WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 18 |

«Зміст стор. 1. Вступ.. 2. Методична робота.. 2.1. Організаційна діяльність методичних служб. 2.2. Інформаційно-методична діяльність.. 2.3. Аналітична діяльність методичних служб та ...»

-- [ Страница 1 ] --

АНАЛІЗ

річних звітів обласних еколого-натуралістичних центрів

та обласних станцій юних натуралістів за 2013 рік

Зміст

стор.

1. Вступ ……………………………………………………………………………

2. Методична робота ……………………………………………………………..

2.1. Організаційна діяльність методичних служб ………………………………..

2.2. Інформаційно-методична діяльність ………………………………………….

2.3. Аналітична діяльність методичних служб та наукове забезпечення ………

3. Екологія та охорона природи ………………………………………………….

3.1. Аналіз роботи творчих учнівських об’єднань та гуртків екологічного та природоохоронного спрямування …………………………………………….

3.2. Робота на екологічних стежинах ……………………………………………..

3.3. Обласні масові заходи природоохоронного та екологічного спрямування..

3.4. Моніторинг довкілля …………………………………………………………..

3.5. Робота на природоохоронних територіях ……………………………………

3.6. Виїзні форми навчання (експедиції) ………………………………………….

3.7. Нові форми екологічної освіти та просвіти ………………………………….

3.8. Методичне забезпечення еколого-природоохоронної роботи

4. Організація роботи та експериментальне дослідництво в галузі біології та сільського господарства ……………………………………………………….

4.1. Робота на навчально-дослідних земельних ділянках ………………………..

4.2. Робота творчих об’єднань та гуртків зоолого-тваринницького напряму (тематика дослідницької роботи, участь у масових профільних заходах, методичне забезпечення) ………………

4.3. Робота учнівських лісництв …………………………………………………...

4.4. Робота творчих об’єднань та гуртків декоративного квітництва, флористики та їх методичне забезпечення …………………………………..

4.5. Зміст робота творчих об’єднань та гуртків із садівництва ………………….

4.6. Стан теплиць та використання їх у навчально-виховному процесі;

дослідницька робота …………………………………………………………...

4.7. Робота аграрних учнівських об’єднань, учнівських виробничих бригад ….

4.8. Методичне забезпечення дослідницької роботи в області ………………….

5. Аналіз роботи організаційних форм ………………………………………….

5.1. Гурткова робота ………………………………………………………………..

5.2. Довузівська та допрофесійна підготовка …………………………………….

5.3. Формування у вихованців національної свідомості засобами екологонатуралістичної діяльності; вивчення питань українознавства …………….

5.4. Музеї та куточки хліба …………………………………………

5.5. Робота по оздоровленню вихованців …………………………………………

5.6. Аналіз роботи профільних об’єднань з біології ……………………………..

5.7. Виїзні та інноваційні форми біологічної освіти …………………………….

6. Робота з інтелектуально обдарованою учнівською молоддю ………………

7. Масові заходи виховного спрямування (культурно-розважальні заходи, свята, тематичні вечори тощо) …………

8. Загальні висновки та пропозиції ………………………………

9. Додатки …………………………………………………………………………

–  –  –

Сучасний позашкільний заклад – унікальне освітнє середовище, що має самостійне соціальне призначення і характеризується більшою відкритістю, здатністю швидко реагувати на виникаючі освітні потреби дитини і соціуму.

Важливою складовою реалізації позашкільної освітньої програми є співпраця Академії Педагогічних наук та профільних дослідних наукових інститутів із потужною творчою армією практиків з національних та обласних профільних центрів дали плідні результати у вигляді положень, концепцій, програм, навчальних планів, експериментальних досліджень.

Процеси глобалізації, змінності, конкуренції, що з кожним роком дедалі більше проявляються. А це, у свою чергу, вимагає дослідницьких зусиль, спрямованих на усвідомлення ролі освіти у формуванні людини інноваційного складу.

Метою досліджень стала реалізація сучасних підходів, покликаних забезпечити рівний доступ усіх громадян до якісної освіти і, звичайно, проведення моніторингу та внесення пропозицій для покращення освітньої системи.

Актуальні питання та завданнями в галузі дослідництва освітянських проблем:

- широка організація досліджень для виявлення кращих світових освітніх надбань;

- апробація та впровадження інноваційних педагогічних систем з широким використанням найсучасніших інформаційних технологій.

Виходячи з актуальності даних вимог, їх соціальної значимості більшість колективів позашкільних навчальних закладів еколого-натуралістичного спрямування у 2013 році працювали над реалізацією єдиної науково-методичної проблеми закладу та вирішенням слідуючих завдань:

- впровадження інновацій у формуванні творчої особистості через особистісно-орієнтоване навчання і виховання гуртківців.

- Здійснення навчально-виховної та методичної роботи через практичну діяльність.

- Впровадження допрофесійної освіти та забезпечення профорієнтаційної роботи через різні форми роботи з вихованцями.

- Забезпечення інноваційної дослідницько-експериментальної роботи із школярами.

- Впровадження в навчально-виховний процес здоров’язберігаючих технологій.

- Залучення школярів області до практичної природоохоронної, еколого-натуралістичної, експериментально-дослідницької та винахідницької роботи в галузі сільськогосподарських наук.

- Пошук, розвиток та підтримка обдарованих і талановитих учнів, створення умов для самореалізації та саморозвитку природних нахилів та інтересів, індивідуальних здібностей, школярів.

- Постійне оновлення змісту інформаційно-методичної та координаційної роботи з педагогічним загалом області; вивчення, узагальнення та впровадження в навчальновиховний процес педагогічних інновацій.

- Ефективне та постійне зміцнення навчально-матеріальної бази закладу; комп’ютеризація навчальних кабінетів, використання Інтернет-ресурсів.

- Збереження та розширення мережі шкільних НДЗД, шкільних лісництв, екологонатуралістичних гуртків аграрних трудових об’єднань старшокласників.

- Вдосконалення роботи психологічної служби та її результативності.

–  –  –

Методична робота – це складова освітнього процесу, основний компонент діяльності позашкільного закладу, спрямований на вдосконалення професійно-педагогічної культури педагога, втілення продукування психолого-педагогічних ідей, розробки та впровадження нових технологій навчання й виховання, вивчення й поширення педагогічного досвіду.

Протягом 2013 року діяльність методичних служб позашкільних закладів екологонатуралістичного спрямування була спрямована на підвищення професійного рівня педагогів, розвиток позашкільної еколого-натуралістичної освіти на основі впровадження інноваційних педагогічних технологій і засобів навчання, зміцнення і модернізації змісту позашкільної освіти відповідно до діючої структури позашкільних навчальних закладів, залученню інноваційний досягнень в сфері інформаційно-комунікаційних технологій та вирішення слідуючих завдань:

- створення єдиного інформаційного простору і регуляція інформаційних потоків управлінської документації і науково-методичних розробок, листів, рекомендацій, посібників тощо;

- концентрація перспективного педагогічного досвіду позашкільної діяльності та його поширення через різні форми методичної роботи та громадські педагогічні об’єднання;

- надання методичної і практичної допомоги педагогам загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів в організації заходів по розвитку пріоритетних напрямів екологонатуралістичної роботи;

- розробка критеріїв виявлення творчого потенціалу педагогічних працівників і обдарованої молоді загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів;

- забезпечення проведення діагностичних і атестаційних процедур для об’єктивного аналізу досягнутих результатів і прогнозування розвитку, стимулювання педагогічної творчості;

- організація і забезпечення функціонування курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників через різні форми організаційно-методичної та навчально-виховної роботи;

- сприяння у реалізації державних, регіональних програм освіти і виховання.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Координаційно-методична робота позашкільних еколого-натуралістичних закладів здійснювалась за напрямками:

- Організаційно-методична діяльність.

- Інформаційна діяльність.

- Аналітична діяльність та наукового забезпечення.

Організаційна діяльність методичних служб була направлена на:

- вивчення запитів забезпечення роботи Всеукраїнських семінарів, науково-практичних конференцій, міжнародних та всеукраїнських конкурсів, виставок-оглядів, педагогічних читань, методичного забезпечення та методичного супроводу у Всеукраїнських конкурсах, моніторинг еколого-натуралістичної роботи; організації різних форм навчання педагогів через семінари, педагогічні практикуми, курси;

- визначення опорних (базових) загальноосвітніх, позашкільних і дошкільних навчальних закладів, шкіл перспективного педагогічного досвіду для проведення семінарівпрактикумів та інших методичних заходів з педагогічними працівниками;

- розробки змісту регіонального компоненту діяльності позашкільного навчального закладу;

- організації мережі інформаційно-комунікаційного обслуговування.

З метою вивчення форм і методів реалізації пріоритетних напрямів екологонатуралістичної роботи, надання методичної допомоги, вивчення, узагальнення та поширення перспективного педагогічного досвіду, проведення моніторингу та діагностичної роботи, підготовки семінарів-практикумів, в 2013 році методичними службами обласних центрів (станцій) здійснювались виїзди до загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів: Вінницька – 26, Волинська – 40, Дніпропетровська – 200, Запорізька – 4, Кіровоградська – 35, Полтавська – 8, Рівненська – 8, Сумська – 12, Тернопільська – 11, Херсонська – 41, Хмельницька – 5, Чернігівська – 23.

Всі інші обласні еколого-натуралістичні центри (станції) проводили виїзди в райони своїх областей в силу необхідності, проте на вказали у своїх звітах кількість виїздів та категорію працівників, що їх здійснювали.

Інноваційними формами організаційно-методичної роботи були: методична система кураторства в області, робота учбово-методичного стаціонару для педагогів та студентів, проектно-модульна система методичної діяльності, роботи експериментально-методичного майданчика «До рідної природи з розумом і серцем», створення в області 28 екологонатуралістичних центрів на громадських засадах та координаційна робота з ними; методика ТРВЗ; нова модель методичної роботи; робота з обдарованими дітьми через розширення мережі наукових учнівських товариств в області у Вінницькій обласній СЮН. Ці інновації відзначені Золотою медаллю на Всеукраїнській виставці «Інноватика освіти України» у 2013 році.

Мобільна консалтингова служба працювала в структурі методичного відділу комунального закладу «Чернігівській обласній СЮН».

Обласні творчі групи діяли у Запорізькому обласному ЦЕНТУМ.

Застосування складових технологій креативного розвитку в Івано-Франківському обласному ЕНЦУМ.

Робота екологічних організацій та громадських засадах «Флора», «Зелений світ» у Кіровоградському обласному ЦЕНТУМ.

Створення регіональних методичних об’єднань в Луганському обласному ЦЕНТУМ.

Консультаційний пункт для педагогів, студентів при Миколаївському обласному ЕНУУМ.

Один громадський еколого-натуралістичний центр та конгрес-тури в Полтавському ЕНЦУМ.

Застосування методів проектів в Рівненському комунальному закладі «Обласна стація юних натуралістів».

Організаційно-педагогічне проектування всіх напрямів діяльності Сумського обласного центру позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю.

Система кураторства та співпраця із Лігою природи дітей та молоді у Фінляндії Тернопільського обласного ЦЕНТУМ.

Проектно-орієнтований проект «Організація допрофільної підготовки учнів з агробіологічного напряму в Херсонському обласному ЦЕНТУМ.

Запровадження мультимедійних розробок та робота творчих лабораторій позашкільників у Хмельницькому обласному ЕНЦУМ.

Для координації діяльності педагогічних колективів щодо проведення екологонатуралістичної роботи, підвищення якості позашкільної освіти, впровадження нових методик, форм, засобів та технологій екологічного, трудового виховання школярів, навчання обдарованої молоді, підвищення педагогічної майстерності створені та діють обласні координаційно-методичні ради у: Вінницькій, Волинській, Запорізькій, Івано-Франківській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Херсонській, Хмельницькій, Чернігівській областях.

Ефективно працювали методичні майданчики на базі:

- Чернігівського комунального закладу «Чернігівська обласна СЮН» по вивченню та впровадженню педагогічної спадщини В Сухомлинського в позакласну роботу екологонатуралістичного спрямування.

- Вінницької обласної СЮН «Формування природодоцільної поведінки дошкільників шляхом організації домірного та виваженого спілкування з природою в країні «Екологознай» на базі дошкільного закладу № 31 м. Вінниці – основа особистісноорієнтованого навчання дітей».; «Фітодизайн та флористика як нетрадиційна форма екологічного виховання»; «З батьківської криниці»; «Дослідницька та експериментальна робота з лікарськими рослинами»; «Дослідницька та експериментальна робота в об’єктах захищеного ґрунту»; «Дослідницька та експериментальна робота з плодоягідними культурами»; «Робота з обдарованими дітьми»; «Зоолого-тваринницька база Вінницької обласної станції юних натуралістів, як засіб науково-дослідницької діяльності, трудового виховання та профорієнтації гуртківців»; виїзні форми навчання.

Методичні служби Вінницької обласної СЮН, Волинського, Чернігівського, Хмельницького, Дніпропетровського, Полтавського, Чернівецького, Донецького, ІваноФранківського, Сумського, Тернопільського, Харківського, Херсонського, Рівненського еколого-натуралістичних центрів підвищили співпрацю з обласними інститутами післядипломної освіти педагогічних працівників через розробку тематик лекцій, виступів перед слухачами курсів підвищення кваліфікації, проведення спільних теоретичних семінарів, семінарів-практикумів, нарад-семінарів, вивчення перспективного педагогічного досвіду тощо.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 18 |
 
Похожие работы:

«УДК 617.546-055 ОСОБЛИВІСТЬ СКОЛІОЗУ В ДОРОСЛИХ ОСІБ Купрєєнко М.В., аспірант Запорізький національний університет Серед пацієнтів різних вікових груп, хворих на сколіоз, визначено рівень фізичної підготовленості, особливості функціонування окремих біологічних систем організму. Встановлено, що суттєвих змін зазнають органи і тканини опорно-рухового апарату, серцево-судинної, дихальної та системи травлення, які потребують, застосування корекційно-відновлювальних заходів із використанням сучасних...»

«ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЖИТТЄВОЇ ФОРМИ RHODODENDRON MYRTIFOLIUM SCHOTT ET KOTSCHY. УДК 582.688.3:581.526.13:581.3(477:292.452) ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЖИТТЄВОЇ ФОРМИ RHODODENDRON MYRTIFOLIUM SCHOTT ET KOTSCHY В УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТАХ М. Волощук1, А. Прокопів2 Карпатський біосферний заповідник, вул. Красне Плесо, 77, Рахів 90600, Україна e-mail: voloshchuk-mykola@rambler.ru Львівський національний університет імені Івана Франка вул. Грушевського, 4, Львів 79005, Україна e-mail:...»

«Олекса Палійчук НА ДОРОГАХ ВСЕСВІТУ Науково-фантастичні оповідання Повість Видання друге Київ Культурологічне ПП «Боривітер» ББК 84.4УКР6 П14 До збірника увійшли науково-фантастичні твори автора, які образно розкривають психологію та світоглядні переконання його героїв. Вірність обов’язку і дружбі, міра особистої порядності і честі – всі ті людські риси найкраще випробовуються й отримують об’єктивну оцінку в екстремальних умовах безмежного Всесвіту. Передмова Валентини Олійник ISBN...»

«Національна академія наук України Державний природознавчий музей Н. В. СВЕРЛОВА НАУКОВА НОМЕНКЛАТУРА НАЗЕМНИХ МОЛЮСКІВ ФАУНИ УКРАЇНИ Львів 2003 Национальная академия наук Украины Государственный природоведческий музей Н. В. СВЕРЛОВА НАУЧНАЯ НОМЕНКЛАТУРА НАЗЕМНЫХ МОЛЛЮСКОВ ФАУНЫ УКРАИНЫ Львов 2003 ББК 691.9-8(4 Ук) С УДК 594.38(477) Сверлова Н. В С 24 Наукова номенклатура наземних молюсків фауни України. Львів, 2003. с. 18ЕУЫ 966-02-2810-4 У довіднику наведено наукову номенклатуру і...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ ДИЗАЙНУ І МИСТЕЦТВ (ХАРКІВСЬКИЙ ХУДОЖНЬО-ПРОМИСЛОВИЙ ІНСТИТУТ) Видається з січня 1998 року №1 ПЕДАГОГІКА, ПСИХОЛОГIЯ ТА МЕДИКО-БIОЛОГIЧНI ПРОБЛЕМИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І СПОРТУ ХАРКIВ 200 ББК 75.0+75.1 УДК 796.072.2 Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: зб. наук. пр. за ред. Єрмакова С.С. Харків: ХДАДМ (ХХПІ), 2004. №12. 104 с. (Укр., рос., польск., англ. мов.) У збірку вміщено статті,...»

«ПРОЕКТ СТРАТЕГІЧНА ЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА Посібник Проект РЕОП впроваджується за фінансової підтримки Уряду Канади, наданої через Канадське агентство міжнародного розвитку (КАМР). Зміст Вступ Розділ 1. Поняття стратегічної екологічної оцінки 1.1. Визначення та зміст СЕО 1.2. Мета проведення СЕО 1.3. Додаткові можливості СЕО порівняно з ОВНС 1.4. Ключові принципи застосування СЕО 1.5. Вигоди від проведення СЕО 1.6. Витрати на проведення СЕО 1.7. Чинники ефективності СЕО 1.8. СЕО як інструмент...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА НАУКОВІ ЧИТАННЯ ПАМ’ЯТІ ПРОФЕСОРА Ф.Й. СТРАУТМАНА 7 березня 2013 року ЛЬВІВ 2013 ББК Е623.35(063) А: З-4 А: З-41 Наукові читання пам’яті професора Ф.Й. Страутмана: матеріали читань (7 березня 2013 р., м. Львів). – Львів: Малий видавничий центр біологічного факультету ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 56 с. ISBN 978-617-10-0058-2 Збірник матеріалів містить роботи науковців, які працюють над дослідженням...»

«Оксьон Валентина Іванівна. Керівник міжнародної культурнопросвітньої програми “Київ – СанктПетербург. Школа Володимира Лубенка”, член спілки дизайнерів росії, офіційний представник, керівник проекту “Школа Володимира Лубенка” в Україні РОЗВИТОК АВТОРСЬКОЇ ШКОЛИ ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНОГО СПРЯМУВАННЯ В УМОВАХ АДАПТИВНОГО УПРАВЛІННЯ (НА ПРИКЛАДІ “ШКОЛИ ВОЛОДИМИРА ЛУБЕНКА”) “Не треба навчати дітей будьчому, що не буде мати сенсу в їх дорослому житті все має бути енергетично економічним та біологічно...»

«Міністерство освіти і науки України Дніпропетровський національний університет О. Є. Пахомов, Ю. Л. Кульбачко ВИГОТОВЛЕННЯ ЗООЛОГІЧНИХ НАОЧНИХ ПОСІБНИКІВ ТА НАУКОВИХ КОЛЕКЦІЙ Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів біологічних спеціальностей вищих навчальних закладів Дніпропетровськ Видавництво ДНУ Виготовлення зоологічних наочних посібників та наукових колекцій УДК 59.08 (075.8) ББК 28.6я73 П Рецензенти: д-р біол. наук, проф. Л. І. Рековець д-р...»

«4. Шенк Х. Теория инженерного эксперимента: [пер. с англ.] / Х. Шенк. – М.: Мир, 1972. – 381 с.5. Сукманов В.А. К вопросу экспериментальных исследований вспениваемости рыбного сырья / В.А. Сукманов, А.А. Яшонков // Рибне господарство Украни. – 2011. – № 6 (77). – С. 40-43. УДК 6.37.2:66.083.2 Сукманов В.О., д-р техн. наук, проф., Гаркуша В.Б., канд. техн. наук, доц. (ДонНУЕТ, Донецьк), Бесараб О.С., проф.(НУХТ, Київ), Громов С.В. (ДонНУЕТ, Донецьк) ВПЛИВ ПАРАМЕТРІВ ПРОЦЕСУ ОБРОБКИ ВЕРШКОВОГО...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»