WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |

«УКРАЇНА ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА РАДА РІШЕННЯ ХIV сесії четвертого скликання 06.01.2005 № 346 Про Програму екологічного моніторингу навколишнього природного середовища в Херсонській області ...»

-- [ Страница 1 ] --

УКРАЇНА

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА РАДА

РІШЕННЯ

ХIV сесії четвертого скликання

06.01.2005 № 346

Про Програму екологічного

моніторингу навколишнього природного

середовища в Херсонській області

на 2004 - 2009 роки

З метою досягнення належного рівня інформаційного забезпечення

державного контролю за станом довкілля, прогнозування його змін та

розробки науково обґрунтованих рекомендацій для прийняття рішень щодо

запобігання негативним змінам стану довкілля та дотримання вимог екологічної безпеки, керуючись статтею 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статтями 20, 22 та 25 Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища", постановою Кабінету Міністрів України від ЗО березня 1998року№ 391"Про затвердження Положення про державну систему моніторингу довкілля" (із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 16 травня 2001 року № 528), обласна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму екологічного моніторингу навколишнього природного середовища в Херсонській області на 2004 - 2009 роки (додається).

Рекомендувати районним державним адміністраціям, 2.

міськвиконкомам, Державному управлінню екології та природних ресурсів в Херсонській області, Херсонській обласній санітарно-епідеміологічній станції, Херсонському обласному центру з гідрометеорології, Херсонському відділу водних ресурсів Запорізького регіонального управління водних ресурсів, управлінню цивільного захисту населення і територій обласної державної адміністрації, Південно-Українській гідрогеологічній партії, Херсонському державному лісогосподарському об'єднанню "Херсонліс", Державному обласному проектно-технологічному центру охорони родючості грунтів та якості продукції, обласному головному управлінню земельних ресурсів забезпечити безумовне виконання Програми екологічного моніторингу навколишнього природного середовища в Херсонській області на 2004 - 2009 роки.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на обласну державну адміністрацію та постійну комісію обласної ради з питань екології, охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів.

Голова обласної ради В. Ф. Ходаковський Додаток до рішення сесії обласної ради 06.01.2005 № 346 Програма екологічного моніторингу навколишнього природного середовища в Херсонській області на 2004 - 2009 роки м. Херсон 2004 рік ЗМІСТ

1. ПІДСТАВА ДЛЯ РОЗРОБКИ ПРОГРАМИ

2. ОБҐРУНТУВАННЯ НЕОБХІДНОСТІ ПРИЙНЯТТЯ ПРОГРАМИ

2.1. Загальні характеристики області

2.2. Адміністративно-територіальна структура

2.3. Фізико-географічні характеристики регіону

2.4. Відомості про господарський комплекс

2.5. Відомості про демографічний стан

2.6. Екологічний стан регіону 2.6.1. Водні ресурси 2.6.2. Атмосферне повітря 2.6.3. Стан земель 2.6.4. Екзогенні процеси 2.6.5. Біоресурси

2.7. Основні чинники, що створюють необхідність розробки Програми

2.8. Регіональні проблеми та пріоритети Програми обласного екологічного моніторингу

2.9. Характеристика існуючої системи спостережень за станом довкілля

3. МЕТА ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ

4. СКЛАД ФУНКЦІЙ І ЗАВДАНЬ, ЩО ВИРІШУВАТИМУТЬСЯ

ЗГІДНО З ПРОГРАМОЮ

5. ЗАХОДИ ТА ЕТАПИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ

6. МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ

6.1. Організаційне забезпечення

6.2. Нормативно-правове забезпечення

6.3. Науково-методичне забезпечення

6.4. Фінансове забезпечення Програми

7. КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ Додаток 1 "Суб'єкти системи моніторингу довкілля в Херсонській області" Додаток 2 "Ресурси, що контролюються суб'єктами системи моніторингу довкілля в Херсонській області"

1. ПІДСТАВА ДЛЯ РОЗРОБКИ ПРОГРАМИ

Програма екологічного моніторингу навколишнього природного середовища в Херсонській області на 2004 - 2009 роки (далі - Програма) розроблена відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30 березня 1998 року № 391 "Про затвердження Положення про державну систему моніторингу довкілля" та з урахуванням таких природоохоронних програм:

- Національної програми екологічного оздоровлення басейну Дніпра та поліпшення якості питної води, затвердженої постановою Верховної Ради України від 27 лютого 1997 року № 123/97-ВР;

- Загальнодержавної програми охорони та відтворення довкілля Азовського та Чорного морів, затвердженої Законом України від 22 березня 2001 року № 2333-111;

- Регіонального плану дій з гігієни довкілля на 2001-2005 роки, затвердженого розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 24 квітня 2001 року № 453;

- Програми невідкладних природоохоронних заходів щодо забезпечення умов екологічно безпечного проживання населення та призупинення деградації природних ресурсів і створення умов відновлення їх потенціалу (Програма "Екологія - 2005") в сучасних економічних умовах, затвердженої рішенням III сесії обласної ради двадцять третього скликання від 25 червня 1998 року № 19;

- Загальнодержавної програми формування національної екологічної мережі України на 2000-2015 роки, затвердженої Законом України від 21 вересня 2000 року № 1989-ІІІ.

2. ОБҐРУНТУВАННЯ НЕОБХІДНОСТІ ПРИЙНЯТТЯ ПРОГРАМИ

2.1. Загальні характеристики області

Херсонська область розташована на півдні України. На сході вона граничить із Запорізькою, на півдні по Сивашеві і Перекопському перешийку

- з Автономною Республікою Крим, на північному заході - з Миколаївською на півночі - із 2 Дніпропетровською областями України. Площа області - 28,5 тис. км, що складає біля 4,7 % території України.

По території області проходить державний кордон довжиною 458 км у тому числі 350 км по Чорному і 108 км по Азовському морях. На кордо'ні розташовано 4 пункти пропуску: авіаційний, Херсонський річковий порт, Херсонський і Скадовський морські порти.

2.2. Адміністративно-територіальна структура

Херсонська область знаходиться в межах степової зони помірного географічного поясу Євразії.

Площа області становить 2846,1 тис. га, населення - 1147,7 тис. осіб.

Область утворена 30 березня 1944 року.

За адміністративно-територіальним поділом Херсонська область ділиться на 18 адміністративних районів, 3 міста обласного (Херсон, Нова Каховка, Каховка) і 6 міст районного (Берислав, Генічеськ, Гола Пристань, Скадовськ, Таврійськ, Цюрупинськ) підпорядкування, 30 селищ міського типу, 708 сіл.

2.3. Фізико-географічні характеристики регіону В геоморфологічному плані Херсонська область - слабохвиляста рівнина, особливістю будови якої є те, що вона повністю розташована в межах найнижчого геоморфологічного рівня України - Причорноморського, пануючі висоти якого 50-60 м над рівнем моря. Територія області має загальний похил з північного заходу на південний схід. Пересічна абсолютна висота складає 46 м, максимальна амплітуда висот - 101,4 м.

Як природно-територіальний комплекс Херсонщина розташована в південно-західній частині Східноєвропейської рівнини, її Степової зони, південної підзони, Причорноморсько-південностеповій та ПричорноморськоПриазовській сухостеповій провінціях, які, в свою чергу, поділяються за ландшафтно-типовими ознаками на області: Бузько-Дніпровську, Дніпровсько-Молочанську, Нижньодніпровську сухостепову та ПрисиваськоПриазовську сухостепову.

Бузько-Дніпровську область, яка займає всю правобережну частину області, характеризують рівнинно-подові, балочні, яружні, схилові, заплавнотерасові типи місцевостей. В геоморфологічному відношенні ця область має найбільші абсолютні відмітки висот і слабкий похил на південь до узбережжя Чорного моря. Розчленованість рельєфу незначна. Коливання відносних висот становить 50-80 м, на півдні - 20-30 м.

Вододіли, особливо на лівобережжі, - це рівнини, які характеризуються наявністю замкнутих улоговин, що мають скоріш за все суфозійне походження-подів (Зелений, Чорна долина, Чапельський, Агайманський).

Глибина подів -кілька метрів, а їх площа коливається від 3 до 160 кв. км.

Клімат помірно-континентальний із порівняно м'якою зимою (середні температури зимових місяців -1° - -З°С) та жарким і довгим літом (середні температури +22° - +23 °С, максимальні - більше 40 °С). Середньорічна температура дорівнює 9,3° - 9,8° і має зараз стійку тенденцію до підвищення.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Середня багаторічна кількість опадів по області близько 400 мм, але в останнє десятиріччя кількість опадів збільшується. Клімату Херсонщини притаманні літні суховії - потужні вітри (більше 5 м/с) при низькій вологості (менше 30 %) та високих температурах (вище 25°).

У Херсонській області налічується 19 малих річок із заплавами довжиною 745 км, 77 озер, одне водосховище (Каховське), 22 лимани загальною площею 10,34 тис. га, акваторії Чорного та Азовського морів загальною площею 470 тис. га.

Головна ріка Херсонщини - Дніпро. Дніпро перетинає область з північного сходу на південний захід протягом 216 км. Водами Дніпра живляться Каховський магістральний і Північно - Кримський канали.

2.4. Відомості про господарський комплекс

Основними галузями господарського комплексу області є і: сільське господарство, промисловість, транспорт.

Узагальнені дані щодо структури господарського комплексу області, кількості підприємств, що мали обсяги виробництва в 2003 році, представлені в таблиці 2.4.1.

–  –  –

Несприятливі екологічні та економічні умови, що сталися в області за останні роки, негативно впливають на демографічну ситуацію регіону, на стан здоров'я населення. Здоров'я населення є важливим та істотним критерієм оцінки стану якості навколишнього середовища і екологічно обумовлені зміни здоров'я людини в порівнянні з іншими даними мають найбільш інформативний характер.

Загальна чисельність населення області на початок 2004 року становила 1147,7 тис. осіб.

У результаті аналізу демографічних даних, рівнів захворюваності і смертності виявлено несприятливі тенденції до погіршення ситуації за багатьма показниками.

Демографічні показники 2003 року свідчать про збереження в області процесу депопуляції - переваги показників смертності над народжуваністю:

не забезпечується просте відтворення населення.

За даними Головного управління статистики в області, динаміка демографічних показників має такий вигляд:

Таблиця 2.5.

1.

Динаміка чисельності населення Херсонської області

–  –  –

1246,8 11189 17658 20761 23939 1237,1 10370 18086 19163 22147 1226,4 10184 18513 17417 22500

–  –  –

1149,8 10502 18269 17281 21075 2003 На демографічну ситуацію негативно впливає смертність, рівень якої у 2003 році залишився на рівні 2002 року і склав 15,8. В області має місце демографічна криза.

–  –  –

Динаміка загальної захворюваності за віковими групами населения Херсонської області (на 10 тис. населення) Показник загальної захворюваності населення (кількість захворілих на 10 тисяч населення) має негативну тенденцію до збільшення. Важливим критерієм інтегральної оцінки здоров'я населення є показник захворюваності дітей і підлітків. Кількісна його оцінка свідчить про стійке погіршення здоров'я нації.

–  –  –

Показники поширеності (на 10 тис. населення) хвороб системи кровообігу, ендокринної системи, крові і кровотворних органів перевищили рівень 2002 року. Особливо різке зростання хвороб системи кровообігу - на 275 випадків більше, ніж торік (табл. 2.5.4.). Поширеність хвороб системи кровообігу за останні 5 років зросла майже вдвічі, крові і кровотворних органів т у 2,7 рази.

Таблиця 2.5.

4.

–  –  –

Система кровообігу 2157,0 2388,9 2980,5 3454,5 3751,86 4198,94 4473,9 Органи дихання 2528,8 2661,0 3017,1 3065,2 2937,9 2897,99 2973,1 Новоутворення 288,6 302,6 276,6 290,9 312,32 319,32 326,6 Ендокринна система, 293,1 309,9 342,9 375,1 404,25 438,37 452,7 розлад живлення, порушення обміну речовин Кров і кровотворні органи 61,9 77,8 103,5 120,9 140,07 160,97 173,18 Медико-соціальна оцінка стану захворюваності, смертності, тривалості життя свідчить про те, що Херсонську область не можна віднести до благополучної зони.

Однак, можливе припущення, що при наявному зростанні рівня захворюваності і відносній стабілізації рівня смертності відбувається адаптація до умов життєдіяльності, перш за все соціальноекономічних, що не імпонує населенню.

–  –  –

В Херсонській області налічується 19 малих річок (з них 6 річок довжиною понад 10 км) із заплавами довжиною 745 км, 77 озер, одне водосховище (Каховське), 22 лимани загальною площею 10,34 тис. га, акваторії Чорного та Азовського морів загальною площею 470 тис. га.

Середня густота річкової сітки становить 0,1 км/км. Для річок області характерне змішане живлення: снігове становить 85-90 %, підземне - 10-15 %. Головна ріка Херсонщини - Дніпро. Ріка перетинає область з північного сходу на південний захід протягом 216 км. Водами Дніпра живляться зрошувальні системи і Північно-Кримський канал.

Поверхневі води Херсонщини зазнають інтенсивного антропогенного впливу.

Для Каховського водосховища і Нижнього Дніпра характерне понаднормативне забруднення металами та речовинами токсичної дії. Рівень забруднення води р. Інгулець у межах Херсонської області характеризується як високий, особливо в період скиду високомінералізованих шахтних вод та госпфекальних стоків Кривбасу. Це спричиняє негативний вплив на стан біоти і впливає на якість води р. Дніпро і води для зрошення. Залишається проблема недостатніх пропусків з Каховського водосховища у нижній б'єф греблі Каховської ГЕС у весняні та літні періоди, особливо у маловодні роки, що відображається на умовах розмноження і нагулу риб, погіршує екологічний стан пониззя Дніпра.

Найбільш гострі екологічні проблеми:

- хімічне забруднення у поєднанні з надзвичайно високим ступенем зарегульованості течії;

- забруднення водойм стічними водами з недосконалих, а в ряді випадків аварійних очисних споруд населених пунктів;

- наявність берегоерозійних процесів Каховського водосховища, р.

Дніпро, Чорного та Азовського морів.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |
 
Похожие работы:

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання кваліфікаційної магістерської роботи зі спеціальності 8.091722 “Технологія харчових продуктів оздоровчого та профілактичного призначення” для студентів денної форми навчання СХВАЛЕНО на засіданні кафедри технології функціональних харчових продуктів Протокол №10 від 21.12.2007 р. Київ НУХТ 2008 Методичні вказівки до виконання магістерської кваліфікаційної роботи зі спеціальності...»

«Збірник наукових №2 (64) Серія: Економічні науки праць ВНАУ 2012 УДК 620.92:339.9(477) ВИРОБНИЦТВО БІОГАЗУ: ДОСВІД ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ Климчук О. В., к.с.-г.н., доцент Грох Н. В. Вінницький національний аграрний університет В статті проаналізовано досвід зарубіжних країн з виробництва та використання біогазу. Досліджено перспективи виробництва біогазу в Україні. Ключові слова: біогаз, біогазові установки, альтернативні джерела палива. Постановка проблеми. Високі...»

«УДК 631.527.581.143:633.14 СТВОРЕННЯ ЗАКРІПЛЮВАЧІВ СТЕРИЛЬНОСТІ ЖИТА ОЗИМОГО СИСТЕМИ ЦЧС РAMPA-ТИПУ Ф.М. ПАРІЙ, доктор біологічних наук Я.С. РЯБОВОЛ, аспірант Cтворено закріплювачі стерильності жита озимогоЦЧС Р-типу шляхом перенесення rf-генів гібридів на нормальну плазму вітчизняних сортів. Виділено форми, які на 100% закріплюють стерильність. Ключові слова: жито озиме, гібрид, закріплювач стерильності, вихідний матеріал. Жито озиме — важлива хлібна культура. Селекція жита ведетьсяпереважно в...»

«СЕРІЯ ПЕДАГОГІКА УДК 37.01:1 Троїцька Т.С., Литвина Ю.С. ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ ПЕДОЛОГІЧНОЇ СПАДЩИНИ У СУЧАСНУ СОЦІАЛЬНУ АДАПТАЦІЮ HOMO EDUCANDUS: КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ТА КОНТЕКСТУАЛЬНИЙ ВИМІР Постановка проблеми. Згідно з антропологічною парадигмою освіти людина є вічною цінністю, тому проблеми людини, а саме врахування її внутрішнього потенціалу в процесі особистісного зростання та створення умов для її розкриття в наш час є епіцентром науково-дослідницьких пошуків. Зараз ми спостерігаємо певний дефіцит...»

«НАСТАНОВА ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ ВИПРОБУВАННЯ СТАБІЛЬНОСТІ БІОТЕХНОЛОГІЧНИХ/БІОЛОГІЧНИХ ПРОДУКТІВ (ICH Q5С) СТ-Н МОЗУ 42:2013 Видання офіційне Київ Міністерство охорони здоров'я України СТ-Н МОЗУ 422013 ПЕРЕДМОВА 1 РОЗРОБЛЕНО: ДП «Державний експертний центр МОЗ України» ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: О. Баула, канд. хім. наук (керівник розробки); М. Нестерчук; Г. Бутенко, д-р мед. наук, професор, академік НАМН України; Н. Головенко, д-р біол. наук, професор, академік НАМН України; О....»

«Удк 668.53 № держреєстрації 0109U002428 Інв № МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ (НТУ „ХПІ”) 61001, МПС, м. Харків, вул. Фрунзе,21 тел.(0572) 707-61-41 ЗАТВЕРДЖУЮ Проректор НТУ „ХПІ” з наукової роботи, _д. т. н. проф. А. Марченко 2010.12 ЗВІТ ПРО НАУКОВО-ДОСЛІДНУ РОБОТУ ОБГРУНТУВАННЯ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ВЗАЄМОВІДНОСИН КОМПОНЕНТІВ В ЕМУЛЬСІЙНІЙ ФОРМІ ПРЕПАРАТІВ ДЛЯ ЗАХИСТУ ТА СТАБІЛІЗАЦІЇ НОСІННЯ (заключний) Декан факультету технології органічних речовин О....»

«к.е.н. Гончаренко Н.В. асистент кафедри екологічного менеджменту та підприємництва ОБЛІК ДОВГОСТРОКОВИХ БІОЛОГІЧНИХ АКТИВІВ РОСЛИННИЦТВА: СТАН І НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ Анотація. Розглянуті теоретико-методичні засади бухгалтерського обліку незрілих біологічних активів. Розроблено пропозиції по удосконаленню методичних підходів до обліку довгострокових біологічних активів рослинництва. Ключові слова: незрілі біологічні активи, справедлива вартість, капітальні інвестиції. Summery. The theoretical...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЗАТВЕРДЖУЮ Ректор С.В.Іванов (Підпис) « » 2013 р. ТЕХНОЛОГІЇ ВИКОРИСТАННЯ ХАРЧОВИХ ДОБАВОК В ГАЛУЗІ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів спеціальності 7.05170104 «Технології зберігання, консервування та переробки м’яса» денної та заочної форм навчання Всі цитати, цифровий та фактичний СХВАЛЕНО матеріал, бібліографічні відомості на засіданні кафедри технології...»

«МОХОПОДІБНІ (BRYOBIONTA) СКЕЛЬНИХ ВИХОДІВ УРОЧИЩА БУБНИЩЕ (СКОЛІВСЬКІ БЕСКИДИ) УДК 582.32:502.72 (292.451) МОХОПОДІБНІ (BRYOBIONTA) СКЕЛЬНИХ ВИХОДІВ УРОЧИЩА БУБНИЩЕ (СКОЛІВСЬКІ БЕСКИДИ) Л. Пікулик1, М. Рагуліна2 Львівський національний університет імені Івана Франка вул. Грушевського, 4, Львів 79005, Україна Державний природознавчий музей НАН України вул. Театральна, 18, Львів 79008, Україна e-mail: lyupikulyk@gmail.com Досліджено бріофлору скельних виходів урочища Бубнище (пам’ятка природи...»

«Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка ББК Н 3 Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Біологія. — 2011. — № 4 (49). — 131 с. Друкується за рішенням вченої ради Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка від 22.11.2011 р. (протокол № 4) РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ: М.М. Барна доктор біологічних наук, професор (головний редактор) В.В. Грубінко доктор...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»