WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 55 |

«24–25 травня 2007 року Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції Том 1 Тернопіль – 2007 ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА ББК А Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції ...»

-- [ Страница 1 ] --

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАІНИ

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ

УНІВЕРСИТЕТ

імені Володимира Гнатюка

24–25 травня 2007 року

Матеріали ІІ Міжнародної

науково-практичної конференції

Том 1

Тернопіль – 2007

ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА

ББК

А

Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми

розвитку руху «Спорт для всіх»: досвід, досягнення, тенденції»: Матеріали ІІ Міжнар.

наук-практ. конф., Тернопіль, 24-25 травня 2007 р. – Тернопіль, 2007. – T. 1. – 252 с. – укр.

Випуск підготовлено за участю науковців Академії педагогічних наук України Друкується за рішенням вченої ради Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка від 8 травня 2007 року (протокол №9)

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:

Володимир Кравець — доктор педагогічних наук, професор, член-кор. АПН України Григорій Терещук — доктор педагогічних наук, професор, член-кор. АПН України (головний редактор) Едуард Вільчковський доктор педагогічних наук, професор, член-кор. АПН України Богдан Мицкан – доктор біологічних наук, професор Богдан Шиян — доктор педагогічних наук, професор Олександр Куц – доктор педагогічних наук, професор Володимир Омельяненко – кандидат педагогічних наук, доцент Редакція не несе відповідальності за якість та достовірність матеріалів Літературний редактор: Богдана Волович Комп’ютерна верстка: Ольга Гулька ББК О ©Тернопільський національний педагогічний університет ЗМІСТ РОЗДІЛ 1. УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ РУХУ «СПОРТ ДЛЯ ВСІХ»

Любов Чеховська, Ірина Грибовська. Аналіз планування управлінської діяльності обласного центру ФЗН ”Спорт для всіх”

Тетяна Господарчук. Аналіз планування діяльності волинського обласного центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх»

Аркадій Кісельов, Станіслав Главатий, Анатолій Руденко, Василь Майоров, Юрій Кулаков, Андрій Чернозуб, Карен Абрамов Розвиток руху «Спорт для всіх» в Миколаївському інституті фізичної культури

Галина Кондрацька. Тенденції розвитку руху «Спорт для всіх»

Владимир Корзенко, Алексей Смотрицкий, Анна Тихонова. Дифференциация важнейших направлений физической культуры в системе «Спорт для всех»

Валентина Куриш, Микола Лук’янченко. Тенденції розвитку туристичних послуг, що надаються у рекреаційно-оздоровчому курортополісі Трускавець-Східниця

Виктор Пыжов. Пути активизации движения «Спорт для всех» на Украине

РОЗДІЛ 2. ПСИХОЛОГІЧНІ ТА ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ РУХУ «СПОРТ ДЛЯ ВСІХ»............ 25 Ярослав Боднар. Сокільські, січові та лугові спортивні свята як чинник фізичного і духовного розвитку людини ( кінець ХІХ – початок ХХ століття )

Світлана Демчук, Наталя Базилюк. Ідейні засади українського спортивного руху в Західній Україні у 20–30-ті рр. XX ст

Петро Дробний, Ігор Романчук, Юрій Козій, Ніна Кудріна. Вплив суспільних формацій на еволюцію рекреаційних ігор різних соціальних груп населення

Олена Іващенко. Лідерство як чинник результативності змагальної діяльності чоловічих збірних студентських команд з ігрових видів спорту

Світлана Коломієць. Виховання позитивного ставлення дітей до фізичної культури в сім’ї

Тетяна Круцевич, Оксана Марченко, Галина Безверхня. Вплив занять фізичними вправами на формування ціннісних категорій фізичної культури студентів

Володимир Мартин, Олег Криштальський. Теоретико-методичні аспекти занять атлетизмом школярів та студентів

Татьяна Мостовая. Уроки актерского мастерства в рамках занятий аэробикой и спортивными танцами как средство формирования пластической выразительности личности

Олег Огірко, Ігор Огірко. Духовно-моральні аспекти фізичного виховання

Наталія Ольхова, Анатолій Цьось. Міжособистісні взаємини дітей в умовах спортивної школи

Михайло Оліяр. Когнітивні здібності 13-14річних школярів з обмеженими можливостями слухового аналізатора

Ярослав Остафійчук. Педагогічні умови валеологічного навчання студентів медичного коледжу................. 63 Віктор Пижов. Досвід використання прискоренної методики перенавчання раціональній техниці плавання плавців-самоуків

Анатолій Рибковський. Оздоровчий характер навчання студентів руховим діям

Володимир Шахов. Причини недооцінки педагогіки, як навчального предмета, у підготовці майбутнього вчителя та шляхи їх подолання

Евеліна Жигульова. Психолого-педагогічні підходи до проблеми здоров’я і розвитку особистості в системі шкільної освіти

Владимир Кряж. Гуманизация физического воспитания как научная и практическая проблема

Розділ 3. МЕДИКО-БІОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ РУХУ «СПОРТ ДЛЯ ВСІХ»

Тамара Чиженок. Оцінка показників зовнішнього дихання юнаків на протягом навчального року............... 86 Юрій Човнюк. Психофізіологічна характеристика та особливості функціональних станів організму учасників руху «Спорт для всіх»

Юрій Човнюк. Концепція функціональної системи п.к. анохіна та значення аналітико-синтетичної діяльності мозку у формуванні функціональних станів учасників руху «Спорт для всіх»

Євстахій Франків, Андрій Герасимчук, Володимир Воротеляк. Значення фізичної підготовки у активізації діяльності і підтриманні сталості організму людини, що забезпечує нормальне її функціонування у суспільстві

Тетяна Гнітецька, Віталій Дудік. Оздоровлення жінок зрілого віку засобами фізичного виховання............ 99 Юрій Грубар, Ірина Грубар. Визначення адаптаційної здатності учнів до ймовірної дії екстремального чинника як засобу профілактики травматизму

Божена Іваськів, Cтепан Іваськів. Застосування в спортивній кардіології холтерівського моніторингу ЕКГ для аналізу варіабельності ритму серця

Світлана Караулова. Новий методичний підхід до оцінки функціонального стану серцево-судинної системи спортсменів

Владимир Корзенко. Унификация понятия здоровье и связанных с ним определений в системе физической культуры и медицины

Леонід Кузьомко., Сергій Приймак. Результативність виконання тестових вправ легкоатлетами в залежності від властивостей нервової системи

Рем Раєвський, Віктор Лапко. Здоровя та здоровий спосіб життя студентів музичного вузу

Валентина Логвин, Валентина Бринзак. Використання експрес-аналізатора „Олімп” для оцінки стану регуляції серцево-судинної системи та впливу на неї гемомагнітотерапії

Борис Лой. Оцінка стану фізичного здоров’я та фізичної підготовленості студентів

Ірина Маляренко. Рухова активність і стан серцево-судинної системи

Сергій Мехоношин, Андрій Вельгач. Фізична працездатність студентів педагогічного віку за показниками Гарвардського степ-тесту

Eвгений Морозов, Моника Дрозд, Роберт Бонк, Леслав Ласота. Пневмотахографические исследования внешнего дыхания при гиперкапнической, гипоксической и гипоксическигиперкапнической стимуляции функционального состояния организма

Eвгений Морозов, Моника Дрозд, Роберт Бонк, Леслав Ласота. ЭКГ – контроль деятельности сердца после гипоксической, гиперкапнической и гипоксически-гиперкапнической стимуляции организма

Богдан Мицкан, Олександр Фотуйма. Концепція тіла в контексті здоров’я і красоти людини

Світлана Нікіфорова. Корекція порушень постави студентів нетрадиційними системами оздоровлення......157 Наталія Опришко, Юлія Беляк. Порівняльний аналіз самооцінки здоров’я жінок з різним за активністю способом життя

Юрій Полатайко. Вплив фізичного навантаження максимальної потужності на реактивність кардіореспіраторної| системи в спортсменів

Ірина Помещикова. Просторова орієнтація учнів із порушенням опорно–рухового аппарату

Наталія Пріяткіна. Вплив додаткового споживання вітаміно-мінерального комплексу у поєднанні з препаратом йоду на рівень фізичної працездатності юних футболістів ІФ КФВ

Станіслав Присяжнюк, Валерій Краснов, Іван Плетенчук. Динаміка показників біологічного віку та патологічного індексу студенток національного аграрного університету

Галина Ралло. Сучасний стан та суб'єктивна оцінка способу життя української молоді

Іван Салук. Діагностична комп’ютерна програма визначення рівня фізичного здоров’я “Здоров’я”...............187 Володимир Савенков, Володимир Гладков. Методика оздоровлення студентів з використанням їзди на велосипеді

Леонід Сергієнко, Валентина Лишевська. Генетичний прогноз здатності до витривалості хлопців за серологічними маркерами системи Rh


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Валентина Шаповалова, Василь Коршак, Людмила Гончаренко,Інна Шимеліс, Валентина Халтагарова. Фізична активність та мотивація до неї студентів-медиків

Ольга Сокол, Володимир Богуш, Ірина Данильчук, Наталія Петренко.

Вплив оздоровчої фізичної культури на організм

Тамара Свенцицька. Складові здорового способу життя студентської молоді

Михайло Сигловий, Іван Шляхта. Біоенергетичні перерви у процесі занять фізичними вправами як джерело здорового життя

Олександр Цюпак. Динаміка фізичної підготовленості учениць пту, які здобувають професію перукаря

Олена Варавіна, Ольга Батрак, Наталія Дакал, Вікторія Бондаренко.

Здоровий спосіб життя – актуальна проблема виховання підростаючого покоління

І. Жосан. Модельні характеристики розвитку статичної силової витривалості дівчат 13- 17 років.................215 Ніна Зубова, Світлана Киселевська, Юрій Човнюк. Рух „Спорт для всіх” у боротьбі з гіпокінезією людини: психофізіологічна характеристика та особливості станів функціонального напруження...........218 РОЗДІЛ 4. ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ ДЛЯ ГАЛУЗІ

Сергій Чернобай, Ганна Чернобай. Країні потрібна міцна та здорова молодь!

Вера Макеева. Подготовка профессиональной группы специалистов для развития направления спорта для всех

Світлана Мальона. Правова підготовка студентів-першокурсників факультету фізичного виховання і спорту

Степан Скалько, Андрій Огнистий. Кафедра фізичного виховання – минуле і сучасне (1949-2007 рр.).........232 Оксана Слинько. Практичні знання випускників інституту фізичної культури з методики навчання техніки фізичних вправ за напрямком «Спорт для всіх»

Тетяна Вознюк. Шляхи підвищення конкурентоспроможності майбутніх спеціалістів зі спортивних ігор

Олег Винничук. Використання досвіду Українського Спортового Союзу в процесі підготовки фахівців з фізичного виховання

Ілля Зенченков. Виховання студентів у процесі професійної підготовки

Галина Власюк. Комплексне застосування форм занять у процесі формування фізичної культури особистості майбутнього вчителя

Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми розвитку руху «Спорт для всіх»: досвід, досягнення, тенденції»

УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ РУХУ «СПОРТ ДЛЯ ВСІХ»

–  –  –

Управління фізичною культурою і спортом є предметом уваги багатьох дослідників [1, 2]. Однак, проблема планування та реалізації діяльності фізкультурних організацій продовжують залишатися актуальними і потребують подальшої розробки.

Метою проведеного дослідження було виявити резерви покращення діяльності Львівського обласного центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх».

Завданнями дослідження було:

- розробити і апробувати методику аналізу планування та реалізації управлінських функцій;

- виявити, співставити та проаналізувати обсяги планових та реалізованих функцій управління.

Для виконання завдань було розроблено методику системно-функціонального аналізу.

Ідея його застосування для вивчення управлінських документів належить лабораторії управління фізкультурним рухом Всесоюзного науково-дослідного інституту фізичної культури. Саме там у другій половині 70-х років було вперше сформовано і застосовано «Класифікатор функцій органів управління». Запозичена нами ідея була розвинута, що дало змогу провести контент-аналіз документу організаційного регламентування:«Положення про Всеукраїнський центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» та Методичних рекомендацій його діяльності. На основі цих документів було систематизовано і складено «Класифікатор функцій», який представлено у вигляді таблиці, яка у цифрових виразах відображає функції діяльності організації. До матриці «Класифікатора» включено 9 груп функцій управління, кожна з яких деталізована і включає підфункції (від 3 до 12). Загальна кількість функцій у матриці класифікатора – 52 (табл.1).

Обчислювався відсоток обсягу діяльності, який припадає на кожну групу та підгрупу функцій, що планувалися та реалізовувалися у діяльності обласного центру протягом 2006 року. Загалом проаналізовано близько 100 одиниць документації планування («Положення про діяльність», методичні рекомендації) та реалізації функцій (протоколи засідань, накази).

Системно-функціональний аналіз планування та реалізації функцій управління свідчить, що функція «організації та проведення масових змагань та фізкультурнооздоровчих заходів» реалізується на 75%; функція «роботи з кадрами» реалізується на 38%;

функція «контролю діяльності» здійснюється на 23%; на 17% реалізується «планування»

центру. Інші функції управління фактично не застосовується. Так, на 7,6% відбувається «співпраця з іншими організаціями» і лише на 3,8 % та 1,9% здійснюється «розвиток матеріально-технічної бази» та «проведення фізкультурно-оздоровчої діяльності населення»

відповідно.

Системно-функціональний аналіз планування та реалізації функцій управління обласного центру свідчить про відсутність у його планах роботи підфункції «мотивація діяльності співробітників», яка мала б бути відображена у функції управління «робота з кадрами». Загалом із 38% реалізації цієї функції саме згадана підфункція реалізується на 75%.

Разом з тим, системно-функціональний аналіз дозволив встановити, що є відсутня реалізація таких функцій як: «науково-методичне та програмне забезпечення діяльності» та «пропаганда і реклама фізкультурно-оздоровчої діяльності».

–  –  –

Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми розвитку руху «Спорт для всіх»: досвід, досягнення, тенденції»

Таким чином, запропонована методика дозволяє оцінити обсяги планованої та реалізованої діяльності обласного центру. Отримані показники у подальшому дають змогу внести корективи в процес управлінської діяльності організації.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Албастова Л.Н. Технология єффективного менеджмента:Уч. Пособие.-М.: Дело, 1998.с.

2. Чеховська Л.Я. Методика аналізу та оцінки технології управління персоналом фізкультурних організацій //Зб.наук.пр.під ред..Єрмакова С.С.- Харків ХІПІ, 2001.-№14.С.53-58.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 55 |
 
Похожие работы:

«Корпоративне видання ТОВ «Дюпон Україна» Зелені Сторінки Інформаційний бюлетень компанії «Дюпон» Травень 2013 ЦУКРОВІ БУРЯКИ – Читайте у номері РЕКОРДСМЕНИ БІОЛОГІЧНОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ! стор. В.М. Бовсуновський, повідно до конкретної ситуації, що складаЗ Аканто Плюс® на сої к. с.-г.н., ється на полях.– захищати професійно, ТОВ «Дюпон Україна», На даний час, головними у захисті цукрових заробляти надійно! буряків від бур’янів є післясходові гербіциди. Сучасні технології застосування таких...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені М. П. Драгоманова ІНСТИТУТ ПЕДАГОГІКИ І ПСИХОЛОГІЇ Кафедра медико-біологічних і валеологічних основ охорони життя та здоров’я НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛІН ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРА ЗА НАПРЯМОМ «Здоров’я людини*» До 180-річчя НПУ імені М. П. Драгоманова Кваліфікація – бакалавр педагогічної освіти, учитель основ здоров’я базової школи, організатор валеологічної служби Державне спеціалізоване видавництво...»

«Завірюха П. Д. Вивчення господарських і біологічних ознак міжвидових соматичних 1. цибридів картоплі у польових умовах / П. Завірюха // Вісник Львівського державного аграрного університету : агрономія. – 2001. – № 5. – С. 346–358. Львівський державний аграрний університет : буклет / 2. П. Д. Завірюха, П. М. Гарасим, Б. І. Затхей, І. М. Добрянський, О. Я. Микула. – Львів, 2001. – 42 с. Проблеми і перспективи селекції та насінництва картоплі в Західному 3. регіоні / П. Д. Завірюха, З. М. Майщук,...»

«Духовність особистості: методологія, теорія і практика 2 (55)-2013 УДК373.015.31:796 НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ НАВЧЛЬНИХ РОБОЧІХ ПРОГРАМ З ПРЕДМЕТА «ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ» У ВНЗ А. О. Хоменко, В. В. Тимошенко У статті розглядаються актуальні теоретичні та науковометодичні аспекти модернізації навчальних програм з фізичного виховання у ВНЗ з метою підвищення їхньої ефективності. Ключові слова: фізичне виховання, навчальна програма, ефективність, модернізація. Пріоритетним...»

«В. Л. БУЛАХОВ, О. Є. ПАХОМОВ, В. В. БРИГАДИРЕНКО, В. Я. ГАССО МЕТОДОЛОГІЯ ТА ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ЗООЕКОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У ДНІПРОПЕТРОВСЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ (ДО 85-РІЧЧЯ З ДНЯ ЗАСНУВАННЯ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ) Дніпропетровськ В. Л. Булахов, О. Є. Пахомов, В. В. Бригадиренко, В. Я. Гассо УДК 591.5 (477) Б 90 Рецензенти: д-р. біол. наук, проф. Н. М. Цвєткова д-р. біол. наук, проф. А. В. Івашов Б 90 Булахов В. Л., Пахомов О. Є., Бригадиренко В. В., Гассо В. Я. Методологія та...»

«Лікувальна фізична культура, спортивна медицина й фізична реабілітація Yurii Popadiukha, Olga Marchenko, Alla Aleshina. Peculiarities of usage of pneumatic simulators HUR in physical rehabilitation. The article presents the peculiarities of construction and functioning of modern pneumatic simulators HUR for rehabilitation and strengthening of locomotive apparatus of a man. The perspectives of usage of modern pneumatic simulators HUR in physical rehabilitation, for traumas prophylaxis, force...»

«МІСТОБУДУВАННЯ ТА ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ПЛАНУВАННЯ Київ-КНУБА МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ТЕОРІЇ ТА ІСТОРІЇ АРХІТЕКТУРИ І МІСТОБУДУВАННЯ СПІЛКА УРБАНІСТІВ УКРАЇНИ МІСТОБУДУВАННЯ ТА ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ПЛАНУВАННЯ Науково-технічний збірник Заснований у 1998 році Випуск №28 Київ КНУБА 200 УДК 711.11; 711. Містобудування та територіальне планування: Наук.-техн. збірник / Відпов. ред. М.М. Осетрін. – К.,...»

«Випуск 12, квітень 2011 Шановні колеги! Вресурсі рамк ах проекту Всесвітнього фонду природи «Збереження та стале використання природних в Українських Карпат» (за фінансування уряду Норвегії) продовжуємо знайомити Вас із діяльністю природоохоронних територій – Ужанського національного природного парку, Карпатського національного природного парку та природного заповідника «Горгани». У цьому випуску електронного видання ви дізнаєтеся про заходи, які відбулися у квітні у цих природохоронних...»

«Короткий обіжник інформації ЮМПЗ В рамках 100-ліття Пласту в Україні відбудеться Ювілейна міжкрайова пластова зустріч 2012. ЮМПЗ буде проведено в два етапи – табори для новацтва, юнацтва та мандрівки для сеньйорів та другий етап – зустріч у Львові. Другий етап ЮМПЗ почнеться 18 серпня (приїзд) та триватиме до 25 серпня (відзїзд) у Львові. Оргкомітет до 100-ліття визначив відповідальну людину, яка у всіх питаннях співпрацює з пластунами з закордону, тож наполегливо просимо всі питання, прохання,...»

«ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ, Випуск 16, книга 1 УДК 37.018.32+37.015.311:173.3 А.П. Грітчина, м. Київ СПЕЦИФІКА ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ ЮНАКІВ ШКІЛ-ІНТЕРНАТІВ ДО ВИКОНАННЯ РОЛІ СІМ’ЯНИНА У статті розглядається специфіка формування готовності юнаків шкілнтернатів до виконання ролі сім’янина. Розкрито особливості організації життєдіяльності вихованців шкіл-інтернатів та чинники, що ускладнюють процес засвоєння юнаками ролі сім’янина. Ключові слова: соціальне сирітство, роль сім’янина, юнаки,...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»