WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 8 | 9 || 11 | 12 |   ...   | 13 |

«Книга скачана с сайта kniga.in.ua Издательская группа «Основа» — «Электронные книги» Харків Видавнича група «Основа» УДК 37.016 ББК 74.262.8 3-15 Серія «Мій конспект» Заснована ...»

-- [ Страница 10 ] --

III. Вивчення нового матеріалу розповідь учителя з елементами бесіди Перша стадія взаємодії суспільства та природи тривала близько 2,5 млн років від появи на Землі перших людей, які належали до виду Homo habilis, до початку пізньопалеолітичної доби, пов’язаної з поширенням виду Homo sapiens (людина розумна). Хоча більш досконала розумова діяльність, вогонь і досить різноманітні знаряддя праці вже дозволяли адаптуватися до різних типів екосистем, не змінюючи фізичної будови тіла. Нечисленні групи людей, озброєні кам’яними знаряддями, органічно «вписувались» як складові елементи у природні екосистеми, не порушуючи своєю діяльністю їхньої динамічної рівноваги. Тому можна вважати, що на цій стадії людське суспільство та біосфера в сукупності являли собою функціонально незамкнену глобальну соціоекосистему, в якій слабкі антропогенні впливи не могли викликати помітних змін у навколишньому середовищі.

На другій стадії взаємодії суспільства та природи, що тривала близько 40 тисяч років від початку пізнього палеоліту й до кінця Другої світової війни, тобто до середини XX століття, людство вже відчутно впливало на навколишнє середовище, причому антропогенний тиск на природу неухильно зростав разом із розвитком людського суспільства, з удосконаленням виробничих відносин і знарядь праці. людська діяльність спричинила вимирання багатьох видів тварин і рослин, викликала деградацію природних екосистем на значних площах, але ще не порушила природного кругообігу речовин та енергетичних потоків у масштабах усієї планети, тобто динамічної рівноваги біосфери. Негативна діяльність людей почала викликати зворотну реакцію природи (уповільнену й не завжди адекватну), що створювало певні напруження у взаємовідносинах між людським суспільством і навколишнім середовищем. Отже, можна вважати, що на цій стадії глобальна соціоекосистема стала частково функціонально замкненою.

У цій стадії можна виділити три етапи: примітивний, протягом якого людина впливала на природне середовище полюванням і рибальством; агрокультурний, коли основними засобами антропогенного впливу на природу були скотарство й землеробство; машинно-індустріальний, у якому провідним фактором руйнування навколишнього середовища стало промислове виробництво.

Третя стадія взаємодії суспільства та природи почалася в середині XX століття після закінчення Другої світової війни, яка стимулювала різкий стрибок у розвитку науки й техніки, започаткувавши нову науково-технічну революцію. У цей період нераціональна господарська діяльність, багаторазово підсилена здобутками науково-технічного прогресу, призвела до пошкодження і вичерпання природних ресурсів, пошкодження регенераційних механізмів біосфери, деформації складеного протягом багатьох мільйонів років природного кругообігу речовин та енергетичних потоків на планеті, порушення динамічної рівноваги глобальної земної соціоекосистеми. Внаслідок цього почалося прогресуюче руйнування біосфери Землі, що загрожує стати незворотним і призвести в найближчому майбутньому до такого ступеня деградації навколишнього середовища, що воно стане непридатним для подальшого існування людей.

IV. Узагальнення, систематизація й контроль знань і вмінь учнів

Дати відповіді на питання:

1. чи впливає діяльність людини на стан біосфери?

2. До яких наслідків призводить забруднення навколишнього середовища?

3. чому внаслідок діяльності людини можуть вимирати певні види живих організмів?

4. чи може людина позитивно впливати на стан біосфери?

5. які види й чому внаслідок діяльності людини збільшили свою чисельність і розширили ареал?

V. Домашнє завдання

–  –  –

І. організаційний етап II. Актуалізація опорних знань і мотивація навчальної діяльності учнів питання для бесіди

1. чи впливає діяльність людини на стан біосфери?

2. До яких наслідків призводить забруднення навколишнього середовища?

3. чому внаслідок діяльності людини можуть вимирати певні види живих організмів?

4. чи може людина позитивно впливати на стан біосфери?

5. які види й чому внаслідок діяльності людини збільшили свою чисельність і розширили ареал?

III. Вивчення нового матеріалу розповідь учителя з елементами бесіди За визначенням, даним Всесвітнім фондом дикої природи (1989), біологічне різноманіття — це «все різноманіття форм життя на Землі, мільйонів видів рослин, тварин, мікроорганізмів з їх наборами генів і складних екосистем, що утворюють живу природу».

Таким чином, біологічне різноманіття слід розглядати на трьох рівнях. Біологічне різноманіття на видовому рівні охоплює весь набір видів на Землі — від бактерій і найпростіших до багатоклітинних рослин, тварин і грибів. У більш дрібному масштабі біологічне різноманіття включає генетичну різноманітність видів, утворену як географічно віддаленими популяціями, так і особинами всередині однієї й тієї самої популяції. Біологічне різноманіття включає також розмаїття біологічних угруповань та екосистем, сформованих ними, і взаємодії між цими рівнями.

Для безперервного виживання видів і природних угруповань необхідні всі рівні біологічного різноманіття, всі вони важливі й для людини. різноманітність видів демонструє багатство еволюційних і екологічних адаптацій видів до різних середовищ. Видове різноманіття є для людини джерелом різноманітних природних ресурсів. Наприклад, вологі тропічні ліси з їх найбагатшим набором видів виробляють чудову різноманітність рослинних і тваринних продуктів, які можуть використовуватися в їжу, у будівництві та медицині. Генетична різноманітність будь-якого виду необхідна для збереження репродуктивної життєздатності, стійкості до захворювань, здатності до адаптації в умовах, що змінюються. Генетична різноманітність домашніх тварин і культурних рослин є особливо цінною для тих, хто працює над селекційними програмами з підтримки й поліпшення сучасних сільськогосподарських видів.

різноманітність на рівні угруповань являє собою колективний відгук видів на різні умови навколишнього середовища. Біологічні угруповання, характерні для пустель, степів, лісів і затоплюваних земель, підтримують безперервність нормального функціонування екосистеми, забезпечуючи її «обслуговування», наприклад, з допомогою регулювання паводків, захисту від грунтової ерозії, фільтрації повітря й води.

Необхідні терміни й поняття Червона книга — затверджений перелік рідкісних видів і таких, що зникають, який містить стислі відомості про їхню біологію, поширення та вжиті заходи з охорони.

Зоологічні музеї — наукові установи, в яких зберігаються колекції тварин, як сучасних, так і тих, що зникли з певної території.

Зоологічні парки (зоопарки) — науково-просвітницькі установи, що, крім освітніх функцій, виконують ще й функції збереження та наукового дослідження рідкісних і зникаючих видів тварин.

Заповнення таблиці разом з учнями природоохоронні території України тип природоохоронних Характеристика територій Заповідники Території, на яких заборонені будь-які види господарської діяльності й туризм Заказники Території, на яких охороняються певні види тварин і рослин і допускається обмежена господарська діяльність Національні парки Території, на яких в обумовлених межах дозволяються організований туризм і екскурсії Заповідно-мисливські Території, на яких створені умови для розмноження прогосподарства мислових тварин і дозволяється полювання за особливими ліцензіями Пам’ятки природи Окремі природні об’єкти із заповідним режимом, що мають наукове, культурне, історичне або естетичне значення IV. Узагальнення, систематизація й контроль знань і вмінь учнів

Дати відповіді на питання:

1. Навіщо потрібно охороняти біосферу?

2. які засоби використовуються для збереження біорізноманіття?

3. чим заповідники відрізняються від заказників?

4. які функції виконують зоопарки й національні парки?

V. Домашнє завдання

–  –  –

ХіД уроКу І. організаційний етап II. обговорення й узагальнення матеріалів теми питання для бесіди

1. які показники характеризують стан популяцій?

2. які екологічні чинники впливають на живі організми й екосистеми?

3. які типи взаємодії організмів наявні в екосистемах?

4. яку роль для нашої планети відіграють живі організми?

5. чому треба зберігати біорізноманіття?


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


6. які методи застосовують в Україні для охорони природи?

–  –  –

І. організаційний етап II. Актуалізація опорних знань і мотивація навчальної діяльності учнів питання для бесіди

1. Скільки існує видів рослин?

2. Скільки існує видів тварин?

3. чим можна пояснити наявність такої кількості видів живих організмів на нашій планеті?

–  –  –

Основні положення еволюційної теорії Ж. Б. Ламарка За ламарком, еволюція — це процес набуття корисних ознак, які успадковуються потомством. Нижчі організми (які позбавлені нервової системи) змінюються безпосередньо під впливом чинників довкілля: листки водяних рослин здебільшого стрічкоподібної (лінійної) форми, бо витягуються течією тощо. Вищі організми, зокрема тварини, що мають нервову систему, виробляють пристосування за схемою: зміна потреб приводить до зміни звичок, зміна звичок — до вправляння одних органів і невправляння інших. Ті органи, які вправляються, розвиваються, а ті, що не вправляються, редукуються (зменшуються), згодом ці зміни успадковуються. Одним з факторів еволюції є те, що будь-яка мінливість є спадковою й зумовлена впливом зовнішніх умов. інший фактор еволюції зумовлений внутрішнім прагненням організмів до прогресу, тобто не залежить від умов довкілля.

Основні положення еволюційної теорії Ч. Дарвіна еволюція, за Дарвіном, полягає в безперервних пристосувальних (адаптивних, або адаптаційних) змінах видів. еволюція відбувається на основі спадкової мінливості під дією боротьби за існування, результатом якої є природний добір.

Спадкова (за ч. Дарвіном — невизначена) мінливість — це зміни, які виникають у кожного організму індивідуально, незалежно від змін довкілля, і передаються нащадкам. Від спадкової мінливості Дарвін відрізняв неспадкову (визначену), яка проявляється в усіх особин виду однаково під дією певного чинника і зникає у нащадків, коли дія цього чинника припиняється.

Оскільки невизначена (спадкова) мінливість сама по собі не має пристосувального характеру (неадаптивна), то мав існувати певний природний механізм, який забезпечує пристосування організмів до умов довкілля. цей механізм Дарвін убачав у боротьбі за існування та природному доборі.

Боротьба за існування, за ч. Дарвіном, — це вся сукупність узаємозв’язків між особинами й різними факторами довкілля. Наслідком боротьби за існування, згідно з ч. Дарвіном, є природний добір, який проявляється у переважаючому виживанні й розмноженні найпристосованіших до умов існування організмів певного виду. цей термін він увів аналогічно штучному добору, який людина застосовує в селекції для виведення нових порід тварин і сортів рослин, залишаючи нащадків найпродуктивніших особин.

Однією з форм природного добору Дарвін вважав статевий добір — явище суперництва особин однієї статі за парування з особинами іншої в багатьох тварин, переважно хребетних.

IV. Узагальнення, систематизація й контроль знань і вмінь учнів

Дати відповіді на питання:

1. Коли почали формуватися перші уявлення про еволюцію живих організмів?

2. які основні положення теорії еволюції запропонував ж. Б. ламарк?

3. які основні положення теорії еволюції запропонував ч. Дарвін?

4. У чому головна різниця між ученнями ч. Дарвіна і ж. Б. ламарка?

V. Домашнє завдання

–  –  –

І. організаційний етап II. Актуалізація опорних знань і мотивація навчальної діяльності учнів питання для бесіди

1. Коли почали формуватися перші уявлення про еволюцію живих організмів?

2. які основні положення теорії еволюції запропонував ж. Б. ламарк?

3. які основні положення теорії еволюції запропонував ч. Дарвін?

4. У чому головна різниця між ученнями ч. Дарвіна і ж. Б. ламарка?

III. Вивчення нового матеріалу розповідь учителя з елементами бесіди Синтетична теорія еволюції виникла на початку 40-х років XX ст. Вона являє собою вчення про еволюцію органічного світу, розроблене на основі даних сучасної генетики, екології та класичного дарвінізму. Термін «синтетична» йде від назви книги відомого англійського еволюціоніста Дж. Хакслі «еволюція:

сучасний синтез» (1942). У розробку синтетичної теорії еволюції зробили внесок багато вчених. Серед них можна назвати С. С. четверикова, Дж. Холдейна, М. В. Тимофєєва-ресовського, Ф. Г. Добжанського, р. Фішера.

Основні положення синтетичної теорії еволюції y Матеріалом для еволюції є спадкові зміни — мутації (як правило, генні) та їх комбінації.

y Основним рушійним фактором еволюції є природний добір, що виникає на основі боротьби за існування.

y Найменшою одиницею еволюції є популяція.

y еволюція носить у більшості випадків дивергентний характер, тобто один таксон може стати предком декількох дочірніх таксонів.

y еволюція носить поступовий і тривалий характер. Видоутворення як етап еволюційного процесу являє собою послідовну зміну однієї тимчасової популяції низкою наступних тимчасових популяцій.

y Вид складається з безлічі супідрядних, морфологічно, фізіологічно, екологічно, біохімічно та генетично відмінних, але репродуктивно не ізольованих одиниць — підвидів і популяцій.

y Вид існує як цілісне й замкнуте утворення. цілісність виду підтримується міграціями особин з однієї популяції в іншу, за яких спостерігається обмін алелями («потік генів»).

y Макроеволюція на більш високому рівні, ніж вид (рід, родина, клас тощо), йде шляхом мікроеволюції. Відповідно до синтетичної теорії еволюції, не існує закономірностей макроеволюції, відмінних від мікроеволюції. іншими словами, для еволюції груп видів живих організмів характерні ті самі передумови й рушійні сили, що й для мікроеволюції.

y Будь-який реальний (а не збірний) таксон має монофілетичне походження.

y еволюція має ненаправлений характер, тобто не йде в напрямку будь-якої кінцевої мети.

Синтетична теорія еволюції розкрила глибинні механізми еволюційного процесу, накопичила безліч нових фактів і доказів еволюції живих організмів, об’єднала дані багатьох біологічних наук. Тим не менш синтетична теорія еволюції (або неодарвінізм) перебуває в руслі тих ідей і напрямів, які були закладені ч. Дарвіном.Pages:     | 1 |   ...   | 8 | 9 || 11 | 12 |   ...   | 13 |
 
Похожие работы:

«Посібник користувача У цьому посібнику користувача наведено докладні інструкції щодо використання камери. Уважно ознайомтеся з ним. UKR Відомості про авторські права • Microsoft Windows і емблема Windows є зареєстрованими Концепція PlanetFirst втілює прагнення компанії товарними знаками корпорації Microsoft Corporation. Samsung до сталого розвитку та соціальної • Mac є зареєстрованим товарним знаком корпорації Apple відповідальності, запроваджуючи екологічні принципи Corporation. ведення...»

«І.В.Загороднюк I.V.Zagorodniuk ••• ЗООЛОГІЯ ТА ЕКОЛОГІЯ ••• ZOOLOGY AND ECOLOGY ••• УДК: 599 (477) Ссавці сходу України: зміни переліку й рясноти видів від огляду І.Сахна (1963) до сучасності І.В.Загороднюк Луганський національний університет імені Тараса Шевченка (Луганськ, Україна) zoozag@ukr.net з нагоди 50-річчя видання «Огляду фауни ссавців Луганської області» (Сахно, 1963) Проведено докладний аналіз опису теріофауни Луганщини 50-річної давнини з огляду на можливість реконструкції...»

«ТАКСОНОМІЧНА І СИНЕКОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА АСАМБЛЕЙ НОГОХВІСТОК БОЛОТНИХ БІОТОПІВ. УДК 595.7+591.5 ТАКСОНОМІЧНА І СИНЕКОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА АСАМБЛЕЙ НОГОХВІСТОК БОЛОТНИХ БІОТОПІВ ВОЛИНСЬКОГО ПОЛІССЯ Є. В. Рукавець Державний природознавчий музей НАНУ, вул. Театральна, 18, Львів 79008, Україна e-mail: eugenia.rukavec@mail.ru Досліджено ногохвісток (Collembola) болотних біотопів Волинського Полісся. Відомості про фауну та населення цих ґрунтових безхребетних саме в болотних едафотопах дотепер...»

«Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара В.В. Бригадиренко, Ю.В. Лихолат, О.Є. Пахомов, Н.М. Цвєткова, Т.С. Шарамок МЕТОДИКА ВИКОНАННЯ КУРСОВИХ І ДИПЛОМНИХ РОБІТ Дніпропетровськ УДК 57/59:378.22(477) М 87 Рецензенти: д-р біол. наук, проф. Л.П. Мицик д-р біол. наук, проф. О.М. Вінниченко М 87 Методика виконання курсових і дипломних робіт [Текст]: навч. посіб. / В.В. Бригадиренко, Ю.В. Лихолат, О.Є. Пахомов, Н.М. Цвєткова,...»

«Яцук Г.Ф., Семенів О.О., Бігун Н.П., Гаран І.Ю. ЛІКАРСЬКІ ЗЕРНОВІ, ЗЕРНОБОБОВІ, ОЛІЙНІ, ЕФІРООЛІЙНІ РОСЛИНИ ТЕРНОПІЛЬ БОГДАН УДК 581 ББК 28.59я72 Я9 Рецензенти: доктор сільськогосподарських наук, професор Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка Пида С.В. лікар Тернопільської міської комунальної дитячої лікарні Чорнота І.Д. редактор ТзОВ «Видавництво Астон» Миколів І.М. Яцук Г.Ф. Я94 Лікарські зернові, зернобобові, олійні, ефіроолійні рослини / Г.Ф. Яцук, О.О....»

«УДК 347.4 А. С. Коломієць, аспірант кафедри цивільно-правових дисциплін Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВІ ВІДНОСИНИ З СУРОГАТНОГО МАТЕРИНСТВА Cтаттю присвячено аналізу цивільних правовідносин з сурогатного материнства, визначенню основних понять, правової регламентації і складу даних правовідносин. Ключові слова: сурогатне материнство, правове регулювання штучного запліднення, цивільні правовідносини з сурогатного материнства. Постановка проблеми....»

«ISSN 2072-1692. Гуманітарний вісник ЗДІА. 2014. № 56 УДК 140.8: 316.3 О.В. ПОПОВИЧ (кандидат педагогічних наук, доцент, декан гуманітарного факультету) Державний вищий навчальний заклад «Приазовський державний технічний університет», Маріуполь E-mail: elena_popovich52@mail.ru СУТНІСТЬ І ЗМІСТ АДАПТАЦІЇ: ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ В історії становлення уявлень про феномен адаптації його розглядали не тільки як двигун еволюційного процесу, а й як фактор формування суспільства. У цьому контексті саме...»

«Біологічні, технологічні і екологічні аспекти виробництва та переробки продукції тваринництва МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ І ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ ПОДІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНО–ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОТЕХНОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ БІОЛОГІЧНІ, ТЕХНОЛОГІЧНІ І ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВИРОБНИЦТВА ТА ПЕРЕРОБКИ ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА МАТЕРІАЛИ ІІ Міжнародної студентської наукової конференції 14–16 березня 2012 року Кам’янець–Подільський 2 Біотехнологічний факультет Подільського ДАТУ, 14-16 березня 2012 р....»

«УДК 619:616.98:578.832+616.98:578.831.1+615.371 Музика Д.В., кандидат ветеринарних наук Національний науковий центр «Інститут eкспериментальної і клінічної ветеринарної медицини», м. Харків АНТИГЕННІ ВЛАСТИВОСТІ АСОЦІЙОВАНИХ ІНАКТИВОВАНИХ ПРЕПАРАТІВ ВІРУСУ ГРИПУ ПТИЦІ ТА НЬЮКАСЛСЬКОЇ ХВОРОБИ ПРИ ВВЕДЕННІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІЙ ПТИЦІ РІЗНИХ ВИДІВ Рецензент – кандидат ветеринарних наук А.І. Бузун У статті наведені результати вивчення антигенних властивостей інактивованих асоційованих препаратів...»

«Б.М. Шиян І.О. Омельяненко Теорія і методика фізичного виховання школярів У двох частинах Частина Затверджено Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України як підручник для студентів вищих навчальних закладів фізичного виховання і спорту ТЕРНОПІЛЬ НАВЧАЛЬНА КНИГА – БОГДАН 2 УДК 371.32:371.72(075.8) ББК 75.1я73 Ш 65 Рецензенти: доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри олімпійського і професійного спорту Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»