WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 |

«Н. В. Гураль-Сверлова, Р. І. Гураль ВИЗНАЧНИК НАЗЕМНИХ МОЛЮСКІВ УКРАЇНИ Відповідальний редактор доктор біологічних наук О. С. Климишин Львів 2012 УДК 594.38 (477) Гураль-Сверлова Н.В., ...»

-- [ Страница 1 ] --

Національна академія наук України

Державний природознавчий музей

Н. В. Гураль-Сверлова, Р. І. Гураль

ВИЗНАЧНИК НАЗЕМНИХ МОЛЮСКІВ

УКРАЇНИ

Відповідальний редактор

доктор біологічних наук О. С. Климишин

Львів 2012

УДК 594.38 (477)

Гураль-Сверлова Н.В., Гураль Р.І.

Визначник наземних молюсків України. – Львів, 2012. – 216 с.

ISBN 978-966-02-6569-1

Перший вітчизняний визначник наземних молюсків, створений для усієї території України.

Містить описи 211 видів з 98 родів і 33 родин, переважна більшість з яких достовірно зареєстрована на території України, короткі відомості щодо їх розповсюдження та екології.

Оригінальні таблиці для визначення видів і надвидових таксонів зорієнтовані на широке коло користувачів, які не спеціалізуються в галузі малакології. Особливу увагу присвячено найтиповішим помилкам під час визначення, а також методичним аспектам малакологічних досліджень. До визначника додається мультимедійний додаток на CD-ROM, який містить близько 500 фотографій живих молюсків та їх черепашок з фондів Державного природознавчого музею НАН України, а також низку основних публікацій авторів про наземних молюсків України.

Для зоологів, викладачів і студентів вищих навчальних закладів, вчителів біології, працівників природничих музеїв, заповідників і національних природних парків, малакологіваматорів.

Рецензенти:

канд. біол. наук С.С. Крамаренко, канд. біол. наук Л.М. Хлус Рекомендовано до друку вченою радою Державного природознавчого музею НАН України © Н.В. Гураль-Сверлова, Р.І.Гураль ISBN 978-966-02-6569-1 © Державний природознавчий музей НАН України, 2012

Люди їх не дуже знають:

Часто розміри ховають Диски, вежі, амбразури Дивної архітектури, Барельєфів дивовижі, Зуби – зовсім не для їжі… Уявити навіть важко, Що ховає черепашка.

Як хвилини їй століття – Давніх форм різноманіття!

Н. В. Гураль-Сверлова

–  –  –

Наземні молюски – цікава, різноманітна і давня група безхребетних тварин. У палеонтологічному літописі вони відомі, починаючи від кам'яновугільного періоду (карбону).

Для пересічної людини слово "молюск" асоціюється переважно з морськими або прісноводними представниками типу Mollusca. Серед наземних форм деякої відомості досягли лише слизняки (переважно завдяки шкоді, яку декотрі види можуть завдавати сільськогосподарським рослинам) і виноградний слимак (завдяки його використанню в кулінарії багатьох європейських країн). Щоправда, виноградним слимаком часто називають не лише Helix pomatia, а будь-яких наземних равликів відносно великого розміру. Разом з тим, наприклад, лише в адміністративних межах м. Львова мешкає понад півсотні різних видів наземних молюсків, а на території України загалом – близько двох сотень видів!

Зображену ситуацію можна пояснити різними причинами: відносно невеликими розмірами та прихованим способом життя багатьох видів, недостатнім відображенням цієї групи тварин у підручниках зоології, відсутністю вітчизняної науково-популярної літератури, написаної на сучасному науковому рівні. Тривалий час не було також розробленої системи українських назв для наземних молюсків (Сверлова, 2003а). Не останньою причиною "непопулярності" наземних молюсків навіть серед зоологів є досить складна ситуація з визначниками. До цього часу не було видано жодного (!) визначника для наземних молюсків України, лише порівняно недавно почали з’являтися подібні видання по окремих регіонах (Сверлова, Гураль, 2005; Балашев и др., 2007). У вищих навчальних закладах часто продовжують користуватися визначником І. М. Ліхарева і О. С. Рамельмейєр (1952) для території колишнього Радянського Союзу, в якому, навіть незважаючи на давно застарілу систематику наземних молюсків, відсутня низка видів, розповсюджених на території України. Ця обставина значно впливає також на якість екологофауністичних досліджень, які часто проводять не малакологи, а зоологи широкого профілю. На сучаснішому рівні підготовані книги з серії "Фауна СССР" (т. 3, вип. 3–6), але вони охоплюють лише окремі групи наземних молюсків. Крім того, в усіх згаданих виданнях види, розповсюджені на території України, просто "губляться" серед великої кількості кавказьких, середньоазійських, далекосхідних форм тощо.

Усе це зумовлює необхідність видання сучасного вітчизняного визначника наземних молюсків України. Як перший крок до створення такої книги можна розглядати виданий раніше визначник наземних молюсків заходу України (Сверлова, Гураль, 2005). Вибір регіону не був випадковим: саме для заходу України властиве найбільше видове різноманіття наземних молюсків. Це дозволило створити зручну методичну основу, в подальшому розширену для усієї території України.

При підготовці визначника автори намагалися зробити процедуру визначення максимально простою, але водночас надійною. Анатомічні ознаки (будова дистальних відділів статевої системи) наведені лише там, де це є необхідним для правильного визначення видів. В описах черепашок равликів або зовнішньої будови та забарвлення слизняків також згадуються переважно ознаки, найвагоміші для їх швидкого і правильного визначення, насамперед студентами або спеціалістами-зоологами широкого профілю. Крім того, наведено короткі дані щодо екології та загальних особливостей розповсюдження окремих видів на території України.

Робота виконана у межах п'ятирічної (2011–2015 рр.) наукової теми Державного природознавчого музею НАН України "Созологічні критерії антропізованих екосистем в регіональних екомережах заходу України" та за фінансової підтримки стипендії Національної академії наук України для молодих вчених.

–  –  –

Дослідження видового складу наземних молюсків розпочалися на території України майже 200 років тому. Ще в першій половині ХІХ ст. тут була описана низка нових для науки видів, переважно – з Криму. Не зважаючи на досить тривалий період малакологічних досліджень, до останнього часу вони залишалися зосередженими майже виключно на окремих регіонах України, де спостерігається найбільша видова різноманітність наземних молюсків разом з найбільшою специфічністю їх видового складу. Це гірський Крим та Українські Карпати з прилеглими до них рівнинними територіями на заході України. Навіть степова частина Криму залишалася майже недослідженою до 1920-х рр., коли цим питанням зайнявся І.І.Пузанов (1926). А степова зона України поза межами Кримського п-ова загалом залишалася майже суцільною “білою плямою” до кінця ХХ ст. (Сверлова и др., 2000, 2006а).

Така диспропорція пояснюється тим, що наземні молюски, порівняно з іншими сухопутними безхребетними, є досить чутливими до висихання. Тому лише відносно невелика кількість їх видів змогла пристосуватися до існування в ксеротермних (сухих і гарячих) біотопах. Загалом найбільша видова різноманітність молюсків спостерігається в листяних лісах та в умовах сильно розчленованого рельєфу (у горах або на рівнині). Проте дослідження останніх років наочно довели, що навіть у степовій зоні значна кількість видів наземних молюсків може існувати завдяки наявності там заплавних і байрачних лісів. Більш того, дослідження, проведені на початку ХХІ ст. на південному сході України (на Донецькій височині та прилеглих до неї територіях), виявили не лише несподівано велику для степової зони видову різноманітність, але й низку видів, не відомих раніше для науки (Гураль-Сверлова,

2010) або для України (Гураль-Сверлова, Мартынов, 2009, 2010; Гураль-Сверлова, Тимошенко, 2012).

Зрозуміло, що у цьому короткому огляді неможливо проаналізувати навіть основну частину літературних джерел, присвячених вивченню наземної малакофауни в окремих регіонах України. Тому ми зупинимося переважно на найвагоміших і узагальнюючих роботах, які були використані також для підготовки цього визначника, та основних напрямах сучасних малакологічних досліджень в Україні.

Із старих публікацій, присвячених наземним молюскам заходу України, зазначимо насамперед узагальнюючу роботу відомого польського малаколога Й. Бонковського щодо наземних і прісноводних молюсків Галичини (Bkowski, 1884). Своєрідним доповненням є каталог малакологічної колекції Музею ім. Дідушицьких (нині – Державний природознавчий музей НАН України) у Львові (Bkowski, 1891). Окремі відомості про наземних молюсків Західного, або Волинського Полісся можна знайти в роботах Ю. Полянського (1932) та Й.Адамовича (Adamowicz, 1939).


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


До цього часу найбільш дослідженими на заході України залишаються Українські Карпати (Байдашников, 1988, 1989 а; Сверлова, 2008) та західна частина Подільської височини (Байдашников, 1996, 2002; Кузьмович, 1997; Сверлова, 2001а; Сверлова, Гураль, 2004). Слід згадати також узагальнюючу роботу В. С. Гітіліса (1959) по наземних молюсках Чернівецької області та роботу В. І. Здуна (1960) по наземних і прісноводних молюсках Закарпатської області. На жаль, в обох випадках не обійшлося без помилок у визначенні окремих видів.

У роботі О. О. Байдашнікова (1992) узагальнено дані щодо видового складу та особливостей біотопічного розподілу наземних молюсків не лише на Західному Поліссі, але й в інших частинах Українського Полісся. До цього часу згадана робота залишається найвагомішою публікацією щодо наземних молюсків на півночі України.

Лише наприкінці ХХ ст. вдалося з’ясувати загальну картину видового складу наземних молюсків південного заходу України (Північно-Західне Причорномор’я) (Сверлова и др., 2000;

Крамаренко, Сверлова, 2001). Після отримання аналогічних даних для Донецької височини та прилеглих до неї територій на південному сході України (Сверлова и др., 2006а) вдалося проаналізувати видовий склад наземних молюсків степової зони України поза межами Кримського п-ова (Сверлова, 2006). Проте вже після виходу згаданої публікації на південному сході України були виявлені види (і навіть роди) наземних молюсків, не відомі раніше для нашої території (Гураль-Сверлова, Мартынов, 2009, 2010; Гураль-Сверлова, Тимошенко, 2012).

З цієї ж території були описані нові для науки види з роду Helicopsis (Гураль-Сверлова, 2010).

З величезної кількості публікацій, присвячених наземній малакофауні Криму, найвагомішим до цього часу залишається цикл робіт І.І.Пузанова (1925-1927). Спираючися на літературні та власні дані, згаданий дослідник досить ретельно описав особливості географічного розповсюдження та внутрішньовидової мінливості кримських молюсків. Проте слід враховувати, що ареали деяких видів молюсків з того часу суттєво розширилися завдяки антропохорії (Попов, Коваленко, 2000). Також на рубежі ХХ і ХХІ ст. на території Кримського п-ова були виявлені окремі види, не відомі раніше для науки (Байдашников, 1990б; Hausdorf, 1994; Гураль-Сверлова, Гураль, 2010), України загалом (Гураль-Сверлова и др., 2010; Балашв, Палатов, 2011) або Криму (Леонов, 2009). Дослідженню окремих видів наземних молюсків у гірському Криму присвячені роботи О.О.Байдашнікова (1990а, б, в). Нещодавно проаналізовані також фондові матеріали Державного природознавчого музею НАН України у м. Львові, зібрані у другій половині ХХ – на початку ХХІ ст. на території Криму (Гураль-Сверлова, Мартынов, 2012). Детальніший опис цих матеріалів можна знайти в каталозі малакологічного фонду музею (Гураль-Сверлова, Гураль, 2012).

У центральній частині України дослідження видового складу наземних молюсків були зосереджені переважно у Києві та його близьких і дальніх околицях (включно з територією Канівського природного заповідника). Для Києва та його найближчих околиць можна порекомендувати оглядові роботи (Tappert et al., 2001; Сверлова и др., 2006б), які містять також аналіз давніших публікацій. Крім згаданих у цих роботах видів, на території Києва та Київської області також періодично знаходять не відомі тут раніше види наземних молюсків, які поступово розширюють свої ареали за рахунок антропохорії (Балашв, Сверлова, 2007;

Балашев, Василюк, 2007; Гураль-Сверлова и др., 2009). Про наземних молюсків Канівського заповідника можна порекомендувати наступні публікації (Корнюшин, 1988; Балашов, Лукашов, 2007; Балашв, Байдашников, 2010). Остання зі згаданих робіт узагальнює також інші матеріали по наземних молюсках лісостепового Придніпров’я.

Аналізу наземної малакофауни лісостепової зони України була присвячена нещодавно захищена кандидатська дисертація І.О.Балашова (2011). У зв’язку з цим були опубліковані роботи по окремих адміністративних областях України (Балашов, 2010; Балашв, Байдашников, 2012).

Таким чином, не зважаючи на недостатню дослідженість видового складу наземних молюсків окремих територій (зокрема, північно-східної частини України), наявні літературні дані дозволяють охарактеризувати загальні особливості сучасного географічного розповсюдження більшості видів наземних молюсків на території України (Balashov, GuralSverlova, 2012). Залишаються відкритими питання щодо присутності в країні окремих видів (що буде зазначено в описах відповідних видів в основній частині визначника).

Також слід особливо підкреслити, що на рубежі ХХ і ХХІ ст. почала стрімко зростати кількість виявлених видів наземних молюсків, присутність яких на території України загалом або в її окремих регіонах може бути результатом антропохорії. Попередній огляд таких видів був зроблений нами раніше для України (Сверлова и др., 2006б) та її західного регіону (Кирпан, Сверлова, 2002). Але лише за останні роки було зареєстровано проникнення на захід України двох видів наземних молюсків, спричинене діяльністю людей: кавказького виду Stenomphalia ravergiensis (Гураль-Сверлова, Гураль, 2012) і небезпечного шкідника Arion lusitanicus s.l.

(Гураль-Сверлова, Гураль, 2011а). Аналогічна ситуація спостерігається також у інших регіонах України. Проте далеко не завжди вдається визначити, чи є окремі знахідки результатом порівняно недавньої антропохорії, чи йдеться про межі природних ареалів видів. Особливі складності виникають для регіонів, систематичне дослідження наземної малакофауни яких розпочалося лише порівняно недавно. Зокрема, на південному сході України лише за останні роки виявлено низку видів кавказького походження, деякі з них теоретично можуть знаходитися тут на межі своїх природних ареалів (Гураль-Сверлова, Мартынов, 2009; ГуральСверлова и др., 2009), для інших великою є ймовірність антропохорії (Гураль-Сверлова, Мартынов, 2010; Гураль-Сверлова, Тимошенко, 2012).Pages:   || 2 | 3 | 4 |
 
Похожие работы:

«УДК 576.3:591.1/48 ВПЛИВ ХЕЛАТОРІВ НА ФУНКЦІОНАЛЬНУ АКТИВНІСТЬ ГІПОКАМПУ Кучковський О.М., викладач, Єщенко Ю.В., к.б.н., доцент, Бовт В.Д., д.б.н., професор, Єщенко В.А., к.м.н., професор, Омельянчик В.М., к.м.н, доцент Запорізький національний університет У дослідах на мишах було показано, що введення їм хелатуючого агента 8бензолсульфоніламіно)-хіноліну (8-БСХ) викликало розвиток його інтравітальної реакції в гіпокампі та судом, а діетилдітиокарбамат натрію (ДЕДТКН) не впливав на...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ I НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА VIII МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ СТУДЕНТІВ ТА АСПІРАНТІВ МОЛОДЬ І ПОСТУП БІОЛОГІЇ ЗБІРНИК ТЕЗ (3 – 6 КВІТНЯ 2012 РОКУ, М. ЛЬВІВ) ЛЬВІВ – 2012 MINISTRY OF EDUCATION AND SCIENCE, YOUTH AND SPORT OF UKRAINE IVAN FRANKO NATIONAL UNIVERSITY OF LVIV VIII INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE FOR STUDENTS AND PHD STUDENTS YOUTH AND PROGRESS OF BIOLOGY ABSTRACTS BOOK (APRIL, 3 – 6, 2012, LVIV)...»

«Міністерство освіти і науки України Дніпропетровський національний університет Українське герпетологічне товариство В. Л. Булахов, В. Я. Гассо, О. Є. Пахомов БІОЛОГІЧНЕ РІЗНОМАНІТТЯ УКРАЇНИ. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ. ЗЕМНОВОДНІ ТА ПЛАЗУНИ (Amphibia et Reptilia) Монографія Дніпропетровськ Видавництво ДНУ 2 В. Л. Булахов, В. Я. Гассо, О. Є. Пахомов УДК 597.6(477.63)+598.1(477.63) ББК 28.639.33/34 (4УКР–4ДНІ) Б 90 Рекомендовано до друку Вченою радою Дніпропетровського національного університету....»

«УДК 597.2/.5 ІХТІОФАУНА АКВАТОРІЙ АЗОВО-СИВАСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ Демченко В.О., к.б.н., докторант Таврійський державний агротехнологічний університет У роботі наводиться аналіз іхтіофауни водойм Азово-Сиваського національного природного парку. З’ясовані особливості формування іхтіофауни та проведений порівняльний аналіз видового різноманіття. Описана відносна чисельність деяких риб та частота їх зустрічей, особливості міграцій окремих видів риб. Розглядаються питання важливості...»

«УДК 628.16.098.2 О.М. Швед, О.К. Видринська, В.Г. Червецова, З.В. Губрій, В.П. Новіков Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра технології біологічно активних сполук, фармації та біотехнології НОВІ ПІДХОДИ ДО БІОЛОГІЧНОГО ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД МІСТА ЛЬВОВА © Швед О.М., Видринська О.К., Червецова В.Г., Губрій З.В., Новіков В.П., 2012 Вивчено та досліджено стічні води та мікробіоту мулу станції очисних споруд з метою інтенсифікації схеми очищення промислово-побутових стічних вод з...»

«УДК: 611.1:611.013:537.531-092.9 В.В.Кошарний ЗМІНИ ПОКАЗНИКІВ ПЕРИФЕРИЧНОЇ Дніпропетровська дерКРОВІ ПРИ ДІЇ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО жавна медична акадеВИПРОМІНЮВАННЯ мія Дослідження проведене в рамках науково-дослідної роботи «Морфогенез серця і судин після експериментальних втручань» (номер державної реєстрації 0106U012193). Ключові слова: кров, Резюме. На теперішній час залишається багато невирішених питань про дію електромагнітного випромінювання різного діапазону на окремі органи і системи,...»

«МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ НАКАЗ «_25_» _06_2009р. № _ 450 м. Київ Про проведення моніторингу випадків смерті жінок під час вагітності, пологів і у післяпологовому періоді Відповідно до рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров’я щодо моніторингу усіх випадків смерті жінок, пов’язаної з вагітністю, та з метою удосконалення порядку розгляду випадків материнської смерті, проведення експертної оцінки медичної документації щодо рівня організації та якості надання медичної...»

«УДК 519.6 В сборнике представлены статьи по современным проблемам математического моделирования процессов в биологии и медицине, физических процессов, созданию экспертных систем, инструментальных средств информационных технологий, проблемам оптимизации вычислений, системному анализу физических процессов. Для специалистов в области прикладной математики, системного анализа, численного анализа, компьютерных технологий, экспертных систем. В збірнику представлені статті з сучасних проблем...»

«СУЧАСНИЙ СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ БІОТЕХНОЛОГІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА АНТИБІОТИКІВ УДК 579.25:579.873.7 СУЧАСНИЙ СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ БІОТЕХНОЛОГІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА АНТИБІОТИКІВ Т. С. Тодосійчук1, Т. І. Іздебська1, О. М. Громико2, В. О. Федоренко2 Національний технічний університет України „Київський політехнічний інститут” просп. Перемоги, 37, корпус 4, Київ-56,Україна e-mail: biotech@ntu-kpi.kiev.ua Львівський національний університет імені Івана Франка вул. Грушевського, 4, Львів 79005, Україна e-mail:...»

«Міністерство освіти і науки Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки Наукове товариство студентів і аспірантів МАТЕРІАЛИ VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів і аспірантів «Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень» (1415 травня 2014 року) Том 1 Луцьк Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки УДК 001(477.82)(082) ББК 72.4(4УКР-4ВОЛ)я431 М 75 Рекомендовано до друку вченою радою Східноєвропейського національного...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»