WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 5 | 6 || 8 | 9 |   ...   | 13 |

«Книга скачана с сайта kniga.in.ua Издательская группа «Основа» — «Электронные книги» Харків Видавнича група «Основа» УДК 37.016 ББК 74.262.8 3-15 Серія «Мій конспект» Заснована ...»

-- [ Страница 7 ] --

5. які ознаки організму людини визначаються переважно впливом факторів зовнішнього середовища?

6. яким чином можна зменшити ризик негативного впливу генотипу й факторів зовнішнього середовища на розвиток організму?

V. Домашнє завдання

–  –  –

І. організаційний етап II. Актуалізація опорних знань і мотивація навчальної діяльності учнів питання для бесіди

1. яким чином генотип впливає на розвиток організму?

2. які ознаки організму людини визначаються переважно її генотипом?

3. які фактори зовнішнього середовища впливають на розвиток організму?

4. яким чином фактори зовнішнього середовища впливають на розвиток організму?

5. яким чином можна зменшити ризик негативного впливу генотипу й факторів зовнішнього середовища на розвиток організму?

III. Вивчення нового матеріалу розповідь учителя з елементами бесіди Вади розвитку Вади розвитку — це природжені відхилення за межі нормальних варіантів у анатомічній будові (формі, розмірах, числі) тканин та органів людини, які здебільшого супроводжуються порушеннями їх функцій чи навіть загрожують життєздатності організму.

Вивчення походження та патології вад складає окрему дисципліну медичної науки — тератологію (з грецьк. teratos — чудовисько, logos — поняття, вчення).

Вади розвитку — поширений вид патології, питома вага якого в загальній популяції коливається в різних країнах, за даними ВООЗ, від 2,7 до 16,3 % і має тенденцію до зростання в останні десятиріччя.

Класифікація вад розвитку існує величезна кількість вад, як видимих, так і невидимих, морфологічного й біохімічного характеру.

За локалізацією в організмі вади можуть бути поділені на такі види:

y зовнішні;

y внутрішні;

y комбіновані, чи змішані.

Вади також часто класифікуються відповідно до анатомо-фізіологічного поділу організму на системи, ділянки й органи тіла (вади цНС, вади органів травного каналу, вади сечовидільної системи, вади обличчя, вади шкіри тощо).

В основі походження вад лежать різноманітні порушення процесів розвитку тканин і органів.

–  –  –

Для діагностування вад розвитку використовують практично всі методи, відомі сучасній медицині. це і класичне візуальне обстеження, і рентген, і ультразвукова діагностика, і ядерно-магнітний резонанс. Використовують також біохімічні й молекулярно-генетичні методи. Їх можна застосовувати й на стадії ембріонального розвитку.

Причини виникнення вад розвитку Усі численні чинники вад розвитку можна розділити на дві групи — ендогенні й екзогенні. До групи ендогенних чинників належать мутації спадкових структур. Групу екзогенних чинників складають фізичні, хімічні та біологічні.

екзогенні чинники вад розвитку людини тип чинників чинники вад розвитку Фізичні рентгенівське та радіоактивне опромінення, гіпоксія плоду, механічні впливи на плід Хімічні етиловий спирт, антиметаболіти, цитостатики, інсектициди, оксиданти, сполуки арсену, Хрому, наркотики, транквілізатори, гормональні препарати Біологічні Грип, кір, корова краснуха, токсоплазмоз, епідемічний паротит, гепатит, ревмокардит Крім того, до вад розвитку можуть призвести неіфекційні захворювання матері, які супроводжуються розвитком у неї гіпоксемії, зумовлюючи гіпоксію плода. Парціальні форми голодування, зокрема дефіцит амінокислот і білків, вітамінів, також можуть бути причиною розвитку вад, особливо нервової системи.

IV. Узагальнення, систематизація й контроль знань і вмінь учнів

Дати відповіді на питання:

1. як можна діагностувати вади розвитку людини?

2. які фактори підвищують ризик вад розвитку людини?

3. які вади розвитку людини вам відомі?

4. які заходи профілактики можуть знизити ризик появи вад розвитку людини?

5. які технології використовують для коригування вад розвитку людини?

6. чому корекція вад розвитку людини є важливою для суспільства?

V. Домашнє завдання

–  –  –

І. організаційний етап II. Актуалізація опорних знань і мотивація навчальної діяльності учнів питання для бесіди

1. як можна діагностувати вади розвитку людини?

2. які фактори підвищують ризик вад розвитку людини?

3. які фактори зовнішнього середовища впливають на розвиток організму?

4. яким чином фактори зовнішнього середовища впливають на розвиток організму?

5. які періоди онтогенезу виділяють у багатоклітинних організмів?

6. які процеси відбуваються в організмі під час ембріогенезу?

7. які процеси відбуваються в організмі під час постембріонального розвитку?

III. Вивчення нового матеріалу розповідь учителя з елементами бесіди Життєвий цикл — це період між однаковими фазами розвитку двох або більшої кількості послідовних поколінь. У багатоклітинних організмів індивідуальний розвиток завершується природною смертю. Безперервність життєвого циклу організмів забезпечують гамети (статеві клітини), які передають спадкову інформацію організмам дочірнього покоління.

Тривалість життєвого циклу в різних організмів може бути різною. Наприклад, у бактерій або дріжджів проміжок між двома поділами клітини часто не перевищує 30 хвилин, тоді як у багатьох вищих рослин і хребетних тварин він триває багато років. Так, сосна звичайна починає розмножуватися лише на 30–40-му, риба білуга — на 12–18-му роках життя. Тривалі життєві цикли спостерігають і в деяких безхребетних тварин. Наприклад, личинки одного з видів південноамериканських цикад розвиваються протягом 17 років.

Тривалість життєвого циклу залежить від кількості поколінь, які послідовно змінюють одне одного протягом одного року, або кількості років, протягом яких розвивається одне покоління.

розрізняють прості та складні життєві цикли. За простого життєвого циклу всі покоління не відрізняються одне від одного. Прості життєві цикли характерні для гідри, молочно-білої планарії, річкового рака, павука-хрестовика, плазунів, птахів, ссавців.

Складні життєві цикли супроводжуються закономірним чергуванням різних поколінь або складними перетвореннями організму під час розвитку. Так, у деяких водоростей (бурих, червоних) чергується статеве покоління, переважно гаплоїдне, з нестатевим, переважно диплоїдним. Серед вищих рослин лише в мохоподібних переважає статеве покоління, тим часом як у інших (папоротеподібні, хвощеподібні, плауноподібні, голонасінні, покритонасінні) — нестатеве.

У тварин складні життєві цикли теж не є рідкісними. Так, у життєвому циклі багатьох найпростіших (форамініфери, споровики) і кишковопорожнинних відбувається закономірне чергування поколінь, які розмножуються статевим і нестатевим способами.

Наприклад, нестатеве покоління медузи аурелії — поліпи — розмножується брунькуванням, утворюючи нові поліпи. З допомогою поперечного поділу поліпи дають початок особинам статевого покоління — медузам. чоловічі й жіночі особини медуз розмножуються статевим способом. із заплідненої яйцеклітини розвивається личинка, що деякий час плаває з допомогою війок, а згодом осідає на дно й перетворюється на поліп.

В інших тварин (наприклад, у плоских червів — сисунів, у деяких членистоногих — попелиць, дафній) у життєвому циклі чергуються покоління, які розмножуються статевим способом і партеногенетично.

чергування поколінь, які розмножуються статевим способом і партеногенетично, має важливе біологічне значення для тих організмів, які мешкають у мінливих умовах довкілля і не можуть переживати несприятливі періоди в активному стані. Статеве розмноження забезпечує безперервність існування виду, а партеногенез дає змогу повною мірою використовувати сприятливі періоди для швидкого зростання чисельності виду.

чергування поколінь, які розмножуються різними способами (статевим і нестатевим, статевим і партеногенетично), збільшує мінливість, яка забезпечує здатність виду мешкати в різних умовах довкілля і швидко реагувати на їхні зміни.

IV. Узагальнення, систематизація й контроль знань і вмінь учнів

Дати відповіді на питання:

1. які особливості притаманні життєвим циклам рослин?

2. чим гаметофіт відрізняється від спорофіта?

3. які особливості притаманні життєвим циклам тварин?

4. які переваги й недоліки мають складні життєві цикли?


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


5. які переваги й недоліки мають прості життєві цикли?

V. Домашнє завдання

–  –  –

І. організаційний етап II. Актуалізація опорних знань і мотивація навчальної діяльності учнів питання для бесіди

1. які особливості притаманні життєвим циклам рослин?

2. які особливості притаманні життєвим циклам тварин?

3. які переваги й недоліки мають складні життєві цикли?

4. які процеси відбуваються в організмі під час ембріогенезу?

5. які фактори підвищують ризик вад розвитку людини?

III. Вивчення нового матеріалу розповідь учителя з елементами бесіди Ембріотехнології та стовбурові клітини Мабуть, наймолодшим напрямком сучасної медицини можна вважати клітинні технології, в яких клітини є джерелом тих або інших необхідних чинників, наприклад пухлинних антигенів під час вакцинотерапії. але використовувати клітину можна не тільки як джерело будь-яких субстанцій, а й для регенеративної медицини. Тут особливий інтерес викликають технології, засновані на стовбурових клітинах. Здатність до необмеженого поділу й перетворення на різні типи клітин (так звана плюрипотентность) робить їх ідеальним матеріалом для трансплантаційних методів терапії. Найбільш доступними вважаються стовбурові клітини дорослого організму. Однак реальний потенціал їх диференціювання ще мало вивчений.

На ранніх стадіях розвитку ембріона клітини неспеціалізовані. Вони отримали назву стовбурових (СК), тому що розташовані біля основи уявного стовбура генеалогічного дерева клітин, яке вінчає корона з різних спеціалізованих клітин. На відміну від звичайних клітин, приречених виконувати чітко визначені функції в організмі, СК у процесі розвитку мають можливість набувати спеціалізації.

СК розмножуються шляхом поділу, як і всі інші клітини. Відмінність полягає в тому, що вони можуть ділитися необмежено, а зрілі клітини зазвичай мають обмежену кількість циклів поділу. Тож говорять, що СК здатна до проліферації, тобто до тривалого розмноження і репродукції великої кількості клітин.

Вони здатні до диференціювання — процесу необоротної спеціалізації клітин.

Потрапляючи в організм під час трансплантації, СК продовжують ділитися й самі знаходять місце, де їхня допомога найпотрібніша. ця здатність СК отримала назву хоумінга. Отже, хоумінг — це здатність клітин до міграції в «потрібне місце» — «рідний» орган і тканину (у свою стовбурову нішу) або в ділянку ушкодження. Надзвичайно привабливими для використання в медицині є ембріональні стовбурові клітини (еСК) людини: з них можна отримувати будь-які типи клітин організму.

ембріональні стовбурові клітини отримують із внутрішньої клітинної маси бластоцисти на найбільш ранніх стадіях розвитку ембріона, коли вона ще не імплантувалася в стінку матки. Саме з клітин внутрішньої клітинної маси в подальшому розвивається цілий організм.

Клонування Клонування — це метод розмноження статевороздільних істот (тварин і людей), з допомогою якого в нестатевий спосіб можна отримати новий організм, який буде генетично ідентичним до організму, що передбачається клонувати.

Новий етап у клонуванні визначають експерименти шотландських учених, які завершилися народженням вівці Доллі (27 лютого 1997 р.). це досягнення відкриває шлях до клонування людини.

існують два різні шляхи, з допомогою яких можна досягнути клонування.

1. Перенесення ядра клітини суб’єкта, якого хочуть клонувати (дублювати).

ядро вводять у запліднену або незапліднену яйцеклітину після видалення або нейтралізації існуючого в ній ядра. ядро клітини має повний генетичний код певного організму, що дозволяє «відтворити» генетично ідентичний організм.

2. розщеплення ембріонів, тобто штучне проведення природного процесу формування ідентичних близнюків (або монозигот), який полягає в мікрохірургічному поділі ембріональних клітин на перших стадіях їхнього розвитку (до 14 днів після запліднення) на два або більше ідентичних ембріонів. Після цього розділені організми здатні незалежно розвиватися завдяки клітинній поліпотенції — властивості однієї клітини давати початок різним тканинам, що формують організм.

IV. Узагальнення, систематизація й контроль знань і вмінь учнів

Дати відповіді на питання:

1. На яких процесах і властивостях організму засновані ембріотехнології?

2. яким чином здійснюють клонування?

3. які проблеми можуть виникнути в суспільстві у зв’язку з розвитком ембріотехнологій?

4. які проблеми можуть виникнути в суспільстві у зв’язку з розвитком технологій клонування?

V. Домашнє завдання

–  –  –

ХіД уроКу І. організаційний етап II. обговорення й узагальнення матеріалів теми питання для бесіди

1. які періоди розвитку виділяють у багатоклітинних організмів?

2. як впливає генотип на розвиток організму?

3. як фактори зовнішнього середовища впливають на розвиток організму?

4. як проводять діагностику та корегування вад розвитку людини?

5. З яких стадій складаються життєві цикли рослин і тварин?

6. яке значення для людини мають ембріотехнології та технології клонування?

–  –  –

тема. попУляЦія, еКосистеМа, БіосФера Урок 27. ХараКтеристиКа популяцій. статева й віКова струКтура популяції. фаКтори, яКі впливають На чисельНість популяції

–  –  –

І. організаційний етап II. Актуалізація опорних знань і мотивація навчальної діяльності учнів питання для бесіди

1. чи всі особини будь-якого виду можуть вільно зустрічатися між собою?

2. чому існуючі види в більшості випадків розділені на відносно відокремлені одна від одної групи?

3. Навіщо потрібно вивчати не тільки окремі організми, але і їх угруповання?

III. Вивчення нового матеріалу розповідь учителя з елементами бесіди Характеристика популяцій Популяція — це сукупність особин одного виду, які відтворюють себе протягом великої кількості поколінь і тривалий час займають певну територію, функціонуючи й розвиваючись в одному або ряді біоценозів.Pages:     | 1 |   ...   | 5 | 6 || 8 | 9 |   ...   | 13 |
 
Похожие работы:

«УДК 597.2/.5 ІХТІОФАУНА АКВАТОРІЙ АЗОВО-СИВАСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ Демченко В.О., к.б.н., докторант Таврійський державний агротехнологічний університет У роботі наводиться аналіз іхтіофауни водойм Азово-Сиваського національного природного парку. З’ясовані особливості формування іхтіофауни та проведений порівняльний аналіз видового різноманіття. Описана відносна чисельність деяких риб та частота їх зустрічей, особливості міграцій окремих видів риб. Розглядаються питання важливості...»

«О.Я. Галашин, О.В. Турчин біологія Зошит для лабораторних та практичних робіт 10 клас ТЕРНОПІЛЬ НАВЧАЛЬНА КНИГА – БОГДАН ББК 74.262.8 Г15 Рецензенти: кандидат педагогічних наук, доцент кафедри методики біології ТДПУ ім. В. Гнатюка Г.Я. Жирська; вчитель вищої категорії, вчитель-методист ТЗОШ №11 А.З. Бригідир; Галашин О.Я., Турчин О.В. Г15 Біологія. Зошит для лабораторних та практичних робіт. 10 клас – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2011. – 64 с. ISBN 978-966-10-1760-2 Пропоноване видання...»

«Годівля тварин та Збірник наукових № 4 (62) технологія кормів праць ВНАУ 2012 УДК 636.034:636.5:636.087.7 Чудак Р.А., доктор с.-г. наук, професор Огороднічук Г.М., кандидат с.-г. наук, доцент Висоцька В.В., магістранта Вінницький національний аграрний університет ПРОДУКТИВНІСТЬ, ЯКІСТЬ ЯЄЦЬ У ПЕРЕПІЛОК ЗА ДОДАТКОВОГО ЗГОДОВУВАННЯ ВІТАМІНІВ А І D Застосування у годівлі перепілок вітамінів А і D в дозі 10% додатково до норми сприяє збільшенню несучості, підвищенню збереженості поголів’я та...»

«АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ ДЕРЖАВНА УСТАНОВА „ІНСТИТУТ ЕПІДЕМІОЛОГІЇ ТА ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ ім. Л.В. ГРОМАШЕВСЬКОГО” Малиш Ніна Григорівна УДК 616.32-022.363(060.51) ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВНУТРІШНЬОЛІКАРНЯНИХ ІНФЕКЦІЙ У НЕДОНОШЕНИХ НОВОНАРОДЖЕНИХ ДІТЕЙ 14.02.02 – епідеміологія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Київ – 2010 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в ДУ „Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського АМН...»

«Науковий вісник ветеринарної медицини, 2014. Випуск 13 (108) МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ НАУКОВИЙ ВІСНИК ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ Збірник наукових праць Виходить 2 рази на рік Заснований 03.03.2009 року Випуск 13 (108) Біла Церква Науковий вісник ветеринарної медицини, 2014. Випуск 13 (108) УДК 06:631/635 Засновник, редакція, видавець і виготовлювач: Білоцерківський національний аграрний університет (БНАУ) Збірник...»

«Теми міжнародних науково-методичних семінарів (з 2012 р. – наукових ХХІ Міжнародна наукова конференція конференцій), які щороку проводяться на кафедрі фізичної географії та картогННОВАЦІЇ У ГЕОГРАФІЧНІЙ ОСВІТІ ТА КАРТОГРАФІЇ», рафії Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна – опорній присвячена 150-річчю з дня народження кафедрі (методичному центрі) з дисциплін картографо-топографічного циклу професора Харківського університету А.М. Краснова для університетів, які входять до...»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ БОТАНІКИ ІМ. М. Г. ХОЛОДНОГО ГРЕЧИШКІНА ЮЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА УДК 581.9:582.35/.99(477–25) ПРИРОДНА ФЛОРА СУДИННИХ РОСЛИН м. КИЄВА 03.00.05 – ботаніка АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук КИЇВ – 2010 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Інституті ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН України. Науковий керівник: доктор біологічних наук, професор МОСЯКІН Сергій Леонідович, Інститут ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ОЛЕСЯ ГОНЧАРА В. Л. Булахов О. Є. Пахомов функціОнаЛьна зООЛОгія Затверджено Міністерством освіти і науки України як підручник для студентів біологічних спеціальностей вищих навчальних закладів Дніпропетровськ Видавництво ДНУ УДК 59(075.8) Гриф надано Міністерством освіти і науки України (лист № 1.4/18-Г-372 від 04.07.2006 р.) ББК 28.6я73 Б Рецензенти: чл.-кор. НАН України, д. б. н., проф. і. г. Ємельянов...»

«ПРАКТИКА І ДОСВІД №3, ВЕРЕСЕНЬ 2002 УДК 618.3 084:656.2 ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ТА ВЕДЕННЯ ВАГІТНОСТІ У РОБІТНИЦЬ, ЯКІ ПРАЦЮЮТЬ НА ЗАЛІЗНИЦІ, В СУЧАСНИХ УМОВАХ Золотухін М.С., Бутіна Л.І., Щербіна Н.В., Солоп М.І. Донецький державний медичний університет ім. М. Горького, Дорожня клінічна лікарня станції Донецьк Ключові слова: материнська та перинатальна смертність, диспансерний нагляд за вагітними робітницями залізниці, екстрагенітальні захворювання, ускладнення вагітності, профілактика. Матеріали...»

«Вісник Національної академії державного управління 3. Про підсумки розвитку загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти у 2008/2009 навчальному році та завдання на 2009/2010 навчальний рік : рішення колегії Міністерства освіти і науки України, 26 серп. 2009 р., Протокол № 9/1-2. К., 2009.4. Державний стандарт базової і повної середньої освіти : проект. Режим доступу : http: // www.mon.gov.ua/index.php/ua/zvyazki-z-gromadskistyuta-zmi/gromadske-obgovorennya/4710 5. Національна...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»