися паразитично щодо водорості. Знання цього аспекту питання дозволить учителеві уникнути звичних помилок у трактуванні взаємин гриба й водорості в організмі лишайника як ідеального симбіозу.

Навчальний матеріал теми дає можливість пояснити учням невігластво «знахарського» характеру лікування золотухи ксанторією, або стінною золотянкою, стрижучого лишаю і плішивості — уснеєю.

Під час вивчення лишайника, як і багатьох інших груп рослин, слід звернутися до конкретного представника, наприклад до стінної золотянки (Xanthoria porietina), щоб на цій основі підійти до загальних висновків про цю групу рослин у цілому.

Вивчення теми зазвичай починається зі вступної бесіди, що супроводжуться демонстрацією колекцій лишайників. У процесі бесіди з’ясовується, що учні, знаючи, де мешкають демонстровані рослини, називають їх грибами й мохами, відносять їх до шкідливих, паразитичних організмів. Учитель розповідає про те, як учені розгадали природу лишайника, за таблицею знайомить з анатомічною будовою лишайника. Викладаючи питання про живлення лишайника, учитель повинен правильно розкрити складний характер взаємин між грибом і водорістю в єдиному організмі стінної золотянки. Потрібно вказати на розмноження лишайника вегетативним шляхом, не вживаючи термінів «соредії» та «ізидії». Це дасть учням можливість за відомим їм способом розмноження знайти в лишайника ще одну з рослинних ознак — розмноження спорами.

З’ясування народногосподарського значення лишайників відповідає вимогам зв’язку теорії із практикою.

IV. Узагальнення, систематизація й контроль знань і вмінь учнів Дати відповіді на питання Хто такі лишайники?

Яку будову має тіло лишайників?

Яке значення лишайників у житті людини?

І. організаційний етап II. Актуалізація опорних знань і мотивація навчальної діяльності учнів питання для бесіди

1. Хто такі лишайники?

2. Яку будову має тіло лишайників?

3. Яке значення лишайників у житті людини?Pages:     | 1 |   ...   | 11 | 12 || 14 | 15 |   ...   | 16 |
 
Похожие работы:

«Національна академія наук України Державний природознавчий музей НАУКОВІ ЗАПИСКИ ДЕРЖАВНОГО ПРИРОДОЗНАВЧОГО МУЗЕЮ Випуск 60До 60-ї річниці ІКОМ Львів 2006 Национальная академия наук Украины Государственный природоведческий музей НАУЧНЫЕ ЗАПИСКИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДОВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ Выпуск 60К 60-й годовщине ИКОМ Львов 2006 National Academy of Sciences of Ukraine State Natural History Museum PROCEEDINGS OF THE STATE NATURAL HISTORY MUSEUM Issue For the ICOM’s 60 th anniversary Lviv 2006 УДК...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ  ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА  VI МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ  СТУДЕНТІВ ТА АСПІРАНТІВ    МОЛОДЬ І ПОСТУП  БІОЛОГІЇ  ЗБІРНИК ТЕЗ  (2124 ВЕРЕСНЯ 2010 РОКУ, М. ЛЬВІВ)                                      ЛЬВІВ – 2010  MINISTRY OF EDUCATION AND SCIENCE OF UKRAINE  IVAN FRANKO NATIONAL UNIVERSITY OF LVIV        VI INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE  FOR STUDENTS AND PHD STUDENTS    YOUTH AND PROGRESS OF  BIOLOGY  ABSTRACTS BOOK ...»

«консультанти: Бабанін Олександр, Любич Андрій ЩОДО ВИКОНАННЯ ПЛАНУ-ГРАФІКУ ПЕРШОГО ЕТАПУ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА Й ЗЕМЕЛЬНОЇ РЕФОРМИ, ПЕРЕДБАЧЕНОГО У РОЗДІЛІ “МОДЕРНІЗАЦІЯ ІНФРАСТРУКТУРИ І БАЗОВИХ СЕКТОРІВ” ПРОГРАМИ ЕКОНОМІЧНИХ РЕФОРМ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ (ДО КІНЦЯ 2010 РОКУ) РОЗВИТОК СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА Й ЗЕМЕЛЬНА РЕФОРМА Рослинництво, тваринництво та змішане сільське господарство залишаються пріоритетними для розвитку економіки України. Більшість видів економічної діяльності у...»

«РОЗДІЛ 6 ТВАРИННИЦТВО УДК 636.2.084 ПОЖИВНІСТЬ І МІНЕРАЛЬНИЙ СКЛАД КОРМІВ РАЦІОНУ ВІДГОДІВЕЛЬНОГО МОЛОДНЯКА ХУДОБИ ПАТ “ДУБНО-ХМІЛЬ” ДУБНІВСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ Є. Колтун, д. с.-г. н., В. Русин, к. вет. н. Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького Постановка проблеми. Інтенсивний розвиток скотарства потребує постійного контролю за годівлею тварин, а саме за якістю йі поживністю кормів як вирішального чинника їхнього здоров’я та...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Державний заклад «ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені К.Д. УШИНСЬКОГО» Національний університет «ОДЕСЬКА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ» АСОЦІАЦІЯ ФАХІВЦІВ ІЗ СПОРТИВНОЇ МЕДИЦИНИ ТА ЛІКУВАЛЬНОЇ ФІЗКУЛЬТУРИ УКРАЇНИ VІ Міжнародна заочна науково-практична конференція «Психологічні, педагогічні і медико-біологічні аспекти фізичного виховання і спорту» 20-24 квітня 2015 року _ ШАНОВНІ КОЛЕГИ! Запрошуємо Вас взяти участь в VІ Міжнародній заочній...»

«Природа Західного Полісся та прилеглих територій Джерела та література 1. Зузук Ф. В. Вірогідність впливу розробки Хотиславського родовища родовища крейди на заповідні екосистеми Волині / Ф. В. Зузук, В. Г. Мельничук, І. І. Залеський // Природа Західного Полісся та прилеглих територій. – Луцьк : СНУ ім. Лесі Українки, 2012. – № 9. – С. 3–11.2. Палієнко В. П. Загальне геоморфологічне районування території України / В. П. Палієнко // Укр. геогр. журн. – 2004. – № 1. – С. 3–12. 3. Природа...»

«Тези доповідей Конференції молодих дослідників-зоологів – 2009 м. Київ, Інститут зоології, 8–9 квітня 2009 р. Зоологічний кур’єр № 3, квітень 2009 у Тези доповідей Конференції молодих дослідників-зоологів – 2009 (м. Київ, Інститут зоології НАН України, 8–9.04 2009 р.). — Київ, 2009. — 61 с. — (Зоологічний кур’єр, № 3.) — http://izan.kiev.ua/KMDZ09-abstr.pdf У збірнику подано тези доповідей Конференції молодих дослідників-зоологів України, що працюють у галузі дослідження фауни, систематики,...»

«Амніоцентез Інформація для пацієнтів та їх сімей Амніоцентез Інформація для пацієнтів і родин Нижче міститься інформація про амніоцентез. А саме, що таке амніоцентез, у яких випадках і яким чином він проводиться, що відбудеться після обстеження, а також покази та протипокази при його проведенні. Ця брошура підготовлена для використання при обговоренні проблеми з вашим лікарем, і допоможе вам з’ясувати важливі для вас запитання. Що таке амніоцентез? Амніотичний мішок це оболонка з рідиною, в...»

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА дисципліни “ОСНОВИ АГРОБІЗНЕСУ” (для бакалаврів і спеціалістів) Київ 200 Підготовлено кандидатом біологічних наук, доцентом З. Г. Гамкалом Затверджено на засіданні кафедри управління бізнесом (протокол № 14 від 15.03.04) Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом Гамкало З. Г. Навчальна програма дисципліни “Основи агробізнесу” (для бакалаврів і спеціалістів). — К.: МАУП, 2004. — 20 с. Навчальна програма...»

«ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства охорони здоров'я України від _ №_ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ з епідеміології, клініки, лабораторної діагностики та профілактики ГАЛ Галузь застосування Лікувальні заклади системи охорони здоровя, установи і заклади державної санітарно-епідеміологічної служби, санаторно-оздоровчі, медико-соціальні та спеціалізовані заклади охорони здоровя. Методичні рекомендації призначені для широкого кола фахівців: сімейних лікарів, лікарів-інфекціоністів, лікарівлаборантів,...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»