WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 17 |

«Экология общества. (Социальные проблемы урбоэкологии) Одесса 2001 Соколов Ю.Н. Экология общества (Социальные проблемы урбоэкологии). Одесса, “Астропринт”, 2001. Аннотация “Демографічний ...»

-- [ Страница 1 ] --

Соколов Ю.Н

Экология общества.

(Социальные проблемы урбоэкологии)

Одесса 2001

Соколов Ю.Н.

Экология общества (Социальные проблемы урбоэкологии). Одесса, “Астропринт”,

2001.

Аннотация

“Демографічний вибух” у поєднанні з розширенням біологічних потреб населення призводить до прискореного виснаження природних ресурсів і забрудненню навколишнього середовища.

На базі системного (у тому числі синергетичного) підходу і трансдисциплінарної

уніфікації наук робиться спроба подолати наукову спеціалізацію при розгляді взаємодії природи і суспільства.

Проаналізовані здібності та потреби особистості (“мати” чи “бути”), а також якості суспільства (валовий національний продукт і культура: мистецтво, наука, релігія).

Вивчена зміна і перетворення соціоприродних відносин при територіальній і ресурсній експансії соціуму, а також при кооперації суспільства і природи. Розглянуті причини і спрямованість еволюції соціоприродних відносин при зовнішній енергодії та дисипації енергії всередині системи.

Книга призначена для студентів старших курсів, викладачів і наукових співробітників, а також політиків і бізнесменів, які думають не лише про особисте багатство, але й про здоров’я дітей і життя внуків.

Посвящается Моим родителям Соколовым Елене Александровне и Николаю Ивановичу, передавшим культурные традиции, и их внукам Анне, Андрею и Владимиру, воспринявшим их.

Во всем мне хочется дойти До самой сути.

В работе, в поисках пути, В сердечной смуте.

Б.Л. Пастернак.

Цикл “Когда разгуляется”

СОДЕРЖАНИЕ

TUПРЕДИСЛОВИЕUT

TUВСТУПUT

ПРЕДСТАВЛЕННЯ СПІВВІДНОШЕННЯ МІЖ СУСПІЛЬСТВОМ ТА

TU1.UT TUСИСТЕМНЕ ПРИРОДОЮ.U

T И АНТРОПОГЕННЫЕ КОМПОНЕНТЫU

TU2.UT TUПРИРОДНЫЕ T

природних і антропогенних компонентівU

TU2.1.UT TUКласифікація T социального компонентаU

TU2.2.UT TUЭлементы

–  –  –

TUЛІТЕРАТУРАUT

ПРЕДИСЛОВИЕ

Багато років тому в шкільний зошит листувалися думки, що зацікавили мене. У наступному накидалися розуміння, навіяні прочитаним, почут, побачен і осмисленим. Думки свої, думки чужі, де чиї? Багаторічна робота зі студентами надавала приємну можливість зрозумілі й усвідомлене переносити у відповідні лекції. І почувати живу реакцію студентів.

Пропонована Вашій увазі книга вибудовувалася в процесі багаторічного читання курсів "Соціальна екологія" і "Урбоэкология" студентам Одеського гідрометеорологічного інституту і циклу лекцій "Державна політика в області захисту навколишнього середовища", що читається по міжнародній програмі, спільного проекту Університету міста Мэриленд (США) і Одеського національного університету (Україна).

Книга публікується під егідою Одеської програми прикладного державознавства (Odessa Publіc Polіcy Program) при фінансовій підтримці Бюро по справах утворення і культури Державного Департаменту США (колишнє Інформаційне Агентство США), Американського агентства міжнародного розвитку (при сприянні Фонду Євразія) і Суспільного фонду Округу Колумбія (м. Вашингтон, США).

Коли нова для тебе думка "з коліс" сприйнята аудиторією - це високе щастя, порівнянне з першим букетом квітів. Захоплені або здивовані очі студентів, питання, одкровення після лекції або активне несприйняття і навіть "голосування ногами" - усе це форми співтворчості. Ця книга не відбулася б без студентів, що усвідомлювали або не сприймали розказане.

Серед авторів, що особливо сильно вплинули на мою свідомість, хочу з повагою і подякою назвати В. И. Вернадского [8], Э. Ласло [29-32], Н.Н. Моисеева [41-44], И.

Пригожина [46, 56], П. Сорокіна [72], Ф. Капра [22-24], Э. Фрома [80-85] і Г. Хакена [86].

Представлення книги на суд читачу - це насамперед запрошення до осмислення, розмові, суперечці.

ВСТУП Неживим, живим і соціальне зв'язані з зовнішнім світом, із середовищем, тобто виявляють власні, внутрішні властивості, що виявляються під впливом зовнішнього впливу. Камінь нагрівається під дією сонячних променів або кришиться і розколюється від удару. Тварина рятується, почуваючи погрозу нападу. Людина, уряд, суспільство взаємодіють із природою, відповідаючи на зміни реакцією.

Биота і суспільство співвідносяться з зовнішнім світом, з огляду на свої внутрішні спонукання і потреби. Рослини, тварини, людина і суспільство, відповідно, тягнуться до сонця, переміщаються в пошуках їжі, інтелекту і знань.

Традиційно екологія - це наука, що вивчає взаємодію внутрішнього, об’ємлемого і зовнішнього, об’ємлющего. У якості об’ємлемого в соціальній екології виступає суспільство, а об’ємлющее - це середовище, що його оточує. Навколишнє середовище природа. Відповідно, соціальна екологія - наука про взаємовідношення суспільство і природу. В міру антропогенізації природи, остання з фона і навколишнього середовища усе більш перетворюється в той загальний, єдиний для всього Людства будинок, у якому тільки і може жити людина [44]. Відомо, що "oіkos" із грецького переводиться як будинок, батьківщина. Для всього Людства в міру росту його культури, а також економічної, транспортної й інформаційної об’єднаності цим будинком і батьківщиною в усі більшій мері стає планета Земля. З ростом людської могутності відносні розміри Землі зменшуються і поступово планета стає усе більш уразливою. Природа з навколишнього середовища місцевого значення перетворюється у всеосяжний світ населення на планеті Земля. А екологія з локальної науки про відносини объемлемого (людина, суспільство) і об’ємлющего (навколишня природа) трансформується в науку про взаємовідносини частини (людство) і цілого (планета Земля). Процвітання або загибель цілого обертається щастям або трагедією для частини цього цілого Людства.

У дійсній роботі почата спроба в першу чергу представити загальнометодологічні проблеми взаємодії суспільства і Природи.

1. СИСТЕМНЕ ПРЕДСТАВЛЕННЯ СПІВВІДНОШЕННЯ МІЖ СУСПІЛЬСТВОМ ТА

ПРИРОДОЮ.

Представлення землевпорядника, мистецтвознавця, медика й архітектора про одне й те саме урбанізований ландшафті зіставити буває важко, хоча усі вони здавалося описують один об'єкт. При докладному вивченні технологічних особливостей виробництва або при проведенні аналізу якості продукції, що випускається, часто упускаються такі "дріб'язки" як підвищений рівень ґрунтових вод або забруднення повітря. Здавалося б, на помилках учаться й у перспективі вуж обов'язково усі буде враховано. Але знову щось упущене. Прорахунок сприймається, як випадковість, у дійсності ж помилки - результат безсистемних дій. Детальність пророблення окремих питань у проблемі часто визначається не поставленими цілями, а пристрастю фахівця. Слід зазначити, що при вивченні простих об'єктів безсистемний підхід цілком придатний. Коли нас цікавить не весь складний об'єкт у цілому, а тільки незв'язані частини або окремі компоненти, можна його вивчати безсистемно.

Коли ж досліджується повнокровний, складний предмет, потрібні погоджені, ранжируванні деталі - необхідно осягати об'єкт системно, у тому числі від загального до частки.

Природний і, особливо, антропогенний ландшафт - об'єкти дуже складні і безсистемність породжує сумні наслідки. Маючи через багатозначність тлумачення [51] поняття "ландшафт", надалі будемо розуміти його, як реальний, природноантропогений, територіальний об'єкт будь-якого рангу. При відсутності впливу антропогенного компонента ландшафт називається природним. Якщо в останньому присутні результати виробничої діяльності - реальний об'єкт будемо іменувати антропогенним ландшафтом. Під природним і антропогенним ландшафтами розуміється реальний світ, реальний ландшафт нескінченно різноманітний, барвистий і звучний. Система це лише структурізований, сухий, лаконічний образ досліджуваного об'єкта, що формується в нашій свідомості. Співвідношення між ландшафтом і системою приблизно таке ж, як між природним процесом і його математичним описом.

Досить близькими між собою за змістом є поняття екологічна система (екосистема) і географічна система (геосистема). Їхня подібність визначається ідентичним набором розглянутих елементів і зв'язків між ними. Але в цих понять маються й істотні розходження. Фактична різниця між екосистемою і геосистемою складається в постановці задачі. Якщо складові як об’ємлемоє (суб'єкт, "хазяїн"), так і об’ємлющеє (навколишнє середовище або природа) можуть включати всі три групи компонентів.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Наприклад, взаємодія компонентів усередині міської риси розглядається як геосистема. Відношення міста з навколишнім середовищем або околицями - екосистема.

Послідовність представлення реального об'єкта в нашій свідомості - це етапи системного аналізу. У цілому, системний підхід характеризується: а) доцільністю, б) цілісністю і в) ієрархічністю. Вивчення системи як сукупності об'єктів (речей) і відносин між ними починається з целепокладання. Воно повинно передувати будь-яким іншим діям. У разі потреби може формулюватися не одна мета, а їхня сукупність.

Як мету системного дослідження може виступати реконструкція, проектування, зміна експлуатаційного режиму для одержання прибутку, поліпшення умов праці, життя людей, тварин, рослин, для "милування", одержання естетичної насолоди, відповідно, на підприємстві, у місті, у рекреаційній зоні, у регіоні, у заповіднику, на розрізі, в озера. Але задачею системного підходу не може бути вивчення процесів або явищ життя тварин, клімату, геології, соціальних або культурних особливостей людей

- це скоріше засіб досягнення мети. Хоча і самих дослідженнях повинні бути, звичайно, теж системними.

Цілісність має на увазі розгляд всього об'єкта, як деякої спільності. Поступове "наближення" до предмета вивчення, "пророблення деталей" - це вже наступні, але не завжди обов'язкові етапи. Нагадаємо, що пізнання при системному методі дослідження йде від загального до частки. Ієрархічність має на увазі, що "ціле" складається з підсистем (субсистем), тобто систем більш низького рівня, розташованих у порядку від вищого до нижчого. У той же час розглянута система є частиною сверхсистеми, тобто системи більш високого порядку. Наприклад, людство складається з населення окремих країн, що у свою чергу включає більш дрібні соціуми, що населяють міста і села.

Системний підхід припускає строгу послідовність етапів вивчення. Відповідно до приведеного вище характеристиками системи звичайно виділяють три послідовних етапи системного аналізу.

По-перше, установлення мети або системи цілей; по-друге, первинна структуризація об'єкта дослідження, тобто його виділення з навколишнього середовища (мал. 1.1). При оконтурювані, насамперед, обмовляються майданні або об'ємні, тимчасові, а, можливо, і речовинні границі розглянутого об'єкта дослідження, наприклад, держави. Виділяється його обсяг (територія, повітряний простір і простягання в земну товщу), період розгляду - місяць, десять або сто років. При речовинному оконтурювані в межах тимчасових і територіальних границь вирішують питання компонентного обмеження шляхом розгляду, наприклад, тільки соціального складу населення або додаткового включення в розгляд економічних, кліматичних, геологічних або ще якихось аспектів проблеми.

По-третє, аналіз системи передбачає вторинну структуризацію, під якою мається на увазі розкладання загального на складові частини. В екології звичайно використовується речовинна або двуєдина матеріально-територіальна декомпозиція (мал. 1.2). Звичайно не використовується, але, у принципі, можлива триєдина матеріально-територіально-тимчасова декомпозиція.

а б Малюнок 1.1. Оконтурювання антропогенного ландшафту і двуєдина декомпозиція. а - компонентна речовинна характеристика без розподілу території на частині ;

б - комплексна з попереднім розподілом території на частині.

Приклад: місто як ціле (а) і виділення зон (б); селитебна (1), промислова (2), рекреаційна (3) При речовинній декомпозиції в межах єдиної, цілісної території об'єкт підрозділяється на деякі матеріальні частини, приміром, соціальні групи, геологічні структури, промислові об'єднання або рослинні співтовариства. У цьому випадку, повторюємо, геосистема розглядається, як цілісна територіальна одиниця (мал. 1.1а), характеристика якої здійснюється по речовинних елементах. Наприклад, місто розглядається як єдина територія, яка характеризується визначеним рельєфом, населенням і промисловими об'єктами.

При територіальній декомпозиції простір поділяється на ділянки, кожний з яких характеризується компонентами: соціальними групами, промисловістю або рекреацію (мал. 1.1б, мал. 1.2). Наприклад, селитебна, промислова і рекреаційна зони, кожна з яких характеризується компонентними особливостями.

Для того самого ландшафту, у залежності від мети дослідження, елементи декомпозиції можуть бути різними. Якщо цікавить рекреаційне використання озера, то вивчаються пляжна і прибережна зони. У випадку передбачуваного використання озера для риборозведення досліджуються переважно глибоководні складові.

Поряд з територіальні і речовинними можуть виділятися і тимчасові комплекси.

Припустимо, деяке місто розглядається за останні п'ять-десять років. Але нас може цікавити і те, яким він був у другій половині XV століття, або, скажемо, у першій половині V століття нашої ери. Розглядається не історія міста, а саме його особливості у визначені тимчасові періоди.

При будь-якій декомпозиції відносини між її частинами характеризується зв'язками, що здійснюються за допомогою обміну речовиною, енергією і/або інформацією.

Якщо система не має зв'язків з навколишнім середовищем, то вона визначається, як ізольована або замкнута (мал. 1.3). Часткою случаємо такої системи є геосистема. У неізольованій (незамкнутої) системі має місце обмін із середовищем. Екосистема також неізольована. Якщо усередині ізольованої системи або в неізольованій системі має місце обмін тільки речовиною й енергією, то така система називається простій. У складній системі до обміну речовиною або енергією додається також обмін інформацією. Остання може бути представлена у формі якихось зведень, даних або знань.

Складна система, поряд з функціональними блоками, містить і блок керування. Якщо неізольована система обмінюється із середовищем тільки енергією, то вона називаться закритої. У відкритій системі має місце обмін із середовищем як енергією, так і речовиною.

–  –  –

Малюнок 1.2. Компонентна (а) і територіальна (б) декомпозиції:Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 17 |
 
Похожие работы:

«ЛІТЕРАТУРА Тривайло А.Ю. Формування системи інформаційного забезпечення управлінської діяльності 1. керівника торговельного підприємства: Автореф. Дис.. канд. екон. наук / Київський націон. торг.-економ ун-т. – К., 2000. – 18 с. Інформаційні системи і технології в економіці: Посібник для студентів вищих навчальних закладів 2. / В.С.Пономаренко, Р.К.Бутова, І.В.Журавльова та ін. – К.: Видавничий центр «Академія», 2002. – 544 с.: Іл., табл. – Библіогр.: 514-516. Тронин Ю.Н. Информационные...»

«Національний лісотехнічний університет України НАУКОВИЙ ВІСНИК НЛТУ УКРАЇНИ ЛАНДШАФТНА АРХІТЕКТУРА І СУЧАСНІСТЬ Підп. до друку 28.02.13. Формат 6084/16. Папір офсетний. Друк офсетний. Ум. др. арк. 23,25. Ум. фарбо-відб. 23,48. Облік.-вид-арк. 23,37. Тираж 250 прим. Зам. № 30/05/2013 Видавець: Редакційно-видавничий центр НЛТУ України 79057, м. Львів, вул. Генерала Чупринки, 103 Тел.: (032) 240-23-50 E-mail: nauk.visnyk@gmail.com Засновано в 1994 р. Випуск 23.9 Свідоцтво про внесення суб'єкта...»

«Національний лісотехнічний університет України Лупак Р.Л., Гумен А.Ю. Экономические основы обеспечения вхождения Украины к Европейскому образовательному пространству Определены экономические инструменты европейской интеграции Украины в образовательное пространство реализации Болонской декларации и результаты внедрения стратегии реформирования университетского образования Украины. Ключевые слова: высшее образование Украины, Болонский процесс, Европейское образовательное пространство, европейская...»

«БІОЕТИКА ВЗАЄМОВІДНОСИН У СИСТЕМІ “ЛІКАР—ПАЦІЄНТ” В УМОВАХ НАУКОВО ТЕХНІЧНОГО ПРОГРЕСУ ТА РИНКУ Медичне право України: правовий статус пацієнтів в Україні та його законодавче забезпечення (генезис, розвиток, проблеми Бакалюк Олег Йосипович, Давидович Ігор Євгенович, і перспективи вдосконалення). Матеріали II Всеукраїнської науково практичної конференції 17—18.04.2008, м. Львів Вакіряк Петро Іванович, Потічна Олександра Ігорівна, Тернопільський національний економічний університет Особливості...»

«СУЧАСНИЙ СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ БІОТЕХНОЛОГІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА АНТИБІОТИКІВ УДК 579.25:579.873.7 СУЧАСНИЙ СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ БІОТЕХНОЛОГІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА АНТИБІОТИКІВ Т. С. Тодосійчук1, Т. І. Іздебська1, О. М. Громико2, В. О. Федоренко2 Національний технічний університет України „Київський політехнічний інститут” просп. Перемоги, 37, корпус 4, Київ-56,Україна e-mail: biotech@ntu-kpi.kiev.ua Львівський національний університет імені Івана Франка вул. Грушевського, 4, Львів 79005, Україна e-mail:...»

«УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК НАУКОВА РАДА ЗАПОВІДНОЇ СПРАВИ ВІДДІЛЕННЯ ЗАГАЛЬНОЇ БІОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА УКРАЇНИ ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ЗАПОВІДНОЇ СПРАВИ ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА В ХЕРСОНСЬКІЙ ОБЛАСТІ БІОСФЕРНИЙ ЗАПОВІДНИК «АСКАНІЯ-НОВА» ІМЕНІ Ф.Е. ФАЛЬЦ-ФЕЙНА УААН ЗАПОВІДНІ СТЕПИ УКРАЇНИ. СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇХ ЗБЕРЕЖЕННЯ Матеріали Міжнародної наукової конференції 18-22 вересня 2007 р. Асканія-Нова,...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНИЙ ЦЕНТР УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ Навчальні програми з позашкільної освіти еколого-натуралістичного напряму: еколого-біологічний профіль Київ – 2013 УДК 37.013.42 (075.8) ББК 28.0 Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (Лист Міністерства освіти і науки України № 1|11-10901 від 04.07.2013 р.) Рецензенти: доктор педагогічних наук, професор, вчений секретар Відділення теорії та історії педагогіки НАПН України Пустовіт...»

«НАВЧАЛЬНИЙ КУРС з підготовки тренерів по програмі планування сім’ї та репродуктивного здоров`я (посібник для викладача) Цей навчальний курс було розроблено завдяки щедрій підтримці американського народу з допомогою Агентства США з Міжнародного Розвитку. Відповідальність за зміст цього документу несе Корпорація Інститут Дослідництва та Тренінгів JSI; інформація, яка відображена в цьому виданні не завжди поділяє погляди Агентства США з Міжнародного Розвитку або уряду Сполучених Штатів. This...»

«МОХОПОДІБНІ (BRYOBIONTA) СКЕЛЬНИХ ВИХОДІВ УРОЧИЩА БУБНИЩЕ (СКОЛІВСЬКІ БЕСКИДИ) УДК 582.32:502.72 (292.451) МОХОПОДІБНІ (BRYOBIONTA) СКЕЛЬНИХ ВИХОДІВ УРОЧИЩА БУБНИЩЕ (СКОЛІВСЬКІ БЕСКИДИ) Л. Пікулик1, М. Рагуліна2 Львівський національний університет імені Івана Франка вул. Грушевського, 4, Львів 79005, Україна Державний природознавчий музей НАН України вул. Театральна, 18, Львів 79008, Україна e-mail: lyupikulyk@gmail.com Досліджено бріофлору скельних виходів урочища Бубнище (пам’ятка природи...»

«Оксьон Валентина Іванівна. Керівник міжнародної культурнопросвітньої програми “Київ – СанктПетербург. Школа Володимира Лубенка”, член спілки дизайнерів росії, офіційний представник, керівник проекту “Школа Володимира Лубенка” в Україні РОЗВИТОК АВТОРСЬКОЇ ШКОЛИ ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНОГО СПРЯМУВАННЯ В УМОВАХ АДАПТИВНОГО УПРАВЛІННЯ (НА ПРИКЛАДІ “ШКОЛИ ВОЛОДИМИРА ЛУБЕНКА”) “Не треба навчати дітей будьчому, що не буде мати сенсу в їх дорослому житті все має бути енергетично економічним та біологічно...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»