WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 |

«УДК :619:616.981.55 В.П.РИЖЕНКО, доктор ветеринарних наук, професор Г.Ф.РИЖЕНКО, кандидат біологічних наук, доцент О.І.ГОРБАТЮК, кандидат ветеринарних наук, доцент В.О.АНДРІЯЩУК, ...»

-- [ Страница 1 ] --

УДК :619:616.981.55

В.П.РИЖЕНКО, доктор ветеринарних наук, професор

Г.Ф.РИЖЕНКО, кандидат біологічних наук, доцент

О.І.ГОРБАТЮК, кандидат ветеринарних наук, доцент

В.О.АНДРІЯЩУК, науковий співробітник

С.М.БЄЛІК, науковий співробітник

О.М.ЖОВНІР, науковий співробітник

Інститут ветеринарної медицини УААН (м. Київ)

ОСНОВНІ ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ ТА ЗАХИСТ ВЕЛИКОЇ

РОГАТОЇ ХУДОБИ ВІД НЕКРОБАКТЕРІОЗУ В УМОВАХ

СЬОГОДЕННЯ

Подані результати аналізу основних причинних факторів виникнення та поширення захворювання на некробактеріоз великої рогатої худоби в аспекті сучасного економічного розвитку молочного скотарства в Україні;

приведений ретроспективний аналіз щодо пошуку методів захисту худоби проти некробактеріозу та стан сучасної вакцинопрофілактики захворювання в умовах тваринницьких господарств України.

Ключові слова: щеплення, вакцина, некробіоз, оздоровлення.

За останні роки в тваринницьких господарствах України погіршилася епізоотична ситуація щодо захворювання на некробактеріоз великої рогатої худоби, яке в структурі інфекційної патології вийшло на одне із перших місць після лейкозу та туберкульозу.

Мета роботи. На підставі результатів власних досліджень та аналізу публікацій з проблеми некробактеріозу звернути увагу фахівців ветеринарної медицини на доцільність щеплення тварин в комплексі з санітарногігієнічними та господарськими заходами в неблагополучних щодо некробактеріозу господарствах.

На сьогодні основними причинними факторами виникнення та поширення некробактеріозу на території України є порушення норм годівлі або зміна її типів, несприятливі умови утримання тварин, закупівля худоби із європейських держав, особливо ФРН, Австрії, Угорщини, Голандії та інших з метою покращення молочних якостей корів місцевих порід.

Епізоотологічний моніторинг останніх років щодо некробактеріозу великої рогатої худоби засвідчив значне його поширення на території країни саме через імпортування худоби [1-3].

Перелічені вище причини пов’язані між собою та з економічною ситуацією і ринковими взаємовідносинами. Потреба ринку в забезпеченні його зростаючими поставками молока та молочної продукції спонукала господарників до пошуку нових ефективних способів вирішення проблеми.

Саме із цим пов’язане імпортування худоби, молочність якої значно перевершує показники вітчизняних порід худоби. З метою підвищення молочності корів в багатьох тваринницьких господарствах країни дійне стадо переводять на силосний та силосно-концентратний типи годівлі, які здатні забезпечити отримання максимальної кількості молока. Проте, в більшості випадків, такі типи годівлі негативно впливають на гомеостаз тварин та стають одним із причинних факторів виникнення захворювання на некробактеріоз [4]. Використання в об’ємах раціонів для дійного стада значної частки кислих кормів, навіть доброякісних, змінює напрямок метаболічних процесів в організмі молочної худоби через порушення обміну вуглеводів та співвідношення між молочною кислотою та ЛЖК [5]. Відомо, що якість силосу безпосередньо пов’язана із величиною показника рН.

Реакція середовища силосованої маси із показником рН – 4,4 засвідчує його консервування за рахунок бродильних процесів з утворенням молочної кислоти, яка забезпечує найвищу його доброякісність. Показники рН силосу вищі за 4,4 вказують на ферментацію силосу за протеолітичним типом з утворенням масляної, пропіонової та інших кислот, амінів та аміаку, які змінюють напрямок метаболізму [6]. Такі зміни провокують поступовий розвиток метаболічного ацидозу та функціональних порушень, зокрема водно-сольового обміну. При цьому, через підвищене утримання води в міжтканинному середовищі, порушується геодинаміка, і тканини стають гідрофільними. Крім того, прогресування метаболічного ацидозу спричиняє мобілізацію іонів Са, Na та P із кісток, що негативно впливає на загальний стан кісткової тканини та рогової тканини ратиць. В цей час в шлунку рефлекторно знижується секреція хлористоводневої кислоти, що призводить до виникнення виразок. В передшлунках худоби створюються сприятливі умови для розвитку умовно-патогенної мікрофлори, яка постійно в них присутня [5]. Зважаючи на те, що збудник некробактеріозу розповсюджений в довкіллі (до 2 міс. зберігається у гної та мерзлому грунті, до 15 діб в умовах звичайного грунту), також фузобактерії постійно присутні в рубці жуйних, а їх циркуляція сприйнятливий організмзовнішнє середовищесприйнятливий організм забезпечує пасажування на сприйнятливих тваринах та постійно підсилення ступеню вірулентності.

Отже, впровадження силосного чи силосо-концентратного типів годівлі в молочному скотарстві є провокуючим ендогенним причинним фактором виникнення і швидкого поширення захворювання на некробактеріз із значним ураженням поголів’я дійного стада у господарствах [7, 8].

За даними зарубіжних вчених, застосування концентратного типу годівлі також забезпечує збереження високих надоїв молока, але збільшує собівартість одиниці продукції, тому така практика не знайшли широкого застосування в умовах тваринницьких господарств України [9].

В Україні нерідко спостерігаються порушення умов утримання тварин

– короткі стійла, несвоєчасне прибирання гною, неправильне застосування профілактичних ножних ванн, несвоєчасна розчистка ратиць та ін. Такі порушення сприяють швидкому поширенню захворювання на некробактеріоз, особливо серед худоби молочного стада [10, 11].

З огляду на згадані вище причинні фактори, проблема захисту великої рогатої худоби від захворювання на некробактеріоз є надзвичайно актуальною. Донині науковці не мають єдиної думки щодо ефективності застосування вакцинних препаратів для щеплення худоби проти некробактеріозу. Ряд науковців, що займалися вивченням цього питання, вказували на слабку імуногенність протинекробактеріозних вакцинних препаратів [12]. Інші вчені вказують на недоцільність застосування вакцин, наголошуючи, що штучний імунітет при некробактеріозі не утворюється, оскільки захворювання відноситься до факторних хвороб, і на відміну від класичних, пусковим механізмом у них є вплив на організм тварин стресфакторів, а саме: порушення умов утримання, годівлі, ветеринарних та санітарно-зоотехнічних вимог [13-15]. Прихильники такої концепції стверджують, що при повному виконанні комплексних ветеринарносанітарних заходів, належному утриманні та годівлі дійного стада худоби господарники спроможні оздоровити тваринницькі ферми від некробактеріозу без застосування протинекробактеріозних вакцин та підтримувати їх благополуччя протягом тривалого часу – понад 10 років, посилаючись на результати практичного застосування таких методів оздоровлення в господарствах Новосибірської області Російської Федерації [16].

В історичному аспекті, із часу встановлення збудника захворювання, проблемами захисту тварин від некробактеріозу займалася значна група вчених. Починаючи з 1932 року А.Г.Ревнивих вивчав питання епізоотології, етіології, лікування та методів боротьби з некробактеріозом північних оленів.

В подальшому над проблемою працювали Ф.И.Каган (1934), Я.Р.Коваленко (1938), А.К.Краснобаев (1947), А.Ф.Гончаров (1955), А.А.Волкова с соавт.

(1955), В.А.Балабанов (1971). На той період часу, використовуючи результати власних досліджень, науковці прийшли до висновку, що шляхом вакцинації неможливе створення штучного імунітету при інфекційному захворюванні кінцівок. За аналізом наукових публікацій в сфері вивчення вакцинопрофілактики некробактеріозу в 30–50 роках дослідники спіткнулися із проблемою низької імуногенності антигенів Fusobacterium necrophorum через використання для їх виготовлення цілих клітин збудника [12].

На теренах бувшого Радянського Союзу, через широке розповсюдження захворювання великої рогатої худоби на некробактеріоз, в 70-і роки минулого століття знову почали відновлюватися роботи щодо розробки вакцин. Так, НДІСГ Крайньої Півночі була запропонована принципово нова технологія виготовлення вакцини проти некробактеріозу, імуногенність якої забезпечував білок, отриманий при руйнуванні мікробних клітин зі збереженням фрагментів клітинної оболонки збудника. За свідченнями науковців, виготовлена у такий спосіб вакцина мала високі показники специфічної активності, забезпечувала достатню напруженість імунітету у оленів, великої рогатої худоби, овець, свиней в різних регіонах Росії та сприяла зниженню показників захворюваності в 10–50 разів, що дозволило в короткі терміни оздоровити неблагополучні щодо некробактеріозу господарства [17].


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


У 1995 р. в Росії була розроблена вакцина проти некробактеріозу тварин Всеросійським державним науково-дослідним Інститутом контролю, стандартизації та сертифікації ветеринарних препаратів. Розробниками вперше було запропоновано кілька методів для руйнування зовнішньої оболонки клітин збудника – механічний, за допомогою гомогенізатора та битого стерильного скла; ферментативний, за допомогою ферментів рослинного та тваринного походження. За результатами досліджень сироваток крові щеплених тварин було встановлено незалежність впливу методу дезінтеграції мікробних клітин на імуногенність вакцин через те, що всі вони володіли практично однаковою специфічною активністю за показниками титрів антитіл, що давало можливості підприємствамвиробникам налагодити випуск ефективної вакцини з пристосуванням її виробництва до власних умов. Після щеплень такою вакциною в тваринницьких господарствах Краснодарського краю, Оренбургської та Іркутської областей вдалося знизити показники захворюваності на некробактеріоз великої рогатої худоби із 15–70% до 0,3–1,2%; в Башкортостані – із 30% до 2 % відповідно [18].

За результатами досліджень розробники вакцин «Нековак» та «Нековак-стимул» стверджують, що застосування таких препаратів дозволяє знизити показники ураженості поголів’я худоби від 30–50% до 1–5% та, в багатьох випадках, домогтися повної ліквідації захворювання в господарствах при умові поєднання щеплення із забезпеченням належної годівлі та виконанням ветеринарно-санітарних вимог щодо утримання тварин. Застосування вакцини «Нековак» за дотримання вищеописаних умов сприяло покращенню епізоотичної ситуації щодо некробактеріозу в різних регіонах Росії. Зокрема, в Московській, Ліпецькій, Тульській, Костромській областях, завдячуючи вакцинопрофілактиці, вдалося знизити показники ураженості худоби в 3,5–14,7 рази, а в деяких господарствах повністю оздоровити стада худоби [19, 20].

В цей же період – 1995–97 рр. - пошук ефективних методів захисту поголів’я великої рогатої худоби від некробактеріозу викликав необхідність проведення лабораторно-клінічних досліджень вакцини ПАМАВАК, розробниками якої були югославські вчені. Проте, результати досліджень цієї вакцини, проведені А.А.Самолововим та іншими науковцями, були маловтішними – вакцина показала низьку специфічну і терапевтичну ефективність [21].

Період кінця ХХ початку ХХІ століття ознаменувався новими розробками препаратів в галузі вакцинопрофілактики зарубіжними вченими, які займалися конструюванням вакцин проти некробактеріозу та вивчали порівняльні показники титрів антитіл у тварин, щеплених інактивованою вакциною із використанням цілих клітин збудника F.necrophorum та вакциною із напівочищених лейкотоксинів збудника із застосуванням різних ад’ювантів, різних доз та інтервалів поміж щепленнями. Дослідження показали найвищі титри специфічних антитіл у тварин, щеплених вакциною на основі напівочищеного токсину із сапоніном. Крім того, після інокуляції щепленим і контрольним тваринам збудника F.necrophorum, у імунізованих тварин високі титри антитіл підтримувалися близько 63 діб в той час, як у тварин контрольної групи розвивалися некрози в печінці та їх загибель.

Щодо величини дози вакцини, то в об’ємі 2,0 та 5,0 см3 препарат захищав тварин від захворювання [22, 23].

Розробники вакцин проти некробактеріозу та практичні спеціалісти ветеринарної медицини, посилаючись на результати епізоотологічних досліджень, за період понад 15 років більше як у 100 тваринницьких господарствах різних регіонів бувшого Радянського Союзу, доводять, що щеплення худоби в поєднанні із належним доглядом за тваринами, балансом білкового, мінерального та вітамінного складу раціону, застосуванням ножних дезінфікуючих ванн при проблемах дистального відділу кінцівок забезпечують ефективну профілактику та ліквідацію некробактеріозу великої рогатої худоби [9, 24].

Розширення знань про біологічні властивості збудника F.necrophorum дали можливість використовувати особливості факторів його патогенності для виготовлення значно ефективніших засобів специфічної профілактики.

Так, для конструювання вакцини проти некробактеріозу Щолківського біокомбінату використовували високотоксичний штам F.necrophorum О-1.

Оболонку мікробних клітин культивованого збудника руйнували спеціальними методами, звільнені токсини переводили в анатоксини, очищували та концентрували. Завдячуючи створеній концентрації імуногену дозу вакцини для щеплення вдалося знизити в 10 разів, що дозволяло застосовувати її внутрішньошкірно. Дослідження показали високу напруженість імунітету після повторного щеплення, який зберігався протягом 6 місяців після імунізації худоби. Аналіз епізоотичних досліджень тварин в тваринницьких господарствах 25 регіонів Росії, за даними авторів, забезпечував захист тварин на 98 % та мав високий терапевтичний ефект.

Проте, науковці та практичні спеціалісти також наголошують, що високу ефективність профілактики захворювання великої рогатої худоби на некробактеріоз та оздоровлення неблагополучних ферм можна забезпечити лише за поєднання імунізації тварин зі збалансованою годівлею тварин, оптимальними умовами утримання худоби, своєчасною розчисткою ратиць.

Як стверджують автори, за імунізації вакциною близько 45 тис. голів великої рогатої худоби із дотриманням вищеперелікованих вимог, захворювання на некробактеріз виникло лише у 1,8 % тварин [25].

В Україні пошуки ефективних засобів захисту тварин від захворювання на некробактеріоз нами розпочаті лише в 1996 році. В 1998–1999 рр.

науковими співробітниками лабораторії анаеробних інфекцій ІВМ УААН (м.Київ) була здійснена апробація зразків власної вакцини проти некробактеріозу. Після успішних комісійних випробувань у 1999 р. була затверджена нормативна документація на асоційовану концентровану інактивовану вакцину проти некробактеріозу, некротичного гепатиту, злоякісного набряку та інфекційної ентеротоксемії тварин «Некросан»Pages:   || 2 | 3 |
 
Похожие работы:

«НАУКОВІ ЗАПИСКИ ДЕРЖАВНОГО ПРИРОДОЗНАВЧОГО МУЗЕЮ Випуск 21 Львів, 2005 С. 197УДК 595.762.12(477) В.Б. Різун РІДКІСНІ ТА ЗНИКАЮЧІ ВИДИ ЖУКІВ-ТУРУНІВ (COLEOPTERA, CARABIDAE) ЗАКАРПАТТЯ Ризун В.Б. Редкие и исчезающие виды жуков-жужелиц (Coleoptera, Carabidae) Закарпатья // Науч. зап. Гос. природоведч. музея. – Львов, 2005. – Вип. 21. – С. 197-206. Предлагается для охраны 75 видов жуков-жужелиц (Coleoptera, Carabidae), из Закарпатья среди которых: 2 – внесены в Европейский красный список (1991), 1...»

«Природа Західного Полісся та прилеглих територій Джерела та література 1. Зузук Ф. В. Вірогідність впливу розробки Хотиславського родовища родовища крейди на заповідні екосистеми Волині / Ф. В. Зузук, В. Г. Мельничук, І. І. Залеський // Природа Західного Полісся та прилеглих територій. – Луцьк : СНУ ім. Лесі Українки, 2012. – № 9. – С. 3–11.2. Палієнко В. П. Загальне геоморфологічне районування території України / В. П. Палієнко // Укр. геогр. журн. – 2004. – № 1. – С. 3–12. 3. Природа...»

«Державна установа «Національний науково-дослідний інститут промислової безпеки та охорони праці» ДУ (ННДІПБОП) К. Н. Ткачук, О. Є. Кружилко ПРОГНОЗУВАННЯ ВИРОБНИЧОГО ТРАВМАТИЗМУ монографія КИЇВ Основа УДК 331.45 Т48 Рекомендовано вченою радою державної установи «Національний науково-дослідний інститут промислової безпеки та охорони праці» ДУ (ННДІПБОП) (протокол № 108 від 27.03.2014 року). Рецензенти: д-р техн. наук, проф. кафедри безпеки життєдіяльності Кременчутського державного університету...»

«ПЕРЕДМОВА О. Г. Козленко, В. В. Додь Слово до вчителя Збірник призначено для проведення моніторингу якості загальної середньої освіти з біоН. Ю. Матяш, логії учнів 10-х класів за результатами їх навчання в основній школі. Завдання складено відповідно до чинної програми з біології для 7–9-х класів загальноосвітніх навчальних закладів (Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Біологія. 7–11 класи. – К.: Ірпінь: Перун, 2005). Посібник містить 10 варіантів тестів, кожен з яких складається...»

«Технічні науки УДК 677.001.7 О.В. ПАХОЛЮК, С.В. ЯГЕЛЮК Луцький національний технічний університет ВПЛИВ ТЕХНОЛОГІЇ ФАРБУВАННЯ ЛЬОНОВМІСНИХ ПЛАТТЯНО-СОРОЧКОВИХ ТКАНИН НА ЇХ СВІТЛОСТІЙКІСТЬ Вивчено вплив холодної технології фарбування активними барвниками лляних і льонобавовняних платтяно-сорочкових тканин на їх світлостійкість. Доказана можливість підвищення світлостійкості забарвлень шляхом відповідного підбору окремих марок активних барвників та їх концентрацій (у фарбувальній ванні та на...»

«Чернігівський науковий часопис. Серія 2, Техніка і природа №1 (3), 2012 БУДІВНИЦТВО, ІНЖЕНЕРНІ СИСТЕМИ ТА КОМУНІКАЦІЇ УДК 628.3 С. В. Завацький, к.ф.-м.н., доцент, Л. С. Котельчук, к.т.н., доцент, А. Л. Котельчук, к.т.н. БІОІНЖЕНЕРНІ СПОРУДИ ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД МАЛОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ У статті запропонована технологічна схема очищення стічних вод за технологією біоплато, а також розглянуто конструкцію і роботу споруд, які використовуються для їхнього очищення. Приведений режим роботи системи...»

«5.4. Бібліографія щодо спелеобіології в Україні Bibliography on biospeleology in Ukraine. — Igor Zagorodniuk. — List of all publications cited in the current issue includes 490 items. Представлена нижче бібліографія включає всі цитовані у цьому зведенні публікації. Разом цитованих публікацій — майже 500 (490 першоджерел). Найбільше у бібліографії наведено праць таких колег (понад 5 праць): К. Татаринов (34), Б. Рідуш (28), І. Загороднюк (27), Я. Петрушенко (15), В. Коржик (14), Ю. Крочко (13),...»

«КиївсьКий національний університет імені тараса ШевченКа Ботанічний сад імені аКад. о.в. Фоміна Микита Перегрим Іван Мойсієнко Юлія Перегрим Валентин Мельник Tulipa gesneriana L. (Liliaceae) в Україні Монографія УДК 502.6:582.572.8(477) ББК 28.59+28.5л613(4Укр) Т8 Рецензенти: д-р біол. наук, проф. С. Л. Мо с я к і н ; д-р біол. наук, проф. М. Ф. Б о й ко ; д-р біол. наук, проф. В. М. О с т ап ко Затверджено до друку вченою радою Ботанічного саду імені акад. О.В. Фоміна (протокол № 8 від 3...»

«ТРЕТЄ ВИДАННЯ ОЦІНЮВАННЯ У СПЕЦІАЛЬНІЙ ОСВІТІ Практичний підхід РОДЖЕР П’ЄРАНДЖЕЛО Університет Лонг Айленду ДЖОРДЖ А. ДЖУЛІАНІ Університет Хофстра Аппер Седдл рівер, Нью Джерсі Коламбус, Огайо ТРЕТІЙ РОЗДІЛ РОЗГЛЯД МЕТОДІВ ОЦІНЮВАННЯ ТА ТЕСТУВАННЯ КЛЮЧОВІ ПОНЯТТЯ Автентичне оцінювання Динамічне оцінювання Портфоліо Базовий рівень Екологічне оцінювання Оцінювання портфоліо Максимум Неформальні перевірки Зразкове портфоліо Змістово-орієнтовані тести читання Стандартизація Критерій Неформальні...»

«Міністерство освіти і науки України Харківський національний університет радіоелектроніки ГРИЦИК ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ УДК 004.681:159.953;004.032;004.931 МОДЕЛІ І ЗАСОБИ АДАПТИВНОГО ОПРАЦЮВАННЯ ВІДЕОПОТОКІВ У СИСТЕМАХ КОМП’ЮТЕРНОГО ЗОРУ 05.13.23 – системи та засоби штучного інтелекту АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук Харків – 2013 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність теми обумовлюється постійно зростаючими вимогами до якості та кількості...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»