WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«БІОЛОГІЯ Зошит для лабораторних робіт 8 клас Схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах комісією з біології, екології та природознавства Науково-методичної ради з ...»

І.В. Олійник

БІОЛОГІЯ

Зошит для лабораторних робіт

8 клас

Схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах

комісією з біології, екології та природознавства

Науково-методичної ради з питань освіти

Міністерства освіти і науки України

ТЕРНОПІЛЬ

НАВЧАЛЬНА КНИГА – БОГДАН

УДК 58(076.1)

ББК 28.5я72

О-53

Схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах

комісією з біології, екології та природознавства Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України (лист № 141/12-Г-995 від 26.06.2014 р.) Олійник І.В.

О-53 Біологія: Зошит для лабораторних робіт: 8 кл. / І.В. Олійник. — Тернопіль : Навчальна книга — Богдан, 2014. — 36с.

ISBN 978-966-10-2851-6 Пропоноване видання містить лабораторні роботи, передбачені чинною навчальною програмою Міністерства освіти і науки України з біології для учнів 8-го класу.

Мета посібника — залучити учнів до активного самостійного навчання та узагальнення вивченого матеріалу.

Для учнів загальноосвітніх навчальних закладів, учителів біології, студентів вищих педагогічних закладів.

УДК 58(076.1) ББК 28.5я72 Охороняється законом про авторське право.

Жодна частина цього видання не може бути відтворена в будь-якому вигляді без дозволу автора чи видавництва ISBN 978-966-10-2851-6 © Навчальна книга — Богдан, 2014 Інструкція з безпеки для учнів під час проведення практичних (лабораторних) робіт у кабінеті (лабораторії) біології загальноосвітнього навчального закладу І. Загальні положення.

1.1. Учні, які навчаються в кабінеті (лабораторії) біології, повинні дотримуватись правил безпеки під час проведення навчально-виховного процесу, внутрішнього розпорядку закладу, розкладу навчальних занять, установлених норм та режимів праці та відпочинку.

1.2. Учні можуть знаходитися в кабінеті (лабораторії) біології тільки в присутності вчителя або лаборанта; перебування учнів в лаборантській не допускається.

До практичних і лабораторних робіт у кабінеті (лабораторії) допускаються учні, які пройшли інструктаж з питань безпеки життєдіяльності.

1.3. Про кожний нещасний випадок, що трапився під час проведення занять з біології, постраждалий учень чи очевидець нещасного випадку повинен терміново повідомити вчителю, який направляє постраждалого до медичного працівника, за необхідності викликає швидку медичну допомогу.

1.4. Про вихід з ладу та несправність обладнання учень має повідомити вчителя; той повинен призупинити роботу учнів і повідомити про це керівництво навчального закладу.

ІІ. Вимоги безпеки перед початком робіт.

2.1. Уважно вислухати інструктаж учителя щодо безпечного проведення лабораторної чи практичної роботи.

2.2. Учні повинні:

- ознайомитися та чітко засвоїти порядок і правила безпечного проведення практичної чи лабораторної роботи;

- звільнити робоче місце від предметів, що не потрібні для виконання певної роботи;

- перевірити наявність посуду, приладів, інструментів та інших предметів, необхідних для виконання завдання;

- виконувати тільки ту роботу, яка передбачена завданням уроку (заняття) або доручена вчителем.

2.3. Починати виконувати завдання тільки з дозволу вчителя.

ІІІ. Вимоги під час проведення робіт.

3.1. Працювати лише на своєму робочому місці.

3.2. Чітко виконувати інструкцію з виконання лабораторної (практичної) роботи.

Використовувати інструменти, посуд, прилади та інші матеріали за його призначенням.

—3 —

3.3. Дотримуватись порядку і чистоти на робочому місці.

3.4. Лабораторне обладнання брати лише з дозволу вчителя, після закінчення роботи повертати його на визначене місце.

3.5. Користуючись скальпелями, ножицями, препарувальними голками, загострені частини цих інструментів спрямовувати тільки на об’єкти, що обробляються.

Передавати ці інструменти ручкою від себе.

3.6. Під час роботи з хімічними речовинами:

- кислоти або луги наливати тільки у скляний посуд. Не доливати воду до кислоти, а навпаки;

- не допускати потрапляння розчинів кислот і лугів на шкіру, очі, одяг.

Якщо розчин кислоти або лугу потрапив на шкіру, очі, то їх слід промити великою кількістю проточної води, при потраплянні на одяг – його слід зняти (перевдягнутися).

3.7. Під час роботи з нагрівальними приладами:

- не притулятися до нагрівного приладу, не нахилятися над його полум’ям;

- сухе пальне нагрівного приладу запалювати сірниками; гасити вогонь нагрівного приладу спеціальним ковпачком.

3.8. Під час виконання робіт, у процесі яких нагрівають рідини:

- закріплювати пробірки з рідиною в затискачах штатива або в тримачах пробірки;

- отвір пробірки спрямовувати у протилежний бік від себе і тих, хто вас оточує;

- нагрівати горючі рідини тільки на водяній бані.

3.9. Під час роботи з лабораторним посудом, приладами, що виготовлені зі скла:

- брати лабораторний посуд і покривні скельця обережно за краї, щоб запобігти пораненню пальців (не стискаючи їх пальцями);

- уламки розбитого посуду чи приладу не збирати незахищеними руками, слід знімати їх щіточкою у призначений для цього совок.

3.10. Під час роботи з мікроскопом працювати слід відповідно до інструкції з його використання.

3.11. Під час роботи з фіксованими натуральними об’єктами:

- для виготовлення зрізів визначеної товщини з тваринних чи рослинних тканин використовувати прилад – мікротом;

- за умови відсутності мікротомів зрізи робити від руки звичайною бритвою, яку брати правою рукою за рукоятку з поворотом ріжучого краю (леза) на себе;

- фарбування зразків рослинних і тваринних об’єктів проводити тими фарбами, реактивами та барвниками, які надав учитель;

—4—

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 7

Тема. Визначення комах за допомогою визначної картки.

Мета: навчитися визначати види комах за допомогою визначної картки.

Обладнання: колекція комах, визначна картка, препарувальна, голка, ванночка, лупа.

Хід роботи

1. Пригадайте правила користування визначною карткою при визначенні рослин.

2. Розпочинайте читати картку для визначення комах з рядка, позначеного цифрою 1. Після цього прочитайте наступний рядок, позначений 0. Те, що позначено цифрами 1 і 0, належить до 1-го ступеня. Цифри з лівого боку позначають номер ступеня, цифри з правого боку показують, на який ступінь необхідно перейти, якщо названі ознаки відповідають ознакам комахи, яку визначають. Порядковими номерами (1, 2, 3, 4…) позначено тези — положення, а знаком 0 — антитези (тобто протиставлення).

3. Розгляньте комаху і поміркуйте, які ознаки властиві їй: ті що позначено цифрою (1, 2, 3, 4,...), чи ті, що йдуть за нулем. Зверніть увагу на цифру з правого боку картки, що вказує на який ступінь слід переходити, якщо ознаки притаманні комасі, яку визначають.

4. Запишіть у зошиті хід визначення комахи, її видову назву та назву ряду, до якого вона належить.

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

5. Сформулюйте висновки. Вкажіть, за якими ознаками ви визначали видову назву запропонованих комах та їх приналежність до певних рядів.

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

— 18 — Картка для визначення комах

1. На тілі дві пари крил, вкритих лусками........... Ряд Лускокрилі, або Метелики – 5

0. На тілі дві пари крил

2. Перша пара крил — тверді надкрила, друга пара — перетинчасті крила................


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


0. На тілі дві пари прозорих перетинчастих крил........... Ряд Перетинчастокрилі — 7

3. На тілі дві пари довгих прямих крил

0. На тілі одна пара літальних крил, а друга — перетворилась в дзижчальця..................

4. На голові вусики у вигляді пластинок. Ротовий апарат гризучого типу, забарвлення надкрил коричневе, а форма ребриста

0. Розміри тіла невеликі, короткі вусики, ротовий апарат гризучого типу, забарвлення надкрил червоного, жовтого кольору з чорними крапками..........Жук сонечко

5. Крила вкриті маленькими лусками жовтувато-білого кольору, з країв крил 1-2 чорні крапки, ротовий апарат сисного типу, вусики середніх розмірів........ Білан капустяний

0. Крила вкриті лусками жовтого кольору

6. Тіло зеленувато-сірого забарвлення, опущене, черевце бочкоподібної форми, вусики короткі, ротовий апарат сисно-лижучого типу

0. Черевце видовжене, кінцівки довгі, вусики гіллясті

7. Тіло опущене, черевце бочкоподібне, посмуговане, жовтувато-чорного забарвлення, ротовий апарат гризучо-лижучого типу

0. Черевце видовжене

8. Тіло видовжене, зеленуватого забарвлення, вусики довгі, що перевищують довжину тіла, ротовий апарат гризучого типу, третя пара кінцівок довша від попередніх. У самок є довгий шаблеподібний яйцеклад

0. Перша пара кінцівок копального типу, коричневе забарвлення тіла, крила завужені.

—19 —

Ознаки схожості:

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Ознаки відмінності ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

7. Знайдіть кістки поясу задніх кінцівок — тазові кістки. Як вони з’єднані між собою? Яке значення має таке з’єднання?

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

8. Розгляньте відділи задньої кінцівки: стегно, гомілку, стопу. Скільки пальців на нозі птаха? Як вони розташовані?

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

9. Підпишіть на схематичному малюнку частини скелета птаха.

1. _______________________________

2. _______________________________

1 3. _______________________________

4. _______________________________

5. _______________________________

6. _______________________________

3 7. _______________________________

8. _______________________________

9. _______________________________

10. ______________________________

6 11. ______________________________

12. ______________________________

13. ______________________________

14. ______________________________

–  –  –

11. Сформулюйте висновки. Вкажіть особливості будови скелета птахів, які забезпечують їх пристосування до польоту.

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

—33 — ЗМІСТ Лабораторна робота № 1

Лабораторна робота № 2

Лабораторна робота № 3

Лабораторна робота № 4

Лабораторна робота № 5

Лабораторна робота № 6

Лабораторна робота № 7

Лабораторна робота № 8

Лабораторна робота № 9

Лабораторна робота № 10

Лабораторна робота № 11

Лабораторна робота № 12

Лабораторна робота № 13

Лабораторна робота № 14

“КНИГА ПОШТОЮ” А/С 529.Т, 46008. (0352) 287489, 511141 (067) 3501870, (066) 7271762 mail@bohdan-books.com

–  –  –

Підписано до друку 29.09.2014. Формат 70х84/16. Папір офсетний.

Гарнітура Times. Умовн. друк. арк. 2,45. Умовн. фарбо-відб. 2,45.

Видавництво «Навчальна книга – Богдан»

Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції ДК №424 від 07.12.2011 р.

–  –  – 
Похожие работы:

«ЦЕНТР ПЕРСПЕКТИВНИХ СОЦІАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В. В. Микитенко Д. О. Микитенко МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО МОНІТОРИНГУ ОСНОВНИХ КОМПОНЕНТ СОЦІАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ Київ 200 Міністерство праці та соціальної політики України НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ЦЕНТР ПЕРСПЕКТИВНИХ СОЦІАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В. В. Микитенко Д. О. Микитенко МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО МОНІТОРИНГУ ОСНОВНИХ КОМПОНЕНТ СОЦІАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ НАУКОВА ДОПОВІДЬ Київ 2007 УДК 338.486.5:616-006. ББК С550:уд(4Укр)0-4 М59 Микитенко В. В.,...»

«оповiдi 7 • 2008 НАЦIОНАЛЬНОЇ АКАДЕМIЇ НАУК УКРАЇНИ ЕКОЛОГIЯ УДК 597.2/.5 © 2008 В. В. Сондак Особливостi формування стресових ситуацiй та ризики виживання аборигенної iхтiофауни в поверхневих водах України (Представлено членом-кореспондентом НАН України М. Ю. Євтушенком) The interrelation between the number of stress situations, creation of a sh variability, risks of survival, and sh productivity of the aboriginal ichthyofauna of natural reservoirs in Ukraine is studied. Природнi водойми...»

«Міністерство освіти і науки України Львівський національний університет імені Івана Франка Програма VІ Міжнародної наукової конференції студентів та аспірантів “Молодь і поступ біології” (21–24 вересня 2010 року) Львів – 2010 Ministry of Education and Science of Ukraine Ivan Franko National University of Lviv Program of the VІ International Scientific Conference for Students and PhD Students “Youth and Progress of Biology” (September 21–24, 2010) Lviv – 2010 Голова оргкомітету конференції,...»

«Серія «Біологічні науки», 2013 УДК 612.66:378.141.2 Ю.О. Петренко, Л.С. Фролова, В.О. Супрунович, О.М. Онопрієнко, В.В. Бабенко СТАТЕВОВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ ФІЗИЧНОГО СТАНУ ТА ПІДГОТОВЛЕНОСТІ СТУДЕНТІВ Вивчено фізичний стан студентів різного віку та статі за складом тіла та фізичною підготовленістю. У дослідженнях, які тривали 4 роки, брали участь 52 студенти чоловічої та 49 – жіночої статі. Для характеристики складу тіла використано індекс Кетле, за чотирьохкомпонентною моделлю оцінювання жирової...»

«Випуск 197. Том 209 УДК 372.8: 574.2+502.7 Лебідь С. Г., Федорович Г. Т. ЗМІСТ БІОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ В СИСТЕМІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ ЕКОЛОГІВ Статтю присвячено аналізу змісту біологічної освіти в системі фахової підготовки екологів. Розглянуто зміст навчальних елементів курсу «Біологія» з циклу нормативних дисциплін професійної та практичної підготовки. Обґрунтовано доцільність введення у навчальний процес підготовки екологів в університеті таких дисциплін вибіркового циклу: «Основи загальної...»

«Національна академія внутрішніх справ Бюлетень нових надходжень загальної бібліотеки НАВС № 10 за 2012р (жовтень) Київ 2012 Біологічні науки Е Грицик В. Г858 Екологія довкілля. Охорона природи: навч. посібник/ В.Грицик, Ю.Канарський, Я.Бедрій; МОН України.Київ: Кондор, 2009.290с.грн. Транспорт О Загальні відомості щодо фарбування кузовів легкових автомобілів. З-140 Експрес-аналіз лакофарбового покриття під час проведення комплексного дослідження транспортних засобів: Довідковий посібник / МВС...»

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА дисципліни “АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПСИХОТЕРАПІЇ” (для спеціалістів) Київ ДП «Видавничий дім «Персонал» Підготовлено доцентом кафедри медичної психології та психокорекції Т. М Вакуліч Затверджено на засіданні кафедри медичної психології та психокорекції (протокол № 7 від 01.04.08) Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом Вакуліч Т. М. Навчальна програма дисципліни “Актуальні проблеми психотерапії” (для...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Національний авіаційний університет В.Д. КУЗОВИК, В.Л. КУЧЕРЕНКО, О.В. БУЛИГІНА ЕКСПЛУАТАЦІЯ БІОМЕДИЧНОЇ АПАРАТУРИ Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих технічних закладів освіти Київ 2010 УДК 615.8:57.089 (075.8) ББК Р. с 51 я 7 К 892 Рецензенти: кафедра автоматизації і експериментальних досліджень Національного технічного університету України (КПІ) (Є.Т. Володарський – д-р техн. наук, проф.); кафедра...»

«ВІСНИК ЛЬВІВ. УН-ТУ VISNYK LVIV UNIV. Cерія педагогічна. 2003. Вип.17. С. 167-174 Ser. Pedagog. 2003. N 17. P.167-174 УДК 37:504 ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ЗАРУБІЖНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ Марія Швед Львівський національний університет імені Івана Франка вул. Дорошенка, 41, 79000 Львів, Україна Розкрито теоретичні аспекти змісту, мети, методів і форм екологічної освіти провідних зарубіжних країн, проаналізовано їхню практичну реалізацію. Сформовано базово-концептуальні моделі екологічної освіти, умови...»

«Національна Академія Наук України Центр наукових досліджень та викладання іноземних мов Львівське відділення РЕФЕРАТ з прочитаної англійською мовою літератури з фаху 03.00.07 – мікробіологія На тему: Метаболізм прокаріот За книгою: Microbiology By Lansing Prescott, John Harley, Donald Klein, the USA; 1996 Виконав: аспірантка Інституту біології клітини НАН України Чорна Д. С. Науковий керівник: д.б.н., проф. Сибірний А.А. Викладач англ. мови: Зденянчин С. М. Львів2011 Національна Академія Наук...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»