WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«Національний лісотехнічний університет України Науковий вісник НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.18 2. Упродовж 1967-1997 рр. загалом спостерігалася позитивна тенденція до збіль- Milevska ...»

Національний лісотехнічний університет України Науковий вісник НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.18

2. Упродовж 1967-1997 рр. загалом спостерігалася позитивна тенденція до збіль- Milevska S.Ya. Institute of ecology of Carpathians of NAN of Ukraine, scienшення продуктивності деревостанів на 50-100 %. Проте впродовж останнього tific adviser is an academician M.A. Golubets'

ревізійного періоду середні запаси букових, ялинових та ялицевих деревоста- Changes of the forests structure of mountain part of Lyuchki river basin over a period нів трохи знизилися, в окремих випадках – навіть на 25 % (пристигаючі). 1967 -2010 Зникли пристигаючі та стиглі деревостани дуба. Очевидно, що це пов'язано з During to the last 50 years on the place of young forest with the advantage of beech, middle-aged trees are formed in general. To 1997 a positive tendency of productivity increasing надто інтенсивним лісокористуванням та доглядовими рубаннями.

of forest was observed on 50-100 %. However, for the last 13 years the middle supply of beech, 3. Із метою оптимізації екологічної ситуації в регіоні та покращання структури spruce and silver fir trees was a bit diminished, on individual case on 25 % in ripening forests.

лісових ресурсів потрібно зменшити інтенсивність рубок, пов'язаних із веMaybe it was caused by the intensive cleaning cutting of the forest. With the purpose of optimiденням лісового господарства. Для цього доцільно орієнтуватися на досяг- zation of ecological situation in a region and improvement of the structure of the forest resourнення належних біометричних показників деревостанів у віці пристигання та ces it is necessary to be oriented on achievement of the proper biometric indices of trees in ripeстиглості: для бука формувати запас деревостану 300-400 м3, для ялиці – ning age. For the beech forest it is necessary to form the supply of 300-400 m3 ·yr-1, for a silver більше 500 м3. Щодо ялинників, то у зв'язку з їх всиханням та захворювання- fir – more than 500 m3 ·yr-1.

ми потрібно орієнтуватися на формування мішаних ялиново-ялицево-букових деревостанів, які є високопродуктивними і водночас більш стійкими до захворювань.

–  –  – 
Похожие работы:

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Методичні вказівки до виконання курсової роботи з СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ дисципліни Методи аналізу медико-біологічної інформації/ укладачі О.А. Мокренко, Ю.О. Космінська. – Суми: Сумський державний університет, 2014. – 19 с. Кафедра наноелектроніки МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання курсової роботи з дисципліни «Методи аналізу медико-біологічної інформації» для студентів напряму підготовки 6.050801 «Мікрота наноелектроніка» денної форми навчання Суми...»

«Міністерство освіти і науки України Дніпропетровський національний університет О. В. Жуков, О. Є. Пахомов, О. М. Кунах БІОЛОГІЧНЕ РІЗНОМАНІТТЯ УКРАЇНИ. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ. ДОЩОВІ ЧЕРВ’ЯКИ (Lumbricidae) Дніпропетровськ Видавництво ДНУ Жуков О. В., Пахомов О. Є., Кунах О. М. УДК 595.142.3 Б Рецензенти: член-кор. НАНУ, д-р біол. наук, проф. І. Г. Ємельянов д-р біол. наук, проф. М. М. Ярошенко Жуков О. В., Пахомов О. Є., Кунах О. М. Б 90 Біологічне різноманіття України. Дніпропетровська...»

«Інформаційний листок До уваги деканів факультетів, директорів інститутів та керівників підрозділів університету! Відділ міжнародних проектів повідомляє про вихід 133 випуску інформаційної системи „Джерело” в галузі міжнародної науковотехнічної та зовнішньоекономічної діяльності НТУУ „КПІ” У номері представлені матеріали: 1. Асоціація стратегічних досліджень, інформації та високих технологій повідомляє про проведення таких заходів: І. Восьма Міжнародна науково-практична конференція “Дослідження,...»

«Тези доповідей Конференції молодих дослідників-зоологів – 2009 м. Київ, Інститут зоології, 8–9 квітня 2009 р. Зоологічний кур’єр № 3, квітень 2009 у Тези доповідей Конференції молодих дослідників-зоологів – 2009 (м. Київ, Інститут зоології НАН України, 8–9.04 2009 р.). — Київ, 2009. — 61 с. — (Зоологічний кур’єр, № 3.) — http://izan.kiev.ua/KMDZ09-abstr.pdf У збірнику подано тези доповідей Конференції молодих дослідників-зоологів України, що працюють у галузі дослідження фауни, систематики,...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»