WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 | 2 || 4 | 5 |   ...   | 13 |

«Книга скачана с сайта kniga.in.ua Издательская группа «Основа» — «Электронные книги» Харків Видавнича група «Основа» УДК 37.016 ББК 74.262.8 3-15 Серія «Мій конспект» Заснована ...»

-- [ Страница 3 ] --

Таким чином, жіночі особини, гетерозиготні за генами статевих хромосом, є мозаїками. Так, черепахове забарвлення кішок обумовлене тим, що ген забарвлення шерсті представлений у одній з їх Х-хромосом алелем рудого забарвлення, а в іншій — алелем чорного забарвлення.

Гени, які розташовані у статевих хромосомах, називаються генами, зчепленими зі статтю. Прикладами таких генів є гени забарвлення очей у Х-хромосомі дрозофіли, гени дальтонізму й гемофілії в Х-хромосомі людини та гени облисіння й іхтіозу в Y-хромосомі людини.

IV. Узагальнення, систематизація й контроль знань і вмінь учнів

Дати відповіді на питання:

1. Що таке зчеплене успадкування?

2. які цитологічні механізми покладені в основу зчепленого успадкування?

3. яке значення зчеплене успадкування має для практичної діяльності людини?

4. чому не завжди гени, які знаходяться в одній хромосомі, успадковуються зчеплено?

V. Домашнє завдання

–  –  –

І. організаційний етап II. Актуалізація опорних знань і мотивація навчальної діяльності учнів питання для бесіди

1. Що таке зчеплене успадкування?

2. які цитологічні механізми покладені в основу зчепленого успадкування?

3. яке значення зчеплене успадкування має для практичної діяльності людини?

4. чому не завжди гени, які знаходяться в одній хромосомі, успадковуються зчеплено?

–  –  –

Прикладом комплементарної взаємодії генів у людини може бути синтез захисного білка — інтерферону. Утворення цього білка в організмі пов’язано з комплементарною взаємодією двох неалельних генів, розташованих у різних хромосомах. рецесивні алелі цих генів блокують один з етапів його синтезу. Таким чином, синтез можливий лише у випадку, коли кожен з генів представлений хоча б одним домінантним алелем.

Прикладом епістазу є взаємодія генів під час утворення забарвлення плодів гарбузів і масті коней.

Полімерні гени, як правило, визначають кількісні ознаки. Діють вони, доповнюючи один одного, тому їх зазвичай позначають однаковими літерами латинського алфавіту, додаючи нижній числовий індекс для того, щоб розрізняти гени між собою, наприклад а1а1а2а2 або а1а1а2а2. За цим механізмом відбуваться успадкування кольору насіння у пшениці та кольору шкіри в людини.

Позаядерна спадковість Заповнення таблиці разом з учнями Шляхи позаядерного успадкування Шляхи успадкування Що успадковується Гени мітохондрій Кодують т-рНК та р-рНК, деякі рибосомальні білки й дихальні ферменти мітохондрій Гени пластид Кодують т-рНК та р-рНК, деякі рибосомальні білки й білкові комплекси пластид Плазміди і профаги Стійкість до антибіотиків та деякі інші властивості клітин цитоплазма яйцеклітини Певні ознаки, успадкування яких визначається ядром клітини, але формування відбувається під впливом факторів, синтезованих материнською яйцеклітиною до утворення зиготи Крім указаних, існують також цитоплазматичні фактори спадковості, природа яких ще не встановлена. До того ж певні ознаки і властивості організмам можуть надавати присутні в них паразити або симбіонти.

IV. Узагальнення, систематизація й контроль знань і вмінь учнів

Дати відповіді на питання:

1. Що таке взаємодія генів?

2. які цитологічні механізми покладені в основу позаядерної спадковості?

3. яке значення взаємодія генів має для практичної діяльності людини?

4. яке значення позаядерна спадковість має для практичної діяльності людини?

V. Домашнє завдання

–  –  –

ХіД уроКу І. організаційний етап II. обговорення й узагальнення матеріалів теми питання для бесіди

1. які способи розмноження є у живих організмів?

2. чим між собою відрізняються статеве й нестатеве розмноження?

3. Що вивчає генетика?

4. Що таке ген?

5. які закони відкрив Г. Мендель?

6. які основні положення входять до хромосомної теорії спадковості?

–  –  –

відповідність

6. розмістіть варіанти схрещування в послідовності від найбільшої до найменшої кількості можливих фенотипів, які будуть отримані в результаті схрещування, за умови, що досліджувані гени знаходяться в різних хромосомах:

а) AaBBccdd aabbCCDd; б) AaBbccdd aabbCcDd;

в) AABBccdd aabbCCDD; г) AABbccdd aabbCCDD.

послідовність

–  –  –

відповідність

6. розмістіть стадії розвитку яйцеклітини в послідовності від останньої до першої:

а) стадія росту;

б) стадія формування;

в) стадія розмноження;

г) стадія дозрівання.

послідовність

–  –  –

І. організаційний етап II. Актуалізація опорних знань і мотивація навчальної діяльності учнів питання для бесіди

1. Де розташовані гени живих організмів?

2. як відбувається процес мейозу?

3. яке значення для живих організмів має кросинговер?

4. які переваги має статеве розмноження перед нестатевим?

III. Вивчення нового матеріалу розповідь учителя з елементами бесіди Комбінативна мінливість пов’язана з отриманням нових поєднань генів у генотипі. У багатоклітинних організмів, які розмножуються статевим шляхом, це досягається в результаті трьох процесів:

y незалежного розходження хромосом під час мейозу;

y випадкового поєднання під час запліднення;

y рекомбінації генів завдяки кросинговеру.

Самі спадкові фактори (гени) при цьому не змінюються, але виникають їх нові поєднання, що призводить до появи організмів з іншими генотипом і фенотипом. Проілюструвати це можна на прикладі хромосом людини. людина має 22 пари аутосомних генів. Половину з цих хромосом вона отримує від батька, а половину — від матері. Навіть якщо не враховувати явище кросинговеру, кількість можливих комбінацій аутосом у гаметах становить 222. це набагато перевищує кількість усіх особин нашого виду, що жили на планеті з моменту формування виду Homo sapiens. а випадкове поєднання гамети з гаметою іншої статі дає вже 244 комбінацій. якщо ж додати до цього ще й статеві хромосоми і явище кросинговеру, намагання випадково отримати двох людей з абсолютно однаковим генотипом стає практично неможливим.

Комбінативна мінливість дуже поширена в природі. У мікроорганізмів, які розмножуються нестатевим шляхом, виникли своєрідні механізми, які призводять до появи комбінативної мінливості. це — кон’югація, трансдукція і трансформація. Слід звернути увагу на те, що всі ці процеси не пов’язані з процесом розмноження (під час них не відбувається збільшення числа особин виду), вони дозволяють лише комбінувати генетичний матеріал різних особин.

Кон’югація — це безпосередній контакт між двома бактеріальними клітинами з допомогою спеціальних структур (F-пілі — порожнисті трубочки, які розташовані на поверхні клітини бактерії і можуть узаємодіяти з іншою клітиною), під час якого генетичний матеріал з однієї клітини переноситься в іншу через F-пілі. Таким чином бактерії, наприклад, можуть обмінюватися плазмідами, що містять гени стійкості до антибіотиків.

Трансформація — це перенесення ДНК зі зруйнованих бактеріальних клітин у живі бактеріальні клітини. Зазвичай, під час цього процесу, фрагменти ДНК зі зруйнованої бактеріальної клітини потрапляють у навколишне середовище й за певних умов поглинаються живою бактеріальною клітиною, яка ці фрагменти може вбудувати у свій геном.

Трансдукція — це перенесення бактеріальних генів з однієї клітини в іншу з допомогою бактеріофага. Під час розмноження фага в бактеріальній клітині до його білкових капсидів інколи можуть потрапляти не лише гени самого бактеріофага, але й гени бактерії. Заражаючи іншу бактерію, такий бактеріофаг може привносити ці гени в геном нового хазяїна.

До комбінативної мінливості примикає явище гетерозису. Гетерозис (гр. heteroisis— видозміни, перетворення), або «гібридна сила», може спостерігатися в першому поколінні під час гібридизації між представниками різних видів або сортів. Виділяють три основні форми гетерозису: репродуктивний (підвищується врожайність), соматичний (збільшуються лінійні розміри організму) і адаптивний (підвищується стійкість до дії факторів середовища).

Гетерозис широко використовують для одержання високопродуктивних ліній культурних рослин (у першу чергу, кукурудзи). Проте, в наступних поколіннях прояви гетерозису зменшуються. існує кілька можливих пояснень цього явища. Скоріше за все, прояв гетерозису спостерігається внаслідок утворення унікальної комбінації домінантних і рецесивних алелей великої кількості генів.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


IV. Узагальнення, систематизація й контроль знань і вмінь учнів

Дати відповіді на питання:

1. як реалізується комбінативна мінливість у мікроорганізмів?

2. як реалізується комбінативна мінливість у багатоклітинних організмів?

3. які переваги надає живим організмам комбінативна мінливість?

4. чи завжди комбінативна мінливість пов’язана зі статевим розмноженням?

V. Домашнє завдання

–  –  –

І. організаційний етап II. Актуалізація опорних знань і мотивація навчальної діяльності учнів питання для бесіди

1. як реалізується комбінативна мінливість у мікроорганізмів?

2. як реалізується комбінативна мінливість у багатоклітинних організмів?

3. які переваги надає живим організмам комбінативна мінливість?

4. чи завжди комбінативна мінливість пов’язана зі статевим розмноженням?

III. Вивчення нового матеріалу розповідь учителя з елементами бесіди Мутацією (лат. mutatio— зміна) називають зміну, яка зумовлена реорганізацією структур відтворення, перебудовою генетичного апарату. цим мутації різко відрізняються від модифікацій, які не торкаються генотипу особини. Мутації виникають раптово, що іноді різко відрізняє організм від вихідної форми.

Ученим такі зміни були відомі давно. Мутаційній мінливості присвятили свої роботи С. I. Коржинський (1899) і Г. де Фриз (1901). Останньому належить термін «мутація». Крім того він сформулював основні положення теорії мутацій (1901–1903):

1. Мутації виникають раптово, як дискретні зміни ознак.

2. Нові форми є стійкими.

3. На відміну від неспадкової мінливості мутації не утворюють безперервних рядів і не зосереджуються навколо якогось середнього типу. Вони є якісними змінами.

4. Мутації проявляються по-різному. Вони можуть бути і шкідливими, і корисними.

5. Вірогідність виявлення мутацій залежить від числа досліджених особин.

6. Одні й ті самі мутації можуть виникати повторно.

Тепер відомі мутації в усіх класів тварин, рослин і вірусів. існує багато мутацій і в людини. Саме мутаціями зумовлений поліморфізм людських популяцій: різна пігментація шкіри, волосся, колір очей, форма носа, вух, підборіддя тощо. У результаті мутацій з’являються й успадковуються аномалії в будові тіла, спадкові хвороби людини. З мутаційною мінливістю пов’язана еволюція — процес утворення нових видів, сортів і порід.

Заповнення таблиці разом з учнями нормальні й мутантні форми живих організмів живі організми нормальна форма Мутантна форма ячмінь Нормальна довжина стебла Карликове стебло Банан Плоди з насінням Плоди без насіння (культурна форма, яка розмножується вегетативно)

–  –  –

IV. Лабораторна робота тема. спостереження нормальних і мутантних форм дрозофіл, їх порівняння Мета: ознайомитися з нормальними й мутантними формами дрозофіл і провести їх порівняння.

обладнання й матеріали: лупи, фотографії або малюнки нормальних і мутантних (три-чотири лінії) форм дрозофіл (за наявності бажано використовувати колекційні екземпляри імаго різних ліній дрозофіл), підручник, робочий зошит.

Хід роботи

1. розгляньте зображення нормальних екземплярів дрозофіл (дика форма).

Відмітьте й запишіть характерні ознаки: колір тіла, форму крил, колір очей.

2. розгляньте зображення мутантних екземплярів дрозофіл (усіх наявних форм). Відмітьте й запишіть характерні ознаки: колір тіла, форму крил, колір очей.

3. Зробіть висновок, у якому вкажіть особливості кожної з мутантних форм, за якими вона відрізняється від нормальних особин.

V. Домашнє завдання

–  –  –

І. організаційний етап II. Актуалізація опорних знань і мотивація навчальної діяльності учнів питання для бесіди

1. Що таке мутація?

2. чи завжди мутації призводять до негативних наслідків?

3. яке значення має мутаційна мінливість для живих організмів?

4. які приклади мутацій можна навести в людини?

III. Вивчення нового матеріалу розповідь учителя з елементами бесіди існує декілька варіантів класифікації мутацій. Однією з найбільш поширених є їх розподіл за рівнем організації спадкового матеріалу, на якому відбуваться мутація. якщо мутація змінює лише один ген (заміна, втрата чи додавання пари нуклеотидів), це є прикладом генної мутації. У випадку, коли зачіпається комплекс генів на хромосомі (заміна, втрата, додавання чи зміна місця розміщення ділянки хромосоми),— це приклад хромосомної мутації. а коли зміни відбуваються на рівні геному (зміна кількості окремих хромосом чи всього хромосомного набору) — це приклад геномної мутації. розглянемо їх докладніше.

Геномні мутації. Гаплоїдний набір хромосом, а також сукупність генів, які знаходяться в гаплоїдному наборі хромосом, називають геномом. До геномних мутацій відносять поліплоїдію й гетероплоїдію (анеуплоїдія).

Поліплоїдія — це збільшення диплоїдної кількості хромосом шляхом додавання цілих хромосомних наборів у результаті порушення мейозу.

Статеві клітини мають гаплоїдний набір хромосом (n), а для зигот і соматичних клітин більшості організмів характерний диплоїдний набір (2n). У поліплодних форм спостерігається збільшення числа хромосом, кратне гаплоїдному набору: 3n — триплоїд, 4n — тетраплоїд, 5n — пентаплоїд, 6n — гексаплоїд тощо. Поліплоїдія досить часто трапляється у рослин. Наприклад, культурні рослини в більшості є поліплоїдами.

Гетероплоїдія. У результаті порушення мейозу й мітозу кількість хромосом може змінюватися і ставати некратною гаплоїдному набору. явище, коли яканебудь із хромосом у генотипі має не дві, а три гомологічних хромосоми, називаються трисомією. якщо відбувається трисомія за однією парою хромосом, то такий організм називають трисоміком, і його хромосомний набір буде 2n + 1.Pages:     | 1 | 2 || 4 | 5 |   ...   | 13 |
 
Похожие работы:

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ЗООЛОГІЇ ІМ. І. І. ШМАЛЬГАУЗЕНА Милобог Юрій Валерійович УДК:598.279.24:502.743(477-212.6) СОКОЛОПОДІБНІ (FALCONIFORMES) СТЕПОВОЇ ЗОНИ УКРАЇНИ: ВИДОВИЙ СКЛАД, ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ РОЗПОДІЛ, ДИНАМІКА ЧИСЕЛЬНОСТІ ТА ОХОРОНА 03.00.08 – зоологія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук Київ – 2012 Дисертацією є рукопис Робота виконана на кафедрі зоології Криворізького педагогічного інституту ДВНЗ Криворізький національний...»

«122 Іхтіоценоз піщаних мілководь Сіверського Дінця у районі біологічної станції Харківського. Fish assemblage of river sandbanks near the Biological station of V.N.Karazin Kharkiv National. УДК: 591.533:597:551.435.13(282.247.364) Іхтіоценоз піщаних мілководь Сіверського Дінця у районі біологічної станції Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна Г.Л.Гончаров Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна (Харків, Україна) glgoncharov@gmail.com Визначено структуру...»

«Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології. http://www.lsmu.edu.ua/index.php?option=com_content&view=article. пошук. 14.07.2014 Головна Анонс Ескулап Новини Путівник Контакти Вітання Зворотній зв'язок English site Ласкаво запрошуємо до ДЗ «Луганський державний медичний університет» найкращого медичного ВНЗ сходу України! Розділи Офіційний сайт Проблеми екологічної та медичної генетики і Про університет Єдиним офіційним клінічної імунології. Вимоги щодо публікацій сайтом ДЗ...»

«УКРАЇНСЬКЕ ТОВАРИСТВО VAVILOV SOCIETY OF GENETICISTS AND BREEDERS ГЕНЕТИКІВ І СЕЛЕКЦІОНЕРІВ ІМ. М.І. ВАВИЛОВА OF UKRAINE 03680, м. Київ – 143, Acad. Zabolotnogo Str., 150 UA03680 вул. Акад. Заболотного, 150. Kyiv-143, Ukraine тел. 526-07-98, факс (044)526-07-59; Tel.(38044)5260798,fax (38044) 5260759 е-mail: kunakh@imbg.org.ua е-mail: kunakh@imbg.org.ua www.utgis.org.ua www.utgis.org.ua № “ ” грудня 2013 р. Інформаційний лист № Вельмишановні колеги! Українське товариство генетиків і...»

«Л.В.Баль-Прилипко Актуальні проблеми галузі Підручник Допущено Міністерством аграрної політики України як підручник для студентів ОКР «Магістр» спеціальності 8.091707 «Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса», напряму підготовки «Харчові технології та інженерія». КИЇВУДК 637.5.03 Гриф надано Міністерством АПК ББК 36.92 України лист № від Б Автор: Л.В.Баль-Прилипко Рецензенти: Доктор.тех.наук, професор Віннікова Л.Г. Доктор.тех.наук.старший науковий співробітник Циганков С.П....»

«Історія науки і біографістика. — 2007. — N 1 УДК 57.02 (477) (091) Семчук Надія Іванівна, канд. філософ. наук, провідний науковий співробітник ДНСГБ УААН (м. Київ) З ІСТОРІЇ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ БІОЕТИКИ В УКРАЇНІ В історико-філософському аспекті висвітлено етапи становлення та розвитку біоетики як міждисциплінарного наукового напряму; відстежено зміни в парадигмі біоетичного знання у зв’язку з глобалізацією та технологізацією суспільства; відбито процес реалізації принципів біоетики в...»

«АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ ДЕРЖАВНА УСТАНОВА „ІНСТИТУТ ЕПІДЕМІОЛОГІЇ ТА ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ ім. Л.В. ГРОМАШЕВСЬКОГО” Малиш Ніна Григорівна УДК 616.32-022.363(060.51) ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВНУТРІШНЬОЛІКАРНЯНИХ ІНФЕКЦІЙ У НЕДОНОШЕНИХ НОВОНАРОДЖЕНИХ ДІТЕЙ 14.02.02 – епідеміологія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Київ – 2010 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в ДУ „Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського АМН...»

«І.В. Олійник БІОЛОГІя Зошит для лабораторних робіт 8 клас ТЕРНОПІЛЬ НАВЧАЛЬНА КНИГА – БОГДАН УДК 58(076.1) ББК 28.5я72 О-53 Олійник І.В. О-53 Біологія: Зошит для лабораторних робіт: 8 кл. / І.В. Олійник. — Тернопіль : Навчальна книга — Богдан, 2012. — 32с. ISBN 978-966-10-2851-6 Пропоноване видання містить лабораторні роботи, передбачені чинною навчальною програмою Міністерства освіти і науки України з біології для учнів 8-го класу. Мета посібника — залучити учнів до активного самостійного...»

«Міністерство аграрної політики та продовольства України Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка МАТЕРІАЛИ ІІ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ІНТЕРНЕТ – КОНФЕРЕНЦІЇ «РИНКОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ ЕКОНОМІКИ: СТАН, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ» 20-30 травня 2011 року ТОМ ХАРКІВ 2011 УДК 631.115 Матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет – конференції «Ринкова трансформація економіки: стан, проблеми, перспективи». У двох томах. Т. 1. – Харків:...»

«Конструктивна географія та геоекологія Наукові записки. №2. 2010. УДК 911.2 Анатолій СМАЛІЙЧУК, Іван КРУГЛОВ ГІС-АНАЛІЗ ГЕОЕКОСИСТЕМ НИЗЬКОГІР’Я КАРПАТ У МЕЖАХ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ Природній ландшафт розуміємо як поліструктне утворення, яке моделюється за допомогою комплементарних геоекосистем, виділених на підставі форм рельєфу. Виступаючи в якості системоформуючого компонента, форми рельєфу впливають на розподіл інших гідрокліматичних та біотичних компонентів, включаючи потенційну природну...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»