WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |

«Про проведення моніторингу випадків смерті жінок під час вагітності, пологів і у післяпологовому періоді Відповідно до рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров’я щодо ...»

-- [ Страница 1 ] --

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

«_25_» ___06_____2009р. № _ 450__

м. Київ

Про проведення моніторингу

випадків смерті жінок під час

вагітності, пологів і у

післяпологовому періоді

Відповідно до рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров’я

щодо моніторингу усіх випадків смерті жінок, пов’язаної з вагітністю, та з

метою удосконалення порядку розгляду випадків материнської смерті,

проведення експертної оцінки медичної документації щодо рівня організації та якості надання медичної допомоги вагітним, роділлям, породіллям та попередження випадків материнської смерті в усіх закладах охорони здоров’я України

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити:

1.1. Порядок проведення постійного моніторингу випадків смерті жінок під час вагітності, пологів та у післяпологовому періоді (далі – Порядок) (додається);

1.2. Положення про Експертну комісію Міністерства охорони здоров’я України з розгляду випадків смерті жінок під час вагітності, пологів та у післяпологовому періоді (далі – Експертна комісія) (додається);

1.3. Персональний склад Експертної комісії (додається);

1.4. Положення про постійно діючу комісію Автономної Республіки Крим, управлінь охорони здоров’я облдержадміністрацій, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій з розгляду випадків смерті жінок під час вагітності, пологів та у післяпологовому періоді (далі - комісія територіального органу охорони здоров’я) (додається);

1.5. Форму первинної облікової документації №057-1/о «Реєстраційний талон випадку смерті жінки під час вагітності, пологів та у післяпологовому періоді» (додається);

1.6. Інструкцію щодо заповнення форми первинної облікової документації №057-1/о «Реєстраційний талон випадку смерті жінки під час вагітності, пологів та у післяпологовому періоді» (додається).

2. Міністру охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь охорони здоров’я обласних державних адміністрацій, управлінь охорони здоров’я Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, ректорам вищих медичних навчальних закладів та закладів післядипломної освіти МОЗ України, директору ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології АМН України» (за згодою):

2.1. Забезпечити особистий контроль та відповідальність за попередженням випадків материнської смерті та своєчасним моніторингом усіх випадків смерті жінок під час вагітності, пологів та у післяпологовому періоді;

2.2. Щороку проводити колегії органів охорони здоров’я з питань попередження випадків материнської смерті; копії рішень надавати до Департаменту материнства, дитинства та санаторного забезпечення МОЗ України протягом двох тижнів з дня їх прийняття;

2.3. Забезпечити своєчасне надання інформації та медичної документації МОЗ України щодо випадків смерті жінок під час вагітності, пологів та у післяпологовому періоді у терміни, визначені Порядком, затвердженим п.1.1 цього наказу;

2.4. Утворити постійно діючі комісії з розгляду випадків смерті жінок під час вагітності, пологів та у післяпологовому періоді, відповідно до Положення, затвердженого п.1.4 цього наказу, на чолі з першим заступником керівника органу охорони здоров’я;

2.5. Забезпечити надання інформації щодо випадку смерті жінки під час вагітності, пологів або у післяпологовому періоді за формою, затвердженою п.1.5 цього наказу, на електронних носіях до Департаменту материнства, дитинства та санаторного забезпечення МОЗ упродовж доби та до Центру медичної статистики МОЗ України протягом 21 дня з моменту настання смерті.

3. Департаменту материнства, дитинства та санаторного забезпечення

МОЗ України забезпечити:

3.1. Проведення експертної оцінки копій первинної медичної документації випадків смерті жінок під час вагітності, пологів та у післяпологовому періоді;

3.2. Організацію засідань Експертної комісії відповідно до Положення про Експертну комісію, затвердженого п.1.2 цього наказу;

3.3. Проведення щорічного аналізу випадків смерті жінок під час вагітності, пологів та у післяпологовому періоді на основі узагальнених результатів з обговоренням на колегіях, апаратних нарадах відповідно до плану заходів, затвердженого МОЗ України та з подальшим інформуванням керівників органів охорони здоров’я.

4. Начальнику Українського інформаційно-обчислювального центру МОЗ України Львовій Р.М. передати дані реєстру смерті жінок під час вагітності, пологів та у післяпологовому періоді та його програмне забезпечення начальнику Центру медичної статистики МОЗ України Голубчикову М.В. з оформленням відповідного акта прийому-передачі.

5. Директору Департаменту економіки, фінансів та бухгалтерської звітності МОЗ України Левицькому О.І. забезпечити введення 1 штатної одиниці в структурі Центру медичної статистики МОЗ України з внесенням відповідних змін до кошторису Центру.

6. Начальнику Центру медичної статистики Міністерства охорони здоров’я України Голубчикову М.В.:

6.1. Здійснювати методологічне керівництво та контроль за організацією збору та обробки інформації за формою, затвердженою п.1.5 цього наказу, на електронних та паперових носіях;

6.2. Розробити та впровадити автоматизовану систему обліку за рівнем смертності жінок під час вагітності, пологів та у післяпологовому періоді та карту повідомлення про випадок смерті жінки під час вагітності, пологів та у післяпологовому періоді;

6.3. Забезпечити прийом з Українського інформаційно-обчислювального центру МОЗ України даних реєстру смерті жінок під час вагітності, пологів та у післяпологовому періоді та його програмне забезпечення з оформленням відповідного акта прийому-передачі;

6.4. Щоквартально надавати інформаційно-аналітичні матеріали щодо смерті жінок під час вагітності, пологів та післяпологового періоду до Департаменту материнства, дитинства та санаторного забезпечення МОЗ та територіальних органів охорони здоров’я.

7. Визнати таким, що втратив чинність наказ МОЗ України від 29.03.2006 №182 «Про розгляд випадків материнської смерті в системі МОЗ України».

8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Лазоришинця В.В.

–  –  –

Директор Адміністративного департаменту В.Й.Бачинський Начальник Центру медичної статистики М.В. Голубчиков Начальник Відділу із забезпечення діяльності Міністра В.М. Сірман

Реєстр розсилки:

Упр. МОЗ – УОЗ – 27 ВМНЗ – 1 Коломейчук

–  –  –

1. Загальні положення

1.1. Порядок проведення моніторингу випадків смерті жінки під час вагітності, пологів та у післяпологовому періоді (далі – Порядок) розроблено для встановлення єдиного підходу до термінів та форми повідомлень про зазначені випадки, надання уніфікованої медичної документації та визначення випадків материнської смерті з метою їх попередження.

1.2. Моніторинг випадків смерті жінок під час вагітності, пологів та у післяпологовому періоді здійснюється Міністерством охорони здоров’я України на підставі повідомлень органів охорони здоров’я відповідно до цього Порядку.

2. Поняття та визначення

2.1. Концепція смерті, пов’язаної з вагітністю, яка включена в МКХ-10, об’єднує в собі материнські смерті, обумовлені усіма причинами. Згідно з цією концепцією, будь-яка смерть під час вагітності, в пологах або у післяпологовому періоді є смертю, пов’язаною з вагітністю, якщо навіть її причиною став нещасний випадок або випадкова причина. Отже, згідно з

МКХ-10, визначаємо:

2.1.1. Смерть, пов’язана з вагітністю, – це смерть жінки, яка настала під час вагітності або протягом 42 днів після пологів, незалежно від причини.

2.1.2. Материнська смерть – зумовлена вагітністю (незалежно від її тривалості та локалізації) смерть жінки, що настала в період вагітності або протягом 42 днів після її закінчення з будь-якої причини, пов’язаної з вагітністю, обтяжена нею або її веденням, але не від нещасного випадку чи з випадкових причин (ВООЗ, 1998 – МКХ-10, т.2, стор.156). Основна патологія, яка може бути діагностована у вагітної, роділлі та породіллі, об’єднана в XV клас за МКХ-10 і займає рубрики від О00 до О99 з урахуванням виключень, до яких відносяться випадки материнської смерті від ВІЛ-хвороби (В20-В24) і акушерського правця (А34), що кодуються рубриками І класу, але які включаються до розрахунку показників материнської смертності.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


2.2. Усі випадки материнської смерті поділяються на групи.

2.2.1. Смерть, безпосередньо пов'язана з акушерськими причинами, – смерть унаслідок акушерських ускладнень вагітності, пологів або післяпологового періоду, а також унаслідок втручань, недогляду, неправильного лікування або низки подій, пов’язаних з будь-якою із зазначених вище причин.

2.2.2. Смерть, опосередковано пов'язана з акушерськими причинами,

– смерть унаслідок хвороби, що існувала раніше або виникла під час вагітності без зв’язку з безпосередньою акушерською причиною, проте обтяженої фізіологічним впливом вагітності.

2.3. Нещасний випадок – раптове ушкодження здоров’я, пов’язане чи не пов’язане з виробничою діяльністю, спричинене падінням, пораненням механічними силами (у тому числі тілесні ушкодження, заподіяні іншими особами), дією електричного струму, випромінення, вкрай високою чи низькою температурою зовнішнього середовища, випадковим зануренням у воду, випадковим отруєнням, контактом з тваринами, ураженням блискавкою, травмами унаслідок стихійного лиха або іншими обставинами непереборної сили. Ці випадки кодуються рубриками із класу ХІХ МКХ-10 «Травми, отруєння та деякі інші наслідки дії зовнішніх чинників» (S00-T98). У випадках смерті від травм як основні коди, слід вказувати коди зовнішніх причин (V01Х59). Інші стани, які можуть бути зумовлені зовнішніми причинами, класифікуються в класах І-ХVІІІ. Для цих станів коди класу ХХ слід використовувати тільки як додаткові.

2.4. Альтернативна концепція пізньої материнської смерті також була включена в МКХ-10 з метою виявлення смертей, які мають місце в період від 6 тижнів до 1 року після пологів.

2.5. Пізня материнська смерть – це смерть жінки з безпосередньої акушерської причини чи причини непрямо пов’язаної з нею, що настала у період, який перевищує 42 дні після пологів, але раніше ніж через рік після пологів.

3. Основні положення

1. Про усі важкі стани вагітних, роділь та породіль, які загрожують життю, медичні спеціалісти, що надають медичну допомогу, повинні невідкладно інформувати керівництво закладу охорони здоров’я та головного спеціаліста з акушерства та гінекології відповідного рівня (районного, міського, обласного, Автономної Республіки Крим).

2. Головний спеціаліст з акушерства та гінекології Автономної Республіки Крим, управління охорони здоров’я облдержадміністрації, Київської та Севастопольської міськадміністрації (далі - територіального органу охорони здоров’я) відразу інформує по телефону про ситуацію, що виникла, головного позаштатного спеціаліста МОЗ України з акушерства та гінекології з метою координації дій медичних спеціалістів.

3. Про усі випадки смерті жінок під час вагітності, пологів та у післяпологовому періоді головним акушер-гінекологом територіального органу охорони здоров’я надається оперативна інформація (телефонограма) до відділу акушерсько-гінекологічної допомоги Департаменту материнства, дитинства та санаторного забезпечення МОЗ України.

Інформація до МОЗ України про випадок, що стався у закладі охорони здоров’я, надається упродовж першої доби з моменту смерті, про випадок, що мав місце поза закладом охорони здоров’я – протягом перших трьох діб.

У разі настання смерті жінки під час вихідних або святкових днів інформація до МОЗ України надається протягом першого робочого дня.

4. Спеціалісти, уповноважені територіальним органом охорони здоров’я, забезпечують надання інформації щодо кожного випадку смерті на паперових та електронних носіях до Департаменту материнства, дитинства та санаторного забезпечення МОЗ України протягом 3 діб та «Реєстраційного талону випадку смерті жінки під час вагітності, пологів та у післяпологовому періоді» (форма № 057-1/о) до Центру медичної статистики МОЗ України для внесення в національний реєстр даних протягом 21 дня з моменту смерті жінки.

5. Розтин у випадку смерті під час вагітності, пологів та у післяпологовому періоді здійснюється спеціалістами з патологічної анатомії або судово-медичними експертами не нижче І кваліфікаційної категорії згідно з вимогами чинних галузевих нормативно-правових актів на базі централізованих патолого-анатомічних відділень (бюро), патологоанатомічних відділень МОЗ Автономної Республіки Крим, обласних відділень та відділень міст Києва і Севастополя у присутності лікарів, причетних до випадку, та головного акушер-гінеколога територіального органу охорони здоров’я.

На вимогу членів сім’ї померлої або інших фізичних осіб, уповноважених ними, розтин може проводитися у їх присутності.

6. Патологоанатомічному дослідженню у випадках смерті жінки під час вагітності, пологів та у післяпологовому періоді обов'язково повинен передувати детальний аналіз клінічних даних, що здійснюється спільно з лікарями, причетними до випадку.

7. Патологоанатомічний розтин при акушерській патології має здійснюватись у максимально ранній термін після настання смерті (до 24-х годин) з обов’язковим проведенням необхідних для встановлення істинної причини смерті посмертних біохімічних, бактеріологічних, інших додаткових досліджень, що забезпечують достовірність діагнозу та висновку про причину смерті.

8. Аутопсія у випадках смерті під час вагітності, пологів та у післяпологовому періоді має бути максимально повною. При цьому використовуються методики, що виключають артефіціальний вплив під час розтину, дозволяють забезпечити широкий доступ до досліджуваних органів, виявлення джерел кровотечі, проведення проб на наявність повітря в плевральних порожнинах при катетеризації підключичних вен, тестів на повітряну емболію порожнин серця, забір крові і шматочків внутрішніх органів для бактеріологічного дослідження, крові на антитіла до ВІЛ, у разі масивної інфузійної терапії – забір крові для визначення осмолярності, аніонного і катіонного складу.

9. Результати секційного дослідження трупа обов'язково мають підкріплюватися максимально повним гістологічним дослідженням.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |
 
Похожие работы:

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО НАПИСАННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ (спеціальність “Менеджмент організацій” спеціалізація “Управління якістю”) (для спеціалістів) Київ ДП «Видавничий дім «Персонал» Підготовлено доктором біологічних наук, професором кафедри медичного та екологічного менеджменту О. В. Баєвою Затверджено на засіданні кафедри медичного та екологічного менеджменту (протокол № 1 від 26.08.08) Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління...»

«Міністерство освіти і науки України Харківський національний університет радіоелектроніки ГРИЦИК ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ УДК 004.681:159.953;004.032;004.931 МОДЕЛІ І ЗАСОБИ АДАПТИВНОГО ОПРАЦЮВАННЯ ВІДЕОПОТОКІВ У СИСТЕМАХ КОМП’ЮТЕРНОГО ЗОРУ 05.13.23 – системи та засоби штучного інтелекту АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук Харків – 2013 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність теми обумовлюється постійно зростаючими вимогами до якості та кількості...»

«СЕЛЕКЦІЯ ТА НАСІННИЦТВО Аннотация Роик Н.В.,Чередничок О.И., Дубчак О.В. Цитоэмбриологическая характеристика доноров апозиготии у сахарной свеклы В статье приведены результаты исследований на эмбриологический и пыльцевой тесты материалов с апозиготическим способом репродукции, а так же возможности передачи элементов апозиготии комбинационно-ценным О типам и их ЧС аналогам. Ключевые слова: апозиготия, адвентивная эмбриония, апомиктические зародыши, сахарная свекла. Annotation Royik M.,...»

«МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ ПОЛТАВСЬКА ДЕРЖАВНА АГРАРНА АКАДЕМІЯ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ІНТЕРНЕТКОНФЕРЕНЦІЯ ЕКОЛОГІЯ – ОСНОВА ЗБАЛАНСОВАНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ В АГРОПРОМИСЛОВОМУ ВИРОБНИЦТВІ 10-11 грудня 2013 р Полтава 2013 УДК 574+631.95 – ОСНОВА ЗБАЛАНСОВАНОГО «ЕКОЛОГІЯ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ В АГРОПРОМИСЛОВОМУ ВИРОБНИЦТВІ». Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Полтава 10-11 грудня, 2013 р. с.265 У збірнику представлено матеріали міжнародної...»

«Інновації в суднобудуванні та океанотехніці ІII міжнародна науково-технічна конференція УДК 330.15 Проблеми інвестиційного забезпечення охорони навколишнього природного середовища та раціонального природокористування Автор: Літвак О. А., Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова На сучасному етапі розвитку України та її регіонів все більше значення набувають зв’язки між економічними, соціальними, технічними і біологічними процесами, що оточують людину. Тому важливого...»

«Міністерство освіти і науки України КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА ФІЗИЧНА ГЕОГРАФІЯ ТА ГЕОМОРФОЛОГІЯ МІЖВІДОМЧИЙ НАУКОВИЙ ЗБІРНИК Заснований у 1970 році ВИПУСК 5 присвячений 60-річчю заснування кафедр землезнавства та геоморфології, гідрології та гідроекології, метеорології та кліматології географічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка Київ УДК 551.4(01)+911. ББК 65.0 Ф45 Ф45 Фізична географія та геоморфологія. – К.: ВГЛ «Обрії»,...»

«Технічні науки УДК 677.001.7 О.В. ПАХОЛЮК, С.В. ЯГЕЛЮК Луцький національний технічний університет ВПЛИВ ТЕХНОЛОГІЇ ФАРБУВАННЯ ЛЬОНОВМІСНИХ ПЛАТТЯНО-СОРОЧКОВИХ ТКАНИН НА ЇХ СВІТЛОСТІЙКІСТЬ Вивчено вплив холодної технології фарбування активними барвниками лляних і льонобавовняних платтяно-сорочкових тканин на їх світлостійкість. Доказана можливість підвищення світлостійкості забарвлень шляхом відповідного підбору окремих марок активних барвників та їх концентрацій (у фарбувальній ванні та на...»

«УДК :619:616.981.55 В.П.РИЖЕНКО, доктор ветеринарних наук, професор Г.Ф.РИЖЕНКО, кандидат біологічних наук, доцент О.І.ГОРБАТЮК, кандидат ветеринарних наук, доцент В.О.АНДРІЯЩУК, науковий співробітник С.М.БЄЛІК, науковий співробітник О.М.ЖОВНІР, науковий співробітник Інститут ветеринарної медицини УААН (м. Київ) ОСНОВНІ ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ ТА ЗАХИСТ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ ВІД НЕКРОБАКТЕРІОЗУ В УМОВАХ СЬОГОДЕННЯ Подані результати аналізу основних причинних факторів виникнення та поширення...»

«УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК НАУКОВА РАДА ЗАПОВІДНОЇ СПРАВИ ВІДДІЛЕННЯ ЗАГАЛЬНОЇ БІОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА УКРАЇНИ ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ЗАПОВІДНОЇ СПРАВИ ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА В ХЕРСОНСЬКІЙ ОБЛАСТІ БІОСФЕРНИЙ ЗАПОВІДНИК «АСКАНІЯ-НОВА» ІМЕНІ Ф.Е. ФАЛЬЦ-ФЕЙНА УААН ЗАПОВІДНІ СТЕПИ УКРАЇНИ. СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇХ ЗБЕРЕЖЕННЯ Матеріали Міжнародної наукової конференції 18-22 вересня 2007 р. Асканія-Нова,...»

«Шевченко Т.П., Будзанівська І.Г., Поліщук В.П. Віруси мікроорганізмів Курс лекцій Шевченко Т.П., Будзанівська І.Г., Поліщук В.П. Віруси мікроорганізмів. Курс лекцій: Навчальний посібник. –К.: ДП «Видавничий дім «Персонал», 2013. -150 с. У навчальному посібнику викладено основні положення про віруси мікроорганізмів. Важливе місце відводиться питанням генетики та молекулярної біології вірусів мікроорганізмів. Значущим розділом навчального посібника «Віруси мікроорганізмів. Курс лекцій» є сучасна...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»