WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«Закарпатське регіональне відділення 3/104, Poshtova sg., Uzhgorod, 88000, Ukraine Асоціації міст України та громад tel/fax (+38 031-22) 3-20-83 Transcarpathian Regional Branch of ...»

Книга-збірник аналітичних експертних статей

„Закарпаття-2006: стан суспільства з погляду громадських експертів”.

2. Неурядові громадські організації – ініціатори виконання проекту.

Закарпатське регіональне відділення 3/104, Poshtova sg., Uzhgorod, 88000, Ukraine

Асоціації міст України та громад tel/fax (+38 031-22) 3-20-83

Transcarpathian Regional Branch of Association of E-mail: zakarpatya@ukr.net.

Ukrainian Cities and Communities

Агентство місцевого розвитку та 17, Zelena St. ,., Uzhgorod, 88000, Ukraine інформаційних ресурсів „Європоліс” tel/fax (+38 0312) 61-55-84 Agency of local development and information E-mail: zakarpatya03@mail.ru resources “Europolis” Асоціація розвитку малого і середнього 46-8 Bereznya St., Uzhgorod, 88000, Ukraine бізнесу та інновацій „Ужгород-ХХІ-й вік” tel/fax (+38 0312) 61-96-68; 61 64 75 Association of small business development and E-mail: leo@westportal.uzhgorod.net innovations “Uzhgorod – XXI st.century” www.smbusiness.uzhgorod.ua Регіональне молодіжне екологічне 7, Koshicka St., Uzhgorod, 88000, Ukraine об’єднання „Екосфера” tel/fax (+38 031-2) 61-58-52 Regional youth ecology organization “Ekosphera” E-mail: ekosphera@hotmail.com.

Вказані NGO є також організаторами утворення відкритого коаліційного об’єднання NGO „За майбутнє Закарпаття”, що приймали активну участь у заходах по розробці „Регіональної Стратегії розвитку Закарпаття до 2015 року”. З числа учасників коаліційного об’єднання утворені Оргкомітет та Редакційна колегія книги-збірника (відповідно 5 та 7 чол.).

Розділ підготували:

Лукша О.В. – регіональний експерт Проекту партнерства Канада-Україна „Регіональне врядування та розвиток”, виконавчий директор Закарпатського регіонального відділення Асоціації міст України, голова Оргкомітету ініціативного проекту.

Станкевич О.І. – регіональний експерт Проекту партнерства Канада-Україна „Регіональне врядування та розвиток”, Президент NGO „Екосфера”, член Оргкомітету ініціативного проекту.

Кандидатури громадських експертів та Оргкомітет.

Кандидатури громадських експертів розглядаються на засіданнях Оргкомітету ініціативного проекту. До оргкомітету входять представники 4-х неурядових громадських організацій, зокрема:

1. Лукша О.В., виконавчий директор Закарпатського регіонального відділення Асоціації міст України – голова Оргкомітету.

2. Червінська І.С., заступник голови Правління Агентства місцевого розвитку та інформаційних ресурсів „Європоліс” – член Оргкомітету.

3. Станкевич О.І., президент НГО ”Екосфера” – член Оргкомітету.

4. Лукша Є.О., віце-президент Асоціації розвитку малого і середнього бізнесу та інновацій „Ужгород - ХХІ-й вік” – член Оргкомітету.

5. Лендєл М.О., член правління Агентства місцевого розвитку та інформаційних ресурсів „Європоліс” – член Оргкомітету.

Члени Оргкомітету пропонують кандидатури громадських експертів по різним темам на основі доступної громадськості інформації про фаховий рівень, досвід та відповідну кваліфікацію кандидатури громадського експерта. При особистому спілкуванні з кандидатурою громадського експерта обов’язково наголошується, що робота виконуватиметься на громадських (волонтерських) засадах та з дотриманням певних рекомендацій щодо структури і обсягу експертної статті (рекомендації додаються).

До написання експертних статей не залучались штатні працівники органів державної виконавчої влади та органів місцевого самоврядування (їх виконавчих комітетів) з метою здійснення саме громадськими експертами щорічного незалежного громадського контролю і моніторингу виконання „Регіональної стратегії розвитку Закарпатської області до 2015 року”, виявлення проблем і внесення пропозицій від громадськості по її доповненню або коректуванню шляхом опублікування експертних висновків у книзі-збірнику аналітичних експертних статей.

Очікувані результати проекту До участі у процесі стратегічного планування розвитку Закарпаття на тривалий період буде залучена найбільш активна і кваліфікована група фахової громадськості регіону (близько 35-40 чол.) із статусом громадських експертів.

Впродовж наступних років кожен із громадських експертів буде мати мотивацію до систематичного збору і аналізу достовірної інформації у своїй конкретній сфері експертизи, а також – до вдосконалення цього престижного виду громадської (волонтерської) діяльності.

Громадськість і громади (мешканці Закарпаття отримають відкритий доступ до інформації, розміщуваної у щорічних книгах-збірниках „Закарпаття-2006: стан суспільства з погляду громадських експертів”, через WEB-сайт та поширювані СД (компакт-диски).

Інтерактивний характер WEB-сайту дозволить забезпечити зворотній зв’язок із зацікавленими групами громад (стейкголдерами) щодо реалізації Регіональної стратегії розвитку Закарпаття та отримати їх пропозиції і зауваження.

Органи державної виконавчої влади (обласна і районні державні адміністрації) та органи місцевого самоврядування (обласна, міські та селищні ради і їх виконкоми) отримають додатково до сухих офіційних даних статистики аналітичну інформацію і експертні висновки щодо реального стану і проблемних питань економічного і соціального розвитку Закарпаття в розрізі досягнення стратегічних пріоритетів. При цьому необхідно взяти до уваги, що значна кількість аналітичної інформації, яку міститиме книга-збірник, взагалі ніяк не відображається в даних офіційної статистики, зате буде ґрунтовно проаналізована у книзі-збірнику.

Щорічна підготовка і видання книги-збірника аналітичних експертних статей по суті стане ефективною формою громадського моніторингу реалізації „Регіональної стратегії розвитку Закарпатської області до 2015 року”. В процесі роботи над змістом експертних статей впродовж 2-3 років громадськими експертами будуть внесені конкретні пропозиції по якісному і кількісному вдосконаленню системи показників та індикаторів реалізації Регіональної стратегії розвитку Закарпаття, що на сьогодні є одним із слабких місць цього документа.

Щорічне видання книги-збірника аналітичних експертних статей об’єктивно сприятиме залученню інвестицій в економіку Закарпаття, оскільки даватиме потенційним інвесторам неупереджену і достовірну інформацію про стан і тенденції економічного і соціального розвитку регіону у відповідності із затвердженими стратегічними пріоритетами.

Редакційна підготовка експертних статей передбачає написання до кожної з них анотацій обсягом 1 стор. на англійській мові. В послідуючому через 4-5 років можливі реалізація повного перекладу книги-збірника на англійську мову. Окрім громад, влади, бізнесу та потенційних інвесторів Закарпаття, книга-збірник експертних статей представлятиме також інтерес для рейтингових компаній, представників зарубіжних країн та інвестиційних компаній як в Україні, так і за її межами.

Участь близько 25 неурядових громадських організацій (NGO) відкритого коаліційного об’єднання „За майбутнє Закарпаття” в організації і роботі групи громадських експертів та у підготовці і щорічному виданні книги-збірника на тривалий період зміцнить і консолідує саму коаліцію і стане прикладом мобілізації внутрішніх ресурсів громад на реалізацію Регіональної стратегії, що є важливим чинником її успіху.

Набутий із жовтня 2006 року практичний досвід роботи з кандидатурами громадських експертів свідчить: тільки біля 5% з них не виявляють бажання проводити експертну роботу на громадських (волонтерських) засадах; в наступні роки порівняно із планами за 2006 рік тематика експертних статей може бути урізноманітнена і поглиблена з метою висвітлення додаткового стану важливих для Закарпаття сфер економічного і соціального розвитку: професійно-технічна освіта; трудові ресурси, міграція і зайнятість; формування фондового ринку; енергетика і енергоефективність;

діяльність банків; виноградарство і виноробство; прикордонна інфраструктура;

нелегальна міграція; громадський транспорт; послуги зв’язку; готельний і ресторанний бізнес; захист від повеней, природних і техногенних катастроф; рівень публічного управління.

Успішний досвід організації роботи групи громадських експертів в регіоні та видання книги-збірника аналітичних експертних статей „Закарпаття-2006: стан суспільства з погляду громадських експертів” може бути розповсюджений в інших областях України, що сприятиме в цілому становленню громадського суспільства та зміцненню місцевої демократії в державі.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Підтримка Проектом партнерства Канада-Україна „Регіональне врядування та розвиток ініціативного проекту неурядових громадських організацій області з написання та видання щорічної книги-збірника аналітичних експертних статей „Закарпаття-2006:

стан суспільства з погляду громадських експертів” повністю відповідає меті і завданням Проекту партнерства щодо ініціювання та активізації процесів участі широких кіл громадськості у виробленні та реалізації рішень на регіональному і місцевому рівнях з питань економічного і соціального розвитку громад, становленню в Україні громадянського суспільства.

Запланований до опублікування у книзі-збірнику інформаційний ресурс громадських експертів, окрім практичного значення, стане документальним свідченням реальної участі найбільш активної і фахової частини громадськості області у процесі стратегічного планування, що стартував у Закарпатті у 2006 році. 
Похожие работы:

«Звіт про проведення науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні питання виявлення і лікування алергічних захворювань» На базі Харківського національного медичного університету 25–26 квітня 2013 р. проведено науково-практичну конференцію з міжнародною участю «Актуальні питання виявлення і лікування алергічних захворювань», яка об’єднала професорсько-викладацький склад провідних вищих медичних навчальних закладів України, наукові кадри з Росії та Великої Британії,...»

«Науковий вісник НЛТУ України. – 2009. – Вип. 19.4 1. ЛІСОВЕ ТА САДОВО-ПАРКОВЕ ГОСПОДАРСТВО УДК 630.164.3 (075.8) Проф. М.М. Гузь, д-р с.-г. наук; проф. І.М. Озарків, д-р техн. наук; доц. І.Є. Кульчицький-Жигайло, канд. с.-г. наук; студ. О.І. Озарків; асист. О.Я. Данчівська – НЛТУ України, м. Львів ОСОБЛИВОСТІ БУДОВИ КОРЕНЕВОЇ СИСТЕМИ ДУБА ЗВИЧАЙНОГО ТА ЗАКОНОМІРНОСТІ ПЕРЕНЕСЕННЯ ВОЛОГИ У ДЕРЕВІ Розкрито будову кореневої системи дуба. Наведено закономірності перенесення вологи в дереві....»

«Міністерство екології та природних ресурсів України Міністерство соціальної політики України Національна академія наук України Громадська рада при Мінприроди України Радіобіологічне товариство України Державне агентство України з управління зоною відчуження Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління Міжнародна академія наук екології та безпеки життєдіяльності Інститут агроекології і природокористування Інститут сільського господарства Полісся Житомирський національний...»

«ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 30.07.2013 № 662 МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ «Порядок забору, транспортування та зберігання матеріалу для дослідження методом полімеразної ланцюгової реакції» Методичні рекомендації «Порядок забору, транспортування та зберігання матеріалу для дослідження методом полімеразної ланцюгової реакції» (далі – МР) встановлюють загальні вимоги до організації забору, первинної обробки, зберігання та транспортування матеріалу для досліджень методом...»

«Психологічні перспективи. Випуск 23, 2014 Psychological Prospects. Issue 23, 2014 УДК 159.922.6 Л. І. Магдисюк Received, September 30, 2013; Revised October 22, 2013; Accepted November 19, 2013. КОНЦЕПТУАЛЬНА МАТРИЦЯ ВІКОВОЇ ЗРІЛОСТІ ОСОБИСТОСТІ В КОНТЕКСТІ ЇЇ ГОТОВНОСТІ ДО ПЕНСІЇ У статті наведено результати теоретичного аналізу вікової зрілості особистості в контексті її готовності до пенсії. Представлено динаміку вікової періодизації в науковій думці. Зазначено, що зрілість – найтриваліший...»

«УДК 630*164.3 Аспір. З.М. Юрків – НЛТУ України, м. Львів ОСОБЛИВОСТІ РОЗПОДІЛУ ТА БУДОВИ НАДЗЕМНОЇ І ПІДЗЕМНОЇ ЧАСТИНИ БАРХАТА АМУРСЬКОГО У ЛІСОВИХ КУЛЬТУРАХ Представлено результати дослідження надземної і підземної частин бархата амурського (Phellodendron amurense Rupr.) в лісових культурах свіжого сугруду. Вивчення будови підземної та надземної частин дерев дає змогу оптимізувати протягом періоду лісовирощування густоту та розміщення особин, режими проведення лісівничих доглядів....»

«С. В. Межжерін Я. О. Межжеріна Т. В. Коршевнюк (Профільний рівень) підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів Рекомендовано Міністерством освіти і науки України Київ «Видавництво «Планета книжок» ББК 28.0я721 М43 Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (Наказ Міністерства освіти і науки України № 177 від 03.03.2010 р.) ВИДАНО ЗА РАХУНОК ДЕРЖАВНИХ КОШТІВ. ПРОДАЖ ЗАБОРОНЕНО Автори розділів та частин підручника: С.В. Межжерін, доктор біологічних наук, професор:...»

«БИОРАЗНООБРАЗИЕ В УСЛОВИЯХ АНТРОПОГЕОГЕНЕЗА УДК 581.9:502.75(477.60) С.А. Приходько, В.М. Остапко, Л.В. Купрюшина СИНТАКСОНОМІЧНА РІЗНОМАНІТНІСТЬ РОСЛИННОСТІ ПІВДЕННОГО СХОДУ УКРАЇНИ В АСПЕКТІ СИНФІТОСОЗОЛОГІЇ фітоценотична різноманітність, домінантна класифікація рослинності, регіональна Зелена книга, Південний Схід України Вступ Однією з важливих складових формування базових елементів моніторингу фітобіоти є класифікація рослинності території спостережень. Серед фітоценологів Україні щодо...»

«В.П. Стахурська зАГАЛЬНА БІОЛОГІя Зошит для лабораторних і практичних робіт та оперативного тематичного тестового контролю знань 11 клас ТЕРНОПІЛЬ НАВЧАЛЬНА КНИГА – БОГДАН УДК 58(076.1) ББК 28.5я72 С11 Стахурська В.П. С11 Загальна біологія. Зошит для лабораторних і практичних робіт та оперативного тематичного тестового контролю знань: 11 клас / В.П. Стахурська — Тернопіль : Навчальна книга — Богдан, 2012. — 96 с. ISBN 978-966-10-2562-1 Пропоноване видання містить лабораторні та практичні...»

«УДК 519.6 В сборнике представлены статьи по современным проблемам математического моделирования процессов в биологии и медицине, физических процессов, созданию экспертных систем, инструментальных средств информационных технологий, проблемам оптимизации вычислений, системному анализу физических процессов. Для специалистов в области прикладной математики, системного анализа, численного анализа, компьютерных технологий, экспертных систем. В збірнику представлені статті з сучасних проблем...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»