WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«І. А. Шувар, В. П. Гудзь, А. І. Шувар ОСОБЛИВО НЕБЕЗПЕЧНІ РОСЛИНИ УКРАЇНИ НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК За редакцією доктора сільськогосподарських наук, професора, академіка АН ВО України і ...»

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ

І. А. Шувар, В. П. Гудзь, А. І. Шувар

ОСОБЛИВО

НЕБЕЗПЕЧНІ РОСЛИНИ

УКРАЇНИ

НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

За редакцією доктора сільськогосподарських наук, професора,

академіка АН ВО України і МАНЕБ, І. А. Шувара

Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України для студентів вищих навчальних закладів «Видавництво «Центр учбової літератури»

Київ – 2013 УДК 632.5(477)(075.8) ББК 28.087(4Укр)я73 Ш 95 Гриф надано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України (Лист № 1/11-12003 від 20.07.2012 р.)

Рецензенти:

Влох В. Г. – доктор сільськогосподарських наук, професор, академік АН ВО України (Львівський НАУ);

Вовк С. О. – доктор біологічних наук, професор (Львівський НАУ);

Дзюбайло А. Г. – доктор сільськогосподарських наук, професор (Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка);

Заремба В. С. – доктор медичних наук, професор, академік АН ВО України (Львівський національний університет імені Данила Галицького).

Шувар І. А Особливо небезпечні рослини України [текст] : навч. посіб. / Ш 95 За ред. І. А. Шувара – К. : «Центр учбової літератури», 2013. – 192 с.

ISBN 978-617-673-196-2 Викладено основні поняття про особливо небезпечні рослини України, які порушують баланс співіснування природних угруповань і з кожним роком розширюють свій ареал на теренах країни, завдаючи шкоди народному господарству.

Розкрито особливості рослин-алергенів і отруйних рослини, які негативно впливають на стан здоров’я людей, тварин, погіршують якість сільськогосподарської продукції та навколишнє природне середовище.

Зважено на необхідність донести до свідомості кожного мешканця країни знання про непередбачувані важкі наслідки від неграмотного поводження у повсякденному житті з отруйними та шкідливими рослинами. Значна увага надана запобіжним карантинним заходам, застереженням і боротьбі з небезпечною рослинністю на землях різного призначення та у побуті.

Для студентів різних напрямів підготовки і спеціальностей, аспірантів, викладачів, наукових працівників, народних обранців, керівників підприємств і організацій, вчителів, учнівської молоді, працівників сільського і народного господарства та різних верств населення, які мають безпосередній чи опосередкований контакт з рослинним біорізноманіттям, турбуються про його екологічний стан, загальну культуру народу, екологізацію землеробства, добробут і здоров’я нації.

УДК 632.5(477)(075.8)

–  –  –

Перелік умовних позначень, скорочень та термінів 

Вступ 

1. Поняття про отруйні рослини і речовини та можливі небезпечні для людини  наслідки

1.1. Поняття про отруйні рослини і речовини

1.2. Класифікація отруйних речовин рослин

1.3. Умови настання отруєння рослинами

1.4. Тютюнопаління та його вплив на здоров’я людини

1.5. Отруйні рослини-бур’яни

1.6. Профілактика отруєння населення рослинами

Запитання для контролю знань

2. загальна характеристика шкідливих хімічних речовин 

2.1. Поняття про отруйні речовини та їх класифікація

2.2. Характеристика отруйних речовин

2.3. Токсична дія шкідливих речовин на організм людини

2.3. Шкідливі речовини та їх гранично допустима концентрація для живого організму

Запитання для контролю знань

3. Алергія: міфи і дійсність 

3.1. Алергія та основні її ознаки

3.2. Основні групи алергенних рослин

Запитання для контролю знань

4. Амброзія полинолиста: біологічні особливості, поширення, шкодочинність,  заходи боротьби і безпеки 

4.1. Загальні відомості про амброзію полинолисту

Запитання для контролю знань

5. борщівник сосновського: кормова культура, чи небезпечний бур’ян? .... 88

5.1. біологічні особливості борщівника Сосновського

5.2. Кормова та господарська цінність борщівника Сосновського

5.3. Ареал поширення борщівника

5.4. Заходи боротьби та застереження для населення

Запитання для контролю знань

Особливо небезпечні рослини в Україні

6. Шкодочинний вплив тополиного пуху на стан здоров’я людини та заходи  застереження від алергії

6.1. Тополиний пух та його взаємозв’язок з алергічними симптомами.............102 Запитання для контролю знань

7. Отруйні рослини та відомості про них 

7.1. Отруйні рослини, які найчастіше зростають у садах

7.2. Отруйні кімнатні рослини

7.3. Отруйні рослини лісів України

7.4. Ареал поширення небезпечних і отруйних рослин та зумовлені ними патологічні зміни в організмі тварин

7.5. Особливо небезпечні отруйні рослини, поширені на теренах сусідніх з Україною держав

Запитання для контролю знань

8. Особливо небезпечні рослини та їх практичне застосування ................137

8.1. Рослинний світ і фармацевтична промисловість

8.2. Рослини, які мають отруйні та наркотичні властивості

8.3. Використання рослин у традиційній і нетрадиційній медицині..................147

8.4. Використання фітопрепаратів у біологізації землеробства

Запитання для контролю знань

Рекомендована література

4 Перелік умовних позначень, скорочень та термінів

АЕС — атомна електрична станція.

бАР — біологічно активні речовини.

ВАК — Вища атестаційна комісія.

ВНЗ — вищий навчальний заклад.

ВООЗ — Всесвітня організація охорони здоров’я.

ВРХ — велика рогата худоба.

ГДВ — гранично допустимі викиди.

ГДЕН — гранично допустимі екологічні навантаження.

ГДК — гранично допустима концентрація.

ГМО — генетично модифікований організм.

ГРЗ — гостре респіраторне захворювання.

ДСТУ — Державна система стандартизації України.

ЗАТ — закрите акціонерне товариство.

КМІО — коефіцієнт можливого інгаляційного отруєння.

КМУ — Кабінет Міністрів України.

МДР — максимально допустимий рівень.

МОЗ — Міністерство охорони здоров’я.

НААН — Національна академія аграрних наук.

НХР — небезпечні хімічні речовини.

ОбРВ — орієнтовно безпечні рівні впливу.

ПТУ — професійно-технічне училище.

СДОР — сильнодіючі отруйні речовини.

СІТ — специфічна імунотерапія.

СНД — союз незалежних держав.

СОТ — світова організація торгівлі.

ТПВ — тимчасово погоджені викиди.

ЦНС — центральна нервова система.

ШКТ — шлунково-кишковий тракт.

EWRS — Європейська асоціація гербологів.

ВсТУП Україна — самостійна суверенна держава, яка є однією із найбільших країн Європи за площею — 603,7 тис. км2, що становить 0,4 % площі земної суші. За рівнем розвитку, природно-ресурсним та соціально-економічним потенціалом Україна належить до середньо розвинених країн світу з перехідною економікою. чисельність населення в Україні станом на 1 червня 2011р. становила 45687,2 тис. осіб і за цим показником поступається в Європі тільки Німеччині, Великобританії, Франції, Італії.

Українська духовна і матеріальна культура має глибокі історичні корені. Українці є автохтонними, тобто вони місцеві, які живуть на своїй землі, там, де вони утвердилися в процесі еволюційного розвитку. Кочовий спосіб життя їм не властивий. Їхніми прадавніми родичами вважають осілі племена трипільської культури, що знали землеробство, мали приручених тварин, виготовляли знаряддя праці, займались керамікою. Незважаючи на сторічні гноблення войовничими сусідами, українці зберегли не тільки національну самобутність, але й створили оригінальну культуру, розвинули свою мову і оберігають її.

Україна мало відстає від таких держав Європи як Німеччина, Великобританія, Франція, Італія за потенціалом виробництва багатьох видів промислової продукції, зокрема сталі, залізної руди, мінеральних добрив, продукції землеробства та тваринництва. Переважає Італію за виробництвом електроенергії, посідає 2 місце у Європі за видобутком вугілля. За сільськогосподарським потенціалом і пов’язаними з ними галузями агропромислового комплексу посідає у Європі 1 і 2 місце з виробництва зерна, буряків цукрових, ріпаку, цукру-піску, соняшникової олії та ін.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


чільне місце у розвитку економіки країни належить не тільки інтенсивному, як це склалося за останні десятиріччя використанню природного потенціалу, але й у його охороні і примноженні. Окремі види рослин і тварин почали інтенсивно зникати з лиця Землі і стали рідкісними, виникла гостра потреба заносити їх до червоної книги.

У царині збалансованого природокористування особливе і першорядне місце займає щоденне виховання громадянина країни, який зобов’язаний дбати не тільки про своє сьогодення, але й задумуватися і дбати про гідне майбутнє наступних поколінь — висока екологічна свідомість і культура у побуті, екологічно чисте промислове та аграрне виробництво та ін.

6Вступ

Основні принципи, категорії народної моралі були й надалі є невiддiльними вiд природи. Для цього необхідно пам’ятати і дотримуватись заповідей народної екології, які передавалися дітям через обряди, казки та перекази, пiснi, через систему заборон, порушення яких каралось: «Не бери зайвого, а рівно стільки, скільки потрібно», «Зрубавши дерево, посади інше», «Не скривдь меншого за себе».

Не можна руйнувати пташиного гнізда (на обличчі виступлять плями, птах спалить хату). Не можна бити твариною (на обличчі виросте шерсть).

Якщо батькам доводилося бачити, що хтось з дітей кинув на корову камінцем, на вечерю в миску йому клали камінець. Якщо чухрати листя та гілки з дерев, болітиме голова i буде випадати волосся. Таким чином, дітям доносилась істина: усе на свiтi взаємозв’язане, зашкодиш іншому — гірше тобi.

Земля позначалася святістю й недоторканістю, її не дозволялося ображати, сварити, проклинати чи навіть бити лозиною, товкти ногою. Казали:

«Не бий землi — не дасть хлiба». Відповідно й хліб шанувався як святиня:

якщопiдчасобідукусникхлiбавипавзрук,йогоналежалопіднятий поцілувати. На жаль, сьогодні часто-густо цього не побачиш і не почуєш!

Природа України багата на різноманітні рослини. Однак серед них зустрічаються небезпечні і дуже небезпечні (отруйні) для здоров’я людини.

Поширення бур’янів на величезних територіях в усьому світі на сучасному етапі розвитку людського суспільства розглядається як біологічне забруднення. Тисячорічний досвід землеробства, розроблення і застосування різних систем обробітку ґрунту, сівозміни, гербіциди та навіть вогонь не забезпечили розв’язання проблеми боротьби з бур’янами. Значуще місце серед них належить карантинному бур’яну — амброзії полинолистій. За останні роки амброзія поширилась у Європі, Азії, Південній і Північній Америці, Африці, Австралії, зустрічається на території 35 держав. Словом, цей вид практично став космополітом.

Окрім амброзії на території країни поширені ціла низка небезпечних для здоров’я людини рослин, які необхідно знати кожному і їх остерігатися. До «Переліку регульованих шкідливих організмів» (2006 р.) занесено 11 видів бур’янів, яких немає на території України, та сім видів — до списку регульованих некарантинних видів: амброзія багаторічна (Ambrosia psilostacya) i трироздільна (A. trifida), череда двічіпірчаста (Bidens bipinnata) i волосиста (B. pilosa), соняшник каліфорнійський (Helianthus californicus) i війчастий (H. ciliaris), бузинник пазушний (іва багаторічна) (Iva axillaries), гірчак пенсильванський (Polygonum pensylvanicum), райманія розсічена (Raimania laciniata), паслін лінійнолистий (Solanum elaeagnifolium), каролінський (S. carolinensis) та триквітковий (S. trifolium), стриги жовта (Striga lutea),

Особливо небезпечні рослини в Україні

очанкоподібна (S. euphrasioides), єгипетська (S. hermontica), іпомея плющоподібна (Ypomea hederaseae) та лакуноза (Y. lacunose).

Вважають, що в Україні можлива акліматизація нових видів, особливо у степовій зоні. Обмежено поширеними є: амброзія полинолиста (Ambrosia artemisiifolia), гірчак рожевий (повзучий) (Acroptilon repens.), ценхрус якірцевий (малоквітковий) (Cenchrus pauciflorus), паслін колючий (Solanum rostratum), сорго алепське (гумай) (Sorghum halepense) та 15 видів повитиць (Cuscuta sp.sp.), з яких найвідомішими та поширенішими є повитиця польова (Cuscuta сampestris) і Лемана (C. Lehmanniana). Слід зазначити, що амброзія полинолиста, гірчак рожевий, повитиця польова в зоні Степу займають значні площі і поширюються територією багатьох інших областей. На жаль, у більшості південних областей ці бур’яни ростуть не лише уздовж автошляхів, залізниць, зерносховищ, складів, але й часто їх виявляють у посівах, де вони забруднюють урожай і ускладнюють його збирання, що теж позначається на якості одержаної продукції.

Найчастіше до України потрапляють види із країн тропічного й субтропічного поясів Південної Азії, Африки та Америки, звідки походять такі потенційно небезпечні карантинні види як амброзія полинолиста, череда волосиста, соняшник каліфорнійський, паслін каролінський та інші види.

Вступ України до СОТ і зростаючі обсяги імпорту продукції рослинного походження, зокрема насіння та садивного матеріалу, створюють реальні передумови для завезення на територію України цілої низки нових небезпечних карантинних організмів. Ще не з’ясовано на держаному рівні сучасний «статус» небезпечної для населення України та інших держав рослини — борщівника Сосновського. Своєчасно убезпечитися від негативного пливу отруйних рослин — основне завдання Державної служби з карантину рослин України.

Дане видання в Україні вперше має на меті дійти до свідомості кожного мешканця країни (дошкільнят, учнів шкіл та студентів різних ступенів освіти, керівників установ і організацій, пересічних громадян) з метою локалізації поширення, знищення, індивідуального та колективного захисту від шкодочинного ураження в побуті.

Книга не передбачає використання рослинних засобів для лікування, а тільки привернення й загострення уваги усіх не байдужих громадян для термінового вжиття запобіжних та інших заходів щодо ураження людського організму рослинами-алергенами. Вона слугуватиме настільним виданням для повсякденного використання.

8 
Похожие работы:

«Посібник користувача Nokia 6300 Видання 1 ДЕКЛАРАЦІЯ ВІДПОВІДНОСТІ NOKIA CORPORATION заявляє, що цей продукт RM-217 відповідає важливим вимогам та іншим відповідним умовам Директиви 1999/5/EC. Сертифікат відповідності знаходиться на сайті http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/. Викреслена корзина з колесами означає, що в межах Європейського Союзу наприкінці терміну дії цей виріб підлягає окремій утилізації. Це стосується не тільки Вашого пристрою, а й будь-яких додаткових...»

«Міністерство освіти і науки України Вінницький національний технічний університет С. Д. Штовба В. В. Мазуренко Інтелектуальні технології ідентифікації залежностей. Лабораторний практикум навчальний посібник Вінниця ВНТУ УДК 681.3.06(075) ББК 22.18я73 Ш92 Рекомендовано до друку Вченою радою Вінницького національного технічного університету Міністерства освіти і науки України (протокол №10 від 26.06.2014 р.).Рецензенти: О. В. Бісікало, доктор технічних наук, доцент А. Я. Кулик, доктор технічних...»

«Міністерство освіти і науки України Дніпропетровський національний університет О. Є. Пахомов, Ю. Л. Кульбачко ВИГОТОВЛЕННЯ ЗООЛОГІЧНИХ НАОЧНИХ ПОСІБНИКІВ ТА НАУКОВИХ КОЛЕКЦІЙ Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів біологічних спеціальностей вищих навчальних закладів Дніпропетровськ Видавництво ДНУ Виготовлення зоологічних наочних посібників та наукових колекцій УДК 59.08 (075.8) ББК 28.6я73 П Рецензенти: д-р біол. наук, проф. Л. І. Рековець д-р...»

«v.1 МIНIСТЕРСТВО ОСВIТИ I НАУКИ, МОЛОДI ТА СПОРТУ УКРАЇНИ НАЦIОНАЛЬНИЙ ТЕХНIЧНИЙ УНIВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ «КИЇВСЬКИЙ ПОЛIТЕХНIЧНИЙ IНСТИТУТ» Iнженерно-хiмiчний факультет Кафедра екологiї та технологiї рослинних полiмерiв opy ec МЕТОДИЧНI ВКАЗIВКИ до дипломного проектування за освiтньо-квалiфiкацiйним рiвнем «БАКАЛАВР» Fre для студентiв з напряму пiдготовки 6.040106 „Екологiя, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування” ». Рекомендовано кафедрою екологiї та технологiї...»

«Розроблення Прогресивної технології і високоефективного обладнання харчової промисловості УДК 532,135;532 Білецький Е.В. (ХТЕІ КНТЕУ, Харків), Толчинський Ю.А., кандидати техн. наук (НТУ «ХПІ», Харків) Модель перехідної течії рідини в трубі У статті розглянуто проблему перехідного режиму течії неньютонівської рідини. Проаналізовано властивості течії, побудовано модель течії за перехідного режиму. Запропонована модель дозволяє визначити коефіцієнти місцевих опорів та тертя. Ключові слова:...»

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА дисципліни “АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПСИХОТЕРАПІЇ” (для спеціалістів) Київ ДП «Видавничий дім «Персонал» Підготовлено доцентом кафедри медичної психології та психокорекції Т. М Вакуліч Затверджено на засіданні кафедри медичної психології та психокорекції (протокол № 7 від 01.04.08) Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом Вакуліч Т. М. Навчальна програма дисципліни “Актуальні проблеми психотерапії” (для...»

«Національний науково-природничий музей НАН України Український національний комітет міжнародної ради музеїв (ІСОМ Україна) Канівський природний заповідник ННЦ «Інститут біології» Київського національного університету імені Тараса Шевченка Сучасні аспекти природничої музеології Матеріали II міжнародної науково-практичної конференції 11-13 вересня 2012 р. Київ-Канів Київ УДК 069:5(082) Рекомендовано до друку Вченою радою Національного науковоприродничого музею НАН України (протокол №05/12 від...»

«АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ЕПІДЕМІОЛОГІЇ ТА ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ ім. Л.В. ГРОМАШЕВСЬКОГО КІР'ЯКОВА ЛІЛІЯ СЕРГІЇВНА УДК: 616.932-036.21/22:577.4(477) «197» ЕПІДЕМІОЛОГІЧНІ ТА ЕКОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ 7-Ї ПАНДЕМІЇ ХОЛЕРИ В УКРАЇНІ 14.02.02 епідеміологія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Київ – 2007 Дисертацією є рукопис Робота виконана в Кримському державному медичному університеті ім. С.І. Георгієвського Науковий керівник: доктор медичних наук,...»

«МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ ВІННИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФАКУЛЬТЕТ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА І КАФЕДРА РОЗВЕДЕННЯ ПЕРЕРОБКИ ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТВАРИН І ЗООГІГІЄНИ ГІГІЄНА ТВАРИН МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ТА ЗАВДАННЯ для виконання розрахунково-графічних робіт студентами факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва за напрямком підготовки 1302 “Зооінженерія”, кваліфікації 3213 “Технік-технолог з виробництва та переробки продукції...»

«Педагогіка, психологія та медико-біологічні Особистісно – орієнтований підхід в процесі вивчення природничо-наукових дисциплін – основа формування професійної компетентності майбутнього учителя фізичної культури Омельчук О.В. Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова Анотації: Омельчук Е.В. ИндивидуальноOmelchuk O.V. Individually – oriented Розглянуто напрямки формуванориентированный поход в процессе изуmarching during study of natural-sciня професійної компетентності чения...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»