WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«БІОЛОГІя Зошит для лабораторних робіт та оперативного тематичного тестового контролю знань 8 клас ТЕРНОПІЛЬ НАВЧАЛЬНА КНИГА – БОГДАН УДК 58(076.1) ББК 28.5я72 О-53 Олійник І.В. О-53 ...»

І.В. Олійник

БІОЛОГІя

Зошит

для лабораторних робіт

та оперативного тематичного тестового

контролю знань

8 клас

ТЕРНОПІЛЬ

НАВЧАЛЬНА КНИГА – БОГДАН

УДК 58(076.1)

ББК 28.5я72

О-53

Олійник І.В.

О-53 Біологія: Зошит для лабораторних робіт та оперативного тематичного

тестового контролю знань: 8 кл. / І.В. Олійник. — Тернопіль : Навчальна

книга — Богдан, 2012. — 112с.

ISBN 978-966-10-2556-0

Пропоноване видання містить лабораторні роботи, передбачені чинною навчальною програмою Міністерства освіти і науки України з біології для учнів 8-го класу, а також тестові завдання різного рівня складності для оперативного контролю знань.

Мета посібника — залучити учнів до активного самостійного навчання та узагальнення вивченого матеріалу.

Для учнів загальноосвітніх навчальних закладів, учителів біології, студентів вищих педагогічних закладів.

УДК 58(076.1) ББК 28.5я72 Охороняється законом про авторське право.

Жодна частина цього видання не може бути відтворена в будь-якому вигляді без дозволу автора чи видавництва ISBN 978-966-10-2556-0 © Навчальна книга — Богдан, 2012 ЛаБОратОрна рОБОта № 1 тема. Вивчення особливостей тваринних клітин та тканин.

Мета: вивчити особливості будови тваринних клітин; з’ясувати характерні особливості різних типів тканин залежно від функцій, які вони виконують.

Обладнання: мікроскоп, набір готових постійних мікропрепаратів клітин тварин та рослин, підручник, таблиці: «Рослинна клітина», «Тваринна клітина».

Хід роботи

1. Приготуйте мікроскоп до роботи. Розгляньте постійний мікропрепарат листка елодеї під мікроскопом. Зверніть увагу на особливості будови клітин.

2. Замалюйте одну клітину листка елодеї та позначте органели клітини.

3. Розгляньте під мікроскопом постійний мікропрепарат яйцеклітини ссавця.

Замалюйте яйцеклітину, підпишіть органели.

4. Розгляньте під мікроскопом мікропрепарати епітеліальної тканини. Зверніть увагу на особливості її будови: форму клітин, їхнє розташування у тканині, наявність міжклітинної речовини. Використовуючи малюнки у підручнику, підпишіть назви видів епітелію.

—3 —

5. Розгляньте мікропрепарати сполучної тканини, порівняйте їх із малюнками у підручнику. Що характерно для сполучної тканини? Зверніть увагу на розташування міжклітинної речовини у тканині. Підпишіть назви видів сполучної тканини.

6. Порівняйте запропоновані мікропрепарати м’язової тканини із зображеннями на малюнку у підручнику Зверніть увагу на особливості будови. Чим відрізняється м’язова тканина від епітеліальної і сполучної? Використовуючи малюнки у підручнику, підпишіть назви видів м’язової тканини.

7. Розгляньте мікропрепарат нервової тканини, порівняйте побачене з малюнком у підручнику. Які особливості нервової тканини?

Замалюйте схему нейрона, підпишіть його частини.

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

8. Сформулюйте висновки, відповівши на запитання.

1) У чому подібність будови клітин рослинних і тваринних організмів? Чим пояснити відмінності?

2) Що спільне у будові тканин тварин? У чому полягають відмінності у будові тваринних тканин? Чим вони обумовлені?

3) Які тканини рослин і тварин подібні між собою за виконуваними функціями?

<

–  –  –

V. Завдання відкритого типу.

21. Що таке фотоперіодизм і як він виявляється у тварин?

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

22. Наведіть приклади пристосувань тварин до сезонного ритму зовнішніх умов.

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

— 110 — зМІСт Лабораторна робота № 1

Лабораторна робота № 2

Лабораторна робота № 3

Лабораторна робота № 4

Лабораторна робота № 5

Лабораторна робота № 6

Лабораторна робота № 7

Лабораторна робота № 8

Лабораторна робота № 9

Лабораторна робота № 10

Лабораторна робота № 11

Лабораторна робота № 12

Лабораторна робота № 13

Лабораторна робота № 14

тЕСт-КОнтрОЛь Вступ. Будова і життєдіяльність тварин. І варіант

ІІ варіант

найпростіші. Губки. Кишковопорожнинні. І варіант

ІІ варіант

Черви. І варіант

ІІ варіант

Членистоногі. І варіант

ІІ варіант

Молюски. І варіант

ІІ варіант

Безчерепні. риби. І варіант

ІІ варіант

земноводні. плазуни. І варіант

ІІ варіант

птахи. І варіант

ІІ варіант

Ссавці. І варіант

ІІ варіант

Організми і середовище життя. І варіант

ІІ варіант

Навчальне видання

–  –  – 
Похожие работы:

«УДК 504:622.691.4 (477.86) З ІСТОРІЇ ЕКОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ НА ТЕРИТОРІЇ ВПЛИВУ БОГОРОДЧАНСЬКОГО ГАЗОТРАНСПОРТНОГО ВУЗЛА Л.Д.Потравич Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, 76019, Івано-Франківськ, Карпатська,15, тел.(0342) 559698 В статье рассматривается история экологических исследований на территории Богородчанского газотранспортного узла. The history of environmental investigations on the territory of Bogorodchansky gas transportation nets is showed in the...»

«Тези доповідей Конференції молодих дослідників-зоологів – 2009 м. Київ, Інститут зоології, 8–9 квітня 2009 р. Зоологічний кур’єр № 3, квітень 2009 у Тези доповідей Конференції молодих дослідників-зоологів – 2009 (м. Київ, Інститут зоології НАН України, 8–9.04 2009 р.). — Київ, 2009. — 61 с. — (Зоологічний кур’єр, № 3.) — http://izan.kiev.ua/KMDZ09-abstr.pdf У збірнику подано тези доповідей Конференції молодих дослідників-зоологів України, що працюють у галузі дослідження фауни, систематики,...»

«ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ISSN 2304 8336. Проблеми радіаційної медицини та радіобіології. 2013. Вип. 18. УДК 615.849 Д. А. Базика, В. О. Сушко, А. А. Чумак, В. О. Бузунов В. В. Талько, Л. А. Янович Державна установа “Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академії медичних наук України”, вул.Мельникова, 53, м.Київ, 04050, Україна ЗВІТ ПРО РОБОТУ ДУ “НАЦІОНАЛЬНИЙ НАУКОВИЙ ЦЕНТР РАДІАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ” ЗА 2012 РІК У доповіді...»

«Національна академія наук України Державний природознавчий музей НАУКОВІ ЗАПИСКИ ДЕРЖАВНОГО ПРИРОДОЗНАВЧОГО МУЗЕЮ Том Спеціальний випуск Львів 2004 Национальная академия наук Украины Государственный природоведческий музей НАУЧНЫЕ ЗАПИСКИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДОВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ Том 20 Специальный выпуск Львов 2004 National Academy of Sciences of Ukraine State Natural History Museum PROCEEDINGS OF THE STATE NATURAL HISTORY MUSEUM Volume 20 Special edition Lviv 2004 УДК 502.72:57 Наукові записки...»

«Публікації А.П.Голиков, В.Г.Клименко, Э.А.Попова Учет влияния хозяйственной деятельности на водные ресурсы и баланс вод при мелиорации земель /Экологические и экономические аспекты мелиорации. Тезисы докладов УШ Всесоюзной конференции по мелиоративной географии, 4-6 октября 1988 г. Климат. Эрозия и дефляция. Охрана природы. Методика исследований. Преподавание мелиоративной географии. Таллин, 1988. Т.4. – с. 135В.Г.Клименко, Є.А.Попова Якість вод Лівобережної частини 2. України // Сучасні...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»