WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 9 | 10 || 12 | 13 |

«Книга скачана с сайта kniga.in.ua Издательская группа «Основа» — «Электронные книги» Харків Видавнича група «Основа» УДК 37.016 ББК 74.262.8 3-15 Серія «Мій конспект» Заснована ...»

-- [ Страница 11 ] --

Проте, не слід забувати й недоліки синтетичної теорії еволюції, що притаманні їй, як і будь-якій іншій теорії. Вона створювалася, на прикладах видів багатоклітинних організмів, які розмножуються статевим шляхом. Тому цілком зрозуміло, що для випадків з розглядом еволюційних процесів видів, які не мають статевого розмноження або не є багатоклітинними, можуть виникати труднощі з поясненням певних процесів. але це не знижує значення синтетичної теорії еволюції. Вона зробила головне — змогла надати багато експериментальних даних, які підтвердили, що еволюція відбувається в природі й що її процеси можна досліджувати.

IV. Узагальнення, систематизація й контроль знань і вмінь учнів

Дати відповіді на питання:

1. Коли й ким була створена синтетична теорія еволюції?

2. Об’єднання даних яких біологічних наук створило фундамент синтетичної теорії еволюції?

3. Що є основною одиницею еволюції, згідно із синтетичною теорією еволюції?

4. які основні положення містить синтетична теорія еволюції?

V. Домашнє завдання

–  –  –

І. організаційний етап II. Актуалізація опорних знань і мотивація навчальної діяльності учнів питання для бесіди

1. Коли й ким була створена синтетична теорія еволюції?

2. Об’єднання даних яких біологічних наук створило фундамент синтетичної теорії еволюції?

3. Що є основною одиницею еволюції, згідно із синтетичною теорією еволюції?

4. які основні положення містить синтетична теорія еволюції?

III. Вивчення нового матеріалу розповідь учителя з елементами бесіди Усі організми в природі мають тенденцію розмножуватися в геометричній прогресії. При цьому кожний вид потенційно має можливість збільшувати чисельність особин у необмеженій кількості.

У природі геометрична прогресія розмноження ніколи не спостерігається, фактично організмів народжується завжди більше, ніж їх виживає. На шляху до потенційно безмежного розмноження стають перешкоди у формі «боротьби за існування».

Дарвін розрізняв три форми боротьби за існування: а) взаємовідносини організмів з неживою природою, або пристосування до абіотичних факторів зовнішнього середовища; б) міжвидову боротьбу, до якої належать узаємовідносини між особинами різних видів; в) внутрішньовидову боротьбу, взаємовідносини між особинами, які належать до одного виду.

Наслідком боротьби за існування є природний добір. Виділяють три його основні форми: дизруптивний (розривний), рушійний (спрямований) і стабілізуючий.

цікавий приклад дизруптивного (розривного) природного добору наводить Дарвін відносно комах — мешканців невеликих океанічних островів. Вони або добре літають, або зовсім не мають крил. Мабуть, комах раптовими поривами вітру зносило в море; зберігалися лише ті, які або могли протидіяти вітру, або зовсім не літали. Добір у цьому напрямі привів до того, що на острові Мадейра із 550 видів жуків 200 видів — не літають.

рушійний (спрямований) добір сприяє зміні ознаки в певному напрямку.

Так, комахи, ящірки й ряд інших видів, які ховаються між листками рослин, мають зелений або бурий колір, мешканці пустель — колір піску. Таке забарвлення отримало назву захисного. як же воно виникло? численні мутації давали й дають велику різноманітність форм, що відрізняються за забарвленням.

У ряді випадків воно виявилося близьким до фону навколишнього середовища, тобто «ховало», маскувало тварину, відігравало роль захисного пристосування.

Ті тварини, у яких захисного забарвлення виявилось замало, або залишалися без їжі, або самі ставали жертвами. іноді тварини не лише за забарвленням, а й за формою й поведінкою подібні до якого-небудь предмета або інших тварин.

Таке явище називається мімікрією.

Стабілізуючий добір діє у відносно сталих умовах середовища, до яких живі організми вже пристосовані. У цьому випадку він не сприяє появі нових варіантів. Навпаки, найбільший шанс вижити мають старі форми.

Крім природного добору існує ще й штучний. Штучний добір — це вибір людиною найцінніших у господарському відношенні тварин, рослин, мікроорганізмів для одержання від них нащадків з бажаними ознаками.

як одну з форм добору розглядають також статевий добір, який впливає на ознаки лише однієї статі.

IV. Практична робота тема. порівняння природного і штучного добору Мета: провести порівняння природного і штучного добору, виявити риси схожості й відмінності.

обладнання й матеріали: картки із зображенням організмів, які утворилися внаслідок природного і штучного добору, підручник, робочий зошит.

Хід роботи

1. розгляньте зображення організмів, які були утворені шляхом штучного і природного добору.

2. Запишіть основні форми природного добору та їх стислу характеристику.

3. На прикладі наданих зображень організмів укажіть ознаки, які розвинулися в них як результат дії різних форм природного добору.

4. Запишіть основні форми штучного добору та їх стислу характеристику.

5. На прикладі наданих зображень організмів укажіть ознаки, що розвинулися в них як результат дії різних форм штучного добору.

6. Зробіть висновок, у якому вкажіть риси схожості й відмінності природного і штучного добору.

V. Домашнє завдання

–  –  –

І. організаційний етап II. Актуалізація опорних знань і мотивація навчальної діяльності учнів питання для бесіди

1. які форми боротьби за існування виділив ч. Дарвін?

2. які існують форми природного добору?

3. У чому полягає особливість штучного добору?

III. Вивчення нового матеріалу розповідь учителя з елементами бесіди Вид — це сукупність популяцій особин, подібних між собою за будовою, функціями, місцем у біогеоценозі (займають одну екологічну нішу), що населяють певну частину біосфери (ареал), вільно схрещуються між собою у природі (для видів зі статевим розмноженням), дають плідне потомство й не гібридизуються з іншими видами.

У природі трапляються види-двійники, які дуже подібні між собою. Тому, щоб не помилитися, для визначення виду використовують не якусь одну ознаку, а цілий комплекс критеріїв виду.

Заповнення таблиці разом з учнями Критерії виду Критерій Що характеризує Морфологічний Характеризує схожість зовнішньої і внутрішньої будови організмів одного виду. Критерій не абсолютний, тому що існують видидвійники, статевий диморфізм особин одного виду, породи й сорту, що значно відрізняє їх один від одного Генетичний Характеризує кількість і структуру хромосом виду, його каріотип.

Кожен вид має чітко визначений набір хромосом. Види-двійники відрізняються за кількістю хромосом. Критерій не абсолютний, тому що в межах одного виду кількість хромосом може змінюватися в результаті мутацій Фізіологічний Характеризує схожість процесів життєдіяльності й можливість схрещування. Особини різних видів, як правило, не схрещуються й не дають плідного потомства, однак є винятки. Між деякими різними видами можлива гібридизація Біохімічний Характеризує можливість розрізняти види за біохімічними параметрами (будовою білків і нуклеїнових кислот). Однак наявність мутаційної мінливості веде до синтезу різноманітних білків, тому критерій не абсолютний

–  –  –

Мікроеволюція — це еволюційний процес, що відбувається в межах виду й веде до його зміни й виникнення нового виду. Процес видоутворення починаться в популяціях, тому популяція є елементарною еволюційною ланкою.

існує кілька можливих способів утворення нового виду. Найважливішою умовою утворення виду є ізоляція його окремих популяцій. Класифікація способів видоутворення побудована саме на різниці у способах створення ізоляції між різними популяціями виду.

Заповнення таблиці разом з учнями Способи видоутворення спосіб видопроцеси, які відбуваються утворення Географічне ви- Нові форми організмів виникають як результат розриву ареалу і продоутворення сторової ізоляції. У кожній ізольованій популяції внаслідок дрейфу генів і добору змінюється генофонд. Далі настає репродуктивна ізоляція, що веде до утворення нових видів. Причинами розриву ареалу можуть бути гірські процеси, льодовики, утворення річок та інші геологічні процеси екологічне ви- Нові форми займають різні екологічні ніші в межах одного ареадоутворення лу. ізоляція відбувається внаслідок невідповідності часу й місця схрещування, поведінки тварин, пристосування до різних способів запилення у рослин, споживання різної їжі тощо Видоутворення Нова форма утворюється внаслідок схрещування двох видів.

Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


частіше шляхом схре- за все такий варіант реалізується шляхом алополіплоїдії. Приклащування дом такого видоутворення є слива (гібрид терену й аличі) Видоутворення Нова форма утворюється зі старої шляхом поліплоїдизації. цей спошляхом полі- сіб видоутворення поширений у рослин плоїдії Видоутворення У разі дії рушійного добору вид залишається на тому самому місці шляхом рушій- й від нього не відокремлюються популяції. але з часом зміни біології ного добору виду стають настільки значними, що він утрачає схожість із предковою формою (у цьому випадку ізоляція є функцією часу; якби нащадок існував одночасно з предковою формою, їх схрещування було б неможливим) IV. Узагальнення, систематизація й контроль знань і вмінь учнів

Дати відповіді на питання:

1. Що таке вид?

2. які існують критерії виду?

3. як відбуваються процеси видоутворення?

V. Домашнє завдання

–  –  –

І. організаційний етап II. Актуалізація опорних знань і мотивація навчальної діяльності учнів питання для бесіди

1. Що таке вид?

2. які існують критерії виду?

3. як відбуваються процеси видоутворення?

4. Що таке мікроеволюція?

III. Вивчення нового матеріалу розповідь учителя з елементами бесіди Адаптація — це пристосування живих систем до тих чи інших умов середовища існування. Усі види адаптації — це результат дії еволюційного процесу на основі природного добору.

Шляхи адаптацій можуть бути різними, а саме:

1. Морфологічні (захисне забарвлення, колючки, товста кутикула, волосяний покрив, жировий шар і т. ін.).

2. Фізіологічні адаптації (стійкість фізіологічних параметрів: постійна температура тіла, вміст кисню, вуглекислого газу, вміст цукру в крові і т. ін.).

3. Біохімічні адаптації (постійність біохімічних процесів).

4. етологічні адаптації (поведінкові реакції як адаптації організму).

Гарним прикладом адаптації до умов середовища є мімікрія. Мімікрія (від грецьк. мімікос — наслідувальний) — це здатність до уподібнення за забарвленням, формою чи поведінкою організмів одного виду (моделей) особинами іншого (імітаторами). Дві форми мімікрії відкрили англійський учений Г. Бейтс та німецький — Ф. Мюллер.

За бейтсівської мімікрії гірше захищений вид уподібнюється добре захищеному, а за мюллерівської — кілька захищених видів наслідують один одного, утворюючи своєрідне кільце: їхні вороги, виробивши рефлекс відрази до одного з видів «кільця», не чіпають також й інших.

Прикладом бейтсівської мімікрії слугують деякі тропічні метелики-білани, які подібні до неїстівних для птахів метеликів інших родин. Мюллерівську мімікрію ілюструють отруйні членистоногі з попереджувальним червоним забарвленням з чорними плямами (сонечка, клоп-солдатик та ін.) або жовто-чорним (різні види ос, деякі павуки).

Наслідком адаптаційних процесів є існування аналогічних і гомологічних органів, а також рудиментів та атавізмів.

Гомологія (від грецьк. гомологія — відповідність) — це відповідність загального плану будови органів різних видів, зумовлена їхнім спільним походженням.

Унаслідок адаптацій до різних умов життя гомологічні органи в різних видів можуть значно відрізнятися між собою, і єдність їхнього походження встановлюють лише на підставі досліджень внутрішньої будови, індивідуального розвитку, даних палеонтології тощо.

Прикладами гомологічних органів є передні кінцівки (нога, крило, рука, ласти тощо) різних хребетних тварин або видозміни кореня вищих рослин (коренеплід, коренева бульба тощо).

В особин різних таксономічних груп може спостерігатися конвергенція — поява різних ознак у результаті пристосування різних організмів до тих самих умов проживання (метелики і птахи, кити й риби). Так виникають аналогічні органи.

Аналогії (від грецьк. аналогія — подібність) — це подібність будови органів різного походження, які виконують однакові функції.

аналогічними органами є, наприклад, крила птахів і комах. У птахів крила розвинулись як видозміна передніх кінцівок, а в комах — як бокові вирости поверхні тіла. Також аналогічними органами є зябра риб, молюсків і ракоподібних, а в рослин — колючки, які є видозмінами пагона (глід) чи листків (барбарис, кактуси).

Рудименти (від лат. рудиментум — зачаток) — це органи, недорозвинені чи спрощені в особин певного виду внаслідок утрати своїх функцій протягом філогенезу, наприклад, залишки тазового поясу в китів, недорозвинені очі кротів, лускоподібні листки верблюжої колючки. Тобто ці адаптації предків стали непотрібними для нащадків у зв’язку з адаптацією до інших умов життя. Їх редукція дозволила організму зберегти матеріальні й енергетичні ресурси для інших, більш потрібних адаптацій.

Атавізми (від лат. атавіс — предок) — прояв у окремих представників виду станів ознак, притаманних їхнім предкам. Наприклад, інколи народжуються люди з хвостом, густим волоссям на всьому тілі, з багатьма сосками. це явище демонструє розвиток адаптацій предків завдяки збою у спадковій програмі чи процесі ембріогенезу. Будь-яка адаптація є складним комплексом морфологічних, фізіолого-біохімічних і генетичних узаємодій. Тому, навіть у випадку втрати потреби в ній та її редукції, потенційна можливість її відтворення ще довго зберігається в геномі виду.

IV. Узагальнення, систематизація й контроль знань і вмінь учнів

Дати відповіді на питання:

1. Що таке адаптація?

2. Що таке мімікрія і які її форми вам відомі?

3. які органи є аналогічними, а які гомологічними?

4. чи може адаптація бути абсолютною?

V. Домашнє завдання

–  –  –

І. організаційний етап II. Актуалізація опорних знань і мотивація навчальної діяльності учнів питання для бесіди

1. Що таке адаптація?

2. які органи є аналогічними, а які гомологічними?

3. чи може адаптація бути абсолютною?

III. Вивчення нового матеріалу розповідь учителя з елементами бесіди

Макроеволюція — це процес формування великих систематичних одиниць:Pages:     | 1 |   ...   | 9 | 10 || 12 | 13 |
 
Похожие работы:

«УДК 330.32 ЕКОЛОГІЧНІ ІНВЕСТИЦІЇ В ПРОЦЕСІ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ Чаплигін О.В., здобувач Національний університет державної податкової служби України У статті висвітлюються актуальні проблеми екологічного інвестування, описано теоретичні основи екологізації економіки, відзначено особливості екологічно орієнтованого інвестування. Показано необхідність розвитку відновлювальних технологій у контексті переходу на модель сталого розвитку та необхідність міжнародної співпраці у питаннях захисту...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ ДИЗАЙНУ І МИСТЕЦТВ (ХАРКІВСЬКИЙ ХУДОЖНЬО-ПРОМИСЛОВИЙ ІНСТИТУТ) Видається з січня 1998 року №1 ПЕДАГОГІКА, ПСИХОЛОГIЯ ТА МЕДИКО-БIОЛОГIЧНI ПРОБЛЕМИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І СПОРТУ ХАРКIВ 200 ББК 75.0+75.1 УДК 796.072.2 Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: зб. наук. пр. за ред. Єрмакова С.С. Харків: ХДАДМ (ХХПІ), 2004. №12. 104 с. (Укр., рос., польск., англ. мов.) У збірку вміщено статті,...»

«Міністерство освіти і науки, молоді і спорту України Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна Центр українських студій імені Дмитра Багалія Філософський факультет Кафедра українознавства ЕТНОГРАФІЯ НАРОДІВ СВІТУ Навчально-методичний комплекс для самостійної роботи студентів Харків УДК 39(=00)(075.8) ББК 63.521я73 Е 88 Рецензенти: Затверджено до друку рішенням Науково-методичної ради Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна (протокол № від 2012 р.) Е 88...»

«УДК 802.0 – 316.1 : 070 ДЕЯКІ ЛІНГВІСТИЧНІ ТА СОЦІАЛЬНО-ЛІНГВІСТИЧНІ АСПЕКТИ ЕКОЛОГІЧНИХ НЕОЛОГІЗМІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В ТЕКСТІ ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАНЬ Зацний Ю.А., д. філол. н., професор, *Балюта Е.Г., викладач Запорізький державний університет, *Запорізький гуманітарний університет ЗІДМУ У наш час суспільство і природа взаємодіють настільки широко, що їх взаємний вплив не викликає сумнівів. Вчені вважають, що наукова теорія розвитку людського суспільства повинна охоплювати не тільки сфери економіки...»

«Біоетика Що таке біоетика? Етичні роздуми на тему цінності, якою є життя людини, з самого початку супроводжували християнство. Тематичний обсяг цієї проблематики у значній мірі збільшився завдяки швидкому прогресу біомедичних наук, який ознаменував особливо другу половину XX ст. Розшифрування геному людини, генна терапія, клонування тварин, можливість клонування людини, штучна зміна статі, екстракорпоральне запліднення, лікування з використанням ембріональної тканини, евтаназія, трансплантація...»

«РЕЗУЛЬТАТИ КОНКУРСУ НА КРАЩІ УСНІ ТА СТЕНДОВІ ДОПОВІДІ Х МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ І АСПІРАНТІВ «МОЛОДЬ І ПОСТУП БІОЛОГІЇ» (ЛЬВІВ, 8–11 КВІТНЯ 2014 Р.) RESULTS OF THE CONTEST FOR THE BEST ORAL AND POSTER PRESENTATIONS OF X INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE FOR STUDENTS AND PHD STUDENTS “YOUTH AND PROGRESS OF BIOLOGY” (LVIV, 8–11 APRIL 2014) Секція: БІОФІЗИКА / Section: BIOPHYSICS Усні доповіді / Oral presentations I ЛАВРИК ФЕДІР (Київський національний університет імені...»

«отриманого досвіду та заохочення інноваційної практики, що передаються наступним поколінням, дало змогу провести аналогію із біологічним ДНК та визначити основні принципи його формування з метою подальшого ефективного застосування. Перспективи подальших досліджень Варто зауважити, що впровадження концепції інноваційного ДНК не завжди гарантує успіх, оскільки розвиток та реалізація ідей залежить не лише від самої її концепції, а також від наявних наукових знань, навичок та вмінь. Отже, лише...»

«В. Борулько, Р. Лісовський, О. Братченко, О. Непрокін, Ю. Прудіус, В. Семенов ПроПозиції для морського просторового планування в 12-мільній зоні для Одеської агломерації на основі принципів комплексного управління прибережними смугами Карти екологічної чутливості берегової смуги до нафтового забруднення from the Створено за фінансовою підтримкою Європейського Союзу INTERREG III B CADSES Project part-financed PlanCoast Project by the European Union Даний документ створений за фінансовою...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ ДИЗАЙНУ І МИСТЕЦТВ (ХАРКІВСЬКИЙ ХУДОЖНЬО-ПРОМИСЛОВИЙ ІНСТИТУТ) Видається з січня 1998 року №15 ПЕДАГОГІКА, ПСИХОЛОГIЯ ТА МЕДИКО-БIОЛОГIЧНI ПРОБЛЕМИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І СПОРТУ ХАРКIВ 200 ББК УДК 796.072.2 75.0+75.1 Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: Зб. наук. пр. під ред. Єрмакова С.С. Харків: ХДАДМ (ХХПІ), 2002. №15. 100 с. (Укр., рос., анг. мов.) У збірку вміщено статті, що...»

«ЕПІДЕМІОЛОГІЯ ТА ДОЗИМЕТРІЯ ISSN 2304 8336. Проблеми радіаційної медицини та радіобіології. 2013. Вип. 18. УДК: 616 004 084:614:876 О. О. Колосинська Державна установа “Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академії медичних наук України”, вул. Мельникова, 53, м. Київ, 04050, Україна ОЦІНКА ПОКАЗНИКІВ РИЗИКУ РОЗВИТКУ РОЗСІЯНОГО СКЛЕРОЗУ СЕРЕД НАСЕЛЕННЯ, ЯКЕ ПРОЖИВАЄ НА ТЕРИТОРІЯХ ЗАБРУДНЕННЯ ВНАСЛІДОК ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ Розсіяний склероз є однією з найбільш...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»