WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«ШАНОВНІ КОЛЕГИ! Запрошуємо Вас взяти участь в VІ Міжнародній заочній науково-практичній конференції «Психологічні, педагогічні і медико-біологічні аспекти фізичного виховання і спорту», ...»

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Державний заклад «ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ

УНІВЕРСИТЕТ імені К.Д. УШИНСЬКОГО»

Національний університет «ОДЕСЬКА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ»

АСОЦІАЦІЯ ФАХІВЦІВ ІЗ СПОРТИВНОЇ МЕДИЦИНИ ТА ЛІКУВАЛЬНОЇ

ФІЗКУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

Міжнародна заочна науково-практична конференція

«Психологічні, педагогічні і медико-біологічні аспекти фізичного виховання і спорту»

20-24 квітня 2015 року _____________________________________________________________________________________

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Запрошуємо Вас взяти участь в VІ Міжнародній заочній науково-практичній конференції «Психологічні, педагогічні і медико-біологічні аспекти фізичного виховання і спорту», яка проходитиме 20-24 квітня 2015 року в ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського» спільно з НУ «Одеська юридична академія» на сайті www.timfv.pdpu.edu.ua.

Наукові напрями:

1. Теорія і методика фізичного виховання і спорту в сучасних умовах розвитку суспільства;

2. Проблеми диференціації фізичного виховання в організованих колективах;

3. Проблеми відбору і спортивного удосконалення дітей і підлітків;

4. Медико-біологічні аспекти спортивного тренування і збереження здоров’я спортсменів;

5. Фізична культура в системі реабілітації осіб з обмеженими можливостями.

Вимоги до наукових праць, що представляються на конференцію Обcяг – 3-5 сторінок друкованого тексту формату А4.

Редактор – MicrosoftWord.

Шрифт – Times New Roman, розмір – 12 пт, без переносів.

Поля: верхнє – 20 мм, нижнє – 20 мм, ліве – 20 мм, праве – 15 мм.

Міжрядковий інтервал – одинарний.

Вирівнювання – по ширині сторінки.

Абзацний відступ – 10 мм.

Назва файлу з матеріалами повинна включати: Теорія2015, прізвище автора, номер напряму. Приклад: Теорія2015_Іванов_2.

Перший рядок – номер УДК (ліворуч). Нижче назва тексту друкується ЗАГОЛОВНИМИ БУКВАМИ посередині другого рядка без крапки. Нижче по центру рядковими буквами – прізвище і ініціали автора (авторів), нижче – абревіатура установи, місто, країна. Далі, через інтервал, анотація (2-3 рядки) та 3-4 ключових слова мовами оригіналу статті та англійською. Далі з абзацного відступу – текст, який повинен містити вступ, мету та завдання дослідження, матеріали та методи, результати дослідження. Всі малюнки, графіки, схеми, діаграми тощо повинні бути оформлені у чорно-білому форматі з можливістю редагування. Виноски даються в тексті в квадратних дужках. Після основного тексту наводиться список використаних джерел (не більше п'яти) мовою оригіналу та в латиський транслітерації. Слово «Література» не пишеться.

Від одного автора може бути представлено не більше 2 робіт.

Мови конференції – українська, російська, англійська.

Організаційний внесок складає 150 гривень за 1 публікацію. Видання друкованого тиражу збірника наукових праць здійснюватиметься з розрахунку замовлень. Вартість одного екземпляру складатиме 100 гривень без урахування поштових витрат.

Одноосібні роботи докторів наук в збірнику наукових праць конференції публікуються безкоштовно.

Для охочих опублікувати матеріали у фаховому виданні (з педагогічних та психологічних наук) буде підготовлений випуск журналу «Наука і освіта», який вийде впродовж 1,5-2 місяців після завершення конференції.

Наукові праці, представлені до публікації у видані «Наука і освіта», мають бути оформлені відповідно до Постанови Президії Національної академії педагогічних наук України від 16 травня 2013 р. про представлення публікацій учених НАПН України у світовій системі наукових комунікацій підвищено вимоги до фахових видань. У виданнях повинні бути присутні такі необхідні елементи:

- постановка проблеми в загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями;

- аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішеної раніше частини загальної проблеми, котрій присвячується дана стаття;

- формулювання цілей статті (постановка завдання, мета);

- виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

- висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

Структура статті:

1. Номер УДК

2. Прізвище, ім'я, по батькові автора, місто, країна.

3. Назва статті.

4. Резюме і ключові слова мовою статті.

5. Текст статті.

6. Література оформлена за вимогами ВАК України, поданими в Бюлетні ВАК України № за 2008 рік.

7. Інформація англійською мовою про авторів*, назва статті**, місто, країна, авторське резюме обсягом не менше 250 слів, ключові слова.

8. Література в романському алфавіті***.

* власні імена, прізвища транслітеруються, назви статей та решта інформації перекладаються. При транслітерації можна скористатися сервісом Порталу української мови та культури - http://WWW.slovnyk.ua/services/transloit.php.

** Назва статті має бути інформативною, без скорочень та транслітерації (окрім власних імен).

*** Література латиницею повинна мати таку структуру: автори (транслітерація), переклад назви статті, книги, періодичного видання тощо на англійську мову, назва джерела (транслітерація), вихідні дані, вказівка на мову статті в дужках.

9. Стаття має бути надрукована за вимогами журналу «Наука і освіта»:

Обсяг – 8-12 сторінок друкованого тексту формату А4.

Редактор – MicrosoftWord.

Шрифт - «Times New Roman», розмір 14 пт, без переносів.

Поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, ліве - 25мм, праве - 15 мм.

Міжрядковий інтервал – 1,5;

Абзацний відступ – 1,25 см.

Назва файлу статті повинна включати: НіО 2015, та прізвище першого автора. Приклад:

НіО2015_Іванов.

Також до статті необхідно додати її скорочений варіант з відмінною назвою для публікації у збірнику наукових праць за вищевказаними вимогами. В такому випадку сплачується лише вартість статті, представленої до публікації у журналі.

Мови статей – українська, російська, англійська.

Вартість 1 сторінки друкованого тексту складає 40 гривень. У вартість входить розсилка друкованого екземпляру журналу поштою по Україні. Для громадян інших країн вартість послуг пересилки Укрпоштою орієнтовно складає 60 гривень.

При невідповідності вимогам статті в журналі друкуватися не будуть.

Після завершення конференції планується видання колективної монографії на тему «Проблеми оздоровчої фізичної культури та фізичної реабілітації в контексті надання медико-соціальної допомоги населенню».

Розділи докторів наук з означених галузей будуть опубліковані безкоштовно.

Охочим опублікувати результати власних досліджень в колективній монографії необхідно надати розширені статті, що відповідають наступним вимогам:

Об'єм - 15-20 сторінок друкованого тексту формату А4.

Редактор – MicrosoftWord.

Шрифт - «Times New Roman», розмір 14 пт, без переносів.

Поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, ліве - 20 мм, праве - 15 мм.

Міжрядковий інтервал – 1,5.

Абзацний відступ – 12,5 мм.

Стаття повинна містити:

Перший рядок - номер УДК, вирівнювання по лівому краю;

Другий і наступні рядки - прізвище і ініціали автора(ів), назва статті, анотація (об'ємом 100слів) і 3-4 ключових слова англійською (обов'язково) і російською.

Також до статті необхідно додати її скорочений варіант з відмінною назвою для публікації у збірнику наукових праць за вищевказаними вимогами. В такому випадку сплачується лише вартість статті, представленої до публікації у монографії.

Мова монографії – російська.

Вартість 1 сторінки друкованого тексту складає 30 гривень. У вартість входить видання 1 друкованого екземпляру монографії. Вартість пересилки для громадян України складає 20 гривень, для громадян інших країн вартість послуг пересилки Укрпоштою орієнтовно складає 60 гривень. Видання додаткових екземплярів колективної монографії робиться під замовлення з розрахунку 50 гривень. за 1 екземпляр.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Матеріали, заявки учасників та копія документу про оплату організаційних внесків або вартості статей присилаються тільки електронною поштою (e-mail:pnpu2015@i.ua).

Кінцевий термін подання матеріалів конференції і статей - 5 квітня 2015 року.

До матеріалів і статей обов'язково додавати заявку учасника (для усіх співавторів) за вказаною формою!

Заявка на участь в VІ Міжнародній заочній науково-практичній конференції «Психологічні, педагогічні і медико-біологічні аспекти фізичного виховання і спорту»

Прізвище, ім'я, по батькові (повністю) Місце роботи (з розшифровкою абревіатур) Посада Вчений ступінь Вчене звання Факультет, курс, група (для студентів)

Вид публікації:

1 тільки конференція конференція і журнал 3 конференція і монографія конференція, журнал і монографія Номер напряму конференції

–  –  –

тільки конференція - робота буде опублікована тільки у збірнику наукових праць, який буде опублікований на сайті конференції www.timfv.pdpu.edu.ua в електронному вигляді.

конференція і журнал - робота буде опублікована в журналі «Наука і освіта» і у збірнику наукових праць.

конференція і монографія - робота буде опублікована в колективній монографії і у збірнику наукових праць.

журнал і монографія - робота буде опублікована в збірнику наукових праць, журналі «Наука і освіта» і в колективній монографії. Для цього необхідно надати три роботи, оформлені відповідно до вимог, що пред'являються. В цьому випадку оплата проводиться з розрахунку 50 гривень за сторінку в статті, представленій в монографію.

Друкований варіант збірника матеріалів конференції розсилатиметься поштою на вказану адресу тільки авторам, що заявили про таку необхідність. Для цього треба додатково сплатити вартість друкованого екземпляру збірника (100 гривень) і поштові витрати.

Оплату можна проводити поштовим переказом за адресою: 65039, м. Одеса, до запитання, Глущенко Марині Миколаївні.

Оплата також можлива в системі Webmoney в WM-еквіваленті на гаманці U405398280865 або R174880629801.

Контактні телефони:

(+38063) 281–84–27 (старший лаборант кафедри теорії і методики фізичного виховання, лікувальної фізкультури та спортивної медицини Глущенко Марина Миколаївна).

Публікація робіт в збірнику наукових праць здійснюватиметься в авторській редакції.

Оргкомітет залишає за собою право відбору і редагування матеріалів, представлених в спеціалізований журнал та монографію. По завершенню конференції буде проведена розсилка електронного варіанту збірника наукових праць (всім авторам), друкованих екземплярів збірника наукових праць (після його видання, з урахуванням замовлення), друкованого варіанту журналу (після його видання), колективної монографії (після видання, з урахуванням замовлення). 
Похожие работы:

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ Кулаков М. А., Ляпун В. О., Мягкий В.О., Пугач В.І. Цивільна оборона Навчальний посібник для студентів всіх спеціальностей та усіх форм навчання За редакцією проф. В.В.Березуцького Затверджено редакційно – видавничою Радою університету Протокол №_1від 20.01.0 Видавничий центр НТУ ХПІ Видавництво Факт Харків 200 ББК 68. К.бібліографічний відділ УДК 335. Рецензенти: Т.В. Горбач, д-р...»

«УДК 636.5.084 ВІДГОДІВЛЯ ГУСЕЙ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ВЕЛИКОЇ ЖИРНОЇ ПЕЧІНКИ І ЖИРУ Горбаньов А.П. к.с.-г.н., доцент (Харьківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка) Івко І.І. д.с.-г.н., Рябініна О.В. мл.н.сп. (Інститут птахівництва УААН) В статті розглянуто технологію і обладнання для відгодівлі водоплавної птиці на велику жирну печінку. Детально викладений технологічний процес примусової відгодівлі водоплавної птиці. Приведені результати щодо відгодівлі...»

«МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ‘Я УКРАЇНИ ДОНЕЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. М. ГОРЬКОГО КАФЕДРА ГОСПІТАЛЬНОЇ ХІРУРГІЇ ТА ЕНДОСКОПІЇ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДЛЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З ХІРУРГІЧНИХ ХВОРОБ для студентів 6 курсу всіх факультетів під редакцією професора П.Г. Кондратенка Донецьк – 2006 Методичні вказівки для практичних занять з хірургічних хвороб для студентів 6 курсу всіх факультетів під редакцією професора П.Г. Кондратенка Методичні вказівки розроблено на кафедрі госпітальної...»

«Проект ДСТУ www.avian.org.ua НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ _ ЯЙЦЯ ХАРЧОВІ, ПРОДУКТИ ЯЄЧНІ Методи визначання мікробіологічних показників ДСТУ Видання офіційне Київ ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ ДСТУ ПЕРЕДМОВА 1. РОЗРОБЛЕНО: Інститут птахівництва Української академії аграрних наук РОЗРОБНИКИ: Д. Гриценко (керівник розробки); В. Д'яченко, Г. Єрмішко; В.Ковач; Л. Наливайко, доктор вет. наук 2. ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від „_” 200 р. № 3. УВЕДЕНО ВПЕРШЕ Право...»

«Вероніка Кириченко, Юлія Жур кандидат біологічних наук, доцент кафедри практичної психології, Дніпропетровський університет ім. Альфреда Нобеля Опубліковано: Інституціональні перетворення в суспільстві: світовий досвід і українська реальність: Мат.VIII Міжнародної науково-практичної конференції (Мелітополь, 13-14 вересня 2013 року)/ за заг.ред. А.А.Ткача, Радєвої М.М.Мелітополь: МІДМУ «КПУ», 2013.– С.30-33. ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЯ ТА СИНДРОМ ЕМОЦІЙНОГО ВИГОРАННЯ У ПРАЦІВНИКІВ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ...»

«СЕЛЕКЦІЯ ТА НАСІННИЦТВО Аннотация Роик Н.В.,Чередничок О.И., Дубчак О.В. Цитоэмбриологическая характеристика доноров апозиготии у сахарной свеклы В статье приведены результаты исследований на эмбриологический и пыльцевой тесты материалов с апозиготическим способом репродукции, а так же возможности передачи элементов апозиготии комбинационно-ценным О типам и их ЧС аналогам. Ключевые слова: апозиготия, адвентивная эмбриония, апомиктические зародыши, сахарная свекла. Annotation Royik M.,...»

«УДК 376 САМОРЕГУЛЯЦІЯ ЯК ПОКАЗНИК ОСОБИСТІСНОГО ЗРОСТАННЯ УЧНІВ СПЕЦІАЛЬНИХ ОСВІТНІХ ЗАКЛАДІВ Хохліна Олена Петрівна, Національна академія внутрішніх справ Хохліна Ірина Володимирівна, Інститут педагогічної освіти дорослих НАПН України Вивчення перспектив розвитку психолого-педагогічної науки та практики свідчить про особливу актуальність розробки особистісно зорієнтовних технологій навчання та виховання підростаючого покоління. Ця проблема набуває все більшого значення й щодо корекційної...»

«Міністерство освіти і науки України Вінницький національний технічний університет МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання модульної контрольної роботи з дисципліни «Охорона праці в галузі» для студентів спеціальності 7(8).04010601 «Екологія та охорона навколишнього середовища» Вінниця ВНТУ Міністерство освіти і науки України Вінницький національний технічний університет МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання модульної контрольної роботи з дисципліни «Охорона праці в галузі» для студентів спеціальності...»

«НАВЧАЛЬНИЙ КУРС з підготовки тренерів по програмі планування сім’ї та репродуктивного здоров`я (посібник для викладача) Цей навчальний курс було розроблено завдяки щедрій підтримці американського народу з допомогою Агентства США з Міжнародного Розвитку. Відповідальність за зміст цього документу несе Корпорація Інститут Дослідництва та Тренінгів JSI; інформація, яка відображена в цьому виданні не завжди поділяє погляди Агентства США з Міжнародного Розвитку або уряду Сполучених Штатів. This...»

«ЕПІДЕМІОЛОГІЯ ТА ДОЗИМЕТРІЯ ISSN 2304 8336. Проблеми радіаційної медицини та радіобіології. 2013. Вип. 18. УДК 614.876:539.1.074 Ю. В. Бончук Державна установа “Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академії медичних наук України”, вул. Мельникова, 53, м. Київ, 04050, Україна ВПЛИВ СИСТЕМИ ТКАНИННИХ ЗВАЖУЮЧИХ ФАКТОРІВ НА ОЦІНКИ ДОЗ Мета дослідження. Визначення впливу системи тканинних зважуючих факторів wT, встановлених Міжнарод ною комісією з радіологічного захисту, на...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»