WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 4 | 5 || 7 | 8 |   ...   | 13 |

«Книга скачана с сайта kniga.in.ua Издательская группа «Основа» — «Электронные книги» Харків Видавнича група «Основа» УДК 37.016 ББК 74.262.8 3-15 Серія «Мій конспект» Заснована ...»

-- [ Страница 6 ] --

Широкомасштабне вивільнення в довкілля генетично модифікованих сортів рослин різних таксономічних груп з різними генетичними конструкціями, що надають їм нових властивостей, поставило ряд питань, на які необхідно звернути увагу під час розбудови системи біобезпеки довкілля. Головними питаннями біобезпеки при цьому є можлива передача генів, убудованих у трансгенний організм, організмам навколишнього природного середовища, вплив трансгенних рослин, стійких до шкідників, на нецільові організми та порушення трофічних ланцюгів.

IV. Узагальнення, систематизація й контроль знань і вмінь учнів

Дати відповіді на питання:

1. які організми називають химерними і як учені їх одержують?

2. які організми називають трансгенними і як учені їх одержують?

3. які генетичні методи широко використовують у селекції?

4. чому потрібно постійно проводити подальшу селекцію давно одомашнених організмів?

V. Домашнє завдання

–  –  –

І. організаційний етап II. Актуалізація опорних знань і мотивація навчальної діяльності учнів питання для бесіди

1. які організми називають химерними і як учені їх одержують?

2. які організми називають трансгенними і як учені їх одержують?

3. які генетичні методи широко використовують у селекції?

4. чому потрібно постійно проводити подальшу селекцію давно одомашнених організмів?

III. Вивчення нового матеріалу розповідь учителя з елементами бесіди Біотехнологія — це сукупність промислових методів, які застосовують для виробництва різних речовин із використанням живих організмів, біологічних процесів чи явищ.

Біотехнологію умовно поділяють на два підрозділи: традиційна (куди входить технологічна мікробіологія, а також технічна, біохімічна та інженерна ензимологія) і нова (куди входять генетична та клітинна інженерія).

Традиційна біотехнологія заснована на ферментації. За останні 30 років виник ряд нових виробництв, що базуються на використанні різних міцеліальних грибів, дріжджів, бактерій, рідше водоростей. З допомогою мікроорганізмів отримують такі лікарські препарати, як кортизон, гідрокортизон і деякі інші, які належать до групи стероїдів.

Одним з найбільш перспективних напрямків традиційної біотехнології є використання мікроорганізмів як один із засобів захисту рослин від шкідників.

розвиток цього напрямку зумовлюється багатьма вадами пестицидів та інших засобів захисту рослин.

Біотехнології використовуються ще в деяких галузях людського буття. Так, наприклад, у кондитерській промисловості широко застосовують лимонну кислоту, яку одержують у результаті життєдіяльності спеціально виведених мікроорганізмів.

Усе ширше стає асортимент ферментів — протеази, нуклеази, амілази, глюкоамілази, каталази, які продукують мікроорганізми; деякі з них, наприклад нуклеази, використовують у генній інженерії. Крім того, мікроорганізми використовують для отримання вакцин. Перспективним є використання мікроорганізмів у гідрометалургії для вилужування металів із бідних руд з метою підвищення їхнього виробництва.

Клітинна інженерія Метод гібридизації соматичних клітин тварин і людини зараз знайшов винятково важливе застосування для отримання моноклональних антитіл.

1975 р. Келером і Мільдштеймом був розроблений спосіб отримання гібридів між лімфоцитами мишей, імунизованих перед цим якимось антигеном, і культивуючими пухлинними клітинами кісткового мозку (мієломними клітинами).

ці гібридні клітини отримали назву гібридоми. Вони об’єднали в собі здатність лімфоциту утворювати необхідні антитіла (одного типу) і здатність пухлинних клітин нескінченно довго розмножуватися на штучних середовищах. Культивуючи гібридоми, а потім імізуючи ними тварин, можна отримати антитіла необхідного типу й у необмежених кількостях.

Можна назвати три напрямки створення нових технологій на основі культивування клітин і тканин рослин.

Перше — отримання промисловим шляхом цінних біологічно активних речовин рослинного походження.

Друге — використання тканинних і клітинних культур для швидкого клонального мікророзмноження й оздоровлення рослини. Порівняно з традиційними методами розмноження, які використовуються в сільськогосподарській практиці, клональне розмноження в культурі дає ряд переваг:

y коефіцієнт розмноження вище, ніж за звичайних методів розмноження;

y можна підтримувати ріст цілий рік;

y тисячі рослин можуть рости на невеликій лабораторній площі;

y разом із розмноженням часто відбувається оздоровлення рослин від вірусів та патогенів;

y цим методом можна отримувати рослини, які важко або зовсім не розмножуються вегетативно, наприклад пальми.

Третій напрямок становлять технології, які пов’язані з генетичними маніпуляціями на тканинах, клітинах, ізольованих протопластах.

Генна інженерія Суть генної інженерії полягає в штучному створенні (хімічний синтез, перекомбінації відомих структур) генів з конкретними необхідними для людини властивостями й уведенні його у відповідну клітину — створення «штучної»

бактерії — лабораторії з виготовлення необхідного для людини продукту.

IV. Узагальнення, систематизація й контроль знань і вмінь учнів

Дати відповіді на питання:

1. У яких галузях застосування біотехнологій наразі є наймасовішим?

2. які види продукції виробляють завдяки біотехнологіям?

3. які напрями біотехнології є найбільш перспективними й чому?

4. чи можуть біотехнології негативно впливати на людину?

V. Домашнє завдання

–  –  –

ХіД уроКу І. організаційний етап II. обговорення й узагальнення матеріалів теми питання для бесіди

1. які типи мінливості трапляються у живих організмів?

2. які особливості притаманні комбінаційній мінливості?

3. які типи мутацій вам відомі?

4. Що сприяє збільшенню частоти мутацій?

5. яке значення має селекція для людського суспільства?

6. які переваги й недоліки мають трансгенні організми?

III. контроль знань з теми

–  –  –

тема. інДивіДУальний роЗвитоК органіЗМів Урок 21. запліДНеННя. періоДи оНтогеНезу в БагатоКлітиННиХ оргаНізмів: емБріогеНез і постемБріоНальНий розвитоК

–  –  –

І. організаційний етап II. Актуалізація опорних знань і мотивація навчальної діяльності учнів питання для бесіди

1. які переваги має статеве розмноження порівняно з нестатевим?

2. які типи статевих клітин вам відомі?

3. як відбувається процес сперматогенезу?

III. Вивчення нового матеріалу розповідь учителя з елементами бесіди Ембріональний розвиток тварин Після проникнення сперматозоїда в яйцеклітину і злиття їх ядер утворються одноклітинний зародок — зигота, яка починає ділитися. ряд послідовних мітотичних поділів зиготи називають дробленням. Під час дроблення передсинтетичний період інтерфази практично відсутній, тому клітини, що утворюються,— бластомери — мають дедалі меншу кількість цитоплазми порівняно з яйцеклітиною.

Період дроблення завершується формуванням бластули. У типовому випадку бластула складається із шару бластомерів, які оточують щільним кільцем порожнину — бластоцель.

Наступна стадія ембріонального розвитку називається гаструляцією, а зародок на цій стадії — гаструлою. У більшості багатоклітинних тварин гаструла формується шляхом вгинання (інвагінації) частини стінки бластули всередину бластоцеля. Зародок на цій стадії складається з двох шарів клітин (зародкових листків): зовнішнього — ектодерми і внутрішнього — ентодерми. Унаслідок вгинання утворюється порожнина — гастроцель (гастральна порожнина) і отвір, яким вона сполучається з навколишнім середовищем — бластопор (первинний рот).

Бластоцель розміщена між енто- й ектодермою. У неї проникають бластомери, що дають початок третьому зародковому листку — мезодермі.

Зародкові листки дають початок тканинам і органам ембріонів, що розвиваються. З ектодерми формуються зовнішній епітелій, шкірні залози, поверхневий шар зубів, рогових лусок, нервова система. Похідними ентодерми є епітелій середньої кишки, епітелій дихальної системи, травні залози. Клітини мезодерми розвиваються в м’язову і сполучну (зокрема, кісткову та хрящову) тканини, канали органів виділення, кровоносну і, частково, статеву системи.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Процес формування органів з певних комплексів клітин ембріона називається органогенезом.

Постембріональний розвиток організмів Постембріональний розвиток — період онтогенезу після народження або виходу із зародкових оболонок до настання статевої зрілості. У цей період відбувається ріст і розвиток організму, диференціювання тканин і органів (наприклад, статевих залоз у ссавців). У комах і амфібій постембріональний розвиток пов’язаний з метаморфозом.

Безпосередньо після народження в більшості багатоклітинних організмів іде період росту. ріст — збільшення розмірів і маси особини за рахунок збільшення кількості клітин або їх розтягування.

Постембріональний розвиток тварин може бути прямим або супроводжуватися перетворенням — метаморфозом. За прямого розвитку новонароджені тварини мають усі основні риси організації дорослої особини й відрізняються меншими розмірами й недостатньо розвиненими статевими залозами. У цьому випадку постембріональний розвиток зводиться до росту й досягнення статевої зрілості Глибоке перетворення будови організму, у процесі якого личинка перетворюється на дорослу особину, називається метаморфозом.

IV. Лабораторна робота тема. ембріогенез хордових Мета: ознайомитися з основними стадіями ембріогенезу хордових.

обладнання й матеріали: таблиці, фотографії або малюнки головних стадій ембріогенезу хордових, підручник, робочий зошит.

Хід роботи

1. розгляньте зародок хордових на стадії бластули. Запишіть, з яких основних елементів складається бластула і внаслідок яких процесів вона утворюється.

2. розгляньте зародок хордових на стадії гаструли. Запишіть, з яких основних елементів складається гаструла і внаслідок яких процесів вона утворюється.

3. розгляньте зародок хордових на стадії формування тканин і органів. Запишіть, які основні процеси відбуваються на цій стадії.

4. Зробіть висновок, у якому поясніть, чому ембріогенез хордових складається з кількох етапів і чому ранні етапи ембріогенезу різних груп хордових дуже схожі між собою.

V. Домашнє завдання

–  –  –

І. організаційний етап II. Актуалізація опорних знань і мотивація навчальної діяльності учнів питання для бесіди

1. як відбувається процес запліднення?

2. які періоди онтогенезу виділяють у багатоклітинних організмів?

3. які процеси відбуваються в організмі під час ембріогенезу?

4. які процеси відбуваються в організмі під час постембріонального розвитку?

III. Вивчення нового матеріалу розповідь учителя з елементами бесіди розвиток організму зумовлений складною взаємодією генів. Можливо, розвиток будь-якої ознаки пов’язаний з дією багатьох генів. Крім того, виявлено залежність кількох ознак від одного гена. Наприклад, у вівса забарвлення лусочок і довжина остюка насіння визначаються одним геном. У дрозофіли ген білого кольору очей одночасно впливає на колір тіла і внутрішніх органів, довжину крил, зниження плодючості, зменшення тривалості життя. Не виключено, що кожний ген є одночасно геном основної дії для «своєї» ознаки й модифікатором для інших ознак. Склалася ця цілісна система у процесі еволюції органічного світу: виживали лише ті організми, в яких узаємодія генів дала найсприятливішу реакцію в онтогенезі.

роль генотипу й зовнішніх факторів у формуванні окремих ознак може бути різною. Колір і форма волосся, кількість зубів і ребер, форма носа в людини, наприклад, обумовлені генетично. а от конкретна маса тіла більшою мірою залежить від режиму харчування, а ступінь розвитку м’язової системи — від фізичних навантажень.

Хоча, інколи, деякі генетичні дефекти дозволяють факторам середовища впливати й на жорстко визначені ознаки. Наприклад, дефектний варіант гена, який синтезує пігмент, що забезпечує забарвлення шерсті у кролів, по-різному працює залежно від температурного режиму. Тому в кролів, які мають такий ген, найбільш холодні ділянки тіла — вуха, кінчики лап і ніс,— можуть мати чорне забарвлення, хоча вся інша шерсть буде білою.

Вплив генотипу й факторів зовнішнього середовища на розвиток організму дуже зручно розглянути на прикладі розвитку статевих ознак. Так, у ссавців розвиток статевих ознак чоловічої статі обумовлений значною кількістю генів, більша частина з яких розташована в аутосомах. але починають працювати вони лише за наявності фактора, який розташований на маленькій Y-хромосомі. Саме він їх «вмикає». інколи (хоча й дуже рідко) між Х- та Y-хромосомами у процесі сперматогенезу може відбуватися кросинговер. Внаслідок цього фактор, який визначає розвиток за типом чоловічої статі, опиняється на Х-хромосомі (ця аномалія була виявлена в лабораторних мишей). і тоді наявність лише одного гена спрямовує розвиток організму з каріотипом ХХ за типом чоловічої статі. Хоча, звичайно, нормальним такий розвиток назвати важко — така особина матиме синдром Кляйнфельтера.

Фактори середовища також можуть суттєво впливати на розвиток статевих ознак. Так, розвиток зародків крокодилів у чоловічі чи жіночі особини обумовлюється температурою, за якої відбувається інкубація яєць. якщо інкубація відбувалася за температури 32–33 °С, то з яєць вилупляться самці, а якщо температура була нижче або вище цього інтервалу — то самки.

розвиток статі морського безхребетного бонелії також визначається впливом зовнішнього фактора. цим фактором є наявність дорослої самки. якщо її немає, то личинки розвиваються тільки як самки. якщо ж самка є, то личинки диференціюються в самців.

Звичайно, зовнішні фактори можуть впливати не лише на розвиток статевих ознак. Так, у водної рослини стрілиці спостерігається явище гетерофілії (різнолистості). листки цієї рослини, які розвивалися під водою, схожі на довгі тонкі нитки. Ті листки, які розташовані на поверхні води і є плаваючими, мають еліптичну форму, а листки, які ростуть над водою, — стрілоподібні.

IV. Узагальнення, систематизація й контроль знань і вмінь учнів

Дати відповіді на питання:

1. яким чином генотип впливає на розвиток організму?

2. які ознаки організму людини визначаються переважно її генотипом?

3. які фактори зовнішнього середовища впливають на розвиток організму?

4. яким чином фактори зовнішнього середовища впливають на розвиток організму?Pages:     | 1 |   ...   | 4 | 5 || 7 | 8 |   ...   | 13 |
 
Похожие работы:

«Міністерство науки і освіти, молоді та спорту Конференція присвячена 150-річчю від дня 3. ДОВКІЛЛЯ ТА СТАЛИЙ НООСФЕРНИЙ України народження видатного мислителя ХХ століття РОЗВИТОК В. І. Вернадського, ідеї якого відіграли значущу роль у Пошук шляхів сталого екологічного розвитку Національна академія наук України становленні сучасної наукової картини світу. За сучасного світу на тлі ідей В.І. Вернадського. Таврійський національний університет рішенням ЮНЕСКО ювілей В. І. Вернадського було...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені В.Н. КАРАЗІНА «БІОЛОГІЯ: ВІД МОЛЕКУЛИ ДО БІОСФЕРИ» Матеріали VІ Міжнародної конференції молодих науковців (22 – 25 листопада 2011) Харків УДК 5 ББК 28 Б «Біологія: від молекули до біосфери». Матеріали VІ Міжнародної конференції молодих науковців (22 – 25 листопада 2011 р., м. Харків, Україна). – Х.: ФОП Шаповалова Т.М., 2011.с. ISBN 978-617-578-076Збірник містить тези доповідей студентів,...»

«Національний лісотехнічний університет України НАУКОВИЙ ВІСНИК НЛТУ УКРАЇНИ З Б І Р Н И К Н А У К О В О Т Е Х Н І Ч Н И Х П РА Ц Ь Підп. до друку 27.04.12. Формат 6084/16. Папір офсетний. Друк офсетний. Ум. др. арк. 23,48. Ум. фарбо-відб. 23,72. Облік.-вид-арк. 23,6. Тираж 250 прим. Зам. № 05/2012 Видавець: Редакційно-видавничий центр НЛТУ України 79057, м. Львів, вул. Генерала Чупринки, 103 Тел.: (032) 240-23-50; 067-944-11-15 E-mail: nauk.visnyk@gmail.com Засновано в 1994 р. Випуск 22.5...»

«1. ПІБ Кисилевська Альона Юріївна 2. Назва Удосконалення національної нормативної бази на лікувальні води 3. Спеціальність 05.01.02 — Стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення.4. Місце роботи «Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології Міністерства охорони здоров’я України»5. Де виконана дисертація «Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології Міністерства охорони здоров’я України» 6. Науковий керівник Нікіпелова...»

«Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : збірник наукових праць. № 3 (19), 2012 інтенсивність фізичного навантаження (м, кг, сек, кількість серій, повторень, інтервал і характер відпочинку), медико-біологічні показники (ЧСС, АТ, ЧД, ЖІ, ЖЄЛ, об’єм грудної клітки, станова й кистьова динамометрія, міотнометрія), функціональні проби; самопочуття, апетит, сон, бажання тренуватися, відчуття втоми. Ключові слова: легкоатлет, самоконтроль, щоденник, параметри. Ярослав...»

«Бізнес-кейс «Центр гінекології»: простота і складність управління в маленькій клініці Бізнес-кейс – це навчальний матеріал, який широко використовують ділові видання світу. В кейсі зображають ситуацію з практики реальної організації та рішення дійових осіб в ній. Кейс не передбачає єдиної «правильної» відповіді. Завдання читача: скласти свою думку про проблему та оцінити рішення дійових осіб. О дного дня до дирекції клініки «Центр гінекології» прии шла пацієнтка зі скаргою на лікаря-гінеколога...»

«Міністерство освіти, науки, молоді та спорту України Академія наук вищої школи України Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського Навчально-науковий інститут фізичної культури та спорту Кафедра теорії і методики фізичного виховання та здоров'я людини X МІЖНАРОДНІ НОВОРІЧНІ БІОЛОГІЧНІ ЧИТАННЯ ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ (Випуск 10) Миколаїв 2010 X Міжнародні Новорічні біологічні читання. МНУ 2010 Випуск 10. УДК 57 (082) ISBN 966-630-019-2 Підготовлено до друку редакційною...»

«Міністерство культури і туризму України Одеська державна наукова бібліотека імені М.Горького ГЕНЕТИКА: від законів Менделя до клонування людини Рекомендаційний покажчик літератури Упорядник Т.В.Тющенко Одеса Серія бібліографічних покажчиків «Проблеми. Гіпотези. Відкриття» Заснована 1975 року Випуск 48 Науковий редактор Н.Г.Гандірук, кандидат біологічних наук Редактор І.С.Шелестович © Т.В.Тющенко. Упорядкування, 2005 © ОДНБ ім. М. Горького, 2005 Від упорядника Генетика як нова і самостійна...»

«І.В. Олійник БІОЛОГІя Зошит для лабораторних робіт 8 клас ТЕРНОПІЛЬ НАВЧАЛЬНА КНИГА – БОГДАН УДК 58(076.1) ББК 28.5я72 О-53 Олійник І.В. О-53 Біологія: Зошит для лабораторних робіт: 8 кл. / І.В. Олійник. — Тернопіль : Навчальна книга — Богдан, 2012. — 32с. ISBN 978-966-10-2851-6 Пропоноване видання містить лабораторні роботи, передбачені чинною навчальною програмою Міністерства освіти і науки України з біології для учнів 8-го класу. Мета посібника — залучити учнів до активного самостійного...»

«ЕКОЛОГО-МОРФОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОДУ DAPHNIA O.F. MLLER, 1785 (CRUSTACEA, CLADOCERA). УДК 574.5:595.ЕКОЛОГО-МОРФОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОДУ DAPHNIA O.F. MLLER, 1785 (CRUSTACEA, CLADOCERA) УКРАЇНСЬКОГО РОЗТОЧЧЯ О. Р. Іванець Львівський національний університет імені Івана Франка вул. Грушевського, 4, Львів 79005, Україна, e-mail: oleh_ivanets@mail333.com Daphnia належать до роду невеликих водних ракоподібних, що входять до родини Daphniidae. Daphnia – важливий компонент трофічних ланцюгів...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»