WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«Дана робота присвячена стандартизації рослинної сировини Inula britannica L. з використанням мікроскопічного аналізу. Встановлені спільні та відмінні морфолого – анатомічні діагностичні ...»

SWorld – 16-26 December 2014

http://www.sworld.education/index.php/ru/conference/the-content-of-conferences/archives-of-individual-conferences/dec-2014

PERSPECTIVE INNOVATIONS IN SCIENCE, EDUCATION, PRODUCTION AND TRANSPORT ‘2014

Медицина, ветеринария и фармацевтика – Фармацевтическая химия и фармакогнозия

УДК 615.322:582.998.086

Єренко О.К., Смойловська Г.П.

МІКРОСКОПІЧНИЙ АНАЛІЗ РОСЛИННОЇ СИРОВИНИ

INULA BRITANNICA L.

Запорізький державний медичний університет, Запоріжжя, Маяковського 26, 69035 Yerenko O.K., Smoylovskaya G.P.

THE MICROSCOPIC ANALYSIS OF MEDICINAL PLANT RAW

MATERIALS OF INULA BRITANNICA L.

Zaporozhye State Medical University, Zaporozhy, Mayakovsky Avenue, 26, 69035 Дана робота присвячена стандартизації рослинної сировини Inula britannica L. з використанням мікроскопічного аналізу. Встановлені спільні та відмінні морфолого – анатомічні діагностичні ознаки будови рослинної сировини досліджуваного виду роду Inula L.

Ключові слова: оман британський, трава, мікроскопічний аналіз.

The problem of standardization of medicinal plant raw materials of Inula britannica L. by means of microscopic analysis has been considered in the present report. General and special morphologic anatomical and diagnostic features of medicinal plant raw materials type genus Inula L. have been determined.

Key words: Inula britannica L., herb, microscopic analysis.

В офіційній медицині України з 30 видів роду Inula L., що зростає на її території, застосовується лише оман високий (Inula helenium L.). Але при заготівлі постійно зустрічаються філогенетично близькі до нього види: I.

britannica L., I. oculus – Christi L., I. germanica L., I. salicina L., I. aspera Poir., I.

sabuletorum Czern. ex Lavr., I. vulgaris Lam., I. thapsoides Bieb. еx Willd. Spreng., I. ensifolia L., I. macrophylla Kar. et Kir.

Перспективними об’єктами для фітотерапії є представники роду Inula L., які традиційно використовують у науковій та народній медицині багатьох країн як відхаркувальний засіб при хворобах дихальних шляхів, як сечо-, жовчо-, глистогінний і жовчотворний засоби. У зв’язку з цим, особливий інтерес представляє вид, склад якого відрізняється високим вмістом біологічно активних сполук, що обумовлюють протизапальну, гастропротекторну, антиоксидантну дії: оман (о.) британський (Inula britannica L.).

Рівень вивчення видів роду Inula L., що ростуть на території України, недостатній. Актуальним є вивчення спільних та відмінних морфолого – анатомічних діагностичних ознак будови рослинної сировини досліджуваного виду роду Inula L. флори України.

Метою даної роботи є стандартизація рослинної сировини Inula britannica L. з використанням мікроскопічного аналізу.

Для дослідження відмінних морфолого – анатомічних діагностичних ознак будови рослинної сировини досліджуваного виду роду Inula L.

використовували свіжозібрані зразки, які були зафіксовані у суміші етанол 96%

– гліцерин – вода дистильована очищена (1 : 1 : 1). Освітлення проводили шляхом нагрівання в 5 % водному розчині натрію гідроксиду. Для фіксації використовували метод цифрової фотографії на мікроскопах Біолам (ЛОМО) і МБІ – 6. Статистичну обробку морфометричних показників проводили з використанням методів варіаційної статистики. Морфологічні та мікроскопічні анатомічні дослідження проводили у статистично достовірних кількостях (не менш десяти для кожного зразку рослинної сировини) [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7].

Насамперед звертали увагу на характер, розміщення, будову листових пластинок, їх колір та опушення, форму, розмір, забарвлення квіток. Для мікроскопічного дослідження використовували верхівки квітконосних пагонів довжиною до 15 см, зібрані в період цвітіння (червень – липень 2010 – 2011 рр.) на території України.

Звертали увагу на структуру і зануреність клітин епідермісу, присутність, а також тип продихів, характеристику волосків і залозок, розташування ксилеми і флоеми.

При мікроскопії листя встановлювали характер та потовщення клітин епідермісу, тип продихів і їх розміщення, особливості будови волосків і залозок, структуру клітин мезофілу.

Листки обгортки діагностують аналогічно. Для препаратів квіток досліджували форму, звивистість клітин, присутність залозок з ефірною олією, виростів, волосків на епідермі, кристалів. Дослідження проводили відповідно існуючим методикам.

По краю листкової пластинки епідерма з великопросвітними клітинами, вкритими товстим шаром кутину, та рівномірно розміщеними грубими емергенцами з темним вмістом. Ці вирости одно - або багатоклітинні, за формою горбкувато - гачкуваті чи хоботоподібні (рис. 1).

–  –  –

Рис. 3. Епідерма нижнього боку пластинки між жилок і над жилкою Inula britannica L.

Епідерма нижнього боку (рис. 3) дещо відрізняється від епідерми верхньої:

клітини більш звивистостінні, щільність продихів вища. Де-не-де клітини епідерми утворюють залозисті 3 – 4 - клітинні циліндричні волоски. При їх основі утворюється багатоклітинна розетка з радіально складчастою кутикулою. Над жилками епідермальні клітини з прямими, трохи потовщеними оболонками та поздовжніми складочками кутикули.

Листочки обгортки кошика за будовою подібні стебловим листкам (рис.

4). В епідермі, що по краю пластинки, так само утворюються характерні емергенці. Нижня епідерма відрізняється від верхньої наявністю залозистих трихом з темним вмістом. У клітинах мезофілу розпізнаються краплі ефірної олії.

Крайові несправжньоязичкові тризубчасті квітки кошика голі, але бувають випадки наявності на гладкій поверхні вузької трубки поодиноких притискних, спрямованих догори багатоклітинних волосків. Їх верхівка головчаста, тонкостінна, оболонки базальних клітин потовщені, вміст жовтуватий. Епідерма із сосочкоподібними виростами. Серединні лійковидно - трубчасті квітки кошика із однорядним чубком, який складають довгі зазубрені волоски.

Рис. 4. Епідерма листочків обгортки суцвіття Inula britannica L.

Кореневище (рис. 5) пучково - перехідної і непучкової будови. Між 3 – 5 шаровою пробкою і ендодермою нараховується близько 7 - 10 шарів крупноклітинної запасаючої паренхіми кори і декілька ендогенних шарів дрібних клітин з темним вмістом. У місцях входження у кору серцевинних променів знаходяться схизогенні канали з овальною або округлою порожниною.

Шапкоподібні ділянки товстостінної флоеми пучків нараховують 3 - 7 шарів.

Оболонки волокон потовщені, здерев’янілі. Тонкостінна флоема дорівнює, а при непучковій будові перевищує за об’ємом механічну частину, складається з вузьких ситовидних трубок і паренхіми. До променистої ксилеми входять переважно вузькопросвітні, неперфоровані трахеальні елементи і невелика кількість спіральних і драбинчастих судин. Серцевинні промені найчастіше склерифіковані.

Серцевина складається із великих округлих клітин, які у центральній частині згодом руйнуються.

Рис. 5. Поперечні зрізи кореневища перехідної і непучкової будови Inula britannica L.

Придаткові корені кореневищ (рис. 6) вкриті перидермою і мають широку, диференційовану кору. Так, екзодермальну частину, що займає периферійну половину кори (у середньому 12 шарів), складають клітини з потовщеннями по кутах, що схоже на коленхіматозну тканину. Мезодерма промениста, клітини великого діаметру, з тонкими оболонками, а ендодерма товстостінна, 2 – 3 шарова. Центральну частину центрального циліндру займає склеренхіма.

Рис. 6. Фрагменти поперечних зрізів придаткових коренів кореневища Inula britannica L.

Проведене мікроскопічне дослідження лікарської рослинної сировини оману британського дозволяє ідентифікувати спільні та відмінні морфолого анатомічні діагностичні ознаки лікарської рослинної сировини оману британського (Inula britannica L.). До відмінних мікроскопічних ознак відноситься: великопросвітні клітини, вкриті товстим шаром кутину, та рівномірно розміщеними грубими емергенцами з темним вмістом. Серединні лійковидно - трубчасті квітки кошика із однорядним чубком, який складають довгі зазубрені волоски. Кореневище пучково - перехідної і непучкової будови. Між 3 – 5 - шаровою пробкою і ендодермою нараховується близько 7 - 10 шарів крупноклітинної запасаючої паренхіми кори і декілька ендогенних шарів дрібних клітин з темним вмістом.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Стандартизація лікарської рослинної сировини за мікроскопією досліджуваного виду дозволяє використовувати отримані дані в розробці тимчасової фармакопейної статті «Трава оману британського «Herba Inula britannica L.».

Литература:

1. Атлас по анатомии растений (растительная клетка, ткани, органы) / А. Г.

Сербин, Л. С. Картмазова, В. П. Руденко, Т. П. Гонтовая: Уч. Пос. для студ.

Высш. Уч. Заведений. – Х. : Колорит, 2006.- 86 с.

2. Лотова Л. И. Морфология и анатомия высших растений / Л. И. Лотова. – М.: Эдиториал УРСС. – 2000. – 528 с.

3. Митрофанова И. Ю. Анатомо–диагностическое исследование надземной части девясила британского / И. Ю. Митрофанова, А. В. Яницкая, Д. М. Талалат // В сб.: Разработка, исследование и маркетинг новой фармацевтической продукции. – Пятигорск. – 2012. – Вып. 67. – с. 88.

4. Самылина И. А. Фармакогнозия : атлас: учеб. пособие: в 2-х т. / И. А.

Самылина, О. Г. Аносова. – М. : ГЭОТАР – Медиа, 2007. – Т. 1. – 192 с.

5. Самылина И. А. Фармакогнозия : атлас: учеб. пособие: в 2-х т. / И. А.

Самылина, О. Г. Аносова. – М.: ГЭОТАР – Медиа, 2007. – Т. 2. – С. 81 – 86.

6. Сорокина А. А. Методы фармакогностического анализа / А. А. Сорокина // Фармация. – 2002. – № 5. – С. 29 – 30.

7. Sulborska A. Anatomy and ultrastructure of floral rectory of Inula helenium L. (Asteraceae) / A. Sulborska, E. Weryszko – Chmielewska // Acta societatis botanicorum Poloniae. – 2007. – Vol. 78, № 3. – P. 201 – 207.

Стаття відправлена: 11.11.2014 р.

© Єренко О.К., Смойловська Г.П. 
Похожие работы:

«Київський національний університет імені Тараса Шевченка 70 років геологічному факультету МАТЕРІАЛИ Міжнародної наукової конференції РОЛЬ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ У РОЗВИТКУ ГЕОЛОГІЇ Частина ІІ Київ – 2014 Міністерство освіти і науки України Міністерство екології та природних ресурсів України Київський національний університет імені Тараса Шевченка Московський державний університет імені М.В. Ломоносова Національна академія наук України Українське мінералогічне товариство ВГО Спілка геологів...»

«Б.М. Шиян І.О. Омельяненко Теорія і методика фізичного виховання школярів У двох частинах Частина Затверджено Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України як підручник для студентів вищих навчальних закладів фізичного виховання і спорту ТЕРНОПІЛЬ НАВЧАЛЬНА КНИГА – БОГДАН 2 УДК 371.32:371.72(075.8) ББК 75.1я73 Ш 65 Рецензенти: доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри олімпійського і професійного спорту Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла...»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ БОТАНІКИ ім. М.Г. ХОЛОДНОГО НАЗАРЧУК Юлія Сергіївна УДК 582.29 (292.486) (210:262.5-16) (043.5) ЛИШАЙНИКИ СТЕПОВОЇ ЗОНИ ПІВДЕННОГО ЗАХОДУ УКРАЇНИ 03.00.21 – мікологія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук Київ – 2011 Дисертацією є рукопис Робота виконана на кафедрі ботаніки Одеського національного університету імені І.І. Мечникова МОНМС України Науковий керівник: доктор біологічних наук, професор Кондратюк...»

«ЙОДОДЕФІЦИТ: СУЧАСНИЙ СТАН ПРОБЛЕМИ ТА ЗАХОДИ ПОДОЛАННЯ Надія Коцур, Оксана Міщенко ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» Анотація. У статті проаналізовано ряд об’єктивних факторів проблеми йододефіциту, його наслідки та запропоновані засоби профілактики. Існують можливості попередження і подолання йододефіциту шляхом пропаганди культури харчування дітей і дорослих різних вікових категорій з врахуванням особливостей їх дієти. Йодування солі і...»

«ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ МОЗ України від 16.02.2009 р. № 9 НАСТАНОВА ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ Належна виробнича практика СТ-Н МОЗУ 42-4.0:2008 Видання офіційне Київ Міністерство охорони здоров'я України СТ-Н МОЗУ 42-4.0:2008 НАСТАНОВА ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ Належна виробнича практика Видання офіційне Київ Міністерство охорони здоров'я України СТ-Н МОЗУ 42-4.0:2008 ПЕРЕДМОВА 1 РОЗРОБЛЕНО: Державне підприємство «Державний науковий центр лікарських засобів» (ДП «ДНЦЛЗ») разом із Державним підприємством «Центр...»

«РОЗДІЛ 2 ПЛОДООВОЧІВНИЦТВО УДК 634.1. (037) : 634.13 ГОСПОДАРСЬКО-БІОЛОГІЧНА ОЦІНКА КЛОНОВИХ ПІДЩЕП ГРУШІ В УМОВАХ ЗАХІДНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ В.Гулько, к. с.-г. н., Б. Гулько, к. с.-г. н. Львівський національний аграрний університет Постановка проблеми. Завданням досліджень було вивчення та виділення у виробництво нових клонових підщеп груші, що за комплексом господарсько цінних ознак придатні для оновлення сортименту в умовах західного Лісостепу України. Тому пошук та оцінка перспективних...»

«ЕКОЛОГІЧНЕ ҐРУНТОЗНАВСТВО © УДК 631.4 О. Б. Вовк ҐРУНТ В СИСТЕМІ СОЗОЛОГІЧНИХ КРИТЕРІЇВ ВИДІЛЕННЯ ОБ’ЄКТІВ ЕКОЛОГІЧНОЇ МЕРЕЖІ Державний природознавчий музей НАН України Визначено місце ґрунту в системі екологічної мережі для різних структурних елементів і рівнів її формування. Особливу увагу приділено антропогенним ґрунтам як компонентам відновних територій. Запропоновано набір ґрунтових параметрів для встановлення функціонального стану антропогенних ґрунтів. Обґрунтовано використання...»

«В. М. Кобрін, В.В. Вамболь, В.Л. Клеєвська, Л.Б. Яковлєв. МЕТЕОРОЛОГІЯ І КЛІМАТОЛОГІЯ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського „Харківський авіаційний інститут” В.М. Кобрін, В.В. Вамболь, В.Л. Клеєвська, Л.Б. Яковлєв МЕТЕОРОЛОГІЯ І КЛИМАТОЛОГІЯ Навчальний посібник Харків „ХАІ” 2006 УДК 551.5 (551.52) Метеорологія і кліматологія / В.М. Кобрін, В.В. Вамболь, В.Л. Клеєвська, Л.Б. Яковлєв. – Навч. посібник. Харків: Нац. аерокосм. ун-т „Харк....»

«– Львів : РВВ НЛТУ України. – 2009. – Вип. 7. УДК 504.06; 330.341. О. А. КІЙКО1, М. М. ЯКУБА2, І. Г. ВОЙТОВИЧ3, ANDREAS SHULTE4, UWE KIES5, DAJANA KLEIN КЛАСТЕРНИЙ АНАЛІЗ ЛІСОВОГО КОМПЛЕКСУ КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ Вперше в Україні запропоновано використати концепцію кластерного аналізу для дослідження лісового сектора. Розроблено структуру лісового кластеру Карпатського регіону України. Проаналізовано динаміку розвитку основних складників лісового кластеру Карпатського регіону України...»

«к.е.н. Гончаренко Н.В. асистент кафедри екологічного менеджменту та підприємництва ОБЛІК ДОВГОСТРОКОВИХ БІОЛОГІЧНИХ АКТИВІВ РОСЛИННИЦТВА: СТАН І НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ Анотація. Розглянуті теоретико-методичні засади бухгалтерського обліку незрілих біологічних активів. Розроблено пропозиції по удосконаленню методичних підходів до обліку довгострокових біологічних активів рослинництва. Ключові слова: незрілі біологічні активи, справедлива вартість, капітальні інвестиції. Summery. The theoretical...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»