WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 8 | 9 || 11 | 12 |   ...   | 16 |

«Книга скачана с сайта kniga.in.ua Издательская группа «Основа» — «Электронные книги» Харків Видавнича група «Основа» УДК 37.016 ББК 74.262.8 Г18 Схвалено для використання у ...»

-- [ Страница 10 ] --

Урок 38. вІДДІли ХвощепоДІБнІ та плаунопоДІБнІ.

лаБораторна роБота № 13. осоБливостІ БуДови плауна БулавовиДного І Хвоща польового

–  –  –

І. організаційний етап II. Актуалізація опорних знань і мотивація навчальної діяльності учнів питання для бесіди

1. Яку роль відіграють хлорофілоносні й повітроносні клітини листка сфагнуму?

2. Яке господарське значення мають мохи?

3. Як утворюється торф та яке його значення в природі й житті людини?

III. Вивчення нового матеріалу Розповідь учителя з елементами бесіди Загальна характеристика відділу Плауноподібні Плауноподібні — це багаторічні трав’янисті вічнозелені рослини, рідше напівкущі. Серед вимерлих плауноподібних відомі деревоподібні форми. Усього нараховується близько 450 сучасних видів плауноподібних.

Життєвий цикл плауна

У життєвому циклі домінує спорофіт. Спорофіти у більшості видів складаються з розгалуженого кореневища, від якого відходять наземні гілки й додаткові корені. Спорангії розташовані на верхній поверхні видозмінених листків (спорофілів), які можуть збиратися у стробіли. Гаметофіти можуть бути як одностатевими, так і двостатевими, підземними або надземними. Трапляються безхлорофільні гаметофіти, які живляться за рахунок мікоризи або поживних речовин спори. Органи розмноження — антеридії й архегонії. Спермії мають два джгутики. Вони можуть рухатися до яйцеклітини лише в рідкому середовищі.

Плауноподібні дуже поширені. Вони використовуються в медицині, а їх спори, крім того, у піротехніці й металургійній промисловості.

Загальна характеристика відділу Хвощеподібні Хвощеподібні — це багаторічні трав’янисті рослини. Серед вимерлих хвощеподібних відомі деревоподібні форми. Усього нараховується 32 сучасні види хвощеподібних, які представляють єдиний рід — хвощ.

Спорофіти хвощів мають членисту будову. Їхні пагони складаються з вузлів, від яких відходять листки й гілки, і міжвузлів. Міжвузля мають ребра (гребені), в яких у клітинах епідермісу відкладається кремнезем. Стебла зелені, виконують функцію фотосинтезу. У деяких видів стебла двох типів: зелені фотосинтезуючі вегетативні й безхлорофільні спороносні. Є кореневища. Спорангії розташовані уздовж краю зонтикоподібних структур — спорофілів, які зібрані на верхівці стебла й утворюють стробіл.

Гаметофіти зелені, дуже маленькі. Органи розмноження — антеридії й архегонії. Спермії мають багато джгутиків. Вони можуть рухатися до яйцеклітини лише в рідкому середовищі.

Хвощі дуже поширені, але ростуть переважно у північній півкулі. Зазвичай трапляються біля води або у вологих місцях. Використовуються в медицині та, іноді, у різних видах господарської діяльності. Молоді пагони хвощів їстівні.

Більшість видів — пасовищні бур’яни.

IV. Виконання лабораторної роботи лабораторна робота № 13. особливості будови плауна булавовидного і хвоща польового Мета: ознайомитися з особливостями будови хвощів і плаунів.

обладнання й матеріали: гербарні або фіксовані зразки плауна булавовидного і хвоща польового, препарувальний набір, лупа, зошит, підручник.

Хід роботи

1. Розгляньте живі, фіксовані або гербарні зразки спорофіта плауна булавовидного, а також його малюнок у підручнику. Знайдіть корені, пагони, стебла, листки і стробіли.

2. Використовуючи лупу, розгляньте розташування листя на стеблі й будову стебла.

3. Намалюйте рослину плауна булавовидного й позначте на малюнку корені, стебло, листки і стробіл.

4. Розгляньте живі, фіксовані або гербарні зразки спорофіта хвоща польового, а також його малюнок у підручнику. Знайдіть корені, кореневище, надземні спороносні й вегетативні пагони, вузли й міжвузля.

5. Використовуючи лупу, розгляньте стробіл на верхівці спороносного пагона.

6. Намалюйте рослину хвоща польового й позначте на малюнку корені, кореневище, надземні спороносні й вегетативні пагони, вузли й міжвузля, стебло, листки і стробіл.

7. Зробіть висновок, у якому вкажіть характерні риси будови плауноподібних і хвощеподібних.

Урок 39. папоротепоДІБнІ.

розмаїтІсть папоротепоДІБниХ.

лаБораторна роБота № 14. БуДова щитниКа звичайного, аБо чоловІчої папоротІ

–  –  –

І. організаційний етап II. Актуалізація опорних знань і мотивація навчальної діяльності учнів питання для бесіди

1. Які особливості будови мають хвощеподібні?

2. Які особливості будови мають плауноподібні?

3. Яке значення для людини мають хвощеподібні й плауноподібні?

III. Вивчення нового матеріалу Так само як і мохи, папороті розповсюджені по нашій планеті дуже широко.

На сьогодні науці відомо близько 300 родів і понад 10 тисяч видів папоротей.

Папороті поширені в найрізноманітніших екологічних умовах — від пустель, боліт, рисових полів і озер із солонуватою водою до тропічних лісів. Саме в тропічних лісах спостерігається найбільша розмаїтість папоротей.

Папороті значною мірою розрізняються за розмірами. Серед них є великі рослини заввишки 25 м і діаметром стовбура до 50 см і малюсінькі рослинки всього в кілька міліметрів.

В Україні переважна частина папоротей поширена в лісах або в інших достатньо зволожених місцях.

Життєвий цикл папороті

Із тропічних видів папоротей найцікавішою є папороть «оленячий ріг», що росте на стовбурах дерев у тропічних лісах. Ця дивна папороть формує не тільки великі зелені, схожі за формою на оленячі роги, листки, але й спеціальні коричневі листки із цільними пластинками. Ці листки охоплюють стовбур дерева й утворюють спеціальну ємність — своєрідний глечик, куди потрапляє опале листя дерев та інших рослин і де утворюється поживний перегнійний ґрунт.

У такий спосіб ця дивна папороть сама забезпечує себе місцем проживання і поживними речовинами.

За здатність утворювати твердий стовбур папороті, що трапляються в тропічних лісах, називаються деревоподібними. Але не плутайте, це не дерево, а папороть, усі папороті — трав’янисті рослини, тому стовбур папороті зовсім не схожий на стовбур дерева.

IV. Виконання лабораторної роботи лабораторна робота № 14. Будова щитника звичайного, або чоловічої папороті Мета: ознайомитися з особливостями будови папоротеподібних.

обладнання й матеріали: гербарні зразки рослин папоротей, постійні мікропрепарати сорусів, лупа, мікроскоп, препарувальний набір, зошит, підручник.

Хід роботи

1. Розгляньте гербарні зразки спорофіта папороті, а також його малюнок у підручнику. Знайдіть корені, кореневище, листки, соруси.

2. Намалюйте в зошиті рослину папороті й позначте на ній корені, кореневище, листки, соруси.

3. Використовуючи лупу, розгляньте соруси.

4. Використовуючи мікроскоп, розгляньте постійний мікропрепарат сорусу.

5. Замалюйте будову сорусу, позначивши на малюнку спорангії і спори.

6. Зробіть висновок, у якому вкажіть характерні риси будови папоротеподібних.

І. організаційний етап II. Актуалізація опорних знань і мотивація навчальної діяльності учнів питання для бесіди

1. Які риси будови є характерними для представників папоротеподібних?

2. Як розмножуються папоротеподібні?

3. Яке значення для людини мають сучасні папоротеподібні?

III. Вивчення нового матеріалу На початку пояснення навчального матеріалу звертається увага на те, що знання сучасних папоротеподібних дає можливість розкрити деякі загадки природи, зазирнути в сиву давнину Землі, прочитати цікаві сторінки з її життя. Указуючи, що в розпорядженні вчених є надзвичайно багато викопних решток вимерлих рослин у вигляді скам’янілих органів та їхніх відбитків, учитель пропонує учням розглянути натуральні зразки, а також зліпки скам’янілостей з колекційного й роздавального матеріалу. Учні зіставляють відбитки листків і спорангіїв вимерлих рослин із сучасними папоротеподібними й доходять висновку про подібність їх будови за відмінностей у розмірах і формах.

Після цього потрібно переконливо, чітко й цікаво розповісти учням про папоротеподібних кам’яновугільного періоду, звернувши особливу увагу на умови їх життя. Розповідь слід супроводжувати демонстрацією таблиць і книжкових ілюстрацій через епідіаскоп.

Питання про походження кам’яного вугілля, що вже відоме учням, зазвичай висвітлюється в процесі бесіди.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Звертаючись до питання про народногосподарське значення кам’яного вугілля, слід зазначити зростання його видобутку у світі й Україні.

У процесі бесіди з’ясовується, що саме одержують із кам’яного вугілля.

Наприкінці вивчення теми демонструється фільм «Папороті, хвощі, плауни», після чого учні під керівництвом учителя доходять таких висновків:

1. Папоротеподібні — це рослини, що мають більш складну будову, ніж мохи.

2. Розмножуються папоротеподібні спорами, які утворюються в папоротей на нижньому боці листків, у хвощів і плаунів — в особливих спороносних колосках. Рослина папороті з великими листками являє собою нестатеве покоління. У хвощів і плаунів до нестатевого покоління належать вегетативні та спороносні пагони.

3. У сиву давнину папоротеподібні посідали панівне положення серед рослин.

4. Поклади кам’яного вугілля, що утворилися з давніх папоротеподібних, мають велике народногосподарське значення.

5. Сучасні папороті та плауни потребують охорони.

–  –  –

IV. Узагальнення, систематизація й контроль знань і вмінь учнів Дати відповіді на питання Коли папоротеподібні переживали свій найбільший розквіт?

Які корисні копалини утворилися із залишків вимерлих папоротеподібних?

Чому слід охороняти сучасних представників відділу Папоротеподібні?

І. організаційний етап II. Актуалізація опорних знань і мотивація навчальної діяльності учнів питання для бесіди

1. Які відділи рослин відносять до вищих спорових?

2. Як розмножуються вищі спорові рослини?

3. Чому вищі спорові рослини не змогли масово розселитися в посушливих місцях?

III. Вивчення нового матеріалу Сосна та інші голонасінні Вивчення сосни слід почати з виявлення дитячих уявлень про неї. Учні знають, що це високе, гарне, вічнозелене дерево, яке зазвичай росте на пісках і вкрите хвоєю.

У процесі бесіди й роботи з роздавальним матеріалом з’ясовуються особливості морфологічної будови та біології сосни. Вона характеризується як листостеблова деревна рослина: відзначаються її розміри й тривалість життя, наявність вегетативних органів. Корінь сосни залежно від умов видозмінюється: на піщаному ґрунті потужний стрижневий корінь глибоко йде в землю; на болоті головний корінь розвинений слабко, а за рахунок бічних коренів утворюється поверхнева коренева система. Пояснюються причини видозмін кореневої системи (вплив вологи, повітря, тепла).

Сосна — чудовий об’єкт для з’ясування впливу на розвиток органів не тільки вологи, повітря й тепла, але і світла. Для цього порівнюють дерева, що ростуть у бору й на галявині. Слід запропонувати учням пояснити причини відмирання нижніх суків у сосни, яка росте в глибині лісу, і зробити висновок, що сосна — світлолюбна рослина. Звертається увага на визначення віку молодої сосни за кільцями гілок і старої — за річними кільцями деревини. Водночас з’ясовується господарська цінність високих стовбурів сосен, що ростуть у лісі.

Далі вивчаються особливості розташування і будови листків (хвої) сосни.

Відзначається невелика поверхня хвої, восковий наліт, а отже, незначність випаровування води, що має велике значення для сосни в зимовий час.

З метою більш глибокого й послідовного вивчення голонасінних слід зупинитися на деяких особливостях не тільки ялини, але й інших представників цього типу рослин, наприклад модрини й кедрової сосни.

Розмноження голонасінних рослин Унаслідок складності будови органів розмноження сосни та інших голонасінних, а також відомих труднощів у вивченні дітьми процесу розмноження, учитель, користуючись наочними матеріалами, таблицями та схемою, пояснює будову чоловічих і жіночих шишок сосни. Він звертає увагу на те, що в пильниках чоловічих шишок утворюються пилкові зерна. Пилкове зерно має дві оболонки та два міхури. Під оболонками розташовуються дві клітини: вегетативна й генеративна.

З’ясовується, що жіночі шишки, які утворюються на верхівках молодих пагонів, складаються з лусок, на верхньому боці яких розвивається по два насінні зачатки. Слід зіставити розташування насінних бруньок у голонасінних (відкрите) і покритонасінних рослин.

Необхідно послідовно описати процес запилення й запліднення.

Дуже важливо з’ясувати значення голонасінних рослин у природі й народному господарстві, їх поширення.

З розповіді вчителя учні дізнаються про те, що переважна більшість лісів північної півкулі нашої планети складається із хвойних дерев, головним чином сосни, ялини, модрини. Для хвойних рослин характерна стійкість до низьких температур.

Вивчення народногосподарського значення голонасінних слід почати з виявлення кола дитячих уявлень. Учитель доповнює розповідь учнів сучасними відомостями, розширюючи кругозір школяра.

Наприкінці уроку підбиваються підсумки та формулюються приблизно такі висновки:

1. Голонасінні рослини мають більш складну будову, ніж папоротеподібні.

У них добре розвинені вегетативні органи й шишки.

2. Розмножуються голонасінні насінням, що утворюється з насінних бруньок, розміщених відкрито на видозмінених листках (лусочках).

3. Хвойні рослини мають велике господарське значення.

4. Ліси — багатство нашої планети. Необхідно берегти їх, розумно використовувати й примножувати.

IV. Узагальнення, систематизація й контроль знань і вмінь учнів Дати відповіді на питання Чи потрібна рідка вода для забезпечення запліднення насінних рослин?

Які ознаки є характерними для голонасінних рослин?

Чим відрізняється життєвий цикл голонасінних рослин?

І. організаційний етап II. Актуалізація опорних знань і мотивація навчальної діяльності учнів питання для бесіди

1. Чи потрібна рідка вода для забезпечення запліднення насінних рослин?

2. Які ознаки є характерними для голонасінних рослин?

3. Чим відрізняється життєвий цикл голонасінних рослин?

–  –  –Pages:     | 1 |   ...   | 8 | 9 || 11 | 12 |   ...   | 16 |
 
Похожие работы:

«УДК 619.5:6616-085.636.5 О.І. Касяненко, Т.І. Фотіна ВИЗНАЧЕННЯ ЧУТЛИВОСТІ МІКРООРГАНІЗМІВ CAMPYLOBACTER JEJUNI ДО АНТИБІОТИКІВ ДИСКОДИФУЗІЙНИМ МЕТОДОМ Сумський національний аграрний університет Рецензент – доктор ветеринарних наук Кассіч В.Ю. Ключові слова: антибіотики, антибактеріальні препарати, антимікробна чутливість, бактерії, диски з антибіотиками, живильні середовища, зона затримки росту, культивування, мікроорганізми, метод дифузії в агар, тест, чутливість мікроорганізмів. Вступ....»

«УДК 94(477.41) ТРУСКАВЕЦЬКА Ірина Ярославівна, канд. іст. наук, ст. викладач ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» (м. Переяслав-Хмельницький) ДІЯЛЬНІСТЬ НАУКОВИХ ТОВАРИСТВ НА ТЕРЕНАХ УКРАЇНИ У ЦАРИНІ БІОЛОГІЧНОЇ НАУКИ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТ.) У статті висвітлюються основні напрями роботи наукових товариств дослідників природи, які активно діяли на теренах України в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. Здійснено аналіз наукової...»

«Коломийська гімназія імені М.Грушевського Інформаційний груповий мініпроект на тему: Проблема тютюнокуріння, як бути?Виконав: вчитель біології Филипюк Михайло Михайлович Коломия ЕПІГРАФ ДО ПРОЕКТУ: ! МЕТА ПРОЕКТУ: У процесі роботи над проектом всесторонньо вивчити проблему тютюнопаління, вести пошук та відбір потрібної інформації, працювати з нею, поглибита знання з даної теми ЗАВДАННЯ ПРОЕКТУ З`ясувати історію виникнення тютюнопаління, його вплив на організм молодої людини.Систематизувати...»

«МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ В. Г. Грибан, О. В. Негодченко ОХОРОНА ПРАЦІ В ОРГАНАХ ВНУТРІШНІХ СПРАВ Підручник Затверджено Міністерством внутрішніх справ України як підручник для студентів вищих навчальних закладів Київ «Центр учбової літератури» ББК 65.247я73 УДК 331.45 (075.8) Г 8 Затверджено МВС України (Лист № 21086 від 11.07.2007) Рецензенти: Сибірна Р. І. — доктор біологічних наук, професор, начальник кафедри криміналістики...»

«Волинський державний університет імені Лесі Українки Коцан І. Я., Журавльов О. А. Біоритмологія Навчально-методичний посібник Луцьк – 2005 Волинський державний університет імені Лесі Українки Коцан І. Я., Журавльов О. А. БІОРИТМОЛОГІЯ Навчально-методичний посібник для студентів біологічного, психологічного факультетів, Інституту фізичної культури і здоров’я Луцьк – 2005 УДК 591.5:612(075.8) ББК 28.903,1я73 К 75 Усі живі організми на Землі від бактерій до вищих ссавців підпорядковуються певним...»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ БОТАНІКИ ім. М.Г. ХОЛОДНОГО Мінарченко Валентина Миколаївна УДК 633.88:502.75:574.3+57.04.(477) РЕСУРСИ ЛІКАРСЬКИХ РОСЛИН УКРАЇНИ: ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ, ДИНАМІКА, СТРАТЕГІЯ ОПТИМІЗАЦІЇ ВИКОРИСТАННЯ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ 03.00.05 – ботаніка Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук Київ 2012 Дисертацією є рукопис Робота виконана в Інституті ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України Офіційні опоненти: член-кореспондент НАН України,...»

«В. Л. БУЛАХОВ, О. Є. ПАХОМОВ, В. В. БРИГАДИРЕНКО, В. Я. ГАССО МЕТОДОЛОГІЯ ТА ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ЗООЕКОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У ДНІПРОПЕТРОВСЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ (ДО 85-РІЧЧЯ З ДНЯ ЗАСНУВАННЯ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ) Дніпропетровськ В. Л. Булахов, О. Є. Пахомов, В. В. Бригадиренко, В. Я. Гассо УДК 591.5 (477) Б 90 Рецензенти: д-р. біол. наук, проф. Н. М. Цвєткова д-р. біол. наук, проф. А. В. Івашов Б 90 Булахов В. Л., Пахомов О. Є., Бригадиренко В. В., Гассо В. Я. Методологія та...»

«Педагогіка УДК 376.32:37.017.4 кандидат біологічних наук, доцент кафедри природничо-математичних наук Кудрик В.В. Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, викладач кафедри соціальної роботи Закусило О.Ю. Луцький інститут Розвитку людини Університету «Україна» (м. Луцьк) РОЛЬ СОЦІАЛЬНИХ ІНСТИТУЦІЙ У СТАНОВЛЕННІ ГРОМАДЯНИНА З ІНВАЛІДНІСТЮ Анотація. В статті розглядаються питання громадянської освіти в процесі формування осіб із вадами зору. Визначено шляхи підготовки до...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА КОНСТРУКТИВНА ГЕОГРАФІЯ ТА РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ НАУКОВИЙ ЗБІРНИК Заснований у 2012 р. Випуск Київ – 201 УДК 911.3: 796.5 (100) (477) ББК 65.04 РЕЦЕНЗЕНТИ: Шищенко П.Г., чл.-кор. АПНУ, д. геогр. н., проф., засл. діяч науки і техніки; Масляк П.О., д. геогр. н., проф. Конструктивна географія та раціональне використання природних ресурсів: Наук. зб./ Ред. кол.: Я.Б. Олійник (відп....»

«Звіт про проведення науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні питання виявлення і лікування алергічних захворювань» На базі Харківського національного медичного університету 25–26 квітня 2013 р. проведено науково-практичну конференцію з міжнародною участю «Актуальні питання виявлення і лікування алергічних захворювань», яка об’єднала професорсько-викладацький склад провідних вищих медичних навчальних закладів України, наукові кадри з Росії та Великої Британії,...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»