WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 5 | 6 || 8 | 9 |   ...   | 29 |

«АГРОБІОЛОГІЯ Збірник наукових праць Випуск 2 (69) Біла Церква УДК 06:631/635 Затверджено вченою радою університету (Протокол № 4 від 8.12.2009 р.) Редакційна колегія: Даниленко А.С., ...»

-- [ Страница 7 ] --

В умовах понижених температур до – 15 С на вузлі кущіння 1996–1997 рр. ранньостиглі форми, через часткове пошкодження конуса наростання значно затримували розвиток рослин, що вплинуло на характер успадкування вегетаційного періоду. Більше того, значна кількість ранньостиглих рослин загинула, в результаті чого пройшло зрушення популяцій у сторону середньостиглості. Так, серед популяцій створених за участю сортів Миронівська 61 та болгарського сорту Русалка, що має недостатню зимостійкість, в середньому за 1996–1997 рр. перезимувало тільки 15 рослин (3,6 %), у гібридних популяцій Лютесценс 50051 х Донская полукарликовая – 23 рослини (4,5 %), Лютесценс 19006 х Еритроспермум 515155(63-55) – 31(6,0 %) рослин. Вивчення цих форм в пізніших поколіннях показало, що за величиною вегетаційного періоду вони належали до середньостиглих (на рівні стандартного сорту Миронівська 61 – довжина вегетаційного періоду 240 днів). Але такі умови зимівлі дозволяють виділити форми, які поєднують ранньостиглість з підвищеною зимоморозостійкістю, оскільки морозостійкість визначається не лише спадковою природою рослин, але й впливом стресових факторів за браком яких властивість може бути нерозвиненою[13].

–  –  –

Селекцію пшениці м'якої озимої на ранньостиглість проводили шляхом добору найбільш продуктивних рослин (колосів) різних за періодом дозрівання. Особливої уваги при цьому надавали ранньостиглим формам. Добори проводили у F2 - F3 та у старших поколіннях, в яких уже виділяються гомозиготні форми. Результативність добору значною мірою залежить від генетичного складу гібридних популяцій та від умов року вирощування, що впливають на прояв генетичних ознак та спричиняють модифікаційні зміни. У наших дослідженнях найбільш вдалими є комбінації простих схрещувань, де одним з компонентів є адаптований до місцевих умов сорт, або перспективна лінія, а другим – ранньостигла форма, яка має якомога менше негативних ознак. При цьому важливо враховувати її родовід. Найбільшу кількість ранньостиглих форм з достатньою зимоморозостійкістю відібрано в популяціях, отриманих від схрещування сортів миронівської селекції Миронівська 61, Миронівська 27, Іллічівка та ін. із джерелами ранньостиглості Донская полукарликовая, Ростовчанка-2, Ейка, (Росія) в умовах 1996–1997 рр. (за температури на вузлі кущіння взимку – 15 С). В родоводі останніх присутній високозимостійкий сорт Миронівська 808, що підтвержує великий адаптивний потенціал цього сорту. Відібрані із вказаних вище популяцій лінії вивчаються на різних етапах селекційного процесу. Низку селекційних ліній залучено до гібридизації як батьківські форми.

Слід відмітити, що найбільшу кількість ранньостиглих ліній з комплексом господарсько цінних ознак, в наших дослідженнях, отримано з гібридних популяцій від простих схрещувань. В системі складних схрещувань не вдалося відібрати цінні властивості ранньостиглих джерел (ранньостиглість, низькорослість, стійкість до хвороб, оскільки всі ці ознаки пригнічувались в гібридних потомствах адаптованими сортами озимої пшениці. Найбільш результативними на ранньостиглість, продуктивність і зимоморозостійкість були добори з гібридних популяцій, отриманих від схрещування болгарських сортозразків Еритроспермум 51515 (добір із 63-55), 47-75, і.д. 759-1, Русалка, Простор із сортами Миронівської селекції – Миронівська 61, Миронівська 29 та ін. У процесі селекції вдалося відібрати середньоранньостиглі, високопродуктивні та стійкі до хвороб форми з оптимальною висотою рослин (90-100 см), що забезпечує високий рівень урожайності та стійкості до вилягання. Відібрані константні лінії вивчаються на завершальному етапі селекційного процесу.

Стабільно високу врожайність упродовж трьох років вивчення (2005-2007 рр.) за різних кліматичних умов проявила ранньостигла лінія Еритроспермум 54485 та середньоранньостиглі Еритроспермум 54396, Еритроспермум 54393, Еритроспермум 54614 (табл.3). За урожайністю, яка коливалася у межах 41,6-76,5 ц/га, вони перевищували стандарт Миронівська 65. До того ж ці лінії є високостійкими до вилягання, стійкими та помірно стійкими щодо ураження грибковими хворобами. Стабільна урожайність, стійкість до хвороб, високі показники натури зерна (800-817 г/л) є проявом високих адаптивних властивостей [14]. Серед цих ліній варто вирізнити Еритроспермум 54393, котра окрім вище зазначених переваг має високі показники якості зерна: показник сирої клейковини коливався в межах 24-37 %, седиментація – 56/58-75/76 мл, сила борошна – 205-275 о.

а., об'ємний вихід хліба – 680-900 см3. Ранньостигла лінія Еритроспермум 54485 в родоводі якої присутні сорти Донская полукарликовая і Еритроспермум 51515 (і.д. 63-55) характеризується підвищеною посухостійкістю. В неї спостерігалась висока водоутримуюча здатність, яка візуально проявлялася скручуванням листових пластинок в умовах засухи (2007 р.), а також підвищена фотосинтетична здатність завдяки довшому функціонуванню двох верхніх листків, що дозволило сформувати крупне, виповнене зерно.

Маса 1000 зерен становила в середньому 45,6 г. Вегетаційний період – 235 днів, що на 5 днів менше від стандартного сорту Миронівська 65 (240 днів). Цю лінію можна запропонувати для використання в селекційній роботі, як джерело ранньостиглості.

У 2006 р. на ДСВ переданий сорт пшениці м'якої озимої Мирлєна, з 2010 року – у Реєстрі рослин України. Сорт створений методом гібридизації з наступним багаторазовим індивідуальним добором з гібридної популяції Миронівська 27 х Еритроспермум 50137. В генеалогії цього сорту брали участь сорти болгарської селекції Простор та Русалка.

Сорт середньоранньостиглий, середньорослий, з підвищеною зимостійкістю і посухостійкістю. Стійкий до фузаріозу колоса та екзимо-мікозного виснаження. Середньостійкий до борошнистої роси, бурої іржі та септоріозу колоса. Сорт високопродуктивний. Середня урожайність за 3 роки конкурсного сортовипробування – 74,2 ц/га. Максимальна урожайність – 81,8 ц/га. За якістю зерна – сильна пшениця.

Таблиця 3 – Господарська характеристика ліній пшениці м'якої озимої (МІП, 2005-2007рр.) Стійкість проти

–  –  –

НІР0,05 2005 р. – 4,65; НІР0,05 2006 р. – 5,41; НІР0,05 2007 р. – 3,23.

Висновки. 1. У більшості гібридів F1 у парних схрещуваннях частіше спостерігалося домінування і наддомінування (гетерозис) ранньостиглості (57,7, 15,4 %), рідше проявлялося проміжне успадкування (13,5 %), домінування пізньостиглості (11,5 %) і наддомінування пізньосиглості (1,9%).

2. В розсаднику F 2 спостерігалося розщеплення гібридних рослин в межах батьківських форм.

3. Найбільшу кількість ранньостиглих форм в поєднанні з підвищеною зимоморозостійкістю відібрано в популяціях, отриманих від схрещування сортів миронівської селекції із джерелами ранньостиглості Донская полукарликовая, Ростовчанка-2, Ейка (Росія), в родоводі яких присутній сорт Миронівська 808.

4. За комплексом господарсько цінних ознак найбільш результативними були добори з гібридних комбінацій парних схрещувань сортів миронівської селекції з ранньостиглими сортозразками болгарського походження Русалка, Простор, Еритроспермум 51515, 47-75. За їх участю створено ранньостиглі та середньоранньостиглі лінії з підвищеною адаптивною властивістю. На ДСВ переданий сорт Мирлєна.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Литвиненко М.А., Пташенчук О.М. Ефективне рішення проблеми поєднання скоростиглості, високої продуктивності та морозостійкості у сортів озимої м'якої пшениці Знахідка одеська // Збірник наукових праць СГІ. – Випуск 6 (46). – Одеса, 2004. – С. 9–19.

2. Лукьяненко П.П. Основные итоги работ по селекции озимой пшеницы и ячменя (1920 по 1931 гг.). – Краснодар:

Адигнау. Издательство, 1932. – С. 31-40.

3. Литвиненко М.А. Тривалість вегетаційного періоду в зв'язку з урожайністю і посухостійкістю сортів та ліній озимої пшениці на півдні України //Зб. наук. праць СГІ. НАУ НАІС. – 2004.– Вип. 5/45.– С. 97–104.

4. Набоков Г. Д. Селекция на сочетание скороспелости с повышеной морозостойкостю у озимой мягкой пшеницы // Сборник докладов на научн.-практ. конференц.,, Научное наследие академика Калиненко".– Зерноград, 2001.– С.165-171.

5. Кадушкина В.П., Грабовец А.И. Методы селекции твердой пшеницы на Дону. Эволюция научной технологии в растениеводстве. – Сб. научн. трудов в честь 90-летия со дня образования Краснодарского НИИСХ. им. В.П. Лукьяненко.– Краснодар, 2002.– С. 288-294.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


6. Ковтун В.И., Звягина О.И. Селекция засухостойких, скороспелых сортов озимой мягкой пшеницы на Дону. Всероссийский НИИ сорго и других зерновых культур.– Зерноград, 2002.– С. 207-213.

7. Пучков Ю. М., Набоков Г. Д. Сорт озимой мягкой пшеницы Юбилейная 100 – прогресс в селекции ультраскороспелых сортов на морозостойкость и продуктивность. Краснодарский НИИСХ им. П.П. Лукьяненко. 2- Северокубанская опытная станция.– 2000.– С. 62-66.

8. Стельмах А.Ф., Файт В.И., Мартынюк В.Р. Различия генетических систем контроля фотореакции и яровизационной потребности у озимой мягкой пшеницы // Цитология и генетика.– 2001.–Т. 35, №3.

9. Файт В.И. Генетическая система контроля различий по продолжительности яровизации у озимой мягкой пшеницы // Цитология и генетика – 2003. – №5.– С. 57-64.

10. Дорофеев В.Ф. Методические указания по изучению коллекции пшеницы. – Л.,1985.– 44 с.

11. Beil G.M., Atkihs R.E. Jheritanke of gnantitatife in grain sovghum // jjwa. 1965. – V. 39.– № 3.– P. 345-358.

12. Савченко Д.И. Наследование признака скороспелости гибридами озимой пшеницы // Селекция и семеноводство.– 1983. – № 9.– С.10-14.

13. Глухова Н.М., Єльникова О.М. Як підвищити зимостійкість озимої пшениці. Хранение и переробка зерна // Научно-практ. ж. – 2007.– №1.– С.23 –25.

14. Новая сортовая политика и сортовая агротехника озимой пшеницы // А.А. Романенко, Л.А. Беспалова, И.Н. Кудряшов, И.Б. Балова. – Краснодар, 2005.– 221с.

Результаты селекционных исследований при создании раннеспелого исходного материала пшеницы мягкой озимой в условиях Лесостепи Украины М.П. Чебаков, О.М. Черемха Приведены результаты селекционных исследований при создании раннеспелого исходного материала пшеницы мягкой озимой. Наибольшую практическую ценность имели гибриды мироновских сортов с сортообразцами болгарской селекции. Выделены лучшие селекционные линии и дана их характеристика.

–  –  –

30 УДК 633.16.321.631.526.

ВАХНІЙ С.П., КАРПУК Л.М., кандидати с.-г. наук Білоцерківський національний аграрний університет

МОНІТОРИНГ АГРОФІТОЦЕНОЗІВ ЯРОГО ЯЧМЕНЮ В

ПРАВОБЕРЕЖНІЙ ЧАСТИНІ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

Наведені результати моніторингу агрофітоценозів ярого ячменю впродовж 1994-2008 рр. залежно від гідротермічних умов і сортових особливостей. Встановлено, що в середньому за 15-річний період урожайність ярого ячменю по Білоцерківському району становила 33,9 ц/га, Володарському (в середньому за 2004-2008 рр.) – 37,4 ц/га. Найбільш несприятливі гідротермічні умови (посуха) для формування оптимальних агрофітоценозів ярого ячменю відмічені у 1994, 1997, 2000 і 2007 роках.

Ключові слова: ячмінь, агрофітоценоз, гідротермічні умови, сортові особливості.

Ярий ячмінь – друга важлива культура в Україні як за площею посіву, так і валовими зборами зерна, яке використовується і хлібопекарною промисловістю, і на корм у тваринництві. Велике значення має ячмінь як сировина для пивоваріння. Забезпечення внутрішнього ринку якісним пивоварним ячменем сьогодні залишається невирішеною проблемою. Нині його загальна потреба становить 600 тис. т зерна, у найближчій перспективі за прогнозом вона зросте до 1 млн т на рік [3].

Ярий ячмінь, як польова культура, характеризується також середньою конкурентоспроможністю у фітоценозах з іншими вищими рослинами. В середньому за 10 років (1991-2000) урожайність ячменю в Західному Лісостепу становила 39,8 ц/га, Центральному – 38,7, Східному – 35,4 ц/га [1].

За даними Національного наукового центру «Інститут землеробства УААН» [6] інтенсивна технологія вирощування забезпечує отримання врожаю зерна (1997-1999 рр.) у сорту Рось – 52,5 ц/га, Стяг – 58,9 ц/га, а за даними Миронівського інституту пшениці ім. В.М. Ремесла врожайність ярого ячменю в середньому по восьми сортах коливалась в межах від 38,3 (1996) до 52,9 ц/га (2001), а в сорту Соборний – від 40,4 (1998) до 63,4 ц/га (2000) [7].

Проте агрофітоценози ячменю в умовах Київщини спорадично знаходяться під екологічною загрозою. Розповсюдження хвороб, вилягання та забур’яненість посівів значно знижують врожай. Ячмінь порівняно посухостійка культура, транспіраційний коефіцієнт – 300-450, проте, особливо чутливий до недостатньої вологи у фазі від виходу в трубку до колосіння, дефіцит вологи в цей період призводить до зниження продуктивності посівів. Водночас ця культура не переносить перезволоження.

Підвищення продуктивності агрофітоценозів ярого ячменю, тобто отримання оптимальної кількості продуктивних стебел на одиниці площі, які на 50-60% і більше обумовлюють рівень врожайності, залежить від ефективного використання ґрунтово-кліматичного потенціалу регіону, селекції та інтенсивних технологій вирощування. Параметри оптимального продуктивного стеблостою не є постійною величиною для культури чи сорту. Так, в умовах Білорусі вони знаходяться: для ячменю в межах 600-700 шт./м2, для вівса – 500. На окультурених ґрунтах за достатньої вологозабезпеченості, застосуванні ефективних систем удобрення і захисту щільність продуктивного стеблостою може бути: для ячменю в межах 800-1200, для вівса – 500-700 шт./м2 [4].

У дослідах Національного наукового центру “Інститут землеробства УААН” [5], проведених на темно-сірих лісових ґрунтах, максимальна продуктивність ярого ячменю (69,3 ц/га) сорту Дружба отримана за щільності продуктивного стеблостою 968 шт./м2, сорт Роланд – відповідно 82,4 ц/га і 962 шт./м2. Звідси випливає, що даний показник має динамічний характер і потребує творчого підходу до формування густоти посівів.

Для створення високопродуктивних агрофітоценозів ярого ячменю необхідно вийти на оптимальні параметри оптичної і біологічної густоти, що залежить від польової схожості насіння, випадання рослин, тривалості фаз розвитку та фітосанітарного стану. Тому актуальним є моніторинг посівів ярого ячменю стосовно конкретної зони бурякосіяння, що й визначило мету досліджень.

Матеріали і методика досліджень. Комплексну систему спостережень і оцінку агрофітоценозів ярого ячменю проведено нами протягом 1994-2008 рр. (Білоцерківський район), 2004-2008 рр.Pages:     | 1 |   ...   | 5 | 6 || 8 | 9 |   ...   | 29 |
 
Похожие работы:

«охоплювати наступні питання: вирощування нових культур, роботи по сортовипробуванню, поширення шовківництва, кролівництва, високопродуктивних порід свійських птахів, боротьби з шкідливими комахами та гризунами. Подана в статті інформація не є висвітленою повністю і потребує подальшого дослідження. Література 1. Сергієнко Д.Л. Підготовка учнів з біології до практичної роботи в соціалістичному сільському господарстві. – К.: Радянська школа, 1952. – 172 с. 2. Сергієнко Д.Л. Прищеплення учням...»

«А.В. Чайка, О.М. Носенко, Л.Л. Васильєва ДОБРОЯКІСНІ КІСТОЗНІ УТВОРЕННЯ ЯЄЧНИКІВ У ВАГІТНИХ: ТАКТИКА ВЕДЕННЯ ТА ЕНДОХІРУРГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ Донецьк – 2013 УДК 618.3-06:618.11.006-089.819 ББК Р716.11:Р715.765.2 Ч-15 Ч-15 Чайка А.В. Доброякісні кістозні утворення яєчників у вагітних: Тактика ведення та ендохірургічне лікування (монографія) / А.В. Чайка, О.М. Носенко, Л.Л. Васильєва. – Донецьк, 2013. – 117 с. Іл. ISВN У монографії приведені результати науково-дослідної роботи щодо підвищення...»

«В. Борулько, О. Бонь, В. Карамушка, Р. Лісовський, Т. Гаврилова, Д. Заболотний, B. Зізак, М. Дімерлі, А. Скачек, О. Братченко, О. Непрокін, Ю. Прудіус, В. Семенов ПроПозиції для морського просторового планування в 12-мільній зоні для Одеської агломерації на основі принципів комплексного управління прибережними смугами Рекомендації щодо просторового планування в прибережній смузі – Одеська агломерація from the Створено за фінансовою підтримкою Європейського Союзу INTERREG III B CADSES Project...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ I НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА VIII МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ СТУДЕНТІВ ТА АСПІРАНТІВ МОЛОДЬ І ПОСТУП БІОЛОГІЇ ЗБІРНИК ТЕЗ (3 – 6 КВІТНЯ 2012 РОКУ, М. ЛЬВІВ) ЛЬВІВ – 2012 MINISTRY OF EDUCATION AND SCIENCE, YOUTH AND SPORT OF UKRAINE IVAN FRANKO NATIONAL UNIVERSITY OF LVIV VIII INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE FOR STUDENTS AND PHD STUDENTS YOUTH AND PROGRESS OF BIOLOGY ABSTRACTS BOOK (APRIL, 3 – 6, 2012, LVIV)...»

«ЦУКРОЗНИЖУВАЛЬНИЙ ЕФЕКТ ЕКСТРАКТІВ ГАЛЕГИ ЛІКАРСЬКОЇ (GALEGA OFFICINALIS L.). УДК: 616.379-008.64-085.322 ЦУКРОЗНИЖУВАЛЬНИЙ ЕФЕКТ ЕКСТРАКТІВ ГАЛЕГИ ЛІКАРСЬКОЇ (GALEGA OFFICINALIS L.) ЗА УМОВ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ Г. Я. Клевета, А. М. Котик, М. І. Скибіцька, М. Р. Хохла, Я. П. Чайка, Н. О. Сибірна Львівський національний університет імені Івана Франка вул. Університетська,1, Львів 79000, Україна У статті наведено результати досліджень впливу екстрактів рослини галеги лікарської на...»

«ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 30.07.2013 № 662 МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ «Порядок забору, транспортування та зберігання матеріалу для дослідження методом полімеразної ланцюгової реакції» Методичні рекомендації «Порядок забору, транспортування та зберігання матеріалу для дослідження методом полімеразної ланцюгової реакції» (далі – МР) встановлюють загальні вимоги до організації забору, первинної обробки, зберігання та транспортування матеріалу для досліджень методом...»

«ЖИТОМИРСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРОЕКОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Екологія людини Збірник матеріалів VІІІ-ої науково-теоретичної конференції Том 1. м. Житомир 3 грудня 201 Збірник матеріалів конференції Том 1. ББК 28.080.1 Р15 Видається за рішенням вченої ради екологічного факультету Житомирського національного агроекологічного університету (протокол № 3 від 28 листопада 2014 р.) Екологія людини. Збірник матеріалів VІІІ-ої науково-теоретичної конференції, м. Житомир, 3 грудня 2014 року. Том 1. – Житомир:...»

«С. В. Павлов, В. П. Кожем'яко, В. Г. Петрук, П. Ф. Колісник ФОТОПЛЕТИЗМОГРАФІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ КОНТРОЛЮ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ Міністерство освіти і науки України Вінницький національний технічний університет С. В. Павлов, В. П. Кожем'яко, В. Г. Петрук, П. Ф. Колісник ФОТОПЛЕТИЗМОГРАФІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ КОНТРОЛЮ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ Монографія УНІВЕРСУМ Вінниця УДК 621.528 П 12 Рецензенти: Є. Т. Володарський, доктор технічних наук, професор В. С. Осадчук, доктор технічних наук, професор...»

«{ Міжнародна інформація та міжнародні відносини } 83 УДК 378 (477) Інтеграція Сергій ТЕРЕПИЩИЙ, канд. філос. н. природничого та гуманітарного знання як основа реформування вищої освіти України Стаття присвячена проблемі «зняття» суперечностей української вищої освіти через використання потенціалу інтеграції природничого та гуманітарного знання. Ключові слова: освіта, реформування освіти, інтеграція природничого і гуманітарного знання. The article deals with remove the contradictions of...»

«П.П. Надточій1 УДК 504 : 620.9 д. с.-г. н. Т.М. Мислива к. с.-г. н. Рецензент – член редколегії «Вісник» ЖНАЕУ д.с.-г.н. Куян В.Г.ПЕРСПЕКТИВИ ВИРОЩУВАННЯ МІСКАНТУСУ ЯК ЕНЕРГЕТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ В АГРОЕКОЛОГІЧНИХ УМОВАХ ПОЛІССЯ УКРАЇНИ На основі аналізу результатів досліджень та наукових публікацій вітчизняних і зарубіжних вчених щодо біологічних особливостей та технології вирощування рослин Miscanthus sinensis, а також відомчих нормативно правових документів узагальнено переваги і недоліки...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»