WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«УДК: 616.71-001.59-08 УЛЬТРАСТРУКТУРНІ ЗМІНИ ТА КЛІНІЧНІ АСПЕКТИ ОСТЕОРЕПАРАЦІЇ ПРИ ЛІКУВАННІ ПОРУШЕНЬ ЗА ДОПОМОГОЮ ПЛАСТИКИ ХОРІАЛЬНОЮ ОБОЛОНКОЮ. Масловський С.Ю., Іванов О.М, ...»

УДК: 616.71-001.59-08

УЛЬТРАСТРУКТУРНІ ЗМІНИ ТА КЛІНІЧНІ АСПЕКТИ ОСТЕОРЕПАРАЦІЇ ПРИ

ЛІКУВАННІ ПОРУШЕНЬ ЗА ДОПОМОГОЮ ПЛАСТИКИ ХОРІАЛЬНОЮ

ОБОЛОНКОЮ.

Масловський С.Ю., Іванов О.М, Литовченко В.О., Власенко В.Г., Григорук В.В.

Харківський державний медичний університет, м. Харків

(ректор ХДМУ академік А.Я. Циганенко)

Актуальність теми. Різноманітними порушеннями остеорепарації може

ускладнитися перебіг консолідації переламів кісток. До цих порушень відносяться:

уповільнене зрощення, незрощення кісткових уламків, утворення хибних суглобів та неоартрозів За даними літератури відсоток таких ускладнень складає понад 10% від усіх травмованих [3, 4].

Не підлягає сумніву доцільність саме оперативного методу лікування даних ускладнень [5].

Багато дослідників вивчали та вивчають цю проблему, було запропонована велика кількість методик стосовно як самого виконання оперативного втручання, так і використання різноманітних способів стимуляції остеорепарації за допомогою біологічних та штучних замінників кісткової тканини [1, 5, 6]. Використання аутотрансплантатів, на які покладалися великі надії, не виправдало себе, бо останні виконували лише роль матриці і з часом розсмоктувалися, а повноцінної репарації кісток не відбувалося, тим самим проблема інвалідності не ставала менш актуальною.

Вище наведене створило умови для подальшого вивчення на новому рівні процесів остеорепарації та їх порушень. Зараз у медичну практику запроваджуються методики пов’язані з використанням клітинних та тканинних препаратів, що суттєво сприяє розвитку трансплантології та надає нових можливостей при лікуванні хворих.

Доведена поліфункціональність хоріальної оболонки в ендокринному та імунологічному відношенні і те, що вона стимулює репаративну регенерацію шляхом міграції та проліферації клітин сполучної тканини в експерименті.[9].

Мета дослідження: за допомогою клініко-ренгенологічного та електронномікроскопічного досліджень обґрунтувати доцільність застосування хоріальної оболонки для лікування дисрегенерації кісткової тканини після переломів кісток кінцівок.

Матеріали і методи дослідження:

Піддослідні щури вагою 180–200 тварини грамів були розбиті на IV групиї. Усі моделі виконувались інтраопераційно під гексеноловою анестезією. В усих групах фіксація кісткових фрагментів проводилася за допомогою інтрамедулярного штифта. У І та ІІ групі досліджувалися процеси остеорепарації, які відбуваються при свіжих переломах, проте у ІІ групі додатково місце перелому огорталося хоріальною оболонкою.

У ІІІ та ІV групі моделювали хибний суглоб (в міжвідламкову щілину після остеотомії стегна заводили поліетиленову плівку - деклараційний патент України на винахід № 58285 А), а потім проводили хірургічне втручання, яке складалося з наступних етапів: видалення фіброзної та склерозованої сполучної тканини, мобілізація кісткових фрагментів, декортикація, з наступним остеосинтизом. Додатково у ІV групі проводилася пластика хоріальною оболонкою. Для подальшого електронно-мікроскопічного дослідження забір кісткової тканини проводили на 3, 7, 14, 21 добу після оперативного втручання з зони перелому при евтаназії тварин. В першій групі піддослідних тварин протягом усього дослідження спостерігалася активація метаболічної процесів в остеобластах, що прогресивно нарощувалася до 3-7 доби. При електронно-мікроскопічному дослідженні спостерігалася гіперплазія мембран гранулярної ендоплазматичної сітки, підвищення кількості прикріплених до її мембран рибосом та вільно розташованих рибосом, полісом, гіпертрофії комплексу Гольджі.(Рис. 1, 2). На 14–21 добу продовжують зростати процеси активації внутріклітинних реакцій та синтетичні потенції внутрішньоклітинних процесів (Рис. 3)., проте у зоні перелому спостерігаються лише ознаки формування зрілого кальціфікованого міжклітинного матриксу кісткової тканини (Рис. 4).

У другій групі піддослідних тварин репаративні процеси розвивалися раніше.

Характерними були зміни мітохондрій, які здобували типову структуру; в них збільшувалася кількість крист, матрикс здобував мілко зернисту структуру, зявилися у цитоплазмі форми цих органел, що поділяються. Це свідчило за суттєве підвищення рівня біоенергетичного забезпечення репаративних можливостей остеобластів.

Непрямим підтвердженням цього процесу в ультраструктурному аспекті є гіперплазія мембран гранулярної ендоплазматичної сітки та гіпертрофія комплексу Гольджі та різке збільшення кількості вільно розташованих в цитоплазмі рибосом та полісом ( Рис.

5). На 7–21 добу продовжують зростати процеси активації метаболізму остеобластів, значна кількість яких на 21 добу диференціюється в остеоцити, що вже знаходяться в

–  –  –

локалізаціями Всього операцій 40 Результати та їх обговорення.

Отже, в результаті електронно-мікроскопічного дослідження субмікроскопічної організації остеобластів як в зоні модельованого перелому, так і в зоні сформованого хибного суглоба, імплантація хоріальної оболонки здійснює різкий стимулюючий вплив на внутрішньоклітинні метаболічні процеси в остеобластах на рівні мембран та органел, а термін консолідації кісткових відламків скорочується в 1,5 рази по відношенню до результатів першої серії.

Результати лікування оцінювалися за методикою С.Д. Тумяна (1983) у нашій модифікації. при аналізуванні отриманих результатів враховувалися наступні показники: обсяг рухів в суглобах, укорочення, деформація, рентгенологічні дані, нейротрофічні порушення, гнійно-інфекційні ускладнення. Дані відновлення працездатності не враховані.

Позитивними результати вважали такі, при яких відбувалася повна консолідація переломів, обмеження рухів в суміжних суглобах, укорочення кінцівки, деформація нейродистрофічного синдрому не відзначалося, опороздатність кінцівки відновлена повністю, Задовільні результати: перелом зрісся, проте можлива наявність контрактур в суглобах, що потребує подальшої реабілітації, можливі гіпостатичні набряки, атрофія м’язів до 2 сантиметрів.

Незадовільні результати: утворення хибних суглобів, незрощень перелому, дефекту кістки, наявність гнійно-інфекційих ускладнень, стійкі контрактури в суглобах, що потребують оперативного лікування, атрофія м’язів більш ніж 2 см, парези та параліч м’язів.

Окремо по кожній локалізації проводилася оцінка результатів лікування. У 95% хворих результати були добрими, задовільних отримано 5%, незадовільних результатів не було.

Висновки:

1 Хоріальна оболонка є потужним стимулятором остеорепарації.

2. Клінічно та на ультраструктурному рівні доведена ефективність даного тканинного препарату при лікуванні дисрегенерацій.

3. Дана методика лікування дисрегенерацій не потребує додаткового обладнання, отже є економічно не затратною і може бути використана в ортопедо-травматологічних стаціонарах.

Список літератури:

Бабоша В.А., Сирота Е.Г., Ютовец Ю.Г. Ауто - аллопластика при повреждениях 1.

и заболеваниях костей конечностей // Симпозиум по проблемам тканевых банков с международным участием (Сборник тезисов «Биоимплантация на пороге ХХI века».), 28 – 29 марта, Москва. – 2001. – С. 56–57.

Берченко Г.Н. Биотрансформация костных трансплантатов // Симпозиум по 2.

проблемам тканевых банков с международным участием (Сборник тезисов «Биоимплантация на пороге ХХI века».), 28 – 29 марта, Москва. – 2001. – С. 39– 40.

Горидова Л.Д., Романенко К.К. Дисрегенерация длинных костей, особенности 3.

течения репаративного остеогенеза // ХIII з’їзд ортопедів-травматологів України:

Зб. наук. праць. Київ; Донецьк, ТОВ. “Лебідь”, 2001. – С.297 –299.

4. Калашніков А.В., Бруско А.Т. Діагностика та лікування розладів репаративного остеогенезу у хворих з переломами кісток // Вісник ортопедії, травматології та протезування. – 2002. - №3. – С. 35–40.

Климов К.М. Основные принципы оперативного лечения несрастающихся 5.

переломов и ложных суставов длинных трубчатых костей// Літопис травматології та ортопедії – 2003. - № 1-2. – С 168-170.

Філіпенко В.А., Зиман З.З., Мезенцев В.О. Проблема застосування замінників 6.

кісткової тканини в ортопедичній хірургії // ХIII з’їзд ортопедів-травматологів України: Зб. наук. праць. Київ; Донецьк, ТОВ. “Лебідь”, 2001. – С.144 –147.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


7. Литовченко В.О., Іванов О.М., Власенко В.Г., Березка М.І., Спесивий І.І., Спосіб моделювання несправжнього суглоба. № 58285 А. 15.17.2003. Бюл. № 7

8. Литовченко В.О., Іванов О.М., Власенко В.Г., Строна В.І.,., Спесивий І.І, Гарячий Є.В. Спосіб стимуляції репаративного остеогенезу. №62096, А. 15.12. 2003 Бюл № 12

9. Прокопюк В.Ю. Кріочутливість хоріальної тканини та біологічні ефекти її гетеротопічної трансплантації // Трансплантологія – 2003. – Том 4. - №1. – С.

41-43.

Резюме

УЛЬТРАСТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ И КЛИНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОСТЕОРЕПАРАЦИИ ПРИ

ЛЕЧЕНИИ НАРУШЕНИЙ ПРИ ПОМОЩИ ПЛАСТИКИ ХОРИАЛЬНОЙ ОБОЛОЧКИ

Масловский С.Ю.,. Иванов А.Н, Литовченко В.О., Власенко В.Г., Григорук В.В.

.

Эта статья отражает новый метод лечения переломов костей конечностей с нарушением процессов остеорепарации при помощи хоріальной оболочки. Автором представлена динамика ультраструктурных изменений клеточных элементов в процессе регенерации в эксперименте. Это результат лабораторной и клинической работы. Рекомендуется к применению в хирургической практике.

Ключевые слова: трансплантация, хореальная оболочка, регенерация, ультраструктура.

Резюме

УЛЬТРАСТРУКТУРНІ ЗМІНИ ТА КЛІНІЧНІ АСПЕКТИ ОСТЕОРЕПАРАЦІЇ ПРИ

ЛІКУВАННІ ПОРУШЕНЬ ЗА ДОПОМОГОЮ ПЛАСТИКИ ХОРІАЛЬНОЮ

ОБОЛОНКОЮ.

Масловський С.Ю., Іванов О.М, Литовченко В.О., Власенко В.Г., Григорук В.В.

Ця стаття відображає новий метод лікування переламів кісток кінцівок з порушенням процесів остеорепарації за допомогою при застосуванні хоріальної оболонки. Автором представлена динаміка ультраструктурних змін клітинних елементів в процесі регенерації.

Рекомендовано до застосування в клінічній практиці.

Ключові слова: хоріальна оболонка, трансплантація, регенерація, ультраструктура.

Summare

DINAMIC OF THE ULTRASTRUCTURIAL CHANGES AND CLINICAL ASPECTS OF

THE OSTEOREPARATION AFTER THE TRANSPLATATION OF THE CHOREAL IN

TREATMENT OF THE DISREGENERATION OF THE OSSEAL TISSUE

Maslovskiy S.U.,. Ivanov A.N, Litovchenko V.O, Vlasenko V.G., Grigoruk V.V..

This article describes a new method treating fracture bones of the extremities with failure of the reparative osteogenesis using of the horal cover.. The authors show dynamic of ultra structural changes in cels elements regeneration, at plastic choreal by an environment in experiments.Here are the results of the laboratory works and clinical usage. Use of the given surgical technology in clinical practice is recommended.

Key words:transplantation, choreal an environment, regeneration, ultra structure.

Рис. 1 Ультраструктура остеоцитів кістки на 3 добу після перелому та остеосинтизу.

Деструкція ядерної мембрани, конденсація хроматину. х 25000. Контрастовано цитратом свинцю.

Рис. 2 Ультраструктура остеобластів кістки на 7 добу після перелому та остеосинтизу. Розширення цистерн гранулярного ендоплазматичного ретикулюму. х 30000. Контрастовано цитратом свинцю.

Рис. 3 Ультраструктура остеобластів кістки на 14 добу після перелому та остеосинтезу. Гіперплазія мембран гранулярного ендоплазматичного ретикулюму.

Збільшення х 36000. Контрастовано цитратом свинцю.

Рис. 4. Ультраструктура остеобластів на 21 добу після перелому та остеосинтезу. Мембрани гранулярного ендоплазматичного ретикулюму з багаточисельними рибосомами. Збільшення х 37000.

Контрастовано цитратом свинцю.

Рис. 5 Ультраструктура остеобластів на 7 добу після пластики хоріальною оболонкою перелому стегна.

Гіперплазія мембран гранулярного ендоплазматичного ретикулюму. х 35000. Контрастовано цитратом свинцю.

Рис. 6 Ультраструктура остеоцитів кістки на 21 добу після пластики хоріальною оболонкою перелому стегна. Остеоїдна та кальцинована тканина стінки лакуни.. х 37000. Контрастовано цитратом свинцю.

Рис. 7 Ультраструктура остеобластів на 7 добу після пластики хоріальною оболонкою перелому стегна. Гіперплазія мембран гранулярного ендоплазматичного ретикулюм.. х 39000. Контрастовано цитратом свинцю.

Рис. 8 Ультраструктура сформованого остеоциту на 21 добу після моделювання хибного суглобу та імплантації хоріальної оболонки. Розширення цистерн гранулярної ендоплазматичної сітки. х 33000.

Контрастовано цитратом свинцю. 
Похожие работы:

«Міністерство аграрної політики та продовольства України Міністерство освіти і науки України Міністерство екології та природних ресурсів України Дніпропетровська обласна державна адміністрація Департамент екології та природних ресурсів Дніпропетровської облдержадміністрації Дніпропетровська обласна рада народних депутатів Всеукраїнська екологічна ліга Українське товариство охорони природи Університет Кордоби (Universidad de Cordoba) (м. Кордоба, Іспанія) Дніпропетровський державний аграрний...»

«Міжнародна науково-практична конференція “Перший Всеукраїнський з’їзд екологів” Збірник тез доповідей. СЕКЦІЯ 3 ПРОБЛЕМИ ЗАГАЛЬНОЇ ЕКОЛОГІЇ ТА ЗАХИСТУ БІОСФЕРИ. АГРОЕКОЛОГІЯ ТА РАДІОЕКОЛОГІЯ УДК 504.05 Рудько Г.І. (Україна, Київ) ОСНОВИ ФУНДАМЕНТАЛЬНОЇ ГЕОЕКОЛОГІЇ Існує багато суперечок щодо терміну геоекологія, структури цієї науки, об’єкта і предмета її досліджень. Термін “геоекологія введений К. Тролем у 1939 р. Сьогодні об’єктом вивчення екологічної науки є система Природа – Людина –...»

«ЧУМАК АНАТОЛІЙ АНДРІЙОВИЧ д.м.н., професор кафедри екології Народився 2 жовтня 1946 р. у с. Чорбівцї Полтавської області (Україна). В 1971 р, закінчив лікувальний факультет Київського медичного інституту ім. О.О.Богомольця за спеціальністю лікувальна справа. Працював у Київському науково-дослідному інституті туберкульозу та грудної хірургії ім. Ф.Г. Яновського: аспірант (1971-1974), молодший науковий співробітник відділу імунології (1974-1978), вчений секретар інституту (1978-1983). З 1983 по...»

«Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Вінницький національний технічний університет АПАРАТУРА ДЛЯ ФІЗІОТЕРАПІЇ ТА ДІАГНОСТИКИ Навчальний посібник Вінниця ВНТУ УДК 621.396:615.47(075) ББК 32.844:34.7.73 А58 Автори: С. М. Злепко, С. В. Павлов, В. Б. Василенко, С. В. Тимчик, В. Х. Касіяненко Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за напрямом підготовки «Оптотехніка». Лист № 1/11 – 5510 від...»

«Міністерство охорони здоров’я України Український центр наукової медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи ВИКОРИСТАННЯ ДНК-АНАЛІЗУ У СУДОВО-МЕДИЧНИХ ЕКСПЕРТИЗАХ РЕЧОВИХ ДОКАЗІВ ТА ЕКСПЕРТИЗАХ СПІРНОГО БАТЬКІВСТВА (МАТЕРИНСТВА, ПІДМІНИ ДІТЕЙ) (Методичні рекомендації) Київ 2012 Установи-розробники: Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л.Шупика Державна установа Головне бюро судово-медичної експертизи МОЗ України Одеський національний медичний Університет, кафедра...»

«Міністерство освіти і науки України Дніпропетровський національний університет О. В. Жуков, О. Є. Пахомов, О. М. Кунах БІОЛОГІЧНЕ РІЗНОМАНІТТЯ УКРАЇНИ. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ. ДОЩОВІ ЧЕРВ’ЯКИ (Lumbricidae) Дніпропетровськ Видавництво ДНУ Жуков О. В., Пахомов О. Є., Кунах О. М. УДК 595.142.3 Б Рецензенти: член-кор. НАНУ, д-р біол. наук, проф. І. Г. Ємельянов д-р біол. наук, проф. М. М. Ярошенко Жуков О. В., Пахомов О. Є., Кунах О. М. Б 90 Біологічне різноманіття України. Дніпропетровська...»

«СЕРІЯ ПЕДАГОГІКА УДК 37.01:1 Троїцька Т.С., Литвина Ю.С. ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ ПЕДОЛОГІЧНОЇ СПАДЩИНИ У СУЧАСНУ СОЦІАЛЬНУ АДАПТАЦІЮ HOMO EDUCANDUS: КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ТА КОНТЕКСТУАЛЬНИЙ ВИМІР Постановка проблеми. Згідно з антропологічною парадигмою освіти людина є вічною цінністю, тому проблеми людини, а саме врахування її внутрішнього потенціалу в процесі особистісного зростання та створення умов для її розкриття в наш час є епіцентром науково-дослідницьких пошуків. Зараз ми спостерігаємо певний дефіцит...»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ БОТАНІКИ ім. М.Г. ХОЛОДНОГО ПОСТОЯЛКІН СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ УДК 582.29: 551.435.36 (477.87) ЛИШАЙНИКИ УГОЛЬСЬКОГО МАСИВУ КАРПАТСЬКОГО БІОСФЕРНОГО ЗАПОВІДНИКА 03.00.21 – мікологія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук Київ – 2012 Дисертацією є рукопис Робота виконана на кафедрі ботаніки Херсонського державного університету Науковий керівник: доктор біологічних наук, професор Ходосовцев Олександр Євгенович,...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ВІСНИК Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна № Серія: ВАЛЕОЛОГІЯ: СУЧАСНІСТЬ І МАЙБУТНЄ «ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ФІЗИЧНІЙ КУЛЬТУРІ ТА ОСНОВАМ ЗДОРОВ’Я» Випуск 6 Серію започатковано у 2004 році Харків – 2009 Друкується за рішенням Вченої Ради Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, протокол № 10 від 25 вересня 2009 р. «Вісник Харківського національного університету» (серія валеологічна „Валеологія: сучасність і...»

«Міністерство освіти і науки України Національний університет Львівська політехніка МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ з курсу ФАРМАКОЛОГІЯ для студентів базового напрямку 120201 Фармація Затверджено на засіданні кафедри технології біологічно активних сполук, фармації та біотехнології Протокол № від _200_р. Львів 2009р. Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу Фармакологія для студентів базового напрямку 120201 Фармація / Червецова В.Г., Стасевич М.В., Мусянович Р.Я., Кричковська...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»