WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«УДК 664.002.3:663.8 Павлюк Р.Ю., д-р техн. наук, проф., Погарська В.В., канд. техн. наук, доц., Коробець Н.В., канд. техн. наук, Козюрін Д.М. (ХДУХТ, Харків) МЕХАНОДЕСТРУКЦІЯ ТА ...»

УДК 664.002.3:663.8

Павлюк Р.Ю., д-р техн. наук, проф., Погарська В.В., канд. техн. наук, доц.,

Коробець Н.В., канд. техн. наук, Козюрін Д.М. (ХДУХТ, Харків)

МЕХАНОДЕСТРУКЦІЯ ТА МЕХАНОАКТИВАЦІЯ ЯК СПОСІБ

ОТРИМАННЯ НАНОСТРУКТУРОВАНИХ ХЛОРОФІЛОВМІСНИХ

ДОБАВОК ІЗ РЕКОРДНИМ ВМІСТОМ ХЛОРОФІЛУ

У статті висвітлено науково обґрунтовані розроблені нанотехнології

порошкоподібних наноструктурованих добавок із хлорофіловмісних овочів з рекордним вмістом хлорофілу і каротиноїдів з використанням процесів механодеструкції та механоактивації.

Ключові слова: нанотехнології, хлорофіловмісні овочі, зелень петрушки та кропу, біологічно активні добавки, хлорофіл, каротиноїди, механодеструкція та механоактивація.

На підприємствах агропромислового комплексу України та в міжнародній практиці одним з перспективних напрямків переробки плодів і овочів, які є основним джерелом вітамінів, природних антиоксидантів та інших біологічно активних речовин (БАР) для організму людини, є пошук і розробка принципово нових високих технологій та нанотехнологій консервування продуктів, які б максимально зберігали біологічний потенціал продукту.

Під час традиційних методів переробки рослинної сировини (теплової обробки, подрібнення та ін.) відбуваються значні (від 30 до 40%) втрати вітамінів, фенольних, барвних речовин, хлорофілу тощо. У зв’язку із цим актуальною є розробка новітніх високих технологій та нанотехнологій, які б дозволили повністю зберегти БАР вихідної сировини та надати кінцевому продукту нових споживних властивостей.

Особливе місце серед консервованих продуктів займають порошки. Вони відрізняються низьким вмістом вологи, незначним об'ємом і є концентратом натуральних вітамінів та інших БАР.

Останнім часом порошки відносять до функціональних оздоровчих добавок, оскільки їхнє використання дозволяє відносно легко і швидко поповнити дефіцит натуральних БАР та зміцнити захисні сили організму людини щодо впливу різних шкідливих чинників. В Україні на сьогоднішній день спостерігаться дефіцит таких добавок з рослинної сировини та продуктів профілактичної дії з їхнім вмістом. Крім того, існує також дефіцит натуральних барвників. У зв'язку із цим актуальною є розробка рослинних функціональних оздоровчих добавок у формі порошків, які відрізняються високим вмістом БАР та мають барвну здатність [1; 3].

Хлорофіловмісні овочі (ХВО), а саме: зелень петрушки та кропу – помітно виділяються серед іншої рослинної сировини високим вмістом хлорофілу, аскорбінової кислоти, -каротину, фенольних сполук та інших БАР, які мають імуномодулюючу та антиоксидантну дію. Ці овочі й добавки з них особливо великою популярністю користуються в Японії після атомного вибуху в Хіросімі та Нагасакі. Відомо, що ненасичені кон`юговані сполуки, які містяться в ХВО (хлорофіл та ін.), мають противопроменеву, противопухлинну дію, сприяють підвищенню імунітету, особливо в поєднанні з аскорбіновою кислотою і -каротином, які у великій кількості містяться в листових овочах. Традиційні технології переробки ХВО призводять до значних втрат БАР. Крім того, під час переробки та консервування зелені петрушки та кропу відбувається знебарвлення і побуріння хлорофілу, що нестійкий до впливу різних чинників (рН-середовища, температури, кисню, світла та ін.). Це пов'язано із заміною комплексозв'язаного магнію в молекулі хлорофілу на водень, у результаті чого утворюється феофітин бурого кольору. Поки що в Україні порошки з ХВО не знайшли належного застосування. Патентно-інформаційний пошук показує, що до цього часу практично відсутні технології переробки хлорофіловмісних овочів в порошки, пасти, екстракти та інші концентрати, які б повною мірою зберігали органолептичні, фізико-хімічні показники та вміст БАР вихідної сировини. У зв'язку із цим актуальною є розробка нанотехнологій нових функціональних оздоровчих добавок-барвників із зелені петрушки та кропу у формі дрібнодисперсних порошків, які б максимально зберігали хлорофіл та інші БАР.

Метою статті є аналіз досліджень щодо розробки нанотехнології порошкоподібних наноструктурованих добавок із хлорофіловмісних овочів з рекордним вмістом хлорофілу і каротиноїдів з використанням процесів механодеструкції та механоактивації, які б дозволили повністю зберегти БАР вихідної сировини та надати кінцевому продукту нових споживних властивостей.

До завдання нашої роботи входило виявлення закономірностей формування якості добавок-барвників із хлорофіловмісних овочів під час комплексного впливу нарізання та інактивації ферментативного окиснювання БАР перед сушінням, вакуумного сушіння, дрібнодисперсного подрібнювання та оцінка їхньої якості в процесі виготовлення, зберігання та використання під час виробництва вітамінізованих продуктів харчування.

Головним під час досліджень було збереження та стабілізація хлорофілу, каротиноїдів та L-аскорбінової кислоти ХВО. У зв'язку з цим необхідно було з'ясувати вплив певних чинників на ферментативне окислення каротиноїдів та L-аскорбінової кислоти нарізаних ХВО перед сушінням, а також на інактивацію окиснювальних ферментів. Відомо, що після подрібнення зелені петрушки та кропу через 5...6 хвилин руйнується 28,8...40,5% L-аскорбінової кислоти та 18...25% каротину. Тому було проведено модельні експерименти з виявлення дози та часу попередження ферментативного окислення каротиноїдів та L-аскорбінової кислоти, а також інактивації окислювальних ферментів. Витримування нарізаної свіжої зелені петрушки та кропу в 0,5...1-відсотковому розчині лимонної кислоти протягом 10…15 хв. приводило до повного збереження L-аскорбінової кислоти та каротину, а також до повної інактивації окиснювальних ферментів, що підтверджується графіком на рисунку 1.

Відомо, що найбільш прогресивними методами сушіння харчових продуктів, прийнятими в міжнародній практиці, є сублімаційне вакуумне сушіння (СВС) та вакуумне сушіння (ВС). Систематизованих даних щодо зміни якості ХВО у процесі сушіння практично немає. У зв'язку із цим до завдань наших досліджень входило дослідження впливу СВС та ВС на якість ХВО. Показано, що під час ВС кількість БАР зменшується: L-аскорбінової кислоти – на 25...27% до вихідної сировини, хлорофілу а і b – на 10...15%, каротиноїдів – на 4...5%, фенольних сполук – на 10...22%.

L-аскорбінової кислоти, мг у 100 г на СР Масова частка L-аскорбінової кислоти, мг у 100 г на СР Масова частка

–  –  –

Спектральний аналіз показав, що ІЧ-спектри ХВО висушених за допомогою СВС та ВС майже однакові, що свідчить про однаковий хімічний склад та будову молекул. Під час ВС відбувається зменшення ОН-груп в області частот v = 3650...3400 см-1,зменшення кількості СН2-, СН3-груп за v = 2920…2850 см-1, а також зменшення карбонільних (С=О) груп за v = 1750...1700 см-1 порівняно зі зразками СВС. Це пов'язано, очевидно, з тим, що під час ВС відбувається зменшення кількості ненасичених речовин, таких як каротиноїди, та ароматичних речовин ізопренової природи, а також фенольних сполук, що підтверджують дані, отримані за допомогою хімічних методів дослідження [2].

Процес подрібнення є одним із основних технологічних прийомів під час отримання порошкоподібних продуктів із висушеної сировини. У наш час одним із прогресивних способів є кріогенне подрібнення, для якого необхідні спеціальні млини та рідкий азот, що значно збільшує вартість продукту. Тому нами розглянуто можливість подрібнення сировини у вібраційно-кульовому млині без застосування рідкого азоту.

Комплексними дослідженнями встановлено закономірності зміни хлорофілу а і b, L-аскорбінової кислоти, каротиноїдів, фенольних сполук під час дрібнодисперсного подрібнення (без застосування низьких температур), висушених за допомогою ВС ХВО (рисунок 2).

–  –  –

Встановлено, що під час дрібнодисперсного подрібнення відбувається нанодеструкція та значно краще вилучення низькомолекулярних БАР залежно від виду БАР на 22...80% відносно вихідної сировини. Так у результаті подрібнення під час дослідів, масова частка хлорофілу збільшилась на 48...51%, каротиноїдів – на 45...55%, аскорбінової кислоти – на 22...30%, фенольних сполук – на 56...80% порівняно з вихідною сировиною. Це пов'язано з тим, що під час дрібнодисперсного подрібнення у вібраційно-кульовому млині, як показали мікроскопічні дослідження, відбувається істотна деструкція рослинної тканини, руйнування та ушкодження клітин і збільшення активної поверхні продукту та руйнування нанокомплексів БАР – біополімерів.

Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Це можуть бути комплекси БАР з білками, клітковиною, пектином, що призводить до більш повного вилучення БАР та їхнього переходу із зв’язаного стану у вільний. Отримані за допомогою хімічних методів результати були доповнені спектроскопічними дослідженнями під час вивчення спектрів поглинання хлорофіло-каротиноїдного комплексу ХВО (рисунок 3).

–  –  –

Б 0,8 І 0,6 3 0,4 0,2

–  –  –

Під час дрібнодисперсного подрібнення відбуваються процеси механодеструкції та механолізу комплексів низькомолекулярних БАР (наприклад – хлорофілу), з біополімерами та руйнування водневих зв’язків, індукційної й міжмолекулярної взаємодії і виведення хлорофілу та інших БАР із зв’язаного стану у вільний. Розмір молекули хлорофілу та інших БАР становить близько одного нанометра. Паралельно відбувається механодеструкція та руйнування біополімерів рослинної сировини – білків, целюлози (від 30 до 40%) до їхніх складових – вільних амінокислот та моноцукрів.

В ХДУХТ розроблено нову технологію дрібнодисперсних порошків із хлорофіловмісних овочів – зелені петрушки, кропу з розміром частинок в десятки разів менших, ніж за традиційного подрібнення. Технологічну схему виробництва подано на рисунку 4. Від традиційних нова технологія відрізняється використанням вакуумного сушіння та дрібнодисперсного подрібнення без застосуванням рідкого азоту, яке супроводжується процесами механодеструкції та механоактивації, що дозволяє не тільки вивільнити всі БАР, зокрема хлорофіл, а й його частині (до 50%) перейти із зв`язаного стану з біополімерами у вільний, тобто його вміст в кінцевому продукті є у 1,5 разу більший ніж у вихідній сировині.

–  –  –

Висновки. Таким чином, уперше доведено, що механічна дія – дрібнодисперсне подрібнення – дає можливість маніпулювати з матерією (рослинною сировиною) на молекулярному рівні та отримувати порошок у наноструктурованій формі, тобто біологічно активні речовини у вільній формі з розміром молекул близько одного нанометра, які вивільнені із прихованої форми – зв’язаних комплексів БАР з біополімерами (целюлозою, білками, пектиновими речовинами та ін.) у вільну форму. Паралельно відбувається механодеструкція та руйнування біополімерів рослинної сировини – білків, целюлози (від 30 до 40%) до їхніх складових – вільних амінокислот та моноцукрів. Розмір молекул таких речовин також близько одного нанометра. Розроблено нанотехнології отримання наноструктурованих порошків БАД із хлорофіловмісних овочів, які відрізняються від вихідної сировини та інших продуктів рекордним вмістом БАР, зокрема хлорофілу, каротину, фенольних сполук, більш високою розчинністю у воді (в 2 рази краще), високою засвоюваністю живими організмами (в 2 рази краще).

Нові технології дозволяють більш повно використовувати біологічний потенціал сировини. Таким чином, отримані добавки мають принципово нові споживчі властивості продукту в порівнянні з вихідною сировиною і широко застосовуються у виробництві на підприємствах України.

Кінцевим результатом роботи є те, що розроблено і затверджено нормативну документацію на ТУ«Порошки овочеві дрібнодисперсні» (ТУ У 15.3Проведено апробацію нової технології у виробничих умовах у НВФ «ФІПАР», ЗАТ «ФІТОРІЯ», НВП «Кріас-1» (м. Харків).

Література

1. Новые технологии витаминных углеводсодержащих фитодобавок и их использование в продуктах профилактического действия: монография / Р.Ю. Павлюк [и др.]. – Х.: ХГАТОП; К.: УГУПТ, 1997. – 291 с.

2. Новые технологии функциональных оздоровительных продуктов: монография / В.В. Погарская [и др.]. – Х.: ХДУХТ, 2007. – 262 с.

3. Коробець Н.В. Формування якості добавок із хлорофіловмісних овочів та продуктів харчування з їх використанням: автореф. дис.... канд. техн. наук:

05.18.15 / Н.В. Коробець. – Х., 2006. – 18 с. 
Похожие работы:

«Н. В. Котова, Н. О. Бабій, І. В. Андріанова, М. Г. Люльчук, Н. О. Рингач Оцінювання сучасного стану ранньої діагностики ВІЛ інфекції в дітей, народжених ВІЛ позитивними матерями Н. В. Котова, Н. О. Бабій, І. В. Андріанова, М. Г. Люльчук, Н. О. Рингач Оцінювання сучасного стану ранньої діагностики ВІЛ інфекції в дітей, народжених ВІЛ позитивними матерями Київ – 201 УДК 616 072.5::616.98:578.828ВІЛ 053.3 ББК 55.148+57.33+53. К 73 Автори й укладачі: Котова Наталія Володимирівна – доктор медичних...»

«Міжнародні рекомендації 4 ‘2011 Royal College of Obstetricians and Gynaecologists ЛІКУВАННЯ ТРУБНОЇ ВАГІТНОСТІ Керівництво Королівського коледжу акушерства і гінекології Великобританії Друге видання — травень 2004 р. (перша публікація — жовтень 1999 р.) Це керівництво було переглянуто 2010 р. При огляді літератури не було знайдено нових доступних доказів, на основі яких виникла б необхідність зміни рекомендацій. Тому термін дії керівництва подовжено до 2012 р. за умови відсутності появи нових...»

«ISSN 2076-815X МІСТОБУДУВАННЯ ТА ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ПЛАНУВАННЯ Київ-КНУБА МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ СПІЛКА УРБАНІСТІВ УКРАЇНИ МІСТОБУДУВАННЯ ТА ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ПЛАНУВАННЯ Науково-технічний збірник Заснований у 1998 році Випуск № Київ КНУБА 2010 УДК 711.11; 711. Містобудування та територіальне планування: Наук.-техн. збірник / Відпов. ред. М.М. Осєтрін. – К., КНУБА, 2010. – Вип. 38. – 476 с. Українською та російською мовами. В...»

«УДК 376 САМОРЕГУЛЯЦІЯ ЯК ПОКАЗНИК ОСОБИСТІСНОГО ЗРОСТАННЯ УЧНІВ СПЕЦІАЛЬНИХ ОСВІТНІХ ЗАКЛАДІВ Хохліна Олена Петрівна, Національна академія внутрішніх справ Хохліна Ірина Володимирівна, Інститут педагогічної освіти дорослих НАПН України Вивчення перспектив розвитку психолого-педагогічної науки та практики свідчить про особливу актуальність розробки особистісно зорієнтовних технологій навчання та виховання підростаючого покоління. Ця проблема набуває все більшого значення й щодо корекційної...»

«Міністерство енергетики та вугільної промисловості України Державне підприємство “Орган з сертифікації нафтопродуктів та систем якості “МАСМА-СЕПРО” Тема: Проблеми сертифікації рідких біопалив в Україні Завідувач відділу Лютий О.С. Семінар “Сталості біомаси: Досвід України та розвиток біопаливної політики ЄС” Київ 2013 Сертифікація процедура, за допомогою якої визнаний в установленому порядку уповноважений орган документально підтверджує відповідність продукції, систем управління якістю, систем...»

«ЛЕКЦІЯ 2. НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ МИРНОГО І ВІЙСЬКОВОГО ЧАСІВ В лекції висвітлюються питання сучасного стану навколишнього середовища, впливу навколишнього середовища на здоров'я людини, розглядаються причини екологічної кризи, перелічені головні причини виникнення надзвичайних ситуацій. Вивчення цих питань дозволить студентам оволодіти логікою на більш високому рівні, надасть конкретні знання про сучасний стан нашої планети. План 1. Науково-технічний прогрес та його вплив на життєдіяльність...»

«Список літератури 1. Дорохович А.М. Оптимізації технологічних процесів галузі (кондитерське виробництво): конспект лекцій для студ. спец. 7.091702 «Технологія хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів» / А.М. Дорохович, В.І. Оболкіна, О.О. Гавва. – К.: НУХТ, 2009. – 89 с.2. Вироби кондитерські маршмелоу: ТУ У 19492247.011. – 2001.3. Яценко В.М. Розробка раціональних технологій нових кондитерських виробів на основі желатину: дис.. канд. техн. наук: спец. 05.18.01 / В.М....»

«SWorld – 1-12 October 2013 http://www.sworld.com.ua/index.php/ru/conference/the-content-of-conferences/archives-of-individual-conferences/oct-2013 SCIENTIFIC RESEARCH AND THEIR PRACTICAL APPLICATION. MODERN STATE AND WAYS OF DEVELOPMENT ‘2013 Доклад /Медицина, ветеринарія і фармацевтика – Ветеринарна медицина і зооінженерія УДК 619:615.26:616.995.7:636.596 Сорока Н. М., Сидоренко І. В. ЕФЕКТИВНІСТЬ ІНСЕКТИЦИДНИХ ПРЕПАРАТІВ ЗА МАЛОФАГОЗІВ СВІЙСЬКИХ ГОЛУБІВ Національний університет біоресурсів і...»

«Проект ДСТУ www.avian.org.ua НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ _ ЯЙЦЯ ХАРЧОВІ, ПРОДУКТИ ЯЄЧНІ Методи визначання мікробіологічних показників ДСТУ Видання офіційне Київ ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ ДСТУ ПЕРЕДМОВА 1. РОЗРОБЛЕНО: Інститут птахівництва Української академії аграрних наук РОЗРОБНИКИ: Д. Гриценко (керівник розробки); В. Д'яченко, Г. Єрмішко; В.Ковач; Л. Наливайко, доктор вет. наук 2. ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від „_” 200 р. № 3. УВЕДЕНО ВПЕРШЕ Право...»

«КиївсьКий національний університет імені тараса ШевченКа Ботанічний сад імені аКад. о.в. Фоміна Микита Перегрим Іван Мойсієнко Юлія Перегрим Валентин Мельник Tulipa gesneriana L. (Liliaceae) в Україні Монографія УДК 502.6:582.572.8(477) ББК 28.59+28.5л613(4Укр) Т8 Рецензенти: д-р біол. наук, проф. С. Л. Мо с я к і н ; д-р біол. наук, проф. М. Ф. Б о й ко ; д-р біол. наук, проф. В. М. О с т ап ко Затверджено до друку вченою радою Ботанічного саду імені акад. О.В. Фоміна (протокол № 8 від 3...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»