WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 2 | 3 || 5 | 6 |   ...   | 13 |

«Книга скачана с сайта kniga.in.ua Издательская группа «Основа» — «Электронные книги» Харків Видавнича група «Основа» УДК 37.016 ББК 74.262.8 3-15 Серія «Мій конспект» Заснована ...»

-- [ Страница 4 ] --

Трисомія може бути за будь-якою з хромосом і навіть за кількома. Подвійний трисомік має набір хромосом 2п + 2, потрійний — 2n + 3 тощо.

явище трисомії вперше описано для дурману. У родині Пасльонові ця форма мутацій узагалі трапляється досить часто. Відома трисомія й у інших видів рослин і тварин, а також у людини. Трисоміками є, наприклад, люди із синдромом Дауна. Трисоміки у тварин найчастіше нежиттєздатні, бо вони мають ряд патологічних змін.

Протилежне трисомії явище, тобто втрата однієї хромосоми з пари в диплодному наборі, називається моносомією, а організм — моносоміком; його каріотип — 2n – 1. За відсутності двох різних хромосом організм буде подвійним моносоміком (2n – 2). якщо з диплоїдного набору випадають обидві гомологічні хромосоми, організм називається нулісоміком. Він, як правило, нежиттєздатний.

Хромосомні мутації виникають у результаті перебудови хромосом. це наслідок розриву хромосоми з утворенням їхніх фрагментів, які потім об’єднуються, але при цьому нормальна структура хромосоми не відновлюється. розрізняють чотири основні типи хромосомних мутацій: нестача, подвоєння (дуплікація), інверсії, транслокації.

Генні мутації можуть виникнути внаслідок заміни однієї пари нуклеотидів на іншу. Внаслідок цього може статися заміна в білку, який кодує цей ген, однієї амінокислоти на іншу. Випадання або додавання пари нуклеотидів призводить до зрушення рамки зчитування, і ділянка гена, розташована за місцем такого порушення, або взагалі не може синтезувати продукт гена, або синтезує інший продукт.

Фактори, які здатні індукувати мутаційний ефект, називають мутагенними. Встановлено, що будь-які фактори зовнішнього і внутрішнього середовища, які можуть порушувати гомеостаз, здатні викликати мутації. Традиційно їх ділять на фізичні (випромінювання, ультразвук, температура тощо), хімічні (хімічні сполуки різної природи) та біологічні (віруси, токсини).

IV. Узагальнення, систематизація й контроль знань і вмінь учнів

Дати відповіді на питання:

1. які види мутацій вам відомі?

2. які ви можете навести приклади генних, хромосомних і геномних мутацій?

3. чим відрізняються домінантні й рецесивні мутації?

4. які ви можете навести приклади фізичних, хімічних і біологічних мутагенів?

V. Домашнє завдання

–  –  –

І. організаційний етап II. Актуалізація опорних знань і мотивація навчальної діяльності учнів питання для бесіди

1. Що таке мутація?

2. чи завжди мутації призводять до негативних наслідків?

3. яке значення має мутаційна мінливість для живих організмів?

III. Вивчення нового матеріалу розповідь учителя з елементами бесіди існує декілька варіантів класифікації мутацій. Однією з найбільш поширених класифікацій мутацій є їх розподіл за рівнем організації спадкового матеріалу, на якому відбувається мутація. якщо мутація змінює лише один ген (заміна, втрата чи додавання пари нуклеотидів), це є прикладом генної мутації.

У випадку, коли зачіпається комплекс генів на хромосомі (заміна, втрата, додавання чи зміна місця розміщення ділянки хромосоми),— це є приклад хромосомної мутації. а коли зміни відбуваються на рівні геному (зміна кількості окремих хромосом чи всього хромосомного набору) — це приклад геномної мутації.

Геномні мутації. Гаплоїдний набір хромосом, а також сукупність генів, які знаходяться в гаплоїдному наборі хромосом, називають геномом. До геномних мутацій відносять поліплоїдію й гетероплоїдію (анеуплоїдія).

Поліплоїдія — це збільшення диплоїдної кількості хромосом шляхом додавання цілих хромосомних наборів у результаті порушення мейозу.

Статеві клітини мають гаплоїдний набір хромосом (n), а для зигот і соматичних клітин більшості організмів характерний диплоїдний набір (2n). У поліплодних форм спостерігається збільшення числа хромосом, кратне гаплоїдному набору: 3n — триплоїд, 4n — тетраплоїд, 5n — пентаплоїд, 6n — гексаплоїд тощо. Поліплоїдія досить часто трапляється у рослин. Наприклад, культурні рослини в більшості є поліплоїдами.

Гетероплоїдія. У результаті порушення мейозу й мітозу кількість хромосом може змінюватися і ставати некратною гаплоїдному набору. явище, коли яканебудь із хромосом у генотипі має не дві, а три гомологічних хромосоми, називаються трисомією. якщо відбувається трисомія за однією парою хромосом, то такий організм називають трисоміком, і його хромосомний набір буде 2n + 1.

Трисомія може бути за будь-якою з хромосом і навіть за кількома. Подвійний трисомік має набір хромосом 2п + 2, потрійний — 2n + 3 тощо.

Протилежне трисомії явище, тобто втрата однієї хромосоми з пари в диплодному наборі, називається моносомією, а організм — моносоміком; його каріотип — 2n – 1. За відсутності двох різних хромосом організм буде подвійним моносоміком (2n – 2). якщо з диплоїдного набору випадають обидві гомологічні хромосоми, організм називається нулісоміком.

Хромосомні мутації виникають у результаті перебудови хромосом. це наслідок розриву хромосоми з утворенням їхніх фрагментів, які потім об’єднуються, але при цьому нормальна структура хромосоми не відновлюється. розрізняють чотири основні типи хромосомних мутацій: нестача, подвоєння (дуплікація), інверсії, транслокації.

Генні мутації можуть виникнути внаслідок заміни однієї пари нуклеотидів на іншу. Внаслідок цього може статися заміна в білку, який кодує цей ген, однієї амінокислоти на іншу. Випадання або додавання пари нуклеотидів призводить до зрушення рамки зчитування, і ділянка гена, розташована за місцем такого порушення, або взагалі не може синтезувати продукт гена, або синтезує інший продукт.

Фактори, які здатні індукувати мутаційний ефект, називають мутагенними. Традиційно їх ділять на фізичні (випромінювання, ультразвук, температура тощо), хімічні (хімічні сполуки різної природи) та біологічні (віруси, токсини).

ІV. Практична робота тема. розв’язання типових задач на визначення виду мутацій Мета: закріпити в учнів навички розв’язання задач на визначення виду мутацій.

обладнання й матеріали: картки із задачами, підручник, робочий зошит.

Хід роботи розв’яжіть наведені на роздавальній картці задачі. розв’язання запишіть у зошиті.

Задачі з роздавальної картки Задача 1. Обстеження клітин хворих із синдромом Дауна виявило, що їх хромосомний набір складається із 47 хромосом, тоді як у клітинах здорових людей було виявлено 46 хромосом. До якого виду мутацій можна віднести порушення, яке спричиняє розвиток синдрому Дауна?

Задача 2. Батько й мати однієї жінки мали резус-позитивну групу крові.

Крім того, її батько був дальтоніком. Сама жінка мала резус-негативну групу крові й нормальний зір. Обидва її сини були дальтоніками. Один з них мав резус-негативну групу крові, а другий — резус-позитивну. До яких видів мутацій можна віднести порушення, які призвели до появи резус-негативної групи крові й дальтонізму.

V. Домашнє завдання

–  –  –

І. організаційний етап II. Актуалізація опорних знань і мотивація навчальної діяльності учнів питання для бесіди

1. які види мутацій вам відомі?

2. які ви можете навести приклади генних, хромосомних і геномних мутацій?

3. чим відрізняються домінантні й рецесивні мутації?

4. які ви можете навести приклади фізичних, хімічних і біологічних мутагенів?

III. Вивчення нового матеріалу розповідь учителя з елементами бесіди Фенотипова (модифікаційна) мінливість Модифікаціями називають фенотипові зміни, які виникають під впливом умов середовища. розмір модифікаційної мінливості обмежений нормою реакції. Модифікаційні зміни ознаки не успадковуються, але її діапазон, норма реакції, генетично зумовлені й успадковуються. Модифікаційні зміни не викликають змін генотипу. Модифікаційна мінливість, як правило, носить доцільний характер. Вона відповідає умовам існування, є пристосувальною. За модифікайної мінливості структура генів не змінюється — змінюється їх експресія генів.

Унаслідок цього під дією факторів навколишнього середовища на організм змінюється інтенсивність ферментативних реакцій, що обумовлюється зміною інтенсивності їх біосинтезу.

Характерні риси модифікаційної мінливості:

y оборотність — зміни зникають у разі зникнення специфічних умов середовища, що призвели до появи модифікації;


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


y груповий характер;

y зміни у фенотипі не успадковуються — успадковується норма реакції генотипу;

y статистична закономірність варіаційних рядів;

y модифікації диференціюють фенотип, не змінюючи генотип.

Норма реакції Норма реакції — спектр експресії генів за незмінного генотипу, з якого вибирається найбільш відповідний умовам середовища рівень активності генетичного апарату, що й формує специфічний фенотип. Норма реакції має межу вияву для кожного виду — наприклад, посилене годування тварини обумовить зростання її маси, проте вона буде знаходитись у межах спектру виявлення цієї ознаки для певного виду. Норма реакції генетично детермінована й успадковуться. Для різних змін є різні межі прояву норми реакції.

Варіаційний ряд і варіаційна крива Варіаційний ряд — це послідовність яких-небудь чисел, розташована в порядку зростання їх величин. Проміжок між крайніми членами ряду називають інтервалом варіювання, а довжину цього інтервалу — розмахом.

Варіаційним рядом є і ранжоване відображення прояву модифікаційної мінливості — ряд модифікаційної мінливості властивостей організму, який складається з окремих пов’язаних між собою властивостей фенотипу організму, розміщених у порядку зростання чи спадання кількісного вираження властивості (розміри листка, зміни інтенсивності забарвлення хутра та ін.).

Варіаційна крива є графічним відображенням прояву модифікаційної мінливості. Вона демонструє як діапазон варіації властивості, так і частоту зустрічальності окремих варіант.

Після побудови кривої видно, що найбільш часто трапляються середні варіанти прояву властивості. Причиною цього є дія факторів навколишнього середовища на хід онтогенезу. Деякі фактори пригнічують експресію генів, інші посилюють. Майже завжди ці фактори, однаково діючи на онтогенез, нейтралізують один одного, тобто крайні вияви ознаки мінімізуються за частотою зустрічальності. це і є причиною більшої зустрічальності особин із середнім виявом ознаки.

IV. Лабораторна робота тема. вивчення мінливості в рослин. побудова варіаційного ряду й варіаційної кривої Мета: ознайомитися з варіативною мінливістю у рослин, закріпити навички побудови варіаційного ряду й варіаційної кривої.

обладнання й матеріали: колекції листків або хвоїнок, лінійка, підручник, робочий зошит.

Хід роботи

1. розглянути колекцію листків або хвоїнок, відібрати 15 листків або хвоїнок.

2. Виміряти довжину всіх листків (хвоїнок) і записати її в зошиті.

3. Побудувати варіаційний ряд, розташувавши по горизонталі виміряні листки в послідовності від найменшого до найбільшого значення, а по вертикалі — відклавши їх довжину.

4. Проміжок від найменшої до найбільшої довжини листка розбити на п’ять рівних частин. Для кожної частини визначити кількість листків, які до неї потрапили. Використавши ці дані, побудувати варіаційну криву.

5. Зробити висновок, у якому пояснити, чому, на ваш погляд, побудовані варіаційний ряд і варіаційна крива мають саме таку форму.

V. Домашнє завдання

–  –  –

І. організаційний етап II. Актуалізація опорних знань і мотивація навчальної діяльності учнів питання для бесіди

1. Що таке ген?

2. як відбувається синтез рНК на ДНК?

3. як багатоклітинні організми регулюють свою роботу?

III. Вивчення нового матеріалу розповідь учителя з елементами бесіди Ген являє собою послідовність нуклеотидів ДНК розміром від кількох сотень до мільйона пар, у яких закодована генетична інформація про первинну структуру білка (число й послідовність амінокислот). Для регулярного правильного зчитування інформації в гені мають бути: кодон ініціації, смислові кодони й кодон термінації. Три поспіль розташовані нуклеотиди являють собою кодон, що й визначає, яка амінокислота буде розташовуватися в певній позиції в білку.

Наприклад, у молекулі ДНК послідовність ТаС є кодоном для амінокислоти метіоніну, а послідовність ТТТ кодує фенілаланін.

Для прокаріотичних організмів є характерною відносно проста структура генів. Так, структурний ген бактерії, фага або вірусу, як правило, контролює лише одну ферментативну реакцію. Специфічним для прокаріотів є оперонна система організації декількох генів. Гени одного оперону (ділянки генетичного матеріалу, що складається з одного, двох і більше зчеплених структурних генів, які кодують білки (ферменти), котрі здійснюють послідовні етапи біосинтезу якого-небудь метаболіту). Оперони прокаріотичних організмів розташовані в кільцевій хромосомі бактерії поряд і контролюють ферменти, що здійснюють послідовні або близькі реакції синтезу (лактозний, гістидиновий та інші оперони).

Оперон починається й закінчується регуляторними ділянками — промотором на початку й терминатором у кінці. Завдяки цьому всі гени, які входять до складу оперону, можуть синтезувати свої продукти разом.

Концепція оперону була запропонована 1961 р. французькими вченими Франсуа жакобом і жаком Моно, за що вони отримали Нобелівську премію 1965 р.

Структура генів у бактеоріофагов і вірусів, в основному, схожа з бактеріями, але більш ускладнена й пов’язана з геномом господарів. Наприклад, у фагів і вірусів виявлено перекривання генів, а повна залежність вірусів еукаріотів від метаболізму клітини-господаря призвела до появи екзон-інтронів у структурі генів.Pages:     | 1 |   ...   | 2 | 3 || 5 | 6 |   ...   | 13 |
 
Похожие работы:

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ I НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА VIII МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ СТУДЕНТІВ ТА АСПІРАНТІВ МОЛОДЬ І ПОСТУП БІОЛОГІЇ ЗБІРНИК ТЕЗ (3 – 6 КВІТНЯ 2012 РОКУ, М. ЛЬВІВ) ЛЬВІВ – 2012 MINISTRY OF EDUCATION AND SCIENCE, YOUTH AND SPORT OF UKRAINE IVAN FRANKO NATIONAL UNIVERSITY OF LVIV VIII INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE FOR STUDENTS AND PHD STUDENTS YOUTH AND PROGRESS OF BIOLOGY ABSTRACTS BOOK (APRIL, 3 – 6, 2012, LVIV)...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА КОНСТРУКТИВНА ГЕОГРАФІЯ ТА РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ НАУКОВИЙ ЗБІРНИК Заснований у 2012 р. Випуск Київ – 201 УДК 911.3: 796.5 (100) (477) ББК 65.04 РЕЦЕНЗЕНТИ: Шищенко П.Г., чл.-кор. АПНУ, д. геогр. н., проф., засл. діяч науки і техніки; Масляк П.О., д. геогр. н., проф. Конструктивна географія та раціональне використання природних ресурсів: Наук. зб./ Ред. кол.: Я.Б. Олійник (відп....»

«ДОСЛІДЖЕННЯ ҐРУНТІВ УРБОЕКОСИСТЕМ УДК 631.4 (477.83):631.95:502.7 О. Б. Вовк ЕКОЛОГО-ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ҐРУНТОВОГО ПОКРИВУ МІСЬКИХ ПАРКІВ (НА ПРИКЛАДІ М. ЛЬВОВА) Державний природознавчий музей НАН України, м. Львів Наведено результати дослідження просторової структури та біотично-середовищних параметрів ґрунтів паркових комплексів м. Львова. Установлено напрямки змін середовищеформуючих параметрів ґрунтів залежно від інтенсивності рекреаційного навантаження. Показано, що під помірним...»

«Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології. http://www.lsmu.edu.ua/index.php?option=com_content&view=article. пошук. 14.07.2014 Головна Анонс Ескулап Новини Путівник Контакти Вітання Зворотній зв'язок English site Ласкаво запрошуємо до ДЗ «Луганський державний медичний університет» найкращого медичного ВНЗ сходу України! Розділи Офіційний сайт Проблеми екологічної та медичної генетики і Про університет Єдиним офіційним клінічної імунології. Вимоги щодо публікацій сайтом ДЗ...»

«Національний лісотехнічний університет України Національний лісотехнічний університет України НАУКОВИЙ ВІСНИК НЛТУ УКРАЇНИ З Б І Р Н И К Н А У К О В О Т Е Х Н І Ч Н И Х П РА Ц Ь Підп. до друку 30.05.13. Формат 6084/16. Папір офсетний. Друк офсетний. Ум. др. арк. 23,72. Ум. фарбо-відб. 23,95. Облік.-вид-арк. 23,83. Тираж 250 прим. Зам. № 30/2013 Видавець: Редакційно-видавничий центр НЛТУ України 79057, м. Львів, вул. Генерала Чупринки, 103 Тел.: (032) 240-23-50 E-mail: nauk.visnyk@gmail.com...»

«Рівненський міський виконавчий комітет Управління освіти Рівненська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № Рівненської міської ради Мотивація навчальної діяльності учнів на уроках біології шляхом використання міжпредметних звязків з історією Рівне 2013 Матеріали розглянуто і рекомендовано до друку на засіданні методичної ради протокол № 4 від «28» травня 2013 р. Махник О.Д., вчитель біології ЗОШ № 6 м. Рівного – Мотивація навчальної діяльності учнів на уроках біології шляхом використання...»

«Оригінальні дослідження УДК 577.19: 582.284 БІОЛОГІЧНО АКТИВНІ РЕЧОВИНИ ГРИБІВ ВІДДІЛУ BASIDIOMYCOTA Іванова Т.С., Бісько Н.А., доктор біол. наук, В.Ю. Барштейн, кандидат тех. наук, Т.А. Круподьорова, кандидат біол. наук ДУ Інститут харчової біотехнології та геноміки Національної академії наук України, Київ Резюме. У статті узагальнено сучасні відомості про основні біологічно активні речовини грибів відділу Basidiomycota та наведені галузі їх застосування. Ключові слова: базидіальні гриби,...»

«Лекція № 1 Тема: Гігієна як профілактична медична наука. Роль гігієни в системі освіти. План лекції 1. Вступ. 2. Історія розвитку гігієни.3. Гігієна фізичної культури і спорту як наука.4. Методи досліджень у гігієні. Література Даценко І.І., Габович Р.Д. Профілактична медицина. Загальна гігієна з основами екології. Київ, “Здоров’я”, 1999. – 694 с. Лаптев А.П., Полиевский С.А. Гигиена (учебник для институтов и техникумов физической культурі). М., “Физкультура и спорт”, 1990. – 368 с. Гончарук...»

«14 – 16 ЖОВТНЯ 2014 РОКУ у м. Києві (ВЦ «КиївЕкспоПлаза») відбудеться V ЮВІЛЕЙНИЙ МІЖНАРОДНИЙ МЕДИЧНИЙ ФОРУМ – масштабний комплексний захід інноваційного напрямку галузі охорони здоров'я України, який об'єднує науково-практичну програму, школи, виставки та спеціалізовані експозиції і створює міжнародну платформу для обміну досвідом та підвищення кваліфікації фахівців охорони здоров'я. Організатори Форуму – Національна академія медичних наук України, Національна академія наук України, Компанія...»

«НАСТАНОВА ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ ПОРІВНЯННІСТЬ БІОТЕХНОЛОГІЧНИХ/БІОЛОГІЧНИХ ПРОДУКТІВ ПРИ ЗМІНАХ У ПРОЦЕСІ ЇХ ВИРОБНИЦТВА (ICH Q5E) СТ-Н МОЗУ 42:20 Видання офіційне Київ Міністерство охорони здоров'я України СТ-Н МОЗУ 42:201 ПЕРЕДМОВА 1 РОЗРОБЛЕНО: ДП «Державний експертний центр МОЗ України» ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: О. Баула, канд. хім. наук (керівник розробки); М. Нестерчук; Г. Бутенко, д-р мед. наук, професор, академік НАМН України; Н. Головенко, д-р біол. наук, професор, академік...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»