WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«Звіт про проведення науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні питання виявлення і лікування алергічних захворювань» На базі Харківського національного медичного ...»

Звіт про проведення науково-практичної

конференції з міжнародною участю

«Актуальні питання виявлення і лікування

алергічних захворювань»

На базі Харківського національного медичного університету 25–26 квітня 2013 р. проведено

науково-практичну конференцію з міжнародною участю «Актуальні питання виявлення і лікування алергічних захворювань», яка об’єднала професорсько-викладацький склад провідних вищих

медичних навчальних закладів України, наукові кадри з Росії та Великої Британії, лікарів-алергологів з різних міст України у вирішенні актуальних проблем сучасної алергології.

Так, у роботі конференції взяли участь В.М. Лісовий – ректор ХНМУ МОЗ України; Б.М. Пухлик – президент Асоціації алергологів України; Л.В. Беш – д.м.н., професор; О.В. Галацан – начальник Головного управління охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації;

А.М. Гольцев – д.м.н., академік НАН України, директор Інституту кріобіології та кріомедицини НАН України; Є.М. Дитятківська – заслужений лікар України, д.м.н., доцент; С.В. Зайков – д.м.н., професор; Т.П. Єфіменко – начальник відділу з питань організації охорони дитинства та материнства Головного управління охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації;

Л.В. Кузнєцова – д.м.н., професор; В.Ф. Лапшин – д.м.н., професор, головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності «Дитяча пульмонологія»; С.М. Недельська – д.м.н., професор; О.М. Охотнікова – д.м.н., професор; О.В. Піонтковська – головний лікар КЗОЗ ОДКЛ № 1, м. Харків; Г.П. Победьонна – д.м.н., професор; Г.М. Сіроштан – начальник відділу медичної допомоги дорослому населенню Головного управління охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації; Ю.В. Сороколат – директор Департаменту охорони здоров’я та соціальних питань Харківської міської ради; Б.С. Федак – головний лікар КЗОЗ «Обласна клінічна лікарня – центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф», м. Харків; В.В. Чоп’як – д.м.н., професор, головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальностей «Алергологія», «Імунологія», «Клінічна імунологія», «Лабораторна імунологія»; Т.Р. Уманець – д.м.н., головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності «Дитяча алергологія», провідний спеціаліст відділення проблем алергії та імунореабілітації дітей ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України»;

В.А. Капустник – д.м.н., професор; В.В. М’ясоєдов – д.м.н., професор; В.Д. Бабаджан – д.м.н., професор; Т.В. Бездітко – д.м.н., професор; В.А. Клименко – д.м.н.; П.Г. Кравчун – д.м.н., професор; Ю.В. Одинець – д.м.н., професор; Т.С. Оспанова – д.м.н., професор; А.Ф. Ручко – д.м.н., професор; Г.С. Сенаторова – д.м.н., професор; Т.В. Фролова – д.м.н., професор та ін.

Усього в роботі науково-практичної конференції взяли участь 253 спеціалісти, серед них 108 лікарів-алергологів, які працюють у державних клініках і приватних структурах урізних регіонах України, представники Києва, Вінниці, Дніпропетровська, Донецька, Запоріжжя, Луганська, Львова, Полтави, Сум, а також Москви (РФ), Вуcтер (Велика Британія) та інших міст, лікарі-інтерни, клінічні ординатори, аспіранти та студенти Харківського національного медичного університету.

У межах конференції було заслухано понад 30 доповідей, проведено 8 майстер-класів з алергології та лонч препарату «Назаваль».

Програма конференції включала обговорення наступних питань:

• сучасна ситуація з алергології в Україні;

• алергологічна допомога дорослому та дитячому населенню в Харківському регіоні та Україні;

• механізми дії та перспективи застосування різних груп препаратів при бронхіальній астмі (БА);

• особливості діагностики та лікування, догляду за хворими на БА;

• клінічні рекомендації щодо лікування БА в поєднанні з іншими захворюваннями;

• алергічні захворювання у медичних працівників;

• клінічний досвід застосування різноманітних препаратів;

• новітні лабораторні методи діагностики алергічних захворювань;

• молекулярні та клітинні механізми алергії;

• перспективні напрямки лікування алергологічних захворювань.

Після обговорення представлених доповідей, інформаційних повідомлень, опублікованих матеріалів конференції за підсумками дискусій було прийнято резолюцію.

–  –  –

Науково-практична конференція «Актуальні питання виявлення і лікування алергічних захворювань» відбулася за підтримки Міністерства охорони здоров’я України, Харківського національного медичного університету, Головного управління охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації, Департаменту охорони здоров’я Харківської міської ради обладміністрації Харківської області.

Метою конференції було вдосконалення алергологічної допомоги населенню в умовах реорганізації медичної служби та поширення сучасних знань з алергології серед сімейних лікарів, педіатрів загальної практики та лікарів суміжних спеціальностей.

У межах наукового зібрання проведено пленарні засідання, майстер-класи, заслухано й обговорено доповіді провідних спеціалістів з проблем патогенезу алергічної патології, діагностики респіраторної алергії, алергодерматозів, диференційної діагностики суміжних станів, їх фармакотерапії, гіпоалергенного харчування, екстракорпоральних методів лікування гострих алергійних станів та ін.

У зв’язку з вищенаведеним конференція алергологів України постановляє:

1. Протягом останнього півстоліття відбулося зростання поширеності та захворюваності на алергічну патологію як серед дорослих, так і дітей. Нині вона набуває характеру епідемії.

Вважати проблему алергічних захворювань однією з пріоритетних у медицині, оскільки, за розрахунками, в Україні на них хворіє від 20 до 30% населення.

2. Більшість алергічних захворювань не виявляють та/або діагностують із запізненням, що призводить до неадекватної терапії, зниження якості життя пацієнтів та їхніх родин, ранньої інвалідності та економічних втрат.

3. Обласним і міським алергологам, співробітникам кафедр, які займаються проблемами алергії, регулярно проводити заняття із сімейними лікарями, педіатрами для висвітлення сучасних поглядів на діагностику та лікування алергічної патології. Проводити науково-практичні конференції з алергології щорічно й обов’язково запрошувати на них сімейних лікарів, педіатрів загальної практики та суміжних спеціалістів.

4. Розширити до- і післядипломне викладання клінічної алергології для сімейних лікарів і педіатрів, а також запровадити короткострокові тематичні цикли удосконалення для лікарів загальної практики і лікарів інших спеціальностей з актуальних проблем алергології.

5. Зважаючи на пріоритетну роль сімейних лікарів у ранньому виявленні алергічних захворювань, навчити їх алгоритму проведення скринінгу алергічної патології та укомплектувати амбулаторії сімейного лікаря відповідними наборами.

6. Найоптимальнішим і найефективнішим методом лікування алергічних захворювань є специфічна імунотерапія, яку потрібно проводити тільки під наглядом алерголога. Для надання кваліфікованої алергологічної допомоги населенню вважати існуючу ситуацію із забезпеченням штатами алергологів, алергологічними кабінетами, спеціалізованими ліжками за мінімально допустиму і запобігати її подальшому погіршенню. Вважати за недоцільне на цьому етапі об’єднання алергології й імунології як практичних спеціальностей.

7. Звернутися з листом до Кабінету Міністрів України про включення в Державний бюджет цільового фінансування на закупівлю регіональних діагностичних і лікувальних алергенів, що виробляються в Україні.

8. Надати реальну допомогу у відновленні Української алергологічної лікарні у с. Солотвино Закарпатської області.

За дорученням учасників науково-практичної конференції алергологів України (усього 108 алергологів) резолюцію підписав президент Асоціації алергологів України, д.м.н., професор Б.М. Пухлик 
Похожие работы:

«Міністерство освіти і науки України Вінницький національний технічний університет ФІЗИЧНІ ОСНОВИ БІОМЕДИЧНОЇ ОПТИКИ Монографія Вінниця ВНТУ УДК [535+681.7]:615.47 ББК 22.34:5 Ф48 Автори: С. В. Павлов, В. П. Кожем’яко, П. Ф. Колісник, Т. І. Козловська, В. П. Думенко Рекомендовано до друку Вченою радою Вінницького національного технічного університету Міністерства освіти і науки України (протокол № 5 від 24 грудня 2009 року). Рецензенти: Л. І. Тимченко, доктор технічних наук, професор; С. М....»

«НАУКОВІ ЗАПИСКИ ДЕРЖАВНОГО ПРИРОДОЗНАВЧОГО МУЗЕЮ Випуск 21 Львів, 2005 С. 197УДК 595.762.12(477) В.Б. Різун РІДКІСНІ ТА ЗНИКАЮЧІ ВИДИ ЖУКІВ-ТУРУНІВ (COLEOPTERA, CARABIDAE) ЗАКАРПАТТЯ Ризун В.Б. Редкие и исчезающие виды жуков-жужелиц (Coleoptera, Carabidae) Закарпатья // Науч. зап. Гос. природоведч. музея. – Львов, 2005. – Вип. 21. – С. 197-206. Предлагается для охраны 75 видов жуков-жужелиц (Coleoptera, Carabidae), из Закарпатья среди которых: 2 – внесены в Европейский красный список (1991), 1...»

«УДК 911.2 Олішевська Ю. А. Історія геоекологічних досліджень Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Киев e-mail: jlia_29@ukr.net Анотація. Подано історію розвитку й виділено основні наукові напрями геоекологічних досліджень. Ключові слова: геоэкология, геоэкологические исследования, научные направления. Вступ Вирішення проблем гармонізації взаємовідносин між суспільством і природою можливе лише за умови, що раціональне природокористування стане основою...»

«С. В. Павлов, В. П. Кожем'яко, В. Г. Петрук, П. Ф. Колісник ФОТОПЛЕТИЗМОГРАФІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ КОНТРОЛЮ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ Міністерство освіти і науки України Вінницький національний технічний університет С. В. Павлов, В. П. Кожем'яко, В. Г. Петрук, П. Ф. Колісник ФОТОПЛЕТИЗМОГРАФІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ КОНТРОЛЮ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ Монографія УНІВЕРСУМ Вінниця УДК 621.528 П 12 Рецензенти: Є. Т. Володарський, доктор технічних наук, професор В. С. Осадчук, доктор технічних наук, професор...»

«Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Вінницький національний технічний університет Й. Й. Білинський, П. М. Ратушний МЕТОДИ ТА СИСТЕМА ОБРОБЛЕННЯ СЛАБОКОНТРАСТНИХ ЗОБРАЖЕНЬ ДЛЯ ОЦІНЮВАННЯ ПОКАЗНИКІВ МІКРОКАПІЛЯРІВ КІНЦІВОК ЛЮДИНИ Монографія Вінниця ВНТУ УДК 004.93 : 681.7 ББК 32.973. Б Рекомендовано до видання Вченою радою Вінницького національного технічного університету Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (протокол № 4 від 24.11.2011 року). Рецензенти:...»

«SWorld – 1-12 October 2013 http://www.sworld.com.ua/index.php/ru/conference/the-content-of-conferences/archives-of-individual-conferences/oct-2013 SCIENTIFIC RESEARCH AND THEIR PRACTICAL APPLICATION. MODERN STATE AND WAYS OF DEVELOPMENT ‘2013 Доклад /Медицина, ветеринарія і фармацевтика – Ветеринарна медицина і зооінженерія УДК 619:615.26:616.995.7:636.596 Сорока Н. М., Сидоренко І. В. ЕФЕКТИВНІСТЬ ІНСЕКТИЦИДНИХ ПРЕПАРАТІВ ЗА МАЛОФАГОЗІВ СВІЙСЬКИХ ГОЛУБІВ Національний університет біоресурсів і...»

«УДК 573.6.086.83:577.112.3; 579.66'112.3 Ю.І. Сидоров, С.А. Познанська, В.П. Новіков Національний університет “Львівська політехніка” РОЗРОБЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ОДЕРЖАННЯ БІОЛОГІЧНО АКТИВНОЇ СУМІШІ АМІНОКИСЛОТ З МОЛОЧНОЇ СИРОВАТКИ © Сидоров Ю.І, Познанська С.А., Новіков В.П., 2008 Проведено дослідження за визначенням оптимальних режимів гідролізу білків молочної сироватки у присутності ферментного препарату “Папаїн PSM 400”. Встановлено, що оптимальна температура процесу повинна бути в межах...»

«БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА БАДАЛОВ ПАВЛО ПЕТРОВИЧ 1. Прізвище, ім’я, по батькові Бадалов Павло Петрович 2. Посада і місце роботи, служби провідний науковий співробітник лабораторії селекції Українського ордена «Знак Пошани» науководослідного інституту лісового господрства та агролісомеліорації ім. Г. М. Висоцького.3. Число, місяць, рік і місце народження 10.12.1925 року м. Тбілісі 4. Стать чоловіча 5. Громадянство громадянин України 6. Партійність 7. Освіта вища, Ленінградська лісотехнічна академія...»

«НАСТАНОВА ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ ВИПРОБУВАННЯ СТАБІЛЬНОСТІ БІОТЕХНОЛОГІЧНИХ/БІОЛОГІЧНИХ ПРОДУКТІВ (ICH Q5С) СТ-Н МОЗУ 42:2013 Видання офіційне Київ Міністерство охорони здоров'я України СТ-Н МОЗУ 422013 ПЕРЕДМОВА 1 РОЗРОБЛЕНО: ДП «Державний експертний центр МОЗ України» ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: О. Баула, канд. хім. наук (керівник розробки); М. Нестерчук; Г. Бутенко, д-р мед. наук, професор, академік НАМН України; Н. Головенко, д-р біол. наук, професор, академік НАМН України; О....»

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПРОГРАМА ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ “МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ ” спеціалізації “Медичний та фармацевтичний менеджмент” (освітньо-кваліфікаційний рівень: спеціаліст) Київ 2005 Підготовлено доктором біологічних наук, професором О. В. Баєвою Затверджено на засіданні кафедри менеджменту (протокол № 5 від 09.02.05) Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом Баєва О. В. Програма переддипломної практики студентів...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»