WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«У статті наведено дані аналітичних та експериментальних досліджень з екології M. bovis. Показано поліпатогенність даного виду мікобактерій щодо ссавців, виживання його в організмі живих ...»

УДК 619:616.98.579.873.21

Бусол В.О., Мазур В.М.

ПОТЕНЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА ТА РЕЗЕРВУАРИ В ЕКОЛОГІЧНОМУ

СЕРЕДОВИЩІ MYCOBAKTERIUM BOVIS

Національний університет біоресурсів і природокористування України

У статті наведено дані аналітичних та експериментальних досліджень з

екології M. bovis. Показано поліпатогенність даного виду мікобактерій щодо

ссавців, виживання його в організмі живих істот різних родин. Встановлено що одною з екологічних ніш мікобактерій туберкульозу є вільноживучі ондатри. Виділений штам «Ондатра» вірулентний для морських свинок, кролів і курей.

M. bovis, екологія, ондатра, епізоотичний процес, джерело, резервуар.

Дані епізоотологічних досліджень показують, що протитуберкульозні заходи, які здійснюють в країнах з різним розвитком скотарства та ветеринарної медицини, не дають змоги ліквідувати інфекцію в межах окремих регіонів і континентів [6, 9, 12, 17]. Україна з ХVІІІ ст. є стаціонарно неблагополучною щодо туберкульозу великої рогатої худоби. Основними причинами такого стану є: недосконалість існуючих ветеринарно-санітарних, організаційно-господарських і діагностичних заходів [3, 16]; відсутність специфічних засобів профілактики [1, 2, 11]; не врахування природніх резервуарів M. bovis [4, 15]. Такі епізоотологічні поняття як «резервуар збудника» і «біологічний господар патогена» безпосередньо пов’язані з екологією – наукою яка вивчає взаємовідносини мікроорганізмів з біотичним та абіотичним середовищами, що обумовлюють їх виживання, розмноження, еволюційний розвиток та патогенність.

Зважаючи на це ми ставили за мету вивчити екологічні особливості M. bovis на основі узагальнення матеріалів публікацій та результатів власних досліджень щодо встановлення природного резервуару патогенних мікобактерій серед ссавців внутрішніх водойм України, зокрема ондатр.

Матеріал і методи досліджень. Інформаційні дані наукових видань щодо екології та мінливості M. bovis; ондатри внутрішніх водойм; експериментальні лабораторні тварини (морські свинки, кролі і кури) слугували матеріалом досліджень. При проведені роботи використовували аналітичний, епізоотологічний і бактеріологічний методи досліджень.

Результати і обговорення досліджень. Mycobacterium bovis здатен паразитувати в організмі різних видів ссавців та резервуватись серед деяких інших хребетних і безхребетних істот, які населяють земну кулю. Зокрема, встановлено розвиток туберкульозного процесу при спонтанному інфікуванні цим видом мікобактерій ссавців: людей, мавп, овець, кіз, козуль, коней, свійських і диких свиней, слонів, верблюдів, оленів, газелей, маралів, кролів, котів, собак, леопардів, лам, тигрів, ховрахів, лисиць, норок, тхорів, хом’яків, їжаків, морських свинок, домашньої птиці [8, 9, 10].

Серед мікобактерій, патогенних для людини і домашніх тварин найбільш високу вірулентність мають мікобактерії бичачого виду. На ці особливості дослідники звернули увагу ще в 20-30-ті роки ХХ ст. Уже в 1958 році J. Francis [13] публікує матеріали багаторічної праці по систематизації тварин за чутливістю до мікобактерій туберкульозу (М. bovis, M. tuberculosis, М. аvium), а через два роки A.G. Karlson [14] вносить деякі доповнення до цієї класифікації.

У таблиці наведені основні показники сприйнятливості різних видів тварин до М. bovis, M. tuberculosis і М. аvium в умовних одиницях від 0,5 до 5.

Ці дані засвідчують, що за патогенністю на першому місці перебуває M. bovis, на другому – M. tuberculosis, на третьому – М. аvium. Бичачий вид мікобактерій еволюційно найбільш адаптувався паразитувати в організмах теплокровних. У цих мікобактеріях вірулентність (інвазивність) і патогенні властивості досягли найвищого ступеня. Менш виражена сприйнятливість різних видів тварин до M. tuberculosis вказує на перебування цього паразита на більш низькому щаблі еволюції.

Таблиця Сприйнятливість тварин до різних видів патогенних мікобактерій Сприйнят- Мікобактерії, види тварин ливість (умовні M. bovis M. tuberculosis M. avium одиниці) люди-дикуни, мавпи, морські люди-дикуни, свинки, кролі, мавпи, морські

–  –  –

Аналітичні дослідження показують, що еволюційний процес в царстві хвороботворних мікобактерій продовжується в напрямку підвищення паразитизму та розширення кола сприйнятливих біологічних об’єктів, як серед ссавців, так і холоднокровних, безхребетних, комах та інших живих істот. Це обумовлюється міграцією мікобактерій в антропогенній і дикій фауні, функціонуванням трофічних зв’язків на різних рівнях біоценозу. В харчових ланцюгах дикої фауни мікобактерії туберкульозу мігрують від травоїдних до хижаків, птахів, безхребетних, в абіотичне середовище і, як наслідок, їх виділяють з торфу, комбікормів, силосу, ґрунту вигульних майданчиків неблагополучних щодо туберкульозу ферм великої рогатої худоби.

Однією з екологічних ніш для мікобактерій туберкульозу серед безхребетних є дощові черв’яки та личинки травневого хруща. Циркуляції мікобактерій туберкульозу сприяють деякі види іксодових та аргасових кліщів.

На можливість трансмісивного шляху передачі мікобактерій вказує В.А. Поляков [7]. За даними Я.А. Благодарного в організмі заражених кліщів мікобактерії людського виду зберігаються та не знижують своєї вірулентності більше 2 років, а пташиного – 5 років. Особливістю такого природного резервуару мікобактерій є те, що останні передаються через усі фази розвитку кліщів в процесі метаморфозу – від личинок до статевозрілої форми.

Мікобактерії туберкульозу можуть перебувати в тілі багатьох комах (чорних тарганів, постільного клопа, борошняного хруща, мух, бджолиної молі та ін.).

Розглядаючи екологію збудника туберкульозу великої рогатої худоби з позицій еволюції формування паразитичних властивостей мікобактерій було звернуто увагу на внутрішні водойми з їх біоценозом. Природні водойми надзвичайно багаті невідомими і потенційно патогенними для наземних тварин мікроорганізмами, що мають унікальні механізми адаптації в обох середовищах. В дослідах О.В. Бухарина, В.Ю. Литвина доведено, що зоопланктон (дафнії, циклопи) та бентосні тварини (кільчасті черви, молюски, личинки комах) забезпечують циркуляцію збудника псевдотуберкульозу у водній екосистемі та підтримують його чисельність на більш високому рівні, ніж у ґрунті або воді. Дослідники вважають, що навіть вищі водяні рослини здатні «інфікуватися» через кореневу систему та зберігати патоген у вегетативних системах.

Важливими для розуміння екології мікобактерій і епізоотологічного значення водоймищ є дослідження групи авторів [7]. Ними доведено, що у личинок кровосисних комарів спостерігається трансфазова передача атипових мікобактерій, а самі вони є добрим середовищем для розвитку та збереження мікобактерій у природі. Зважаючи на те, що личинки цих комах розвиваються у водоймах, розташованих поблизу тваринницьких приміщень та на пасовищах, інфіковані личинки через воду можуть потрапляти в організм тварин та птахів.

Ці дані підтверджують пізніші повідомленнями про роль водоймищ у епізоотичному процесі туберкульозу великої рогатої худоби та виділення патогенних і атипових мікобактерій з проб води взятих з ставків, канав та калюж і використаної для напування тварин.

Нас цікавила участь інших біонтів водоймищ у підтримці епізоотичного неблагополуччя сільськогосподарських тварин щодо туберкульозу. Попередні епізоотологічні дослідження орієнтували нас на доцільність пошуку природного резервуару M. bovis серед ондатр внутрішніх водоймищ України.

При проведенні патологоанатомічного розтину відловлених ондатр не виявлено патологічних ознак туберкульозного процесу. Однак, при висіві суспензії внутрішніх органів тварин на щільне живильне середовище виявлено первинні ознаки росту мікобактерій на 50 добу. Зрілі колонії мікроорганізмів мали дисгонічний тип росту, кулясту форму, колір слонової кістки з гладенькою поверхнею.

Мікроскопічно мікроорганізми ізоляту мали прямі, короткі, товсті, рубіново-червоні палички, розташовані поодинці або скупченнями. Фенотипові ознаки мікобактерій були характерні для М. bovis.

Ідентифікацію мікобактерій отриманого ізоляту проводили в біопробі на кролях, курях і морських свинках. Були отримані неочікувані результати. Усі дослідні тварини загинули або були вимушено евтаназовані: кролі на 9-10 доби, кури на 21-22, а морські свинки - 50-125 доби від початку досліду. У кролів інфекційний процес розвивався з ознаками сепсису; у курей – виснаженням, викривленням кільової кістки, туберкульозним ураженням печінки і селезінки;


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


у морських свинок – розвитком некрозу на місці введення суспензії, формуванням поодиноких туберкул на печінці, пневмонією та ураженням шкіри.

Отримані дані біопроби підтвердили високу вірулентність мікобактерій, ізольованих від ондатр, але не дозволили встановити вид мікобактерій за офіційно визначеною методикою. Здатність досліджуваних мікроорганізмів викликати інтенсивний розвиток туберкульозного процесу у всіх видів лабораторних тварин вказує з високою долею ймовірності, що можна вважати їх патогенними і для людини. За показниками полімеразної ланцюгової реакції мікобактерії досліджуваного ізоляту віднесено до M. bovis.

Отриманні дані свідчать про те, що ондатри, які заселяють прісні водоймища України можуть приймати активну участь в екологічних процесах збудника туберкульозу, виступаючи в формі його природного резервуару.

Висновки. 1. Встановлена багатофакторність екологічних характеристик M. bovis, що обумовлює низьку ефективність реалізації довгострокових національних, регіональних і глобальних програм з ліквідації туберкульозу.

2. Вперше виявлена екологічна ніша хвороботворних мікобактерій у одного з диких ссавців водної фауни – ондатр, які можуть бути одним із чинників, що обумовлюють стаціонарність туберкульозу великої рогатої худоби в Україні.

3. Виділений ізолят має універсальні патогенні властивості для тварин і птиці, рекомендованих для диференціації видів мікобактерій – морських свинок, кролів і курей.

Література:

Донченко А. С. Научные и практические основы профилактики и 1.

ликвидации туберкулеза крупного рогатого скота / А. С. Донченко, Н. А. Донченко // Сиб. вестн. с.-х. науки. – 2004. – № 3. – С. 81–88.

Еремеев В. В. Новая противотуберкулезная вакцина: мечта или 2.

реальность / В. В. Еремеев // Проблеммы туберкулеза.-2001.-№1.-С.53-55.

Зелінський М. Туберкульоз великої рогатої хуби причини 3.

виникнення та шляхи, що стримують оздоровлення неблагополучних господарств / М. Зелінський // Ветеринарна медицина України. – 2000. – № 6. – С. 15–16.

Мазур В.М. Епізоотологічне значення та біологічні властивості 4.

мікобактерій, виділених від ондатр : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук: спец. 16.00.03. “Ветеринарна мікробіологія, епізоотологія, інфекційні хвороби та імунологія ” / В. М. Мазур. – К.: 2011. – 22 c.

Матвеев В.Н. Малообследуемые источники туберкулзной 5.

инфекции / В.Н. Матвеев // Вопросы туберкулза. – М., 1929. № 8 С. 3 – 7.

Овдиенко Н. П. Эпизоотическая обстановка по туберкулзу крупного 6.

рогатого скота в зарубежных странах в начале ХХІ века / Н. П. Овдиенко, А. Х. Найманов, И. В. Солодова // Ветеринарная патология. Современные проблемы диагностики и профилактики туберкулза животных. – 2004. – № 1– 2(9). – С. 51–54.

Поляков В.А. Трансфазная передача атипичных микобактерий у 7.

кровососущих комаров / В.А. Поляков, В.И. Гольшевская, Р.М. Ермакова // Сб.

науч. тр. Всерос. НИИ вет.-сан. Гигиены и экологии. – 1995. – Т. 98. – С. 3-9.

Ротов В.И. Туберкулз сельскохозяйственных животных / 8.

Ротов В.И., Кокуричев П.И., Савченко П.Е. – К.: Урожай. – 1973. – 384 с.

Ситнік В. А. Епізоотологія та профілактика туберкульозу великої 9.

рогатої худоби в сучасних умовах ведення тваринництва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук: спец. 16.00.08. “Епізоотологія та інфекційні хвороби” / В. А. Ситнік. – К.: 2003. – 21 c.

Тоен Ш.О. Туберкулз у диких и домашних млекопитающих / 10.

Пер. с англ. // Туберкулз. Патогенез, защита, контроль. Под ред.

Барри Р. Блума. – М.: Медицина, 2002. С. 167-173.

11. Buddle B.M., Wedlock D.N., Denis M. Progress in the development of tuberculosis vaccines for cattle and wildlife / B.M. Buddle, D.N. Wedlock, M. Denis // Veterinary Microbiology.–2006.–Vol.112, № 2-4.–P. 191-200.

12. De Kantor I. N. An update on bovine tuberculosis programmes in Latin American and Caribbean countries / I. N. de Kantor, V. Ritacco // Veterinary Microbiology. – 2006. – Vol. 112. – N 2-4. – P. 111–118.

13. Fracis J. Tuberculosis in Animals and Man: a Studi in Comparative Pathology / Fracіs J. London. Cassell. and Co Ltd. -1958. - P. 145-162.

14. Karlson A.G. Tuberculosis causet by human, bovin and avian tubercle bacilli in various animals / A.G. Karlson. Proc. U. S. Livestock Sanitary Assoc. 1960. P. 194-201.

15. Michel A.L. Wildlife tuberculosis in South African conservation areas:

implications and challenges / A.L. Michel, R.G. Bengis, D.F.Keet et al. // Veterinary Microbiology.–2006.–Vol.112, № 2-4.–P. 91-100.

Мorris R. S. The epidemilogy of Mycobacterium bovis infections / 16.

R. S. Morris, D. U. Pfeiffer, R. Jackson // Vet. Microbiol. – 1994 – N 40. – Р. 153– 177.

17. Reviriego Gordejo F.J., Vermeersch J.P. Towards eradication of bovine tuberculosis in the European Union / F.J. Reviriego Gordejo, J.P. Vermeersch // Veterinary Microbiology.–2006.–Vol.112, № 2-4.–P. 101-109. 
Похожие работы:

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені В.Н. КАРАЗІНА «БІОЛОГІЯ: ВІД МОЛЕКУЛИ ДО БІОСФЕРИ» Матеріали VІ Міжнародної конференції молодих науковців (22 – 25 листопада 2011) Харків УДК 5 ББК 28 Б «Біологія: від молекули до біосфери». Матеріали VІ Міжнародної конференції молодих науковців (22 – 25 листопада 2011 р., м. Харків, Україна). – Х.: ФОП Шаповалова Т.М., 2011.с. ISBN 978-617-578-076Збірник містить тези доповідей студентів,...»

«АЛЬЯНС НАУК: ВЧЕНИЙ – ВЧЕНОМУ Матеріали VIІ Міжнародної науково-практичної конференції Київ 15–16 березня 2012 р. У шести томах Том 1 Сучасні дослідження економічного простору Дніпропетровськ Видавець Біла К. О. УДК 336 ББК 65.01 А 56 АЛЬЯНС НАУК: ВЧЕНИЙ – ВЧЕНОМУ Матеріали VIІ Міжнародної науково-практичної конференції СКЛАД ВИДАННЯ Том 1. Сучасні дослідження Том 4. Педагогіка і психологія вищої школи. економічного простору. Том 5. Наукові праці у галузях: біології, Том 2. Актуальні питання...»

«Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Вінницький національний технічний університет Й. Й. Білинський, П. М. Ратушний МЕТОДИ ТА СИСТЕМА ОБРОБЛЕННЯ СЛАБОКОНТРАСТНИХ ЗОБРАЖЕНЬ ДЛЯ ОЦІНЮВАННЯ ПОКАЗНИКІВ МІКРОКАПІЛЯРІВ КІНЦІВОК ЛЮДИНИ Монографія Вінниця ВНТУ УДК 004.93 : 681.7 ББК 32.973. Б Рекомендовано до видання Вченою радою Вінницького національного технічного університету Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (протокол № 4 від 24.11.2011 року). Рецензенти:...»

«Звіт про проведення науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні питання виявлення і лікування алергічних захворювань» На базі Харківського національного медичного університету 25–26 квітня 2013 р. проведено науково-практичну конференцію з міжнародною участю «Актуальні питання виявлення і лікування алергічних захворювань», яка об’єднала професорсько-викладацький склад провідних вищих медичних навчальних закладів України, наукові кадри з Росії та Великої Британії,...»

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів здисципліни “маркетинг медичних і фармацевтичних послуг” (дляспеціалістів) Київ ДП «Видавничий дім «Персонал» Підготовлено доцентом кафедри медичного та екологічного менеджменту Н. І. Фетісовою Затверджено на засіданні кафедри менеджменту (протокол № 7 від 19.02.08) Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом фетісова н. і. Методичні рекомендації щодо...»

«АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ ДЕРЖАВНА УСТАНОВА „ІНСТИТУТ ЕПІДЕМІОЛОГІЇ ТА ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ ім. Л.В. ГРОМАШЕВСЬКОГО” Малиш Ніна Григорівна УДК 616.32-022.363(060.51) ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВНУТРІШНЬОЛІКАРНЯНИХ ІНФЕКЦІЙ У НЕДОНОШЕНИХ НОВОНАРОДЖЕНИХ ДІТЕЙ 14.02.02 – епідеміологія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Київ – 2010 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в ДУ „Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського АМН...»

«УДК 631.117.4:633 ЗАДОРОЖНА Ірина Станіславівна, канд. с.-г. наук, старш. наук. співроб. лабораторії наукового забезпечення трансферу інновацій та інтелектуальної власності Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААН (м. Вінниця) З ІСТОРІЇ ДОСЛІДЖЕННЯ МАЛОПОШИРЕНИХ КОРМОВИХ КУЛЬТУР В УКРАЇНІ У статті висвітлено сторінки з історії дослідження малопоширених кормових культур в Україні. В статье отражены страницы истории исследований малораспространенных кормовых культур в Украине. The...»

«Міністерство освіти і науки України Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара В. Л. Булахов, Р. О. Новіцький, О. Є. Пахомов, О. О. Христов БІОЛОГІЧНЕ РІЗНОМАНІТТЯ УКРАЇНИ. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ. КРУГЛОРОТІ (Cyclostomata). РИБИ (Pisces) Дніпропетровськ Видавництво ДНУ УДК 597.4/.5:502. 2 В. Л. Булахов, Р. О. Новіцький, О. Є. Пахомов, О. О. Христов Б 90 Рекомендовано до друку Вченою радою Дніпропетровського національного університету. Протокол № 4 від 21.12.2006 р....»

«НАУКОВИЙ ВІСНИК МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ УДК 378.172:796 Пономаренко М.В. ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА ЯК НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА ТА КОМПОНЕНТ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРІГАЮЧОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ Постановка проблеми. Уніфікація здоров’язберігальних освітніх технологій в навчально-виховному процесі ВНЗ визначає обґрунтованість оздоровчої системи, яка повинна бути побудована з врахуванням базових запитів студентів. Тільки в цьому випадку створюються умови для...»

«ЗНА ЧЕННЯ І ОСОБЛИВОСТІ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ЗНАНЬ У ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ Бойчук Т.В., ГолубєваМ.Г., Левандовський О.С. Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника Анотація. У статті висвітлено особливості методичних підходів до проведення контролю засвоєння та якості знань студентів на кафедрі фізичної реабілітації. У досконалення педагогічного процесу шляхом науково обґрунтованої системи контролю знань сприяє покращенню засвоєння студентами теоретичного та...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»